TULOSRAHOITUS 2010 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 05.10.2009 ***
*** RAPORTTI: T02KESK6MS10 ***

VUODEN 2010 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN KESKEYTTÄMISMITTARI (mittarin painoarvo 15 % )
(sisältää oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen)
  -Amm. peruskoulutus (ei oppisop.)- -Oppisop. koul.-  
Koulutuksen järjestäjä Sar-
ja
1)
Opiske-
lijoita
20.9.2006
Suoritti
tutkinnon
21.9.2006
-
20.9.2007
Jatkoi
opiskelua
20.9.2007
Keskeytti
opinnot
21.9.2006
-
20.9.2007

Opiske-
lijat
vuonna
2007

Keskeyt-
täneet
vuonna
2007
Työlliset
varus-
miespalv.
yms.
31.12.
2007
Nega-
tiivi-
sesti
keskeyt-
täneet
Keskeyt-
tämis-
mittari
(kesk.-
aste %)
Standar.
keskeyt-
tämis-
mittari
01 Uusimaa
053041 Axxell Utbildning Ab A2 1.089 233 725 131 130 6 93 44 3,6 0,06886
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia A1 3.524 718 2.301 505 690 54 336 223 5,3 -0,75670
024681 Haaga Instituutti-säätiö B 445 109 297 39 81 9 43 5 1,0 1,33149
012181 Helsingin kauppaoppilaitos Oy A2 577 147 391 39 254 20 42 17 2,0 0,84586
000913 Helsingin kaupunginhallitus A1 5.737 1.304 3.742 691 2.090 0 438 253 3,2 0,26311
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. A2 298 83 191 24 0 0 14 10 3,4 0,16599
019381 Hgin konservatorion säätiö B 59 22 35 2 0 0 1 1 1,7 0,99155
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus A1 1.266 272 840 154 105 12 110 56 4,1 -0,17395
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. A1 3.119 823 1.990 306 584 52 223 135 3,6 0,06886
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy B 415 116 283 16 0 0 5 11 2,7 0,50593
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö B 76 20 53 3 0 0 1 2 2,6 0,55449
053011 Kirkkopalvelut ry A2 178 56 111 11 0 0 0 11 6,2 -1,19376
017261 Kisakalliosäätiö B 82 37 39 6 0 0 5 1 1,2 1,23436
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky A1 1.888 391 1.259 238 232 16 143 111 5,2 -0,70814
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. B 158 23 121 14 0 0 7 7 4,4 -0,31964
012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy A2 517 151 323 43 24 0 28 15 2,8 0,45736
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät B 118 22 81 15 0 0 8 7 5,9 -1,04808
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö A2 238 61 162 15 376 7 17 5 0,8 1,42861
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Säät. B 89 33 46 10 0 0 7 3 3,4 0,16599
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö A1 1.256 287 805 164 69 6 129 41 3,1 0,31168
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab A2 727 188 460 79 0 0 49 30 4,1 -0,17395
013611 Työtehoseura ry A2 96 18 67 11 228 5 13 3 0,9 1,38005
000923 Vantaan kaupunginhallitus A1 2.352 488 1.625 239 395 19 159 99 3,6 0,06886
1) A1 = Suuret monialaiset, A2 = Muut monialaiset ja B = Yksialaiset koulutuksen järjestäjät

TULOSRAHOITUS 2010 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 05.10.2009 ***
*** RAPORTTI: T02KESK6MS10 ***

VUODEN 2010 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN KESKEYTTÄMISMITTARI (mittarin painoarvo 15 % )
(sisältää oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen)
  -Amm. peruskoulutus (ei oppisop.)- -Oppisop. koul.-  
Koulutuksen järjestäjä Sar-
ja
1)
Opiske-
lijoita
20.9.2006
Suoritti
tutkinnon
21.9.2006
-
20.9.2007
Jatkoi
opiskelua
20.9.2007
Keskeytti
opinnot
21.9.2006
-
20.9.2007

