Kustannustilastot 1997

Koulutuksen kustannustiedot vuodelta 1997 ovat nyt Opetushallituksen WWW-sivuilla. Valitsemalla opetussektorin pääsee raporttiluettelon kohtaan, josta voi valita haluamansa kustannusraportin. Niitä kustannusraportteja, joita ei ole WWW-sivuilla, voi tilata numerosta (09)77477345. Näiden raporttien toimittamisesta veloitetaan raporttien laajuuden ja työmäärän mukaan.

Peruskoulut

Peruskouluasteen erityisopetus

Lukiot

Ammatilliset oppilaitokset

Ammattikorkeakoulut

Kansanopistot

Musiikkioppilaitokset

Liikunnan koulutuskeskukset

Oppisopimuskoulutus

Opetusmaatilat

Peruskoulut

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

jakelu

julkaisu- raportti

JULK_05T01

Oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas

omistajatyyppi

www

kyllä

JULK_05T02

Oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas

omistajatyyppi / koulujen keskikoko

www

kyllä

JULK_05T04

Oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas

maakunta

www

kyllä

JULK_05T06

Oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas

kuntaryhmä

www

kyllä

JULK_05LIITE1

Oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas

omistajatyyppi / kunta

www

kyllä

JULK_05T05

Käyttökust. yhteensä mk/oppilas kunnan koulujen keskimääräisen koon ja maakunnan mukaan

maakunta / koulujen keskikoko

www

kyllä

K05G6LAI

Toteutuneiden kustannusten ja valtionosuuden laskennallisten perusteiden vertailu

koulumuoto / omistajatyyppi / oppilaitos

 

ei

K05C3LAI

Valtionosuuspohjan mukaiset kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain mk ja mk/oppilas sekä tunnuslukuja kustannusvuonna ja vertailu edellisvuoteen

koulumuoto / oppilaitos

 

ei

K05C3KOU

Kuten K05C3LAI

koulumuoto

 

ei

K05C3KRY

Kuten K05C3LAI

kuntaryhmä

 

ei

K05C3MAA

Kuten K05C3LAI

maakunta

 

ei

K05C3OMI

Kuten K05C3LAI

omistajatyyppi

 

ei

5I45

Toiminnoittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/oppilas -lukuina viiden vuoden ajalta, tunnuslukuja

maakunta

 

ei

5I65

Kuten 5I45

omistajatyyppi

 

ei

5L45

Toiminnoittain jaoteltujen menolajeittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/oppilas –lukuina viiden vuoden ajalta

maakunta

 

ei

5L65

Kuten 5L45

omistajatyyppi

 

ei

Peruskouluasteen erityisopetus

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

jakelu

julkaisu- raportti

JULK_05T07

Vammaisopetuksen käyttökustannukset, mk/oppilas

vamm.opp. lkm kunnassa

www

kyllä

JULK_05T08

Vammaisopetuksen oppilasmäärä ja käyttökustannukset 1000 mk ja mk/oppilas

maakunta

www

kyllä

JULK_05LIITE5

Vammaisopetuksen käyttökustannukset

kunta

www

kyllä

JULK_05T09

Sairaalaopetuksen hoitopäivät sekä käyttökustannukset 1000 mk ja mk/hoitopäivä

kunta

www

kyllä

JULK_05T11

Valtion erityiskoulujen oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas

oppilaitos

www

kyllä

JULK_05T12

Steinerpedagogisten ja muiden yksityisten erityiskoulujen oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas

oppilaitos

www

kyllä

JULK_05T13

Kuntayhtymien erityiskoulujen oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas

oppilaitos

www

kyllä

 

 

