Oppilas-/opiskelijamääräraportit syksyllä 1999

Koulutus yhteensä

Perusopetus (sisältää myös kansanopistot sekä lukion aikuislinjalaiset ja -lukiot)

Lukiokoulutus

Ammatillinen koulutus

Ammattikorkeakoulut

Oppisopimuskoulutus

Kansanopistot

Musiikkioppilaitokset

Kansalaisopistot

Liikunnan koulutuskeskukset

Kesäyliopistot

Ammatilliset erikoisoppilaitokset

Kotikuntaraportit

 

Koulutus yhteensä

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

OPPLKM99

Oppilas-/opiskelijamäärien kehitys syksystä 1997 syksyyn 1999

koulutustyyppi koulutusala

www

 

Perusopetus (sisältää myös kansanopistot sekä lukion aikuislinjalaiset ja -lukiot)

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

P05LK6OS

Oppilasmäärät jaoteltuna opetuskielen mukaan sekä vertailu edelliseen vuoteen; kuljetus- ja majoitusoppilaat

ylläpitäjätyyppi kunta (tai koul.järjest.)

www

P05LK6YM

Oppilasmäärät jaoteltuna opetuskielen mukaan sekä vertailu edelliseen vuoteen; kuljetus- ja majoitusoppilaat

maakunta

www

P05LK6YO

Oppilasmäärät jaoteltuna opetuskielen mukaan sekä vertailu edelliseen vuoteen; kuljetus- ja majoitusoppilaat

omistaja

www

P05ER6OQ

Oppilasmäärät jaoteltuna alempiin ja ylempiin vuosiluokkiin, erityis- ja vammaisoppilaat, kuljetus- ja majoitusoppilaat

omistaja koulumuoto

www

P05LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perus-tiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin

kunta (tai koul.järjest.)

järjestäjä ja oph

 

Lukiokoulutus

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

P06LK6OS

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuna (alle 18 v./18 v. aloittaneet, sisäoppilaitosopisk., aine- opiskelijat, majoitettavat) sekä vertailu edelliseen vuoteen

omistaja/ koulut.järjestäjä

www

P06LK6YM

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuna (alle 18 v./18 v. aloittaneet, sisäoppilaitosopisk., aine-opiskelijat, majoitettavat) sekä vertailu edelliseen vuoteen

maakunta

www

P06LK6YO

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuna (alle 18 v./18 v. aloittaneet, sisäoppilaitosopisk., aine- opiskelijat, majoitettavat) sekä vertailu edelliseen vuoteen

omistaja

www

P06LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perus-tiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin

koulut.järjestäjä

koulut.järjestäjä

 

Ammatillinen koulutus

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

P02ER6AS

Opiskelijamäärät yhteensä, koulutusaloittain, erilaiset erityisopiskelijat sekä porrastusoppilaat

koulutusala koulut. järjestäjä

 

P02KA8YS

Opiskelijamäärä koulutusaloittain ja koulutuksen järjestäjittäin ristiintaulukoituina

koulut.järjestäjä koulutusala

www

P02LK6OS

Opiskelijamäärät jaoteltuna perustietokyselyn mukaan (nuoret/aikuiset, erityisopiskelijat, muu koulutus) sekä vertailu edelliseen vuoteen

omistaja

koulut. järjestäjä

www

P02LK6YM

Opiskelijamäärät jaoteltuna perustietokyselyn mukaan (nuoret/aikuiset, erityisopiskelijat, muu koulutus) sekä vertailu edelliseen vuoteen

maakunta

www

P02LK6YO

Opiskelijamäärät jaoteltuna perustietokyselyn mukaan (nuoret/aikuiset, erityisopiskelijat, muu koulutus) sekä vertailu edelliseen vuoteen

omistaja

www

P02AS6MS

Opiskelijamäärät koulutusasteittain jaettuna nuorten ja aikuisten koulutukseen

maakunta

koulut.järjestäjä

 

P02LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perus-tiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin

koulut.järjestäjä

koulut.järjestäjä

Z02OM6K

Kunnan asukkaiden hakeutuminen ammatilliseen koulutukseen koulutuksen järjestäjän ylläpitäjätyypin mukaan

kotikunta

 

Z02OM6YM

Maakunnan asukkaiden hakeutuminen ammatilliseen koulutukseen koulutuksen järjestäjän ylläpitäjätyypin mukaan

kotimaakunta

 

P02LTE7MS

Opiskelijamäärät koulutusaloittain/-asteittain perustietokyselyn liite 3:n mukaan

maakunta

koulut. järjestäjä

opm: ammat.koulutus

P02LTE7M

Opiskelijamäärät koulutusaloittain/-asteittain perustietokyselyn liite 3:n mukaan

maakunta

opm: ammat.koulutus

P02LTE7N

Opiskelijamäärät koulutusaloittain/-asteittain perustietokyselyn liite 3:n mukaan

lääni

opm: ammat.koulutus

P02LTE7Y

Opiskelijamäärät koulutusaloittain/-asteittain perustietokyselyn liite 3:n mukaan

kaikki yhteensä

opm: ammat.koulutus

 

Ammattikorkeakoulut

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

P04ER6TL

Opiskelijamäärät tutkinnoittain kokonaismäärä, erityis-opiskelijat ja porrastusperusteen mukaiset opiskelijat

tutkinto oppilaitos

 

