OPETUSTOIMEN PERUSTIETORAPORTIT SYKSY 2022 *** PVM: 14.11.2022
Raportin
nimi
Tee
oma
Sisällön kuvaus Tulostustaso Koko
PERUSOPETUS
Valtionosuuslaskennan mukaiset erittelyt
P05IS6NP   Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilasmäärät seutukunnittain AVI/ seutukunta pieni
P05IS6YM   Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilasmäärät maakunnittain maakunta pieni
P05IS6YO   Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilasmäärät omistajatyypeittäin omistajatyyppi pieni
P05LK6OS Tee Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilasmäärät sekä vertailu edelliseen vuoteen; joustava perusopetus, kuljetus- ja majoitusoppilaat omistajatyyppi/ opetuksen järjestäjä pieni
P05LK6YM   Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilasmäärät sekä vertailu edelliseen vuoteen; joustava perusopetus, kuljetus- ja majoitusoppilaat maakunta pieni
P05LK6YO   Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilasmäärät sekä vertailu edelliseen vuoteen; joustava perusopetus, kuljetus- ja majoitusoppilaat omistajatyyppi pieni
Aamu- ja iltapäivätoiminnan raportit
P55K7YO   Perusopetuksen oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta syksyn tilastointipäivänä yhteensä yhteenveto
P55OS6VI   Perusopetuksen oppilaiden osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan syksyn tilastointipäivänä kieliryhmittäin kieli pieni
P55OS6VNM   Perusopetuksen oppilaiden osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan syksyn tilastointipäivänä lääneittäin ja maakunnittain AVI/ maakunta pieni
P55OS6YS Tee Perusopetuksen oppilaiden osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan syksyn tilastointipäivänä opetuksen järjestäjä pieni
P55LOMKUVA   Perusopetuksen oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta syksyn tilastointipäivänä opetuksen järjestäjä erit. iso
Yksityiskohtaiset raportit
P05K7YO   Esiopetuksen ja perusopetuksen perustiedot sekä vertailu edellisen tilastointiajankohdan tietoihin omistajatyyppi pieni
P05LOMKUVA   Esiopetuksen ja perusopetuksen perustiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin opetuksen järjestäjä erit. iso
Trendiraportit
P05IL5YO   Esiopetuksen ja perusopetuksen opiskelijamäärien kehitys, trendiraportti omistajatyyppi pieni