PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 1999 *** KAIKKI OPPILAITOKSET *** PVM: 03.12.1999 *** 1 *** RAPORTTI: Z99SA6YB ***

       KUNNAN ASUKKAIDEN HAKEUTUMINEN KOULUTUKSEEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN SIJAINNIN MUKAAN KOULUTUSTYYPEITTÄIN

                                     OMA    MUU        ASUKAS- % ASUK-
       TYYPPI             OMA KUNTA MUU KUNTA  MAAKUNTA  MAAKUNTA  YHTEENSÄ   MÄÄRÄ  KAISTA
       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
       01 Perusopetus          573.873   15.254  587.314   1.813  589.127 5.159.646  11,42
       02 Perusopetus yli 18 v.      1.246    281   1.505     22   1.527 5.159.646   0,03
       03 Lukiokoulutus          93.568   22.802  112.673   3.697  116.370 5.159.646   2,26
       04 Lukiokoulutus yli 18 v.a    10.286   4.549   14.093    742   14.835 5.159.646   0,29
       05 Ammatillinen koulutus      61.845   86.202  124.404   23.643  148.047 5.159.646   2,87
       18 Ammattikorkeakoulut       29.413   48.757   54.094   24.076   78.170 5.159.646   1,52
                       ========= ========= ========= ========= =========
                        770.231  177.845  894.083   53.993  948.076