Oppilas-/opiskelijamääräraportit syksyllä 1998

 

Koulutus yhteensä

Perusopetus (sisältää myös kansanopistot, ei sisällä lukion aikuislinjalaisia)

Lukiokoulutus (sisältää myös kansanopistot)

Ammatillinen koulutus (sisältää myös kansanopistot, ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset, musiikkioppilaitokset ja liikunnan koulutuskeskukset)

Ammattikorkeakoulut

Kansanopistot

Musiikkioppilaitokset

Kansalaisopistot

Liikunnan koulutuskeskukset

Kotikuntaraportit

 

Koulutus yhteensä

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

OPPLKM98

Oppilas-/opiskelijamäärien kehitys syksystä 1997 syksyyn 1998

koulutustyyppi koulutusala

www

OPPLKS98

Oppilas-/opiskelijamäärien kehitys koulumuodoittain vuosina 1996-1998

koulumuoto

www

 

Perusopetus (sisältää myös kansanopistot, ei sisällä lukion aikuislinjalaisia)

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

P05LKM6LAI

Oppilasmäärät jaoteltuna opetuskielen mukaan sekä vertailu edelliseen vuoteen; kuljetus- ja majoitusoppilaat

ylläpitäjätyyppi kunta (tai koulu)

www

P05LKM6MAA

Oppilasmäärät jaoteltuna opetuskielen mukaan sekä vertailu edelliseen vuoteen; kuljetus- ja majoitusoppilaat

maakunta

www

P05LKM6OMI

Oppilasmäärät jaoteltuna opetuskielen mukaan sekä vertailu edelliseen vuoteen; kuljetus- ja majoitusoppilaat

omistaja

www

P05OPP6KTO

Oppilasmäärät jaoteltuna alempiin ja ylempiin vuosiluokkiin, erityis- ja vammaisoppilaat, kuljetus- ja majoitusoppilaat

omistaja koulumuoto

www

P05LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin

kunta (tai koulu)

järjestäjä

 

Lukiokoulutus (sisältää myös kansanopistot)

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

P06LKM6LAI

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuna (lukio/aikuislukio + aikuislinjat, aineopiskelijat) sekä vertailu edelliseen vuoteen

ylläpitäjätyyppi kunta (tai koulu)

www

P06LKM6MAA

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuna (lukio/aikuislukio + aikuislinjat, aineopiskelijat) sekä vertailu edelliseen vuoteen

maakunta

www

P06LKM6OMI

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuna (lukio/aikuislukio + aikuislinjat, aineopiskelijat) sekä vertailu edelliseen vuoteen

omistaja

www

P06LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin

kunta (tai koulu)

 

 

Ammatillinen koulutus

(sisältää myös kansanopistot, ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset, musiikkioppilaitokset ja liikunnan koulutuskeskukset)

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

P02LAI6KOU

Opiskelijamäärät koulutusaloittain myös erityisoppilaat ja majoitetut

koulutusala oppilaitos

 

P02LAI8KOU

Opiskelijamäärät koulutusaloittain ja kouluittain ristiintaulukoituina

oppilaitos koulutusala

www

P02LKM6LAI

Opiskelijamäärät jaoteltuna perustietokyselyn mukaan (nuoret/aikuiset, erityisoppilaat, majoitetut, muu koulutus) sekä vertailu edelliseen vuoteen

oppilaitos

www

P02LKM6MAA

Opiskelijamäärät jaoteltuna perustietokyselyn mukaan (nuoret/aikuiset, erityisoppilaat, majoitetut, muu koulutus) sekä vertailu edelliseen vuoteen

maakunta

www

P02LKM6OMI

Opiskelijamäärät jaoteltuna perustietokyselyn mukaan (nuoret/aikuiset, erityisoppilaat, majoitetut, muu koulutus) sekä vertailu edelliseen vuoteen

omistaja

www

P02LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin

oppilaitos

 

Z5KUN6OM

Kunnan asukkaiden sijoittuminen ammatillisiin oppilaitoksiin oppilaitoksen ylläpitäjätyypin mukaan

kunta

 

Z5MAA6OM

Maakunnan asukkaiden sijoittuminen ammatillisiin oppilaitoksiin oppilaitoksen ylläpitäjätyypin mukaan

maakunta

 

 

Ammattikorkeakoulut

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

P04LAI6TUT

Opiskelijamäärät tutkinnoittain kokonaismäärä, erityis-ja porrastusperusteen mukaiset opiskelijat

tutkinto oppilaitos

 