Opiske-
lijat
vuonna
2007

Keskeyt-
täneet
vuonna
2007
Työlliset
varus-
miespalv.
yms.
31.12.
2007
Nega-
tiivi-
sesti
keskeyt-
täneet
Keskeyt-
tämis-
mittari
(kesk.-
aste %)
Standar.
keskeyt-
tämis-
mittari
02 Varsinais-Suomi
002023 Kaarinan kaupunginhallitus B 177 46 113 18 0 0 11 7 4,0 -0,12539
031216 Loimaan koulutuskuntayhtymä A1 898 230 583 85 126 3 57 31 3,0 0,36024
005033 Mynämäen kunnanhallitus B 233 59 146 28 0 0 18 10 4,3 -0,27107
031346 Raision seudun koul.kuntayht. A1 1.031 312 658 61 178 18 47 32 2,6 0,55449
031376 Salon seudun koulutusky. A1 1.532 378 1.021 133 273 34 111 56 3,1 0,31168
011681 Turun ammattiopistosäätiö B 287 49 187 51 0 0 22 29 10,1 -3,08770
008533 Turun kaupunginhallitus A1 3.588 969 2.302 317 604 44 206 155 3,7 0,02030
019321 Turun konservatorion kann.r.y. B 85 14 67 4 0 0 4 0 0,0 1,81712
016901 Turun kristill.opiston säätiö B 107 30 73 4 0 0 4 0 0,0 1,81712
008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus A2 582 151 380 51 49 3 17 37 5,9 -1,04808
031766 Vars.-Suomen maaseutuoppil. ky B 333 73 204 56 0 0 30 26 7,8 -1,97076
031496 Åbolands Yrkesinstitut A2 208 55 138 15 26 0 10 5 2,1 0,79730
1) A1 = Suuret monialaiset, A2 = Muut monialaiset ja B = Yksialaiset koulutuksen järjestäjät

TULOSRAHOITUS 2010 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 05.10.2009 ***
*** RAPORTTI: T02KESK6MS10 ***

VUODEN 2010 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN KESKEYTTÄMISMITTARI (mittarin painoarvo 15 % )
(sisältää oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen)
  -Amm. peruskoulutus (ei oppisop.)- -Oppisop. koul.-  
Koulutuksen järjestäjä Sar-
ja
1)
Opiske-
lijoita
20.9.2006
Suoritti
tutkinnon
21.9.2006
-
20.9.2007
Jatkoi
opiskelua
20.9.2007
Keskeytti
opinnot
21.9.2006
-
20.9.2007

Opiske-
lijat
vuonna
2007

Keskeyt-
täneet
vuonna
2007
Työlliset
varus-
miespalv.
yms.
31.12.
2007
Nega-
tiivi-
sesti
keskeyt-
täneet
Keskeyt-
tämis-
mittari
(kesk.-
aste %)
Standar.
keskeyt-
tämis-
mittari
03 Itä-Uusimaa
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä A2 911 211 607 93 352 36 75 54 4,3 -0,27107
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos B 230 56 158 16 238 6 17 5 1,1 1,28293
006383 Porvoon kaupunginhallitus B 71 21 44 6 44 2 4 4 3,5 0,11743
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland A2 413 108 291 14 0 0 9 5 1,2 1,23436
1) A1 = Suuret monialaiset, A2 = Muut monialaiset ja B = Yksialaiset koulutuksen järjestäjät

TULOSRAHOITUS 2010 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 05.10.2009 ***
*** RAPORTTI: T02KESK6MS10 ***

VUODEN 2010 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN KESKEYTTÄMISMITTARI (mittarin painoarvo 15 % )
(sisältää oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen)
  -Amm. peruskoulutus (ei oppisop.)- -Oppisop. koul.-  
Koulutuksen järjestäjä Sar-
ja
1)
Opiske-
lijoita
20.9.2006
Suoritti
tutkinnon
21.9.2006
-
20.9.2007
Jatkoi
opiskelua
20.9.2007
Keskeytti
opinnot
21.9.2006
-
20.9.2007

Opiske-
lijat
vuonna
2007

Keskeyt-
täneet
vuonna
2007
Työlliset
varus-
miespalv.
yms.
31.12.
2007
Nega-
tiivi-
sesti
keskeyt-
täneet
Keskeyt-
tämis-
mittari
(kesk.-
aste %)
Standar.
keskeyt-
tämis-
mittari
04 Satakunta
000793 Harjavallan kaupunginhallitus B 71 27 39 5 0 0 3 2 2,8 0,45736
001023 Huittisten kaupunginhallitus A2 382 106 236 40 0 0 21 19 5,0 -0,61101
031176 Kokemäenjokil. koulutus.ky. A2 798 178 525 95 0 0 40 55 6,9 -1,53370
005313 Nakkilan kunnanhallitus B 174 53 108 13 0 0 6 7 4,0 -0,12539
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd A2 63 12 48 3 0 0 1 2 3,2 0,26311
031306 Pohj.-Satakunnan koul.kuntayht A2 470 122 316 32 0 0 14 18 3,8 -0,02826
006093 Porin kaupunginhallitus A1 2.443 597 1.581 265 536 32 170 127 4,3 -0,27107
006843 Rauman kaupunginhallitus A1 1.286 290 850 146 149 12 96 62 4,3 -0,27107
1) A1 = Suuret monialaiset, A2 = Muut monialaiset ja B = Yksialaiset koulutuksen järjestäjät

TULOSRAHOITUS 2010 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 05.10.2009 ***
*** RAPORTTI: T02KESK6MS10 ***

VUODEN 2010 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN KESKEYTTÄMISMITTARI (mittarin painoarvo 15 % )
(sisältää oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen)
  -Amm. peruskoulutus (ei oppisop.)- -Oppisop. koul.-  
Koulutuksen järjestäjä Sar-
ja
1)
Opiske-
lijoita
20.9.2006
Suoritti
tutkinnon
21.9.2006
-
20.9.2007
Jatkoi
opiskelua
20.9.2007
Keskeytti
opinnot
21.9.2006
-
20.9.2007

Opiske-
lijat
vuonna
2007

Keskeyt-
täneet
vuonna
2007
Työlliset
varus-
miespalv.
yms.
31.12.
2007
Nega-
tiivi-
sesti
keskeyt-
täneet
Keskeyt-
tämis-
mittari
(kesk.-
aste %)
Standar.
keskeyt-
tämis-
mittari
05 Kanta-Häme
023291 Hevosopisto Oy B 190 57 120 13 4 0 6 7 3,6 0,06886
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä A1 1.970 472 1.316 182 313 31 110 103 4,5 -0,36820
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht A2 522 166 309 47 0 0 25 22 4,2 -0,22251
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht A1 843 210 554 79 199 12 45 46 4,4 -0,31964
031366 Riihimäen seud.amm.oppil. ky A2 930 183 655 92 125 20 55 57 5,4 -0,80526
1) A1 = Suuret monialaiset, A2 = Muut monialaiset ja B = Yksialaiset koulutuksen järjestäjät

TULOSRAHOITUS 2010 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 05.10.2009 ***
*** RAPORTTI: T02KESK6MS10 ***

VUODEN 2010 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN KESKEYTTÄMISMITTARI (mittarin painoarvo 15 % )
(sisältää oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen)
  -Amm. peruskoulutus (ei oppisop.)- -Oppisop. koul.-  
Koulutuksen järjestäjä Sar-
ja
1)
Opiske-
lijoita
20.9.2006
Suoritti
tutkinnon
21.9.2006
-
20.9.2007
Jatkoi
opiskelua
20.9.2007
Keskeytti
opinnot
21.9.2006
-
20.9.2007

Opiske-
lijat
vuonna
2007

Keskeyt-
täneet
vuonna
2007
Työlliset
varus-
miespalv.
yms.
31.12.
2007
Nega-
tiivi-
sesti
keskeyt-
täneet
Keskeyt-
tämis-
mittari
(kesk.-
aste %)
Standar.
keskeyt-
tämis-
mittari
06 Pirkanmaa
014501 Ahlmanin koulun Säätiö A2 239 57 147 35 0 0 14 21 8,8 -2,45639
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht A1 1.133 266 744 123 121 11 82 52 4,1 -0,17395
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntayh A2 618 117 416 85 0 0 50 35 5,7 -0,95095
031846 Pirkanmaan koulutuskonserni-ky A1 3.004 779 1.883 342 1.569 145 286 201 4,4 -0,31964
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä A2 858 217 548 93 113 5 46 52 5,4 -0,80526
008373 Tampereen kaupunginhallitus A1 3.351 846 2.194 311 0 0 149 162 4,8 -0,51389
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö B 60 16 43 1 0 0 0 1 1,7 0,99155
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys B 213 56 126 31 0 0 11 20 9,4 -2,74776
031446 Valkeakosken seud.koulutusky A1 800 247 502 51 0 0 23 28 3,5 0,11743
017301 Varalan Säätiö B 62 21 35 6 0 0 5 1 1,6 1,04011
1) A1 = Suuret monialaiset, A2 = Muut monialaiset ja B = Yksialaiset koulutuksen järjestäjät

TULOSRAHOITUS 2010 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 05.10.2009 ***
*** RAPORTTI: T02KESK6MS10 ***

VUODEN 2010 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN KESKEYTTÄMISMITTARI (mittarin painoarvo 15 % )
(sisältää oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen)
  -Amm. peruskoulutus (ei oppisop.)- -Oppisop. koul.-  
Koulutuksen järjestäjä Sar-
ja
1)
Opiske-
lijoita
20.9.2006
Suoritti
tutkinnon
21.9.2006
-
20.9.2007
Jatkoi
opiskelua
20.9.2007
Keskeytti
opinnot
21.9.2006
-
20.9.2007

Opiske-
lijat
vuonna
2007

Keskeyt-
täneet
vuonna
2007
Työlliset
varus-
miespalv.
yms.
31.12.
2007
Nega-
tiivi-
sesti
keskeyt-
täneet
Keskeyt-
tämis-
mittari
(kesk.-
aste %)
Standar.
keskeyt-
tämis-
mittari
07 Päijät-Häme
013051 Lahden diakoniasäätiö A2 350 50 275 25 0 0 16 9 2,6 0,55449
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni A1 4.636 1.171 3.087 378 1.106 110 308 180 3,1 0,31168
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy B 116 30 82 4 0 0 1 3 2,6 0,55449
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus B 86 30 44 12 0 0 8 4 4,7 -0,46532
1) A1 = Suuret monialaiset, A2 = Muut monialaiset ja B = Yksialaiset koulutuksen järjestäjät

TULOSRAHOITUS 2010 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 05.10.2009 ***
*** RAPORTTI: T02KESK6MS10 ***

VUODEN 2010 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN KESKEYTTÄMISMITTARI (mittarin painoarvo 15 % )
(sisältää oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen)
  -Amm. peruskoulutus (ei oppisop.)- -Oppisop. koul.-  
Koulutuksen järjestäjä Sar-
ja
1)
Opiske-
lijoita
20.9.2006
Suoritti
tutkinnon
21.9.2006
-
20.9.2007
Jatkoi
opiskelua
20.9.2007
Keskeytti
opinnot
21.9.2006
-
20.9.2007

Opiske-
lijat
vuonna
2007

Keskeyt-
täneet
vuonna
2007
Työlliset
varus-
miespalv.
yms.
31.12.
2007
Nega-
tiivi-
sesti
keskeyt-
täneet
Keskeyt-
tämis-
mittari
(kesk.-
aste %)
Standar.
keskeyt-
tämis-
mittari
08 Kymenlaakso
014551 Harjun oppimiskeskus oy B 167 53 97 17 0 0 13 4 2,4 0,65161
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky A1 2.084 488 1.353 243 147 5 125 123 5,5 -0,85383
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä A1 2.151 504 1.472 175 265 18 102 91 3,8 -0,02826
1) A1 = Suuret monialaiset, A2 = Muut monialaiset ja B = Yksialaiset koulutuksen järjestäjät

TULOSRAHOITUS 2010 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 05.10.2009 ***
*** RAPORTTI: T02KESK6MS10 ***

VUODEN 2010 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN KESKEYTTÄMISMITTARI (mittarin painoarvo 15 % )
(sisältää oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen)
  -Amm. peruskoulutus (ei oppisop.)- -Oppisop. koul.-  
Koulutuksen järjestäjä Sar-
ja
1)
Opiske-
lijoita
20.9.2006
Suoritti
tutkinnon
21.9.2006
-
20.9.2007
Jatkoi
opiskelua
20.9.2007
Keskeytti
opinnot
21.9.2006
-
20.9.2007

Opiske-
lijat
vuonna
2007

Keskeyt-
täneet
vuonna
2007
Työlliset
varus-
miespalv.
yms.
31.12.
2007
Nega-
tiivi-
sesti
keskeyt-
täneet
Keskeyt-
tämis-
mittari
(kesk.-
aste %)
Standar.
keskeyt-
tämis-
mittari
09 Etelä-Karjala
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. A1 2.877 804 1.840 233 260 18 120 131 4,2 -0,22251
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd B 70 12 53 5 0 0 2 3 4,3 -0,27107
1) A1 = Suuret monialaiset, A2 = Muut monialaiset ja B = Yksialaiset koulutuksen järjestäjät

TULOSRAHOITUS 2010 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 05.10.2009 ***
*** RAPORTTI: T02KESK6MS10 ***

VUODEN 2010 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN KESKEYTTÄMISMITTARI (mittarin painoarvo 15 % )
(sisältää oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen)
  -Amm. peruskoulutus (ei oppisop.)- -Oppisop. koul.-  
Koulutuksen järjestäjä Sar-
ja
1)
Opiske-
lijoita
20.9.2006
Suoritti
tutkinnon
21.9.2006
-
20.9.2007
Jatkoi
opiskelua
20.9.2007
Keskeytti
opinnot
21.9.2006
-
20.9.2007

Opiske-
lijat
vuonna
2007

Keskeyt-
täneet
vuonna
2007
Työlliset
varus-
miespalv.
yms.
31.12.
2007
Nega-
tiivi-
sesti
keskeyt-
täneet
Keskeyt-
tämis-
mittari
(kesk.-
aste %)
Standar.
keskeyt-
tämis-
mittari
10 Etelä-Savo
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht A1 1.849 432 1.254 163 244 14 89 88 4,2 -0,22251
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä A1 1.193 302 747 144 190 14 82 76 5,5 -0,85383
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht. A2 603 137 386 80 149 12 43 49 6,5 -1,33945
016681 Partaharju-säätiö B 52 21 28 3 0 0 2 1 1,9 0,89443
016861 Suomen nuoriso-opist.kann.yhd. A2 153 48 98 7 3 1 4 4 2,6 0,55449
017671 Tanhuvaaran säätiö B 69 14 47 8 0 0 7 1 1,4 1,13724
1) A1 = Suuret monialaiset, A2 = Muut monialaiset ja B = Yksialaiset koulutuksen järjestäjät

TULOSRAHOITUS 2010 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 05.10.2009 ***
*** RAPORTTI: T02KESK6MS10 ***

VUODEN 2010 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN KESKEYTTÄMISMITTARI (mittarin painoarvo 15 % )
(sisältää oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen)
  -Amm. peruskoulutus (ei oppisop.)- -Oppisop. koul.-  
Koulutuksen järjestäjä Sar-
ja
1)
Opiske-
lijoita
20.9.2006
Suoritti
tutkinnon
21.9.2006
-
20.9.2007
Jatkoi
opiskelua
20.9.2007
Keskeytti
opinnot
21.9.2006
-
20.9.2007

Opiske-
lijat
vuonna
2007

Keskeyt-
täneet
vuonna
2007
Työlliset
varus-
miespalv.
yms.
31.12.
2007
Nega-
tiivi-
sesti
keskeyt-
täneet
Keskeyt-
tämis-
mittari
(kesk.-
aste %)
Standar.
keskeyt-
tämis-
mittari
11 Pohjois-Savo
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. B 60 14 45 1 0 0 1 0 0,0 1,81712
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist B 78 20 49 9 0 0 5 4 5,1 -0,65957
016731 P-Savon kansanopistoseura ry B 32 11 20 1 0 0 0 1 3,1 0,31168
016751 Portaanpää ry B 69 19 49 1 0 0 1 0 0,0 1,81712
031816 Savon koulutuskuntayhtymä A1 4.915 1.335 3.193 387 518 25 201 211 3,9 -0,07682
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö B 232 49 161 22 0 0 9 13 5,6 -0,90239
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä A1 1.081 322 676 83 246 21 57 47 3,5 0,11743
1) A1 = Suuret monialaiset, A2 = Muut monialaiset ja B = Yksialaiset koulutuksen järjestäjät

TULOSRAHOITUS 2010 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 05.10.2009 ***
*** RAPORTTI: T02KESK6MS10 ***