Lukiot

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

jakelu

julkaisu- raportti

JULK_06T01

Oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas

omistajatyyppi/ koulujen keskikoko

www

kyllä

JULK_06T03

Oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas

maakunta

www

kyllä

JULK_06T05

Oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas

kuntaryhmä

www

kyllä

JULK_06LIITE2

Oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas

kunta

www

kyllä

JULK_06T04

Käyttökust. yhteensä mk/oppilas kunnan koulujen keskimääräisen koon ja maakunnan mukaan

maakunta/ koulujen keskikoko

www

kyllä

K06G6LAI

Toteutuneiden kustannusten ja valtionosuuden laskennallisten perusteiden vertailu

koulumuoto/ omistajatyyppi/ oppilaitos

 

ei

K06C3LAI

Valtionosuuspohjan mukaiset kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain mk ja mk/oppilas sekä tunnuslukuja kustannusvuonna ja vertailu edellisvuoteen

koulumuoto/ oppilaitos

 

ei

K06C3KOU

Kuten K06C3LAI

koulumuoto

 

ei

K06C3KRY

Kuten K06C3LAI

kuntaryhmä

 

ei

K06C3MAA

Kuten K06C3LAI

maakunta

 

ei

K06C3OMI

Kuten K06C3LAI

omistajatyyppi

 

ei

5I46

Toiminnoittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/oppilas -lukuina viiden vuoden ajalta, tunnuslukuja

maakunta

 

ei

5I66

Kuten 5I46

omistajatyyppi

 

ei

5L46

Toiminnoittain jaoteltujen menolajeittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/oppilas –lukuina viiden vuoden ajalta

maakunta

 

ei

5L66

Kuten 5L46

omistajatyyppi

 

ei

 

 

Ammatilliset oppilaitokset (AO)

Ammatilliset erityisoppilaitokset (ET)

Ammatilliset erikoisoppilaiokset (EK)

Raportin nimi

sisällön kuvaus

AO/ET/EK

tulostustaso

jakelu

julkaisu- raportti

JULK_02T01

Opetusyksiköiden lkm ja oppilasmäärät koulutusaloittain ja ylläpitäjittäin

AO

koulutusala, omistajatyyppi

www

Kyllä

JULK_02T02

Opetusyksiköiden lukumäärät koon mukaan luokiteltuna

AO

koulutusala

www

Kyllä

JULK_02T03

Käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas

AO/ET/EK

omistajatyyppi

www

Kyllä

JULK_02T04

Käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas

AO

koulutusala

www

Kyllä

JULK_02T05

Käyttökust. yhteensä koulutusaloittain ja ylläpitäjittäin, mk/oppilas

AO/ET AO,ET

koulutusala, omistajatyyppi

www

Kyllä

JULK_02T10

Käyttökust. yhteensä maakunnittain ja ylläpitäjittäin, milj.mk

AO

maakunta, omistajatyyppi

www

Kyllä

JULK_02T11

Oppilasmäärät maakunnittain ja koulutusaloittain

AO

maakunta, koulutusala

www

Kyllä

JULK_02T12

Käyttökust. yht. ristiintaulukoituna maakunnittain ja koulutusaloittain, milj.mk

AO

maakunta, koulutusala

www

Kyllä

JULK_02T13

Käyttökust. ristiintaulukoituna maakunnittain ja koulutusaloittain, mk/oppilas

AO

maakunta, koulutusala

www

Kyllä

K02Z6ALA

Oppilasmäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain mk/oppilas

AO,EK,ET

koulutusala

www

osa (EK)

K02Z6ALO

Oppilasmäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain mk/oppilas

AO,ET

omistajatyyppi / koulutusala

 

ei

K02Z6ALK

Oppilasmäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain mk/oppilas, vain kunnalliset oppilaitokset

AO, ET

koulutusala

 

ei

 

Raportin nimi

sisällön kuvaus

AO/ET/EK

tulostustaso

jakelu

julkaisu- raportti

K02Z6JAR

Oppilasmäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain mk/oppilas

AO,EK,ET

koul.järjestäjä

 

ei

K02Z6LAI

Oppilasmäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain mk/oppilas

AO,ET

koulutusala / oppilaitos

www

kyllä

K02T6OPP

Oppilasmäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain mk/oppilas, erikoisoppilaitokset

