OPETUSTOIMEN PERUSTIETORAPORTIT SYKSY 2006 *** PVM: 21.11.2006
Raportin
nimi
Sisällön kuvaus Tulostustaso Koko
LUKIOKOULUTUS
Valtionosuuslaskennan mukaiset erittelyt
P06IS6NP Lukiokoulutuksen opiskelijamäärät seutukunnittain lääni/ seutukunta pieni
P06IS6YM Lukiokoulutuksen opiskelijamäärät maakunnittain maakunta pieni
P06IS6YO Lukiokoulutuksen opiskelijamäärät omistajittain omistajatyyppi pieni
P06KK4MR Kunnan lukiokoulutuksen keskimääräinen koulukoko maakunnittain (opiskelijoita/koulu) maakunta/ kuntaryhmä yhteenveto
P06LK6OS Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuna (alle 18 v./18 v. aloitt., sisäoppil.opisk., aineopisk., majoit.), vrt. ed.vuoteen omistajatyyppi/ koulutuksen järjestäjä pieni
P06LK6YM Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuna (alle 18 v./18 v. aloitt., sisäoppil.opisk., aineopisk., majoit.), vrt. ed.vuoteen maakunta pieni
P06LK6YO Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuna (alle 18 v./18 v. aloitt., sisäoppil.opisk., aineopisk., majoit.), vrt. ed.vuoteen omistajatyyppi pieni
Yksityiskohtaiset raportit
P06K7YO Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin omistajatyyppi pieni
P06LOMKUVA Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin koulutuksen järjestäjä iso
Trendiraportit
P06IL5YO Lukiokoulutuksen opiskelijamäärien kehitys, trendiraportti omistajatyyppi pieni