Opetusministeriön rahoitus-
päätökset
Opetusministeriö tekee ylläpitäjäkohtaiset rahoituspäätökset pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen päätös tehdään edellisen vuoden lopulla seuraavaa vuotta koskien ja lopullinen tarkistuspäätös varainhoitovuoden joulukuussa. Lisäksi rahoituspäätöksiä tehdään varainhoitovuoden aikana mikäli oppilaitosverkostossa tapahtuu muutoksia syyslukukauden alussa. Näiltä sivuilta löytyvät viimeisimmät rahoituspäätökset.
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset päätökset (päivitetty 28.5.2001)
Kansanopistolain mukaiset päätökset
Liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain mukaiset päätökset
Eräiden yksityisten oppilaitosten ylläpitäjille tehdyt päätökset

Lisätietoja Opetushallituksen www-sivuista

webmaster@edu.fi