EK

oppryhmä / oppilaitos

www

kyllä

K02Y6ALA

Toiminnoittaisia yksikkökustannuksia ja muita tunnuslukuja

AO,EK,ET

koulutusala

 

ei

K02Y6ALO

Toiminnoittaisia yksikkökustannuksia ja muita tunnuslukuja

AO,EK,ET

omistajatyyppi / koulutusala

 

ei

K02Y6LAI

Toiminnoittaisia yksikkökustannuksia ja muita tunnuslukuja

AO,EK,ET

koulutusala / oppilaitos

www

osa (AO,ET)

K02G6OMI

Vuokra-arvoilla lisättyjen toteutuneiden kustannusten ja v. 1997 valt.osuuden laskennallisen perusteen vertailu summatasolla

AO,ET

omistajatyyppi

 

ei

K02G6JAR

Vuokra-arvoilla lisättyjen toteutuneiden kustannusten ja v. 1997 valtionosuuden laskennallisen perusteen vertailu koulutuksen järjestäjittäin

AO,ET

omistajatyyppi / koul.järjestäjä

 

ei

K02G6LAI

Vuokra-arvoilla lisättyjen toteutuneiden kustannusten ja v. 1997 valtionosuuden laskennallisen perusteen vertailu oppilaitoksittain

AO,ET

omistajatyyppi / oppilaitos

 

ei

K02K7LAI

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset mk ja mk/oppilas (lomakkeen kuva)

AO,EK,ET

oppilaitos koulutusala

 

ei

K02C3LAI

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset mk ja mk/oppilas ja vertailu edell. vuoteen.

AO,EK,ET

oppilaitos

 

ei

 

Raportin nimi

sisällön kuvaus

AO/ET/EK

tulostustaso

jakelu

julkaisu- raportti

K02K7ALA

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset mk ja mk/oppilas koulutusaloittain (lomakkeen kuva)

AO,EK,ET

koulutusala

oph + opm

ei

K02C3OMI

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset mk ja mk/oppilas ja vertailu edelliseen vuoteen sekä ryhmän keskiarvoon

AO,EK,ET

omistajatyyppi

oph + opm

ei

K02C3OMY

Kuten K02C3OMI, mutta kunta ja kuntayhtymä yhdessä

AO,EK,ET

omistajatyyppi

oph + opm

ei

5I42

Toiminnoittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/oppilas -lukuina viiden vuoden ajalta, tunnuslukuja

 

maakunta

 

osittain

5I52

Kuten 5I42

 

omistajatyyppi

 

ei

5I62

Kuten 5I42

AO,EK

omistajatyyppi

 

ei

5L42

Toiminnoittain jaoteltujen menolajeittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/oppilas -lukuina viiden vuoden ajalta

 

maakunta

 

osittain

5L52

Kuten 5L42

 

omistajatyyppi

 

ei

5L62

Kuten 5L42

AO,EK

omistajatyyppi

 

ei

AO = raportti sisältää ammatilliset oppilaitokset

ET = raportti sisältää ammatilliset erityisoppilaitokset omana osana

EK = raportti sisältää ammatilliset erikoisoppilaitokset omana osana

 

Ammattikorkeakoulut (ja väliaikaiset ammattikorkeakoulut)

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

jakelu

julkaisu- raportti

K04Z6AMK

Opiskelijamäärät ja toiminnoittaiset kustannukset mk/rahoituslain mukainen opiskelija

amk/va. amk tutkinto

oph, opm www

ei

K04Z6TUT

Opiskelijamäärät ja toiminnoittaiset kustannukset mk/rahoituslain mukainen opiskelija

tutkinto amk/va. amk

oph, opm www

ei

K04Z6OHJ

Opiskelijamäärät ja toiminnoittaiset kustannukset mk/rahoituslain mukainen opiskelija. Kyselyssä koulutusohjelmittain eritellyt tutkinnot

koulutusohjelma amk/va. amk

oph, opm www

ei

K04C3TUT

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset mk ja mk/rah.lain mukainen opiskelija ja vertailu edelliseen.vuoteen tutkinnoittain.

tutkinto

oph, opm www

ei

 

 

