OPETUSTOIMEN PERUSTIETORAPORTIT SYKSY 2006 *** PVM: 21.11.2006
Raportin
nimi
Sisällön kuvaus Tulostustaso Koko
OPPISOPIMUSKOULUTUS
Valtionosuuslaskennan mukaiset erittelyt
P13LL6MS Lisäkoulutuksen opiskelijat syksyn perustietokyselyn mukaan. maakunta/ koulutuksen järjestäjä pieni
P13LL6YO Lisäkoulutuksen opiskelijat syksyn perustietokyselyn mukaan. omistajatyyppi yhteenveto
P13LP6MS Peruskoulutuksen opiskelijat syksyn perustietokyselyn mukaan maakunta/ koulutuksen järjestäjä pieni
P13LP6YO Peruskoulutuksen opiskelijat syksyn perustietokyselyn mukaan omistajatyyppi yhteenveto
P13VO6MS Lisäkoulutuksen toteutuneet ja kiintiön mukaiset opiskelijamäärät koko vuonna maakunta/ koulutuksen järjestäjä pieni
Yksityiskohtaiset raportit
P13K7YM Perustietokyselylomakkeiden mukaisesti tilastoidut perustiedot (kevät ja syksy), maakunnittain maakunta keskikok.
P13K7YO Perustietokyselylomakkeiden mukaisesti tilastoidut perustiedot (kevät ja syksy), omistajatyypeittäin omistajatyyppi keskikok.
P13LOMKUVA Perustietokyselylomakkeiden mukaisesti tilastoidut perustiedot (kevät ja syksy) koulutuksen järjestäjä iso
Trendiraportit
P13OL6YM Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen lisäkoulutus maakunnittain, trendiraportti maakunta pieni
P13OL6YO Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen lisäkoulutus omistajittain, trendiraportti omistajatyyppi pieni
P13OP6YM Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen peruskoulutus maakunnittain, trendiraportti maakunta pieni
P13OP6YO Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen peruskoulutus omistajittain, trendiraportti omistajatyyppi pieni
P13IL5YO Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärien kehitys, trendiraportti omistajatyyppi pieni