VALTIONOSUUSSOVELLUS 2007 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 11.06.2007 ***
*** RAPORTTI: V04YK6S07 ***

RAPORTTI VUODEN 2007 YKSIKKÖHINNOISTA

| 02 omistaja - 1-Yks.,2-Valtio,3-Kunta,4-Kuntayhtymä |
| 03 opplkm - Laskennallinen opiskelijamäärä |
| 04 opekop - josta opettajankoulutuksen opisk.määrä |
| 05 tutlkm - Tutkintojen laskennallinen määrä |

| 06 tutlkmok - josta opettajankoulutuksen tutkintolkm |
| 08 koropros - OPM:n harkinnanvar. korotus % |
| 10 alvitonn - Yksikköhinta/opiskelija, ei sisällä ALV |
| 12 yhinta - Yksikköhinta euroa/opiskelija |
Oppilaitos 02
omis-
taja
03

opplkm
04

opekop
05

tutlkm
06

tutlkmok
08
koro
pros
10

alvitonn
12

yhinta
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 1 1.942,5 0,0 969,0 0,0 5,0 6.120,62 6.336,68
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 1 2.487,5 0,0 2.059,0 0,0 0,0 7.189,38 7.443,17
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 4 2.520,0 0,0 1.735,3 0,0 0,0 6.258,40 6.258,40
02474 EVTEK-ammattikorkeakoulu 4 4.230,0 0,0 2.999,3 0,0 0,0 6.316,31 6.316,31
10056 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 1 7.662,5 310,0 5.571,3 228,5 0,6 5.937,39 6.146,98
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 3 7.815,0 0,0 5.131,3 0,0 0,0 6.574,03 6.574,03
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 1 1.148,0 0,0 934,5 0,0 0,0 8.764,37 9.073,75
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 4 5.490,0 425,0 4.404,5 377,5 0,0 6.913,90 6.913,90
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 1 5.587,0 415,0 4.029,3 306,0 0,0 6.556,81 6.788,27
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 1 2.840,0 0,0 1.805,0 0,0 0,0 6.148,76 6.365,81
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 3 1.815,0 0,0 1.170,5 0,0 0,0 5.716,66 5.716,66
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 4 2.557,5 0,0 1.597,3 0,0 0,0 6.183,01 6.183,01
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 1 3.665,0 0,0 2.582,0 0,0 0,0 6.526,03 6.756,40
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 4 3.850,0 0,0 2.670,5 0,0 0,0 6.957,15 6.957,15
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 1 6.143,0 0,0 4.164,8 0,0 0,0 6.052,09 6.265,73
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 4 3.657,5 0,0 2.770,8 0,0 0,0 6.594,63 6.594,63
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 4 6.797,5 255,0 4.276,0 169,0 0,0 6.262,24 6.262,24
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 1 3.282,5 0,0 2.258,5 0,0 0,0 6.456,22 6.684,12
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 3 3.510,0 0,0 2.322,3 0,0 0,0 6.474,83 6.474,83
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 4 2.784,5 0,0 1.811,3 0,0 0,0 6.134,11 6.134,11
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 3 5.144,0 0,0 3.490,5 0,0 0,0 6.133,44 6.133,44
02537 Savonia-ammattikorkeakoulu 4 5.912,5 0,0 4.337,3 0,0 0,0 6.579,08 6.579,08
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 4 3.817,5 0,0 2.601,5 0,0 0,0 6.445,52 6.445,52
02508 Svenska yrkeshögskolan 4 1.760,0 0,0 951,8 0,0 5,0 6.553,05 6.553,05
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 3 4.457,5 260,0 3.402,8 185,5 0,0 6.580,19 6.580,19
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 3 8.041,5 0,0 5.571,3 0,0 0,0 6.485,94 6.485,94
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 3 2.922,5 0,0 1.865,5 0,0 0,0 5.875,33 5.875,33
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 1 1.675,0 0,0 848,3 0,0 5,0 6.671,04 6.906,53
Yhteensä * 113.515,5 1.665,0 78.330,8 1.266,5 . 6.425,78 6.498,20