Kansanopistot

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

jakelu

julkaisu- raportti

JULK_07T01

Suoritteiden lukumäärät toimintamuodoittain

omistaja

www

kyllä

JULK_07T02

Suoritteiden lukumäärät toimintamuodoittain

oppilaitoksen koko

www

kyllä

JULK_07T03

Suoritteet ja käyttökustannukset opiskelijaviikkoa kohden toiminnottain

omistaja

www

kyllä

JULK_07T04

Suoritteet ja käyttökustannnukset opiskelijaviikkoa kohden toiminnoittain

oppilaitoksen koko

www

kyllä

JULK_07T05

Käyttömenot ja –tulot

oppilaitoksen koko

www

kyllä

JULK_07LIITE1

Suoritteiden lukumäärät toimintamuodoittain

oppilaitos

www

kyllä

JULK_07LIITE2

Suoritteet ja käyttökustannukset opiskelijaviikkoa kohden toiminnottain

oppilaitos

www

kyllä

K07C3LAI

Vertailuraportti edelliseen vuoteen, menot ja tulot opiskelijaviikkoa kohden

oppilaitos

 

ei

K07C3KOU

Vertailuraportti edelliseen vuoteen, menot ja tulot opiskelijaviikkoa kohden

oppilaitosmuoto

 

ei

K07K7LAI

Kuvaraportti lomakkeen tiedoista

oppilaitos

 

ei

K07N6LAI

Valtionosuuspohjan mukaiset tulot, menot ja nettomenot

oppilaitosmuoto

 

ei

K07V6LAI

Opiskelijaviikkojen lukumäärät toimintamuodoittain

oppilaitosmuoto

 

ei

 

 

 

Musiikkioppilaitokset

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

jakelu

julkaisu- raportti

JULK_08T01

Käyttökust. toiminnoittain mk/oppilas ja yhteensä mk/opetustunti (erikseen ammat. ja perusopetus)

omistajatyyppi

www

kyllä

JULK_08T02

Perusopetuksen yksikkökustannukset oppil.koon mukaan

 

www

kyllä

JULK_08T03

Oppilasmäärä ja käyttökust. yhteensä milj.mk (ammat. ja perusopetus)

maakunta

www

kyllä

JULK_08T04

Toteutuneet opetustunnit ja perusopetuksen yksikkökustannukset, mk/opetustunti

maakunta

www

kyllä

JULK_08T05

Konservatorioiden käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas

omistajatyyppi,oppilaitos

www

kyllä

JULK_08T06

Konservatorioiden oppilasmäärät, opetustunnit ja käyttökustannukset mk/opetustunti (ammatillinen ja perusopetus)

omistajatyyppi,oppilaitos

www

kyllä

JULK_08LIITE

Musiikkiopp. ja konservat. perusopetuksen suoritteet ja käyttökust. toiminnoittain/suorite

omistajatyyppi,oppilaitos

www

kyllä

K08C3LAI (amm.)

Valt.os.pohjan mukaiset ammatillisen opetuksen kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain mk ja mk/oppilas sekä tunnuslukuja kustannusvuonna ja vertailu edellisvuoteen

oppilaitos

 

ei

K18C3LAI (muu)

Valt.os.pohjan mukaiset muun opetuksen kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain mk ja mk/tunti sekä tunnuslukuja kustannusvuonna ja vertailu edellisvuoteen

oppilaitos

 

ei

 

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

jakelu

julkaisu- raportti

K08C3OMI

Kuten K08C3LAI; mk/oppilas

omistajatyyppi

 

ei

K18C3OMI

Kuten K18C3LAI; mk/tunti

omistajatyyppi

 

ei

K08C3KOU

Kuten K08C3LAI K18C3LAI

yhteensä

 

ei

5I48

Perusopetuksen toiminnoittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/oppilas -lukuina viiden vuoden ajalta, tunnuslukuja

maakunta

 

osittain

5I4A

Ammatillisen opetuksen toiminnoittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/oppilas -lukuina viiden vuoden ajalta, tunnuslukuja

maakunta

 

osittain

5L48

Perusopetuksen toiminnoittain jaoteltujen menolajeittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/oppilas -lukuina viiden vuoden ajalta

maakunta

 

osittain

5L4A

Ammatillisen opetuksen toiminnoittain jaoteltujen menolajeittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/oppilas -lukuina viiden vuoden ajalta

maakunta

 

osittain

 

