PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** KAIKKI OPPILAITOKSET *** PVM: 10.11.2006 ***
*** RAPORTTI: Z99SA6BM ***

MAAKUNNAN ASUKKAIDEN HAKEUTUMINEN KOULUTUKSEEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN SIJAINNIN MUKAAN
  OMA KUNTA OMA MAAKUNTA MUU MAAKUNTA YHTEENSÄ ASUKAS- % ASUK-
KOTIMAAKUNTA OPPLKM JÄRJ. OPPLKM JÄRJ. OPPLKM JÄRJ. OPPLKM JÄRJ. MÄÄRÄ KAISTA
01 Perusopetus
00 Ulkomaa . . . . 78 1 78 1 0 .
01 Uusimaa 156.517 63 160.038 335 232 66 160.270 401 1.359.150 11,79
02 Varsinais-Suomi 49.862 61 52.451 246 130 35 52.581 281 455.584 11,54
03 Itä-Uusimaa 12.078 11 12.726 36 170 45 12.896 81 92.933 13,88
04 Satakunta 25.315 32 26.019 109 42 17 26.061 126 229.966 11,33
05 Kanta-Häme 20.087 19 20.468 62 96 40 20.564 102 168.381 12,21
06 Pirkanmaa 52.437 39 53.409 173 299 30 53.708 203 468.986 11,45
07 Päijät-Häme 22.375 16 22.956 62 213 26 23.169 88 198.975 11,64
08 Kymenlaakso 20.230 15 20.589 70 63 19 20.652 89 185.196 11,15
09 Etelä-Karjala 14.413 15 14.685 52 47 19 14.732 71 135.604 10,86
10 Etelä-Savo 17.203 27 17.461 77 78 19 17.539 96 160.507 10,93
11 Pohjois-Savo 28.739 27 29.052 92 17 10 29.069 102 250.064 11,62
12 Pohjois-Karjala 19.031 20 19.183 56 175 23 19.358 79 168.322 11,50
13 Keski-Suomi 31.085 37 31.838 155 51 23 31.889 178 267.902 11,90
14 Etelä-Pohjanmaa 23.771 29 23.986 91 83 16 24.069 107 193.812 12,42
15 Pohjanmaa 20.891 22 21.445 80 111 34 21.556 114 173.627 12,42
16 Keski-Pohjanmaa 9.188 13 9.268 25 10 8 9.278 33 70.696 13,12
17 Pohjois-Pohjanmaa 52.453 49 52.917 169 49 15 52.966 184 378.006 14,01
18 Kainuu 9.804 11 9.879 26 7 4 9.886 30 85.303 11,59
19 Lappi 22.199 24 22.281 45 25 12 22.306 57 185.800 12,01
21 Ahvenanmaa . . . . 1 1 1 1 26.766 0,00
  607.678 530 620.651 1.961 1.977 463 622.628 2.424 5.255.580 11,85

Asukkaiden määrässä mukana vain ne kunnat, joista on oppilaita

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** KAIKKI OPPILAITOKSET *** PVM: 10.11.2006 ***
*** RAPORTTI: Z99SA6BM ***

MAAKUNNAN ASUKKAIDEN HAKEUTUMINEN KOULUTUKSEEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN SIJAINNIN MUKAAN
  OMA KUNTA OMA MAAKUNTA MUU MAAKUNTA YHTEENSÄ ASUKAS- % ASUK-
KOTIMAAKUNTA OPPLKM JÄRJ. OPPLKM JÄRJ. OPPLKM JÄRJ. OPPLKM JÄRJ. MÄÄRÄ KAISTA
02 Perusopetus yli 18 v.
01 Uusimaa 304 6 385 18 30 7 415 25 1.359.150 0,03
02 Varsinais-Suomi 151 2 174 13 . . 174 13 455.584 0,04
03 Itä-Uusimaa . . . . 4 3 4 3 92.933 0,00
04 Satakunta 39 1 49 6 3 3 52 9 229.966 0,02
05 Kanta-Häme 33 2 42 8 . . 42 8 168.381 0,02
06 Pirkanmaa 31 3 40 8 4 4 44 12 468.986 0,01
07 Päijät-Häme . . . . 1 1 1 1 198.975 0,00
08 Kymenlaakso 4 2 6 4 . . 6 4 185.196 0,00
10 Etelä-Savo 25 1 25 1 . . 25 1 160.507 0,02
11 Pohjois-Savo 14 2 16 3 2 1 18 4 250.064 0,01
13 Keski-Suomi 26 2 33 6 . . 33 6 267.902 0,01
15 Pohjanmaa 1 1 1 1 . . 1 1 173.627 0,00
16 Keski-Pohjanmaa 1 1 1 1 . . 1 1 70.696 0,00
17 Pohjois-Pohjanmaa 8 1 10 3 1 1 11 4 378.006 0,00
19 Lappi 20 1 20 1 1 1 21 2 185.800 0,01
  657 25 802 73 46 21 848 94 4.645.773 0,02