P04KA8YL

Opiskelijamäärä koulutusaloittain ja oppilaitoksittain ristiintaulukoituna

oppilaitos koulutusala

www

P04LK6YL

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuina (nuoret/aikuiset/erikoistumisopisk., erityisopiskelijat, muu koulutus) sekä vertailu edelliseen vuoteen

oppilaitos

www

P04LK6YM

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuina (nuoret/aikuiset/erikoistumisopisk., erityisopiskelijat, muu koulutus) sekä vertailu edelliseen vuoteen

maakunta

www

P04LK6YO

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuina (nuoret/aikuiset/erikoistumisopisk., erityisopiskelijat, muu koulutus) sekä vertailu edelliseen vuoteen

omistaja

www

P04LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perus-tiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin

koulut.järjestäjä

koulut.järjestäjä

Z04OM6K

Kunnan asukkaiden hakeutuminen ammattikorkea- kouluihin koulutuksen järjestäjän ylläpitäjätyypin mukaan

kotikunta

 

Z04OM6YM

Maakunnan asukkaiden hakeutuminen ammattikorkea- kouluihin koulutuksen järjestäjän ylläpitäjätyypin mukaan

kotimaakunta

 

 

Oppisopimuskoulutus

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

P13LK6MS

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuina (peruskoulutus ja lisäkoulutus, aikuiset ja alle 25 v.)

maakunta koulutuksen järj.

www

P13LK6YM

Kuten P13LK6MS, maakunnittain

maakunta

www

P13ER6MS

Opiskelijamäärät jaoteltuina sopimustyypeittäin

maakunta koulutuksen järj.

www

P13ER6YM

Kuten P13ER6MS, maakunnittain

maakunta

www

P13LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeiden mukaisesti tilastoidut perustiedot (kevät ja syksy)

koulutuksen järj.

koulut.järjestäjä

P13LK7YM

Kuten P13LOMKUVA, maakunnittain

maakunta

 

 

Kansanopistot

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

P07LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut opiskelijaviikot sekä vertailu edelliseen vuoteen

opisto

koulut.järjestäjä

 

Musiikkioppilaitokset

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

P08LK6L

Musiikin perusopetuksen opiskelijamäärät sekä vertailu edelliseen vuoteen; tanssin perusopetuksen opiskelija- määrät ja musiikkileikkikoululaisten lukumäärä

opisto

www

P08LK6YM

Musiikin perusopetuksen opiskelijamäärät sekä vertailu edelliseen vuoteen; tanssin perusopetuksen opiskelija- määrät ja musiikkileikkikoululaisten lukumäärä

maakunta

www

P08LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot

opisto

koulut.järjestäjä

 

Kansalaisopistot

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

P09LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perus- tiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin

opisto

koulut.järjestäjä

 

Liikunnan koulutuskeskukset

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

P10LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot

oppilaitos

koulut.järjestäjä

 

Kesäyliopistot

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

P18LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot

oppilaitos

koulut.järjestäjä

 

Ammatilliset erikoisoppilaitokset

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

P03LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot

oppilaitos

koulut.järjestäjä

 

Kotikuntaraportit (Ks. myös ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulut)

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

ZKUN6KBS

Kunnan asukkaiden hakeutuminen koulutukseen koulutuksen järjestäjän koulutustyypin mukaan ja kunnan osuus oppilaitoksen laskennallisista kustannuk- sista (noin 2200 sivua)

kunta koulutustyyppi (omistaja) koulut.järjestäjä

kunnat

oph

Kuntaliitto

ZKUN6KB

Kunnan asukkaiden hakeutuminen koulutukseen koulutuksen järjestäjän koulutustyypin mukaan ja kunnan osuus oppilaitoksen laskennallisista kustannuk- sista (noin 100 sivua)

kunta koulutustyyppi

oph

ZKUN6K

Kunnan asukkaiden hakeutuminen koulutukseen koulutuksen järjestäjän koulutustyypin mukaan ja kunnan osuus oppilaitoksen laskennallisista kustannuk- sista (noin 10 sivua, 1 rivi/kunta)

kunta

www

oph

Kuntaliitto

ZKUN6BO

Oppilasmäärät ja laskennalliset kustannukset laskien kotikunnittaisen oppilasmääräjakauman kautta

koulutustyyppi omistaja

oph

Kuntaliitto

Z99SA6BK

Kunnan asukkaiden hakeutuminen koulutukseen koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan (oma kunta/oma maakunta/muu maakunta)

koulutustyyppi

kunta

 

Z99SA6YB

Kunnan asukkaiden hakeutuminen koulutukseen koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan (oma kunta/oma maakunta/muu maakunta)

koulutustyyppi

www

ZKUN6SBK

Koulutuksen järjestäjän eri koulutustyyppien oppilaiden jakautuminen kotikunnittain

järjestäjä

koulutustyyppi

kotikunta

koul.järjestäjät

 

Raportit kotikuntaa vailla olevista oppilaista

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

ZULK8UB

Kotikuntaa vailla olevat opiskelijat kansalaisuuksittain/ koulutustyypeittäin (ristiintaulukko)

kansalaisuus koulutustyyppi

 

ZULK6UBS

Kotikuntaa vailla olevat oppilaat kansalaisuuksittain/ koulutustyypeittäin/koulutuksen järjestäjittäin

kansalaisuus koulutustyyppi koulut. järjestäjä

 

ZULK6UB

Kotikuntaa vailla olevat oppilaat kansalaisuuksittain/ koulutustyypeittäin

kansalaisuus koulutustyyppi

 

ZULK6B

Kotikuntaa vailla olevat oppilaat koulutustyypeittäin

koulutustyyppi

www