P04LAI8KOU

Opiskelijamäärät koulutusaloittain ja oppilaitoksittain ristiintaulukoituna

oppilaitos koulutusala

www

P04LKM6LAI

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuina (nuoret/aikuiset/erikoistumisopp., erityisoppilaat, muu koulutus) sekä vertailu edelliseen vuoteen

oppilaitos

www

P04LKM6MAA

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuina (nuoret/aikuiset/erikoistumisopp., erityisoppilaat, muu koulutus) sekä vertailu edelliseen vuoteen

maakunta

www

P04LKM6OMI

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuina (nuoret/aikuiset/erikoistumisopp., erityisoppilaat, muu koulutus) sekä vertailu edelliseen vuoteen

omistaja

www

P04LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin

oppilaitos

 

Z18KUN6OM

Kunnan asukkaiden hakeutuminen ammattikorkeakouluihin oppilaitoksen ylläpitäjätyypin mukaan

kunta

 

Z18MAA6OM

Maakunnan asukkaiden hakeutuminen ammattikorkeakouluihin oppilaitoksen ylläpitäjätyypin mukaan

maakunta

 

 

Kansanopistot

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

P07LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut opiskelijaviikot sekä vertailu edelliseen vuoteen

opisto

 

 

Musiikkioppilaitokset

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

P08LKM6LAI

Musiikin perusopetuksen opiskelijamäärät sekä vertailu edelliseen vuoteen; tanssin perusopetuksen opiskelijamäärät ja musiikkileikkikoululaisten lukumäärä

opisto

www

P08LKM6MAA

Musiikin perusopetuksen opiskelijamäärät sekä vertailu edelliseen vuoteen; tanssin perusopetuksen opiskelijamäärät ja musiikkileikkikoululaisten lukumäärä

maakunta

www

P08LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot

opisto

 

 

Kansalaisopistot

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

P09LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin

opisto

 

 

Liikunnan koulutuskeskukset

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

P10LKM6LAI

Muun kuin ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuina sisäoppilaitosopiskelijoihin ja opiston ulkopuolella asuviin opiskelijoihin

oppilaitos

www

P10LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot

oppilaitos

 

 

Kotikuntaraportit; Raportit kotikuntaa vailla olevista oppilaista

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

ZKUN6TOL

Kunnan asukkaiden hakeutuminen eri oppilaitoksiin ja kunnan osuus oppilaitoksen laskennallisista kustannuksista (noin 2200 sivua)

kunta koulutustyyppi (omistaja) oppilaitos

kunnat, oph, Kuntaliitto

ZKUN6KTY

Kunnan asu7kkaiden hakeutuminen eri oppilaitoksiin ja kunnan osuus oppilaitoksen laskennallisista kustannuksista (noin 100 sivua)

kunta koulutustyyppi

oph

ZKUN6KUN

Kunnan asukkaiden hakeutuminen eri oppilaitoksiin ja kunnan osuus oppilaitoksen laskennallisista kustannuksista (noin 10 sivua, 1 rivi/kunta)

kunta

oph, Kuntaliitto

ZKUN6TYO

Oppilasmäärät ja laskennalliset kustannukset laskien kotikunnittaisen oppilasmääräjakauman kautta

koulutustyyppi omistaja

oph, Kuntaliitto

ZKUN6SIJ

Kunnan asukkaiden hakeutuminen oppilaitoksiin oppilaitoksen sijainnin mukaan (oma kunta/oma maakunta/muu maakunta)

koulutustyyppi kunta

 

ZTYY6SIJ

Kunnan asukkaiden hakeutuminen oppilaitoksiin oppilaitoksen sijainnin mukaan (oma kunta/oma maakunta/muu maakunta)

koulutustyyppi

www

ZYLL6TLK

Koulutuksen järjestäjän oppilaitosten oppilaiden jakautuminen kotikunnittain

järjestäjä oppilaitos kotikunta

koul.järjestäjät

ZKAN8KTY

Kotikuntaa vailla olevat oppilaat kansalaisuuksittain/oppilaitostyypeittäin (ristiintaulukko)

kansalaisuus koulutustyyppi

 

ZKAN6LAI

Kotikuntaa vailla olevat oppilaat kansalaisuuksittain/oppilaitoksittain

kansalaisuus koulutustyyppi oppilaitos

 

ZKAN6MTY

Kotikuntaa vailla olevat oppilaat kansalaisuuden mukaan

kansalaisuus koulutustyyppi

 

ZKAN6TYY

Kotikuntaa vailla olevat oppilaat oppilaitostyypeittäin

koulutustyyppi

www