VUODEN 2010 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN KESKEYTTÄMISMITTARI (mittarin painoarvo 15 % )
(sisältää oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen)
  -Amm. peruskoulutus (ei oppisop.)- -Oppisop. koul.-  
Koulutuksen järjestäjä Sar-
ja
1)
Opiske-
lijoita
20.9.2006
Suoritti
tutkinnon
21.9.2006
-
20.9.2007
Jatkoi
opiskelua
20.9.2007
Keskeytti
opinnot
21.9.2006
-
20.9.2007

Opiske-
lijat
vuonna
2007

Keskeyt-
täneet
vuonna
2007
Työlliset
varus-
miespalv.
yms.
31.12.
2007
Nega-
tiivi-
sesti
keskeyt-
täneet
Keskeyt-
tämis-
mittari
(kesk.-
aste %)
Standar.
keskeyt-
tämis-
mittari
12 Pohjois-Karjala
001673 Joensuun kaupunginhallitus B 81 24 54 3 0 0 2 1 1,2 1,23436
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. A1 4.602 1.246 3.096 260 461 44 155 149 2,9 0,40880
1) A1 = Suuret monialaiset, A2 = Muut monialaiset ja B = Yksialaiset koulutuksen järjestäjät

TULOSRAHOITUS 2010 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 05.10.2009 ***
*** RAPORTTI: T02KESK6MS10 ***

VUODEN 2010 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN KESKEYTTÄMISMITTARI (mittarin painoarvo 15 % )
(sisältää oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen)
  -Amm. peruskoulutus (ei oppisop.)- -Oppisop. koul.-  
Koulutuksen järjestäjä Sar-
ja
1)
Opiske-
lijoita
20.9.2006
Suoritti
tutkinnon
21.9.2006
-
20.9.2007
Jatkoi
opiskelua
20.9.2007
Keskeytti
opinnot
21.9.2006
-
20.9.2007

Opiske-
lijat
vuonna
2007

Keskeyt-
täneet
vuonna
2007
Työlliset
varus-
miespalv.
yms.
31.12.
2007
Nega-
tiivi-
sesti
keskeyt-
täneet
Keskeyt-
tämis-
mittari
(kesk.-
aste %)
Standar.
keskeyt-
tämis-
mittari
13 Keski-Suomi
016391 Jkylän krist.opiston säätiö B 82 40 38 4 76 0 2 2 1,3 1,18580
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. B 86 11 62 13 0 0 7 6 7,0 -1,58226
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä A1 4.152 1.168 2.645 339 550 41 188 192 4,1 -0,17395
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht. A1 1.092 255 693 144 136 14 80 78 6,4 -1,29089
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. B 91 24 62 5 0 0 2 3 3,3 0,21455
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym A1 1.126 294 728 104 199 19 53 70 5,3 -0,75670
1) A1 = Suuret monialaiset, A2 = Muut monialaiset ja B = Yksialaiset koulutuksen järjestäjät

TULOSRAHOITUS 2010 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 05.10.2009 ***
*** RAPORTTI: T02KESK6MS10 ***

VUODEN 2010 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN KESKEYTTÄMISMITTARI (mittarin painoarvo 15 % )
(sisältää oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen)
  -Amm. peruskoulutus (ei oppisop.)- -Oppisop. koul.-  
Koulutuksen järjestäjä Sar-
ja
1)
Opiske-
lijoita
20.9.2006
Suoritti
tutkinnon
21.9.2006
-
20.9.2007
Jatkoi
opiskelua
20.9.2007
Keskeytti
opinnot
21.9.2006
-
20.9.2007

Opiske-
lijat
vuonna
2007

Keskeyt-
täneet
vuonna
2007
Työlliset
varus-
miespalv.
yms.
31.12.
2007
Nega-
tiivi-
sesti
keskeyt-
täneet
Keskeyt-
tämis-
mittari
(kesk.-
aste %)
Standar.
keskeyt-
tämis-
mittari
14 Etelä-Pohjanmaa
031196 Härmänmaan amm.-instit.ky A2 618 146 431 41 0 0 18 23 3,7 0,02030
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä A2 575 162 360 53 169 17 45 25 3,4 0,16599
016231 Korpisaaren säätiö B 72 19 48 5 0 0 3 2 2,8 0,45736
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö B 64 18 46 0 0 0 0 0 0,0 1,81712
031416 Kurikan amm.oppil.kuntayhtymä A2 446 125 286 35 34 1 16 20 4,2 -0,22251
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. B 67 22 43 2 0 0 1 1 1,5 1,08868
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä A1 2.579 742 1.700 137 178 10 70 77 2,8 0,45736
031406 Suomenselän koulutuskuntayht. A2 309 78 213 18 24 1 9 10 3,0 0,36024
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä A2 696 146 502 48 82 6 29 25 3,2 0,26311
1) A1 = Suuret monialaiset, A2 = Muut monialaiset ja B = Yksialaiset koulutuksen järjestäjät

TULOSRAHOITUS 2010 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 05.10.2009 ***
*** RAPORTTI: T02KESK6MS10 ***

VUODEN 2010 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN KESKEYTTÄMISMITTARI (mittarin painoarvo 15 % )
(sisältää oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen)
  -Amm. peruskoulutus (ei oppisop.)- -Oppisop. koul.-  
Koulutuksen järjestäjä Sar-
ja
1)
Opiske-
lijoita
20.9.2006
Suoritti
tutkinnon
21.9.2006
-
20.9.2007
Jatkoi
opiskelua
20.9.2007
Keskeytti
opinnot
21.9.2006
-
20.9.2007

Opiske-
lijat
vuonna
2007

Keskeyt-
täneet
vuonna
2007
Työlliset
varus-
miespalv.
yms.
31.12.
2007
Nega-
tiivi-
sesti
keskeyt-
täneet
Keskeyt-
tämis-
mittari
(kesk.-
aste %)
Standar.
keskeyt-
tämis-
mittari
15 Pohjanmaa
031486 Optima samkommun A1 1.065 304 701 60 187 15 52 23 1,8 0,94299
031656 Sk. för utbild.i S-Österbotten A2 229 54 168 7 0 0 3 4 1,7 0,99155
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. A1 1.155 320 747 88 0 0 54 34 2,9 0,40880
009053 Vaasan kaupunginhallitus A1 1.942 485 1.253 204 146 7 110 101 4,8 -0,51389
1) A1 = Suuret monialaiset, A2 = Muut monialaiset ja B = Yksialaiset koulutuksen järjestäjät

TULOSRAHOITUS 2010 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 05.10.2009 ***
*** RAPORTTI: T02KESK6MS10 ***

VUODEN 2010 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN KESKEYTTÄMISMITTARI (mittarin painoarvo 15 % )
(sisältää oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen)
  -Amm. peruskoulutus (ei oppisop.)- -Oppisop. koul.-  
Koulutuksen järjestäjä Sar-
ja
1)
Opiske-
lijoita
20.9.2006
Suoritti
tutkinnon
21.9.2006
-
20.9.2007
Jatkoi
opiskelua
20.9.2007
Keskeytti
opinnot
21.9.2006
-
20.9.2007

Opiske-
lijat
vuonna
2007

Keskeyt-
täneet
vuonna
2007
Työlliset
varus-
miespalv.
yms.
31.12.
2007
Nega-
tiivi-
sesti
keskeyt-
täneet
Keskeyt-
tämis-
mittari
(kesk.-
aste %)
Standar.
keskeyt-
tämis-
mittari
16 Keski-Pohjanmaa
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä A1 2.236 600 1.545 91 227 18 57 52 2,1 0,79730
016481 Kaustisen ev.opist.kann.yhd.ry B 50 18 30 2 0 0 2 0 0,0 1,81712
1) A1 = Suuret monialaiset, A2 = Muut monialaiset ja B = Yksialaiset koulutuksen järjestäjät

TULOSRAHOITUS 2010 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 05.10.2009 ***
*** RAPORTTI: T02KESK6MS10 ***

VUODEN 2010 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN KESKEYTTÄMISMITTARI (mittarin painoarvo 15 % )
(sisältää oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen)
  -Amm. peruskoulutus (ei oppisop.)- -Oppisop. koul.-  
Koulutuksen järjestäjä Sar-
ja
1)
Opiske-
lijoita
20.9.2006
Suoritti
tutkinnon
21.9.2006
-
20.9.2007
Jatkoi
opiskelua
20.9.2007
Keskeytti
opinnot
21.9.2006
-
20.9.2007

