Oppilasmäärien kehitys

KOULUTUSTYYPPI/KOULUTUSALA SYKSY 1997 KEVÄT 1998 SYKSY 1998 MUUTOS % SYKSYYN 1997
PERUSOPETUS 590 658 590 411 589 402 0
         
LUKIOKOULUTUS      
LUKIOT 110 544 108 731 113 179 2
AIKUISLUKIOT/-LINJAT 16 978 16 011 18 399 8
LUKIOKOULUTUS YHTEENSÄ 127 522 124 742 131 578 3
         
AMMATILLINEN KOULUTUS      
KOULUTUSALAT:      
LUONNONVARA-ALA 8 223 7 299 8 618 5
TEKNIIKKA JA LIIKENNE 61 442 58 882 57 576 -6
HALLINTO JA KAUPPA 30 497 28 855 27 809 -9
MATK., RAVITS., TALOUS 21 687 20 244 20 607 -5
SOSIAALI JA TERVEYS 39 115 36 307 35 183 -10
KULTTUURI 10 172 9 251 9 766 -4
VAPAA-AIKA JA LIIKUNTA 2 942 2 819 2 716 -8
MUU KOULUTUS   792
AMM. KOULUTUS YHTEENSÄ 174 078 163 657 163 067 -6
         
AMMATTIKORKEAKOULUT 39 271 37 468 57 192 46
         
YHTEENSÄ 931 529 916 278 941 239 1