VALTIONOSUUSPERUSTEEN MUKAISTEN OPPILAS-/OPISKELIJAMÄÄRIEN KEHITYS SYKSYSTÄ 1997 SYKSYYN 1999

 

 

 

 

 

SYKSY 1997

KEVÄT 1998

SYKSY 1998

KEVÄT 1999

SYKSY 1999

MUUTOS % SYKSYYN 1998

PERUSOPETUS

590,658

590,411

589,402

589,489

590,844

0

LUKIOKOULUTUS

LUKIOT, ALLE 18-V. ALOITTANEET

110,544

108,731

112,671

110,924

115,793

3

AIKUISLUKIOT/-LINJAT, 18-V. ALOITT.

16,978

16,011

18,399

15,342

14,835

-19

SISÄOPPILAITOKSET

   

508

510

578

14

LUKIOKOULUTUS YHTEENSÄ

127,522

124,742

131,578

126,776

131,206

0

AMMATILLINEN KOULUTUS *)

KOULUTUSALAT:

         

LUONNONVARA-ALA

8,223

7,299

8,618

6,922

7,420

-14

TEKNIIKKA JA LIIKENNE

61,442

58,882

57,576

54,446

51,390

-11

HALLINTO JA KAUPPA

30,497

28,855

27,809

27,078

26,110

-6

MATK., RAVITS., TALOUS

21,687

20,244

20,607

19,023

19,271

-6

SOSIAALI JA TERVEYS

39,115

36,307

35,183

31,763

30,445

-13

KULTTUURI

10,172

9,251

9,766

9,464

9,401

-4

VAPAA-AIKA JA LIIKUNTA

2,942

2,819

2,716

2,432

2,619

-4

KOULUTUSALOIHIN JAKAMATTOMAT

 

792

795

1,406

78

AMM. KOULUTUS YHTEENSÄ

174,078

163,657

163,067

151,923

148,062

-9

OPPISOPIMUSKOULUTUS

PERUSKOULUTUS

     

21,962

16,534

 

LISÄKOULUTUS

     

2,951

6,419

 

OPPISOPIMUSKOULUTUS YHTEENSÄ

     

24,913

22,953

 

AMMATTIKORKEAKOULUT, VAKINAISET

39,271

37,468

57,192

54,989

78,170

37

YHTEENSÄ

931,529

916,278

941,239

948,090

948,282

1

*) Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärät sisältävät toisen asteen, opisto- ja amm. korkea-asteen sekä ammattikorkeakoulukokeilun opiskelijat.