Asukkaiden määrässä mukana vain ne kunnat, joista on oppilaita

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** KAIKKI OPPILAITOKSET *** PVM: 10.11.2006 ***
*** RAPORTTI: Z99SA6BM ***

MAAKUNNAN ASUKKAIDEN HAKEUTUMINEN KOULUTUKSEEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN SIJAINNIN MUKAAN
  OMA KUNTA OMA MAAKUNTA MUU MAAKUNTA YHTEENSÄ ASUKAS- % ASUK-
KOTIMAAKUNTA OPPLKM JÄRJ. OPPLKM JÄRJ. OPPLKM JÄRJ. OPPLKM JÄRJ. MÄÄRÄ KAISTA
03 Lukiokoulutus
00 Ulkomaa . . . . 414 127 414 127 0 .
01 Uusimaa 25.456 40 30.517 285 366 172 30.883 457 1.359.150 2,27
02 Varsinais-Suomi 6.366 21 8.490 191 190 79 8.680 270 455.584 1,91
03 Itä-Uusimaa 1.283 5 1.553 24 329 59 1.882 83 92.933 2,03
04 Satakunta 3.612 17 4.225 86 139 64 4.364 150 229.966 1,90
05 Kanta-Häme 2.217 8 2.812 39 219 75 3.031 114 168.381 1,80
06 Pirkanmaa 7.050 30 8.676 215 168 98 8.844 313 468.986 1,89
07 Päijät-Häme 2.998 12 3.721 56 130 45 3.851 101 198.975 1,94
08 Kymenlaakso 2.620 10 3.064 41 71 51 3.135 92 185.196 1,69
09 Etelä-Karjala 1.847 8 2.240 36 140 53 2.380 89 135.604 1,76
10 Etelä-Savo 2.617 15 3.098 66 129 70 3.227 136 160.507 2,01
11 Pohjois-Savo 4.225 19 4.942 111 162 73 5.104 184 250.064 2,04
12 Pohjois-Karjala 2.656 15 3.233 64 176 84 3.409 148 168.322 2,03
13 Keski-Suomi 4.104 21 5.004 117 215 95 5.219 212 267.902 1,95
14 Etelä-Pohjanmaa 3.422 19 3.914 94 152 89 4.066 183 193.812 2,10
15 Pohjanmaa 2.743 13 3.263 70 101 41 3.364 111 173.627 1,94
16 Keski-Pohjanmaa 1.218 7 1.464 35 86 34 1.550 69 70.696 2,19
17 Pohjois-Pohjanmaa 6.928 30 8.074 158 245 111 8.319 269 378.006 2,20
18 Kainuu 1.593 9 1.737 35 56 30 1.793 65 85.303 2,10
19 Lappi 3.612 21 3.808 79 120 65 3.928 144 185.800 2,11
21 Ahvenanmaa . . . . 20 6 20 6 26.766 0,07
  86.567 320 103.835 1.802 3.628 1.521 107.463 3.323 5.255.580 2,04

Asukkaiden määrässä mukana vain ne kunnat, joista on oppilaita

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** KAIKKI OPPILAITOKSET *** PVM: 10.11.2006 ***
*** RAPORTTI: Z99SA6BM ***

