VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2006 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 12.12.2006 ***
*** RAPORTTI: ZE6OC06 ***

Kunnan rahoitusosuuden (Rahl 9 ja 10§) laskennan pohjana käytettävät suoritemäärät ja oppilasmääristä vähennetyt,
valtiolta kotikuntakorvauksen saavat oppilaat, sekä maksuosuuden perusteet

| 01 yksiklmz - Laskennallisen perusteen yksiköiden lkm |
| 02 ulkopplk - Vähennetyt oppilaat yhteensä |
| 03 laskperz - Rahoituksen peruste yhteensä (euroa) |
| 04 yperuste - Laskennallinen peruste /yksikkö |

| 05 kunosuus - Kunnan rahoitusosuus (euroa) |
| 06 kunospros - Rahoitusprosentti |
| 07 kunosasuk - Kunnan rahoitusosuus /asukas |
| |
Laskentatyyppi 01

yksiklmz
02

ulkopplk
03

laskperz
04

yperuste
05

kunosuus
06
kunos
pros
07
kunnanos.
/asukas
1 Yksityinen
015 Yksityinen perusopetus 12.058,0 344,8 69.362.303 5.752,39 37.941.180 54,70 7,28
016 Kielikoulut: perusopetus 1.104,0 74,5 6.191.916 5.608,62 3.386.978 54,70 0,65
019 Yksit perusopet. yli 18v 141,0 0,0 440.818 3.126,37 241.128 54,70 0,05
022 Yksit. esiopetus 100 % 428,5 22,5 2.092.917 4.884,29 1.144.826 54,70 0,22
032 Yksityinen lukiokoulutus 8.018,6 29,7 39.324.885 4.904,22 21.510.712 54,70 4,13
035 Yksit lukiokoul. yli 18v 1.414,3 0,8 3.967.063 2.804,90 2.169.984 54,70 0,42
036 Kielikoulut: lukiokoul. 357,2 22,4 1.952.201 5.465,80 1.067.854 54,70 0,20
046 Yks. ammattikorkeakoulut 35.893,1 506,4 231.904.189 6.460,97 126.851.591 54,70 24,35
048 Yksit amk:n vuokra-arvot 1,0 0,0 41.973 41.973,14 22.959 54,70 0,00
049 Amk:n opet.koul. kunnanos -725,0 725,0 -6.475.758 8.932,08 -3.542.240 54,70 -0,68
052 Yksit. ammat. koulutus 17.295,5 134,9 196.697.844 11.372,78 107.593.721 54,70 20,65
054 Yksit ammat. vuokra-arvot 2,0 0,0 103.515 51.757,56 56.623 54,70 0,01
061 Oppis: amm. peruskoulutus 3.392,5 0,5 22.737.403 6.702,26 12.437.360 54,70 2,39
1 Yksityinen 79.380,7 1.861,6 568.341.270 7.159,69 310.882.675 54,70 59,67
2 Valtio
161 Valtion amm. oppilait. 1.262,9 17,5 10.442.192 8.268,27 5.711.879 54,70 1,10
163 Näkö- ja kuulov. koulut 664,0 0,0 3.453.557 5.201,14 1.889.096 54,70 0,36
164 Valtion kielik: perusk. 1.088,5 0,0 5.661.441 5.201,14 3.096.808 54,70 0,59
165 Valtion kielik: lukiot 310,1 0,0 1.439.760 4.643,14 787.549 54,70 0,15
166 Valtion kielik: yli 18v 4,0 0,0 18.573 4.643,14 10.159 54,70 0,00
171 Harjoittelukoul: perusk. 5.590,5 0,0 29.076.973 5.201,14 15.905.104 54,70 3,05
172 Harjoittelukoul: lukiot 2.178,7 6,2 10.115.854 4.643,14 5.533.372 54,70 1,06
173 Harjoittelukoul: yli 18v 10,8 0,0 49.914 4.643,14 27.303 54,70 0,01
175 Valtion esiopetus 172,5 0,0 897.197 5.201,14 490.767 54,70 0,09
2 Valtio 11.281,9 23,7 61.155.461 5.420,66 33.452.037 54,70 6,42
3 Kunta
011 Kunnallinen perusopetus 549.495,0 1.639,0 2.849.688.097 5.186,01 1.558.779.389 54,70 299,19
018 Kunn. perusopet. yli 18v 730,0 0,0 2.222.083 3.043,95 1.215.479 54,70 0,23
021 Kunnall. esiopetus 100 % 55.161,5 0,0 258.886.187 4.693,24 141.610.744 54,70 27,18
031 Kunnall. lukiokoulutus 92.839,9 330,9 430.399.269 4.635,93 235.428.400 54,70 45,19
034 Kunn. lukiokoul. yli 18v 6.278,8 22,7 16.914.255 2.693,89 9.252.097 54,70 1,78
045 Kunn. amm. korkeakoulut 33.332,2 308,3 206.060.685 6.182,03 112.715.195 54,70 21,63
049 Amk:n opet.koul. kunnanos -260,0 260,0 -2.243.158 8.627,53 -1.227.007 54,70 -0,24
051 Kunnall. ammat. koulutus 26.724,8 81,2 203.623.187 7.619,26 111.381.883 54,70 21,38
053 Kunn. ammat. vuokra-arvot 2,0 0,0 192.045 96.022,53 105.049 54,70 0,02
061 Oppis: amm. peruskoulutus 3.244,5 0,0 20.699.311 6.379,82 11.322.523 54,70 2,17
191 Taiteen perusopetus 5.110.520,0 0,0 7.154.728 1,40 5.029.774 70,30 0,97
211 Kirjasto 5.210.081,0 0,0 237.149.558 45,52 129.720.808 54,70 24,90
212 Kulttuuritoiminta 5.210.081,0 0,0 18.235.284 3,50 12.819.404 70,30 2,46
3 Kunta 16.298.230,7 2.642,1 4.248.981.530 260,70 2.328.153.739 54,79 446,86
4 Kuntayhtymä
011 Kunnallinen perusopetus 368,2 0,0 5.908.126 16.047,42 3.231.745 54,70 0,62
018 Kunn. perusopet. yli 18v 32,5 0,0 138.085 4.248,78 75.533 54,70 0,01
031 Kunnall. lukiokoulutus 2.013,3 17,4 9.651.414 4.793,95 5.279.323 54,70 1,01
034 Kunn. lukiokoul. yli 18v 125,6 0,6 332.578 2.648,27 181.920 54,70 0,03
045 Kunn. amm. korkeakoulut 42.472,8 898,7 270.244.147 6.362,75 147.823.548 54,70 28,37
047 Kunn. amk:n vuokra-arvot 1,0 0,0 78.532 78.531,99 42.957 54,70 0,01
049 Amk:n opet.koul. kunnanos -680,0 680,0 -5.866.720 8.627,53 -3.209.096 54,70 -0,62
051 Kunnall. ammat. koulutus 87.614,8 844,1 698.343.082 7.970,61 381.993.666 54,70 73,32
053 Kunn. ammat. vuokra-arvot 8,0 0,0 535.462 66.932,76 292.898 54,70 0,06
061 Oppis: amm. peruskoulutus 7.614,0 10,0 48.533.955 6.374,30 26.548.073 54,70 5,10
4 Kuntayhtymä 139.570,1 2.450,8 1.027.898.661 7.364,75 562.260.567 54,70 107,92
Raportti yhteensä 16.528.463,4 6.978,1 5.906.376.921 357,35 3.234.749.018 54,77 620,86