Yksikköhinnat vuodelle 1997
Opetusministeriö päättää rahoituksen perusteena olevat yksikköhinnat etukäteen seuraavaa vuotta varten. Joissakin tapauksissa yksikköhintoja joudutaan kuitenkin muuttamaan kesken vuotta. Näiltä sivuilta on löydettävissä voimassa olevat yksikköhintaraportit kunnittain ja oppilaitoksittain sekä ammatillisten oppilaitosten oppilaitosmuotokohtaiset yksikköhintojen perusteet. 
Peruskoulut (päivitetty 28.5.2001)
Lukiot
Ammatilliset oppilaitokset (päivitetty 28.5.2001)
Oppilaitosmuodoittaiset perusteet (päivitetty 28.5.2001)
Ammattikorkeakoulut
Musiikkioppilaitokset
Kansalaisopistot
Kansanopistot
Liikunnan koulutuskeskukset
Ammatilliset erikoisoppilaitokset

Lisätietoja Opetushallituksen www-sivuista

webmaster@edu.fi