OPETUSTOIMEN PERUSTIETORAPORTIT SYKSY 2006 *** PVM: 21.11.2006
Raportin
nimi
Sisällön kuvaus Tulostustaso Koko
AMMATTIKORKEAKOULUT
Ristiintaulukot
P04KA8YL Opiskelijamäärä koulutusaloittain ja oppilaitoksittain ristiintaulukoituna (aikuiskoulutus) amk/ koulutusala pieni
P04KN8YL Opiskelijamäärä koulutusaloittain ja oppilaitoksittain ristiintaulukoituna (nuorten koulutus) amk/ koulutusala pieni
P04KY8YL Opiskelijamäärä koulutusaloittain ja oppilaitoksittain ristiintaulukoituna (kaikki yhteensä) amk/ koulutusala pieni
Valtionosuuslaskennan mukaiset erittelyt
P04LE6L Opiskelijamäärät syksyn tilastointipäivän mukaan amk pieni
P04LK6AL Opiskelijamäärät syksyn tilastointipäivän mukaan sekä vertailu edelliseen vuoteen koulutusala/ amk pieni
P04LK6OL Opiskelijamäärät syksyn tilastointipäivän mukaan sekä vertailu edelliseen vuoteen omistajatyyppi/ amk pieni
P04LK6YM Opiskelijamäärät syksyn tilastointipäivän mukaan sekä vertailu edelliseen vuoteen maakunta pieni
Yksityiskohtaiset raportit
P04K7YO Syksyn tilastointipäivän mukaiset perustiedot sekä vertailu edellisen tilastointiajankohdan tietoihin omistajatyyppi pieni
P04LOMKUVA Syksyn tilastointipäivän mukaiset perustiedot sekä vertailu edellisen tilastointiajankohdan tietoihin koulutuksen järjestäjä keskikok.