Oppilasmäärien kehitys koulumuodoittain vuosina 1996-1998

NRO KOULUMTO KEVÄT 1996 SYKSY 1996 KEVÄT 1997 SYKSY 1997 MUUTOS % SYKSYYN 1996 KEVÄT 1998 SYKSY 1998 MUUTOS % SYKSYYN 1997
123 KUNNAN PERUSKOULULAITOS 574 836 575 775 575 775 578 611 0 578 612 577 727 0
128 ULKOMAAN KOULUT           266  
138 PERUSK.ASTEEN ERITYISK. 621 615 618 796 29 796 964 21
162 LUKIOT, PÄIVÄOPETUS 104 551 106 207 105 149 107 698 1 105 926 109 220 1
162/164 LUKIOT, AIKUISOPETUS 16 319 16 606 16 542 16 978 2 16 011 18 399 8
171 HARJOITTELUKOULUT 7 779 7 476 7 846 7 804 4 7 787 7 857 1
179 MUUT PERUS-/LUKIOAST.KOUL. 3 156 5 283 5 280 5 569 5 5 357 5 795 4
191 KANSANOPISTOT, PK, LU, AMM. 2 982 3 277 2 845 3 203 -2 2 956 3 185 -1
                   
31 AMMATTIOPPILAITOKSET 53 911 55 501 52 242 56 636 2 54 214  
32 HOTELLI- JA RAV. OPPILAIT. 5 236 5 061 5 077 4 954 -2 4 863  
33 KAUPPAOPPILAITOKSET 40 583 36 151 33 800 29 056 -20 26 769  
34 KOTI- JA LAITOST. OPPILAIT. 4 735 5 850 4 917 5 528 -6 4 772  
35 KÄSI- JA TAIDET. OPPILAIT. 6 830 7 291 6 720 7 524 3 7 089  
36 MAATALOUSALAN OPPILAIT. 7 255 6 402 5 207 5 703 -11 4 674  
37 MERENKULKUOPPILAITOKSET 412 1 045 937 1 032 -1 960  
38 METSÄ- JA PUUTAL. OPPIL. 2 609 3 361 2 652 2 576 -23 2 350  
39 SOSIAALIALAN OPPILAIT. 8 783 11 251 9 109 9 217 -18 8 460  
40 TEKNILLISET OPPILAITOKSET 26 144 22 463 21 638 15 278 -32 15 061  
41 TERVEYDENHUOLTO-OPPIL. 29 637 28 596 26 279 25 899 -9 23 788  
42 TAIDE- JA VIEST. KULT. OPPIL. 758 1 114 908 925 -17 925  
51 ERITYISOPPILAITOKSET 2 624 2 923 2 745 2 733 -7 2 700  
  NS. RELANDER-OPPILAAT 781 272     -100    
  AMMATILL. OPPIL. YHTEENSÄ 190 298 187 281 172 231 167 061 -11 156 625 155 675 -7
  - JOSTA AMM. LISÄKOUL. OPPIL. *) 7 357 6 163     -100    
                   
520 MUUT AMMATILL. OPPILAIT. 152 120 115 442 268 391 399 -10
620 AMMATTIKORKEAKOULUT 0 16 803 16 461 39 271 134 37 468 57 192 46
630 AMMAT. AIKUISK.KESKUKSET 5 997 7 582 2 072 2 096 -72 2 435 2 690 28
713 MUSIIKKIOPPILAITOKSET, AMM. 1 374 1 451 1 418 1 356 -7 1 259 1 253 -8
731 LIIKUNNAN KOULUTUSKESK., AMM. 598 683 552 644 -6 655 617 -4
  YHTEENSÄ 908 663 929 159 906 904 931 529 0 916 278 941 239 1