KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1997  ***  KANSANOPISTOT  ***  PVM: 28.10.1998  ***            
                 ***  RAPORTTI: JULK_07T01  ***  AINEISTO: AKR.K07_97A  ***
                                  
        Opiskelijoiden, opetustuntien ja opiskelijaviikkojen lukumäärät toimintamuodoittain ja ylläpitäjittäin
                                  
 
             Opiskelijoiden lukum.     Opetustuntien lukumäärä        Opiskelijaviikkojen lukumäärä    
                                                                 
             Perus- Lukio-  Amma-  Perus-       Amma- Muu kan-  Perus-       Amma- Muu kan- Maksull.
          Kou- koulu- koulu- tillinen  koulu-  Lukio- tillinen  sanop.  koulu-  Lukio- tillinen  sanop. palvelu-
  Ylläpitäjä   luja opetus   tus koulutus  opetus koulutus koulutus  opetus  opetus koulutus koulutus  opetus toiminta
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Yksityinen    84   324   265  2.232  29.349  13.751 132.731 445.058  12.328  9.397  80.551 242.273  47.648
  Kunta       1    9   45    0  1.210  1.717    0  4.472   338  1.687    0  1.966   2.179
  Kuntayhtymä    5   25    0   114  2.560    0  7.580  33.989   771    0  3.876  18.886    92
  --------------- ---- ------- ------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------------------
  Yhteensä     90   359   309  2.346  33.119  15.468 140.311 483.519  13.437  11.084  84.427 263.125  49.919