OPETUSTOIMEN PERUSTIETORAPORTIT SYKSY 2022 *** PVM: 14.11.2022
Raportin
nimi
Tee
oma
Sisällön kuvaus Tulostustaso Koko
TAITEEN PERUSOPETUS
Muut tilastoraportit
P08LK6OL Tee Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärät yhteensä ja taiteen aloittain sekä vertailu ed. vuoteen; lisäksi varhaisiäin kasv. lukumäärä omistajatyyppi/ oppilaitos pieni
P08LK6YM   Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärät yhteensä ja taiteen aloittain sekä vertailu ed. vuoteen; lisäksi varhaisiän kasv. lukumäärä maakunta pieni
P08TU6Q   Taiteen perusopetuksen opetustunnit ja oppilasmäärät taiteen aloittain sekä vertailu ed. vuoteen taiteenala pieni
Yksityiskohtaiset raportit
P08K7YO   Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot omistajatyyppi pieni
P08LOMKUVA   Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot koulutuksen järjestäjä/ oppilaitos iso