KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1997  ***  KANSANOPISTOT  ***  PVM: 28.10.1998  ***            1
                 ***  RAPORTTI: JULK_07T02  ***  AINEISTO: AKR.K07_97A  ***
                                  
     Opiskelijoiden, opetustuntien ja opiskelijaviikkojen lukumäärät toimintamuodoittain ja oppilaitoksen koon mukaan
                                  
 
            Opiskelijoiden lukum.     Opetustuntien lukumäärä        Opiskelijaviikkojen lukumäärä     
  Ylläpitäjä                                                          
  opiskelija-     Perus- Lukio-  Amma-  Perus-       Amma- Muu kan-  Perus-       Amma- Muu kan-  Maksull.
  viikkojen   Kou- koulu- koulu- tillinen  koulu-  Lukio- tillinen  sanop.  koulu-  Lukio- tillinen  sanop.  palvelu-
  mukaan    luja opetus   tus koulutus  opetus koulutus koulutus  opetus  opetus koulutus koulutus  opetus  toiminta
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    -1999    12   31    0    21  3.553    0  2.513  33.944  1.187    0  1.070  14.278   5.062
  2000-3999    42   172   45   672  16.297  1.717  48.392 181.636  6.644  1.687  23.779  92.473   24.912
  4000-5999    16   27   165   314  3.784  8.718  17.266 109.098  1.099  5.436  11.821  59.719   4.070
  6000-7999    13   33   91  1.087  3.018  4.585  56.275  71.326  1.173  3.604  38.256  46.779   10.543
  8000-      7   95    9   251  6.467   448  15.865  87.515  3.334   357  9.501  49.875   5.332
  ------------- ---- ------- ------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----------
  Yhteensä    90   359   309  2.346  33.119  15.468 140.311 483.519  13.437  11.084  84.427 263.125   49.919