OPETUSTOIMEN PERUSTIETORAPORTIT SYKSY 2020 *** PVM: 15.01.2021
Raportin
nimi
Excel Tee
oma
Sisällön kuvaus Tulostustaso Koko
PERUSOPETUS
Valtionosuuslaskennan mukaiset erittelyt
P05IS6NP     Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilasmäärät seutukunnittain AVI/ seutukunta pieni
P05IS6YM     Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilasmäärät maakunnittain maakunta pieni
P05IS6YO     Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilasmäärät omistajatyypeittäin omistajatyyppi pieni
P05LK6OS   Tee Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilasmäärät sekä vertailu edelliseen vuoteen; joustava perusopetus, kuljetus- ja majoitusoppilaat omistajatyyppi/ opetuksen järjestäjä pieni
P05LK6YM     Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilasmäärät sekä vertailu edelliseen vuoteen; joustava perusopetus, kuljetus- ja majoitusoppilaat maakunta pieni
P05LK6YO     Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilasmäärät sekä vertailu edelliseen vuoteen; joustava perusopetus, kuljetus- ja majoitusoppilaat omistajatyyppi pieni
Aamu- ja iltapäivätoiminnan raportit
P55K7YO     Perusopetuksen oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta syksyn tilastointipäivänä yhteensä yhteenveto
P55OS6VI     Perusopetuksen oppilaiden osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan syksyn tilastointipäivänä kieliryhmittäin kieli pieni
P55OS6VNM     Perusopetuksen oppilaiden osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan syksyn tilastointipäivänä lääneittäin ja maakunnittain AVI/ maakunta pieni
P55OS6YS   Tee Perusopetuksen oppilaiden osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan syksyn tilastointipäivänä opetuksen järjestäjä pieni
P55LOMKUVA     Perusopetuksen oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta syksyn tilastointipäivänä opetuksen järjestäjä erit. iso
Yksityiskohtaiset raportit
P05K7YO     Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin omistajatyyppi pieni
P05LOMKUVA     Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin opetuksen järjestäjä erit. iso
Trendiraportit
P05IL5YO     Perusopetuksen opiskelijamäärien kehitys, trendiraportti omistajatyyppi pieni