OPETUSTOIMEN PERUSTIETORAPORTIT SYKSY 2006 *** PVM: 21.11.2006
Raportin
nimi
Sisällön kuvaus Tulostustaso Koko
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
Valtionosuuslaskennan mukaiset erittelyt
P02ELK6A Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan koulutusala yhteenveto
P02ELK6AS Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan koulutusala/ koulutuksen järjestäjä pieni
P02ELK6YM Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan maakunta pieni
P02LK6AS Valtionosuuteen oikeuttavat opiskelijat perustietokyselyn 20.9. mukaan koulutusala/ koulutuksen järjestäjä pieni
P02LK6OS Valtionosuuteen oikeuttavat opiskelijat perustietokyselyn 20.9. mukaan omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni
P02LK6YM Valtionosuuteen oikeuttavat opiskelijat perustietokyselyn 20.9. mukaan maakunta pieni
P02LK6YO Valtionosuuteen oikeuttavat opiskelijat perustietokyselyn 20.9. mukaan omistajatyyppi pieni
P02MA6S Majoitettavat opiskelijat jaoteltuna majoitusperusteen mukaan koulutuksen järjestäjä pieni
Erityisopetuksen erityisraportit
P02EE6VOS Erityisopiskelijamäärät. Koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni
P02ESE6S Erityisopiskelijoiden määrä ja vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opiskelijamäärä (liite 4 mukaan). koulutuksen järjestäjä pieni
P02ESM6S Erityisopiskelijoiden määrä ja vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opiskelijamäärä (liite 4 mukaan). koulutuksen järjestäjä pieni
Muut tilastoraportit
P02TY6M Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain ja maakunnittain maakunta pieni
P02MLK6OS Muut kuin valtionosuuteen oikeuttavat opiskelijat perustietokyselyn 20.9. mukaan omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni
Yksityiskohtaiset raportit
P02K7YM Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin maakunta keskikok.
P02K7YO Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin omistajatyyppi pieni
P02LOMKUVA Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin koulutuksen järjestäjä erit. iso
P02K7MS Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin maakunta/ koulutuksen järjestäjä erit. iso
Trendiraportit
P02IL5YO Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärien kehitys, trendiraportti omistajatyyppi pieni
Opiskelijan kotikuntaan perustuvat raportit
Z02OM6K Kunnan asukkaiden hakeutuminen ammatilliseen koulutukseen koulutuksen järjestäjän ylläpitäjätyypin mukaan kotikunta pieni
Z02OM6YM Maakunnan asukkaiden hakeutuminen ammatilliseen koulutukseen koulutuksen järjestäjän ylläpitäjätyypin mukaan kotimaakunta pieni
Opiskelijamäärät järjestämisluvan mukaisesti
P02TA6MO Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa lääni/ maakunta/ omistajatyyppi pieni
P02TA6MS Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa lääni/ maakunta/ koulutuksen järjestäjä pieni
P02TE6MS Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain lääni/ maakunta/ koulutuksen järjestäjä pieni
P02TEE6MS Ammatillisen peruskoulutuksen erityisen koulutustehtävän erityisopetuksen erityisopiskelijoiden määrät koulutusaloittain lääni/ maakunta/ koulutuksen järjestäjä pieni
P02TK6MS Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain lääni/ maakunta/ koulutuksen järjestäjä pieni
P02TM6MS Maahanmuuttajille järjestettävän ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain lääni/ maakunta/ koulutuksen järjestäjä pieni
P02TN6MS Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain nuorille tarkoitetussa koulutuksessa lääni/ maakunta/ koulutuksen järjestäjä pieni
P02TO6MS Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain aikuisten ops-perusteisessa koulutuksessa lääni/ maakunta/ koulutuksen järjestäjä pieni
P02TT6MO Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa koulutusaloittain lääni/ maakunta/ omistajatyyppi pieni
P02TT6MS Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa koulutusaloittain lääni/ maakunta/ koulutuksen järjestäjä pieni
P02TV6MS Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opiskelijamäärät koulutusaloittain lääni/ maakunta/ koulutuksen järjestäjä pieni
P02TY6MS Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain lääni/ maakunta/ koulutuksen järjestäjä pieni
P02TY6OS Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain omistajatyypin mukaan omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni