PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 19.11.1999 *** 1

*** RAPORTTI: P04KA8YL ***

OPISKELIJAMÄÄRÄ KOULUTUSALOITTAIN PERUSTIETOKYSELYN 20.9.1999 MUKAAN

LAITOS KOULUTUSALA YHTEENSÄ
1 Luonnon 2 Tekniik 3 Hallint 4 Matk., 5 Sosiaal 6 Kulttuu 7 Vapaa-a 8 Amm. er
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol
Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k
Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu
Haaga Instituutin Ammattikork.
Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.
Hämeen ammattikorkeakoulu
Jkylän ammattikorkeakoulu
K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kemi-Tornion ammattikorkeakoul
Kymenlaakson amm.korkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu
Mikkelin ammattikorkeakoulu
Oulun seudun amm.korkeakoulu
Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu
Pohj-Savon ammattikorkeakoulu
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Svenska yrkeshögskolan
Tampereen ammattikorkeakoulu
Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög
Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs
Yrkeshögskolan Sydväst
YHTEENSÄ
.
.
.
.
.
732
37
.
.
.
232
.
176
231
395
41
214
.
391
.
224
51
.
226
2950
418
2233
931
.
.
2209
1343
1093
409
785
1088
867
1214
2237
853
1582
857
1751
388
542
2030
2065
1338
303
26536
369
973
770
1412
3539
850
921
795
493
810
972
1019
1088
713
666
1160
550
1830
886
.
1276
851
1090
98
23131
91
.
177
847
.
.
612
.
45
.
.
65
79
.
262
100
373
152
49
.
.
302
268
61
3483
553
.
479
.
.
210
868
470
332
666
761
861
865
1332
620
1152
603
1284
688
424
.
1264
406
237
14075
104
345
92
.
.
329
188
38
.
139
443
618
.
41
322
662
.
67
145
171
344
527
.
114
4689
.
.
.
34
.
.
.
.
.
.
.
34
165
.
.
.
121
.
.
10
.
.
.
136
500
155
245
18
89
130
200
230
13
27
64
35
199
239
201
164
96
28
145
60
56
162
250
.
.
2806
1690
3796
2467
2382
3669
4530
4199
2409
1306
2464
3531
3663
3826
4755
3282
4793
2746
5229
2607
1203
4036
5310
3102
1175
78170