Kustannustilastot vuonna 1996
Seuraavassa tietoja koulutuksen käyttökustannuksista vuodelta 1996. Tarkemmat tiedot löytyvät Opetushallituksen julkaisusta "Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen käyttökustannukset vuonna 1996". Julkaisua voi tilata numerosta (09) 7747 7450.
PERUSKOULU
  - Käyttökustannukset ylläpitäjittäin (mk/oppilas)
  - Käyttökustannukset maakunnittain (mk/oppilas)
  - Käyttökustannukset kuntaryhmittäin (mk/oppilas)
PERUSKOULUN VAMMAISOPETUS
  - Vammaisopetuksen käyttökustannukset kunnan vammaisoppilaiden määrän mukaan (mk/oppilas)
  - Vammaisopetuksen käyttökustannukset ja oppilasmäärä maakunnittain (milj.mk)
LUKIO
  - Käyttökustannukset ylläpitäjittäin koulujen keskimääräisen koon mukaan (mk/oppilas)
  - Käyttökustannukset maakunnittain (mk/oppilas)
  - Käyttökustannukset kuntaryhmittäin (mk/oppilas)
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
  - Käyttökustannukset ylläpitäjittäin (mk/oppilas)
  - Käyttökustannukset oppilaitosmuodoittain (mk/oppilas)
  - Oppilasmäärät maakunnittain ja oppilaitosmuodoittain
  - Käyttökustannukset maakunnittain ja oppilaitosmuodoittain (mk/oppilas)
MUSIIKKIOPPILAITOKSET
  - Ammatillisen koulutuksen käyttökustannukset (mk/oppilas)
  - Perusopetuksen käyttökustannukset (mk/oppilas)

Lisätietoja Opetushallituksen www-sivuista
webmaster@edu.fi