OPETUSTOIMEN PERUSTIETORAPORTIT SYKSY 2006 *** PVM: 21.11.2006
Raportin
nimi
Sisällön kuvaus Tulostustaso Koko
KOTIKUNTARAPORTIT
Opiskelijan kotikuntaan perustuvat raportit
Z99SA6BK Kunnan asukkaiden hakeutuminen koulutukseen koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan (oma kunta/oma maakunta/muu maakunta) koulutustyyppi/ kunta iso
Z99SA6BM Kunnan asukkaiden hakeutuminen koulutukseen koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan (oma kunta/oma maakunta/muu maakunta) koulutustyyppi/ maakunta pieni
Z99SA6YB Kunnan asukkaiden hakeutuminen koulutukseen koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan (oma kunta/oma maakunta/muu maakunta) koulutustyyppi yhteenveto
Z99LK6SBK Ylläpitäjän opiskelijoiden jakautuminen koti-/asuinkunnittain koulutuksen järjestäjä/ koulutustyyppi/ kotikunta erit. iso
Opiskelijan kansalaisuuteen perustuvat raportit
ZULK6B Kotikuntaa vailla olevat oppilaat koulutustyypeittäin kansalaisuus/ koulutustyyppi pieni
ZULK6UBS Kotikuntaa vailla olevat oppilaat kansalaisuuksittain/koulutustyypeittäin/koulutuksen järjestäjittäin kansalaisuus/ koulutustyyppi/ koulutuksen järjestäjä keskikok.
ZULK8UB Kotikuntaa vailla olevat oppilaat kansalaisuuksittain/koulutustyypeittäin (ristiintaulukko) kansalaisuus/ koulutustyyppi pieni
Valtionosuuksien kotikuntakohtaistusraportit
ZKUN6BO Valtionosuussuoritteet ja laskennalliset valtionosuudet koulutustyypeittäin ja omistajittain koulutustyyppi/ omistajatyyppi pieni
ZKUN6K Laskennalliset valtionosuudet koti/asuinkunnittain kunta pieni
ZKUN6KB Valtionosuussuoritteet ja laskennalliset valtionosuudet koti/asuinkunnittain ja koulutustyypeittäin koul. järjestäjäkunta/ koulutustyyppi erit. iso
ZKUN6KB2 Valtionosuussuoritteet ja laskennalliset valtionosuudet koti/asuinkunnittain ja koulutustyypeittäin kunta/ koulutustyyppi erit. iso
ZKUN6KBS Valtionosuussuoritteet ja laskennalliset valtionosuudet koulutustyypeittäin ja omistajittain koul. järjestäjäkunta/ kunta/ koulutustyyppi/ omistajatyyppi erit. iso