Liikunnan koulutuskeskukset

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

jakelu

julkaisu- raportti

JULK_10T01

Yksikkökustannukset, ammatillinen koulutus

oppilaitos

www

kyllä

JULK_10T02

Yksikkökustannukset, muu koulutus

oppilaitos

www

kyllä

JULK_10T03

Käyttökustannukset yhteensä

oppilaitos

www

kyllä

JULK_10T04

Opiskelijamäärät yhteensä

oppilaitos

www

kyllä

JULK_10T05

Opiskelijavuorokausien määrä

oppilaitos

www

kyllä

JULK_10T06

Opetustuntien määrä

oppilaitos

www

kyllä

JULK_10T07

Tilat neliöinä ja kiinteistökustannukset neliötä kohti

oppilaitos

www

kyllä

K10C3AMM

Vertailuraportti edelliseen vuoteen, ammatillinen opetus

oppilaitos

 

ei

K10C3MUU

Vertailuraportti edelliseen vuoteen, muu opetus

oppilaitos

 

ei

K10C3YHT

Vertailuraportti edelliseen vuoteen, yhteensä

oppilaitos

 

ei

K10K7LAI

Kuvaraportti lomakkeen tiedoista

oppilaitos

 

ei

K10Z6AMM

Kustannukset toiminnoittain mk/vuorokausi, ammatillinen koulutus

oppilaitos

 

ei

K10Z6MUU

Kustannukset toiminnoittain mk/vuorokausi, muu koulutus

oppilaitos

 

ei

 

Oppisopimuskoulutus

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

jakelu

julkaisu- raportti

K13A6LAI

Peruskoulutuksen kustannukset mk/opiskelijapaikka

ktyyppi, alue, paikallishallinto- viranomainen

oph

ei

K13B6LAI

Lisäkoulutuksen kustannukset mk/opiskelijapaikka

ktyyppi, alue, paikallishallinto- viranomainen

oph

ei

K13C6LAI

Koulutus yhteensä kustannukset mk/opiskelijapaikka

ktyyppi, alue, paikallishallinto- viranomainen

oph

ei

K13D6LAI

Peruskoulutuksen kustannukset mk

ktyyppi, alue, paikallishallinto- viranomainen

oph

ei

K13E6LAI

Lisäkoulutuksen kustannukset mk

ktyyppi, alue, paikallishallinto- viranomainen

oph

ei

K13F6LAI

Koulutus yhteensä kustannukset mk

ktyyppi, alue, paikallishallinto- viranomainen

oph

ei

K13G6LAI

Peruskoulutus, vertailu kustannukset mk/opiskelijapaikka

ktyyppi, alue, paikallishallinto- viranomainen

oph

ei

K13H6LAI

Lisäkoulutus, vertailu kustannukset mk/opiskelijapaikka

ktyyppi, alue, paikallishallinto- viranomainen

oph

ei

K13I6LAI

Koulutus yhteensä, vertailu kustannukset mk/opiskelijapaikka

ktyyppi, alue, paikallishallinto- viranomainen

oph

ei

K13J6LAI

Peruskoulutus, vertailukustannukset mk

ktyyppi, alue, paikallishallinto- viranomainen

oph

ei

K13K6LAI

Lisäkoulutus, vertailukustannukset mk

ktyyppi, alue, paikallishallinto- viranomainen

oph

ei

K13L6LAI

Koulutus yhteensä, vertailukustannukset mk

ktyyppi, alue, paikallishallinto- viranomainen

oph

ei

K13K7LAI

Lähtötiedot kouluittain

ktyyppi, alue, paikallishallinto- viranomainen

oph

ei

 

 

Opetusmaatilat

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

jakelu

julkaisu- raportti

K26K7LAI

Kuvaraportti lomakkeen tiedoista (1 sivu/oppilaitos)

oppilaitos

 

ei

K26N6LAI

Tuotot ja kulut eriteltynä lajeittain sekä nettotulos

oppilaitos

 

ei