OPETUSTOIMEN PERUSTIETORAPORTIT SYKSY 2006 *** PVM: 20.03.2007
Raportin
nimi
Sisällön kuvaus Tulostustaso Koko
PERUSOPETUS
Valtionosuuslaskennan mukaiset erittelyt
P05ER6OQ Oppilasmäärät jaoteltuna alempiin ja ylempiin vuosiluokkiin, erityis- ja vammaisoppilaat, kuljetus- ja majoitusoppilaat omistajatyyppi/ oppilaitosmuoto pieni
P05IS6NP Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilasmäärät seutukunnittain lääni/ seutukunta pieni
P05IS6YM Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilasmäärät maakunnittain maakunta pieni
P05IS6YO Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilasmäärät omistajatyypeittäin omistajatyyppi pieni
P05IS6YQ Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilasmäärät oppilaitostyypeittäin oppilaitosmuoto pieni
P05KK4MR Kunnan koulujen keskimääräinen koko kuntaryhmän mukaan maakunnittain (oppilaita/koulu) maakunta/ kuntaryhmä yhteenveto
P05LK6OS Oppilasmäärät jaoteltuna opetuskielen mukaan sekä vertailu edelliseen vuoteen; kuljetus- ja majoitusoppilaat omistajatyyppi/ opetuksen järjestäjä pieni
P05LK6YM Oppilasmäärät jaoteltuna opetuskielen mukaan sekä vertailu edelliseen vuoteen; kuljetus- ja majoitusoppilaat maakunta pieni
P05LK6YO Oppilasmäärät jaoteltuna opetuskielen mukaan sekä vertailu edelliseen vuoteen; kuljetus- ja majoitusoppilaat omistajatyyppi pieni
P05ZM6YM Esiopetus ja perusopetus syksyn tilastointipäivänä ja muutos tilanteeseen viisi vuotta aikaisemmin maakunta pieni
P05ZM6YR Esiopetus ja perusopetus syksyn tilastointipäivänä ja muutos tilanteeseen viisi vuotta aikaisemmin kuntaryhmä pieni
Aamu- ja iltapäivätoiminnan raportit
P55K7YO Perusopetuksen oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta syksyn tilastointipäivänä sekä arvioidut muutokset toiminnassa yhteensä pieni
P55OS6VI Perusopetuksen oppilaiden osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan syksyn tilastointipäivänä kieliryhmittäin kieli pieni
P55OS6VNM Perusopetuksen oppilaiden osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan syksyn tilastointipäivänä lääneittäin ja maakunnittain lääni/ maakunta pieni
P55OS6YS Perusopetuksen oppilaiden osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan syksyn tilastointipäivänä opetuksen järjestäjä pieni
P55LOMKUVA Perusopetuksen oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta syksyn tilastointipäivänä sekä arvioidut muutokset toiminnassa opetuksen järjestäjä erit. iso
Yksityiskohtaiset raportit
P05K7YO Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin omistajatyyppi pieni
P05LOMKUVA Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin opetuksen järjestäjä erit. iso
Trendiraportit
P05IL5YO Perusopetuksen opiskelijamäärien kehitys, trendiraportti omistajatyyppi pieni