Opiske-
lijat
vuonna
2007

Keskeyt-
täneet
vuonna
2007
Työlliset
varus-
miespalv.
yms.
31.12.
2007
Nega-
tiivi-
sesti
keskeyt-
täneet
Keskeyt-
tämis-
mittari
(kesk.-
aste %)
Standar.
keskeyt-
tämis-
mittari
17 Pohjois-Pohjanmaa
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry A2 126 30 73 23 0 0 8 15 11,9 -3,96183
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky A1 1.999 482 1.333 184 113 9 91 102 4,8 -0,51389
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.koul.ky A2 440 101 280 59 419 4 35 28 3,3 0,21455
013991 Marttayhdistysten liitto ry B 119 32 68 19 0 0 13 6 5,0 -0,61101
013101 Oulun diakonissal. säätiö B 70 16 47 7 0 0 4 3 4,3 -0,27107
005643 Oulun kaupunginhallitus B 49 13 35 1 0 0 1 0 0,0 1,81712
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. A1 5.054 1.299 3.273 482 581 55 273 264 4,7 -0,46532
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä A1 946 217 620 109 0 0 55 54 5,7 -0,95095
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. A2 273 74 165 34 0 0 17 17 6,2 -1,19376
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. A2 641 147 407 87 116 7 54 40 5,3 -0,75670
1) A1 = Suuret monialaiset, A2 = Muut monialaiset ja B = Yksialaiset koulutuksen järjestäjät

TULOSRAHOITUS 2010 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 05.10.2009 ***
*** RAPORTTI: T02KESK6MS10 ***

VUODEN 2010 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN KESKEYTTÄMISMITTARI (mittarin painoarvo 15 % )
(sisältää oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen)
  -Amm. peruskoulutus (ei oppisop.)- -Oppisop. koul.-  
Koulutuksen järjestäjä Sar-
ja
1)
Opiske-
lijoita
20.9.2006
Suoritti
tutkinnon
21.9.2006
-
20.9.2007
Jatkoi
opiskelua
20.9.2007
Keskeytti
opinnot
21.9.2006
-
20.9.2007

Opiske-
lijat
vuonna
2007

Keskeyt-
täneet
vuonna
2007
Työlliset
varus-
miespalv.
yms.
31.12.
2007
Nega-
tiivi-
sesti
keskeyt-
täneet
Keskeyt-
tämis-
mittari
(kesk.-
aste %)
Standar.
keskeyt-
tämis-
mittari
18 Kainuu
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä A1 2.328 614 1.554 160 211 9 81 88 3,5 0,11743
1) A1 = Suuret monialaiset, A2 = Muut monialaiset ja B = Yksialaiset koulutuksen järjestäjät

TULOSRAHOITUS 2010 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 05.10.2009 ***
*** RAPORTTI: T02KESK6MS10 ***

VUODEN 2010 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN KESKEYTTÄMISMITTARI (mittarin painoarvo 15 % )
(sisältää oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen)
  -Amm. peruskoulutus (ei oppisop.)- -Oppisop. koul.-  
Koulutuksen järjestäjä Sar-
ja
1)
Opiske-
lijoita
20.9.2006
Suoritti
tutkinnon
21.9.2006
-
20.9.2007
Jatkoi
opiskelua
20.9.2007
Keskeytti
opinnot
21.9.2006
-
20.9.2007

Opiske-
lijat
vuonna
2007

Keskeyt-
täneet
vuonna
2007
Työlliset
varus-
miespalv.
yms.
31.12.
2007
Nega-
tiivi-
sesti
keskeyt-
täneet
Keskeyt-
tämis-
mittari
(kesk.-
aste %)
Standar.
keskeyt-
tämis-
mittari
19 Lappi
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia A1 2.593 592 1.738 263 258 20 135 148 5,2 -0,70814
003203 Kemijärven kaupunginhallitus A2 314 65 213 36 113 11 19 28 6,6 -1,38801
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. B 79 22 51 6 0 0 3 3 3,8 -0,02826
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä A1 2.975 736 2.019 220 362 26 145 101 3,0 0,36024

1) A1 = Suuret monialaiset, A2 = Muut monialaiset ja B = Yksialaiset koulutuksen järjestäjät