MAAKUNNAN ASUKKAIDEN HAKEUTUMINEN KOULUTUKSEEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN SIJAINNIN MUKAAN
  OMA KUNTA OMA MAAKUNTA MUU MAAKUNTA YHTEENSÄ ASUKAS- % ASUK-
KOTIMAAKUNTA OPPLKM JÄRJ. OPPLKM JÄRJ. OPPLKM JÄRJ. OPPLKM JÄRJ. MÄÄRÄ KAISTA
04 Lukiokoulutus yli 18 v.a
00 Ulkomaa . . . . 18 10 18 10 0 .
01 Uusimaa 2.438 17 2.977 99 31 27 3.008 126 1.359.150 0,22
02 Varsinais-Suomi 366 6 545 52 14 11 559 63 455.584 0,12
03 Itä-Uusimaa 30 2 35 5 25 12 60 17 92.933 0,06
04 Satakunta 286 8 363 33 12 11 375 44 229.966 0,16
05 Kanta-Häme 171 4 222 17 11 8 233 25 168.381 0,14
06 Pirkanmaa 425 9 616 47 21 14 637 61 468.986 0,14
07 Päijät-Häme 197 5 283 18 8 8 291 26 198.975 0,15
08 Kymenlaakso 109 3 159 14 13 10 172 24 185.196 0,09
09 Etelä-Karjala 76 2 99 11 6 6 105 17 135.604 0,08
10 Etelä-Savo 106 4 131 17 21 9 152 26 160.507 0,09
11 Pohjois-Savo 300 11 353 33 10 10 363 43 250.064 0,15
12 Pohjois-Karjala 126 6 186 22 6 5 192 27 168.322 0,11
13 Keski-Suomi 264 8 329 27 44 20 373 47 267.902 0,14
14 Etelä-Pohjanmaa 86 5 144 27 6 6 150 33 193.812 0,08
15 Pohjanmaa 74 6 112 18 15 8 127 26 173.627 0,07
16 Keski-Pohjanmaa 65 5 76 12 1 1 77 13 70.696 0,11
17 Pohjois-Pohjanmaa 313 20 388 43 11 11 399 54 378.006 0,11
18 Kainuu 54 7 64 15 8 7 72 22 85.303 0,08
19 Lappi 164 13 211 28 12 10 223 38 185.800 0,12
21 Ahvenanmaa . . . . 2 2 2 2 26.766 0,01
  5.650 141 7.293 538 295 206 7.588 744 5.255.580 0,14

Asukkaiden määrässä mukana vain ne kunnat, joista on oppilaita

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** KAIKKI OPPILAITOKSET *** PVM: 10.11.2006 ***
*** RAPORTTI: Z99SA6BM ***

MAAKUNNAN ASUKKAIDEN HAKEUTUMINEN KOULUTUKSEEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN SIJAINNIN MUKAAN
  OMA KUNTA OMA MAAKUNTA MUU MAAKUNTA YHTEENSÄ ASUKAS- % ASUK-
KOTIMAAKUNTA OPPLKM JÄRJ. OPPLKM JÄRJ. OPPLKM JÄRJ. OPPLKM JÄRJ. MÄÄRÄ KAISTA
05 Ammatillinen koulutus
00 Ulkomaa . . . . 1.051 68 1.051 68 0 .
01 Uusimaa 16.131 37 27.644 482 2.024 581 29.668 1.063 1.359.150 2,18
02 Varsinais-Suomi 4.757 19 9.907 422 1.213 496 11.120 918 455.584 2,44
03 Itä-Uusimaa 1.051 4 1.636 36 925 192 2.561 228 92.933 2,76
04 Satakunta 3.117 9 5.581 151 737 304 6.318 455 229.966 2,75
05 Kanta-Häme 1.955 9 3.647 94 930 290 4.577 384 168.381 2,72
06 Pirkanmaa 5.605 15 10.289 292 1.510 506 11.799 798 468.986 2,52
07 Päijät-Häme 2.402 5 4.505 37 692 259 5.197 296 198.975 2,61
08 Kymenlaakso 2.050 4 4.345 42 517 235 4.862 277 185.196 2,63
09 Etelä-Karjala 1.434 2 3.102 20 529 172 3.631 192 135.604 2,68
10 Etelä-Savo 2.312 7 3.822 89 880 244 4.702 333 160.507 2,93
11 Pohjois-Savo 2.879 8 6.656 112 881 314 7.537 426 250.064 3,01
12 Pohjois-Karjala 1.704 2 4.718 24 625 233 5.343 257 168.322 3,17
13 Keski-Suomi 2.824 7 6.876 153 888 393 7.764 546 267.902 2,90
14 Etelä-Pohjanmaa 1.777 13 4.939 212 636 312 5.575 524 193.812 2,88
15 Pohjanmaa 2.034 8 4.483 96 646 180 5.129 276 173.627 2,95
16 Keski-Pohjanmaa 886 3 1.867 25 434 164 2.301 189 70.696 3,25
17 Pohjois-Pohjanmaa 4.358 14 10.191 313 1.731 462 11.922 775 378.006 3,15
18 Kainuu 939 1 1.860 10 480 181 2.340 191 85.303 2,74
19 Lappi 3.520 9 5.857 125 550 209 6.407 334 185.800 3,45
21 Ahvenanmaa . . . . 68 33 68 33 26.766 0,25
  61.735 176 121.925 2.735 17.947 5.828 139.872 8.563 5.255.580 2,66

