VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2008 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 09.12.2008 ***
*** RAPORTTI: ZE6OC08 ***

Kunnan rahoitusosuuden (Rahl 9 ja 10§) laskennan pohjana käytettävät suoritemäärät ja oppilasmääristä vähennetyt,
valtiolta kotikuntakorvauksen saavat oppilaat, sekä maksuosuuden perusteet

| 01 yksiklmz - Laskennallisen perusteen yksiköiden lkm |
| 02 ulkopplk - Vähennetyt oppilaat yhteensä |
| 03 laskperz - Rahoituksen peruste yhteensä (euroa) |
| 04 yperuste - Laskennallinen peruste /yksikkö |

| 05 kunosuus - Kunnan rahoitusosuus (euroa) |
| 06 kunospros - Rahoitusprosentti |
| 07 kunosasuk - Kunnan rahoitusosuus /asukas |
| |
Laskentatyyppi 01
yksiklmz
02
ulkopplk
03
laskperz
04
yperuste
05
kunosuus
06
kunos
pros
07
kunnanos.
/asukas
1 Yksityinen
015 Yksityinen perusopetus 12.242,4 420,8 84.096.114 6.869,24 48.868.252 58,11 9,31
016 Kielikoulut: perusopetus 1.212,5 72,5 8.004.849 6.601,94 4.651.618 58,11 0,89
019 Yksit perusopet. yli 18v 160,9 0,0 606.572 3.769,48 352.479 58,11 0,07
022 Yksit. esiopetus 100 % 446,2 26,3 2.608.034 5.845,43 1.515.529 58,11 0,29
032 Yksityinen lukiokoulutus 8.158,3 71,5 48.769.124 5.977,83 28.339.738 58,11 5,40
035 Yksit lukiokoul. yli 18v 1.239,6 3,6 4.262.423 3.438,59 2.476.894 58,11 0,47
036 Kielikoulut: lukiokoul. 385,0 20,3 2.446.651 6.354,94 1.421.749 58,11 0,27
046 Yks. ammattikorkeakoulut 41.687,8 712,1 305.372.235 7.325,22 177.451.806 58,11 33,80
049 Amk:n opet.koul. kunnanos. -725,0 725,0 -6.128.302 8.452,83 -3.561.156 58,11 -0,68
052 Yksit. ammat. koulutus 17.304,6 167,0 232.311.455 13.424,81 134.996.186 58,11 25,71
061 Oppis: amm. peruskoulutus 6.604,5 4,5 51.562.307 7.807,15 29.962.857 58,11 5,71
1 Yksityinen 88.716,9 2.223,5 733.911.463 8.272,51 426.475.951 58,11 81,23
2 Valtio
161 Valtion amm. oppilait. 1.276,9 6,9 12.287.820 9.623,04 7.140.452 58,11 1,36
163 Näkö- ja kuulov. koulut 634,3 0,0 3.944.705 6.219,48 2.292.268 58,11 0,44
164 Valtion kielik: perusk. 1.098,5 0,0 6.832.099 6.219,48 3.970.133 58,11 0,76
165 Valtion kielik: lukiot 319,9 0,0 1.821.225 5.692,81 1.058.314 58,11 0,20
166 Valtion kielik: yli 18v 2,2 0,0 12.334 5.692,81 7.168 58,11 0,00
171 Harjoittelukoul: perusk. 5.550,5 0,0 34.521.224 6.219,48 20.060.283 58,11 3,82
172 Harjoittelukoul: lukiot 2.201,8 4,6 12.534.619 5.692,81 7.283.867 58,11 1,39
173 Harjoittelukoul: yli 18v 6,6 0,0 37.478 5.692,81 21.778 58,11 0,00
175 Valtion esiopetus 175,0 0,0 1.088.409 6.219,48 632.474 58,11 0,12
2 Valtio 11.265,7 11,5 73.079.913 6.486,96 42.466.737 58,11 8,09
3 Kunta
011 Kunnallinen perusopetus 532.340,5 1.585,0 3.301.478.669 6.201,82 1.918.489.255 58,11 365,42
018 Kunn. perusopet. yli 18v 731,0 0,0 2.677.643 3.662,99 1.555.978 58,11 0,30
021 Kunnall. esiopetus 100 % 54.051,0 0,0 303.526.330 5.615,55 176.379.150 58,11 33,60
031 Kunnall. lukiokoulutus 90.181,0 360,3 512.547.022 5.683,54 297.841.074 58,11 56,73
034 Kunn. lukiokoul. yli 18v 4.997,8 18,5 16.445.259 3.290,53 9.556.340 58,11 1,82
045 Kunn. amm. korkeakoulut 30.055,0 332,5 211.002.386 7.020,53 122.613.486 58,11 23,35
049 Amk:n opet.koul. kunnanos. -260,0 260,0 -2.131.035 8.196,29 -1.238.345 58,11 -0,24
051 Kunnall. ammat. koulutus 26.296,1 60,3 234.957.215 8.935,07 136.533.638 58,11 26,01
053 Kunn. ammat. vuokra-arvot 1,0 0,0 59.436 59.435,93 34.538 58,11 0,01
061 Oppis: amm. peruskoulutus 6.048,0 67,5 44.860.418 7.417,40 26.068.389 58,11 4,97
191 Taiteen perusopetus 5.182.190,0 0,0 7.255.066 1,40 5.100.311 70,30 0,97
211 Kirjasto 5.250.032,0 0,0 273.315.282 52,06 158.823.510 58,11 30,25
212 Kulttuuritoiminta 5.250.032,0 0,0 18.375.112 3,50 12.917.704 70,30 2,46
3 Kunta 16.426.695,4 2.684,1 4.924.368.803 299,78 2.864.675.030 58,17 545,65
4 Kuntayhtymä
011 Kunnallinen perusopetus 402,3 0,0 7.234.358 17.984,73 4.203.885 58,11 0,80
018 Kunn. perusopet. yli 18v 30,5 0,0 147.861 4.847,90 85.922 58,11 0,02
031 Kunnall. lukiokoulutus 1.851,3 12,8 10.879.951 5.876,82 6.322.339 58,11 1,20
034 Kunn. lukiokoul. yli 18v 83,6 3,6 278.566 3.332,79 161.874 58,11 0,03
045 Kunn. amm. korkeakoulut 39.741,6 1.081,3 281.479.169 7.082,73 163.567.545 58,11 31,16
049 Amk:n opet.koul. kunnanos. -680,0 680,0 -5.573.477 8.196,29 -3.238.748 58,11 -0,62
051 Kunnall. ammat. koulutus 91.976,7 924,2 849.417.128 9.235,13 493.596.293 58,11 94,02
061 Oppis: amm. peruskoulutus 9.423,5 8,0 69.972.027 7.425,27 40.660.745 58,11 7,74
4 Kuntayhtymä 142.829,5 2.710,0 1.213.835.582 8.498,49 705.359.857 58,11 134,35
Raportti yhteensä 16.669.507,4 7.629,1 6.945.195.760 416,64 4.038.977.575 58,15 769,32