PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 1998  ***  AMMATILLINEN KOULUTUS  ***  PVM: 17.11.1998  ***         1
                 ***  RAPORTTI: P02LKM6OMI  ***  AINEISTO: VOSW.P02S98C  ***
                                  
            OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.1998 MUKAAN SEKÄ VERTAILU EDELLISEEN VUOTEEN
 
                              AMM.                                 
               KOULUJEN          KOULUTUS YHTEENSÄ YHTEENSÄ  MUUTOS ERITYIS- ERITYINEN  MAJOI-   MUU
  OMISTAJA            LKM  NUORET AIKUISET YHTEENSÄ ED KEVÄT ED SYKSY SYKSYYN  OPISK. KOUL.TEHT. TETTAVAT KOULUTUS
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Yksityinen          123  20783   4773  25556  26969  27847  -2291   217    1512   4336  29974
  2 Valtio             7   840   255   1095   1042   1108   -13    0    599    772    92
  3 Kunta            111  48174   5837  54011  50890  55159  -1148   941     0   2705  12831
  4 Kuntayhtymä         169  75949   6456  82405  84756  89923  -7518   4258     68   10026  20943
               ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========== ========= ========
                 410  145746  17321  163067  163657  174037  -10970   5416    2179   17839  63840