Asukkaiden määrässä mukana vain ne kunnat, joista on oppilaita

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** KAIKKI OPPILAITOKSET *** PVM: 10.11.2006 ***
*** RAPORTTI: Z99SA6BM ***

MAAKUNNAN ASUKKAIDEN HAKEUTUMINEN KOULUTUKSEEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN SIJAINNIN MUKAAN
  OMA KUNTA OMA MAAKUNTA MUU MAAKUNTA YHTEENSÄ ASUKAS- % ASUK-
KOTIMAAKUNTA OPPLKM JÄRJ. OPPLKM JÄRJ. OPPLKM JÄRJ. OPPLKM JÄRJ. MÄÄRÄ KAISTA
61 Oppisopimusk. amm. perusk
00 Ulkomaa . . . . 3 2 3 2 0 .
01 Uusimaa 2.190 20 4.484 251 190 56 4.674 307 1.359.150 0,34
02 Varsinais-Suomi 363 6 795 108 282 115 1.077 223 455.584 0,24
03 Itä-Uusimaa 92 3 183 24 115 49 298 73 92.933 0,32
04 Satakunta 200 2 419 33 118 62 537 95 229.966 0,23
05 Kanta-Häme 193 4 350 25 204 76 554 101 168.381 0,33
06 Pirkanmaa 465 3 1.004 41 376 125 1.380 166 468.986 0,29
07 Päijät-Häme 227 1 418 12 137 50 555 62 198.975 0,28
08 Kymenlaakso 96 2 237 15 132 59 369 74 185.196 0,20
09 Etelä-Karjala 54 1 147 11 105 37 252 48 135.604 0,19
10 Etelä-Savo 218 4 369 32 116 45 485 77 160.507 0,30
11 Pohjois-Savo 217 2 512 31 217 67 729 98 250.064 0,29
12 Pohjois-Karjala 88 1 261 16 58 36 319 52 168.322 0,19
13 Keski-Suomi 219 4 596 51 192 63 788 114 267.902 0,29
14 Etelä-Pohjanmaa 112 6 436 60 117 51 553 111 193.812 0,29
15 Pohjanmaa 84 2 212 22 140 39 352 61 173.627 0,20
16 Keski-Pohjanmaa 81 1 150 11 64 27 214 38 70.696 0,30
17 Pohjois-Pohjanmaa 278 5 737 75 336 90 1.073 165 378.006 0,28
18 Kainuu 61 1 141 10 35 20 176 30 85.303 0,21
19 Lappi 211 4 519 38 128 48 647 86 185.800 0,35
21 Ahvenanmaa . . . . 13 7 13 7 26.766 0,05
  5.449 72 11.970 866 3.078 1.124 15.048 1.990 5.255.580 0,29

Asukkaiden määrässä mukana vain ne kunnat, joista on oppilaita

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** KAIKKI OPPILAITOKSET *** PVM: 10.11.2006 ***
*** RAPORTTI: Z99SA6BM ***

MAAKUNNAN ASUKKAIDEN HAKEUTUMINEN KOULUTUKSEEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN SIJAINNIN MUKAAN
  OMA KUNTA OMA MAAKUNTA MUU MAAKUNTA YHTEENSÄ ASUKAS- % ASUK-
KOTIMAAKUNTA OPPLKM JÄRJ. OPPLKM JÄRJ. OPPLKM JÄRJ. OPPLKM JÄRJ. MÄÄRÄ KAISTA
  767.736 1.264 866.476 7.975 26.971 9.163 893.447 17.138 30923673 2,89

Asukkaiden määrässä mukana vain ne kunnat, joista on oppilaita