Yksikköhinnat vuodelle 1999
Opetusministeriö päättää rahoituksen perusteena olevat yksikköhinnat etukäteen seuraavaa vuotta varten. Näiltä sivuilta on löydettävissä voimassa olevat yksikköhintaraportit koulutuksen järjestäjittäin sekä ammatillisten oppilaitosten koulutusalakohtaiset yksikköhintojen perusteet. 
Yksikköhintojen määräytymisperusteet
Perusopetus (päivitetty 28.9.2001)
Lukiokoulutus
Ammatillinen koulutus (päivitetty 13.12.1999)
Koulutusalakohtaiset perusteet (päivitetty 13.12.1999)
Ammattikorkeakoulut
Tutkinnoittaiset perusteet
Musiikkioppilaitokset
Kansalaisopistot
Kansanopistot
Liikunnan koulutuskeskukset
Ammatilliset erikoisoppilaitokset
Kirjastot ja muu kuntien kulttuuritoimi
Museot, teatterit ja orkesterit