TULOSRAHOITUS 2010 *** OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.11.2009 ***
*** RAPORTTI: T13TRP6S ***

OPPISOPIMUKSENA JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN LASKENTA VUODELLE 2010.
Vuosien 2007 ja 2008 tutkintojen ja opiskelijoiden keskiarvon mukaan laskettu 2,95 prosentin tulosrahoitus huomioiden.
Koulutuksen järjestäjä Tot.
tutkinto-
jen määrä
ka. 07-08
Tutkint.
tähtäävän
lisäk.
toteut.
opisk.
ka. 07-08
josta
erityis-
opetuk-
sessa
olevia
Ei-tutk.
tav.lisäk
toteut.
opisk.
ka. 07-08
Nykyisin
hinnoin
tot. opis-
kelijoilla
euroa
Tutkinnot
*
tulosraha
euroa
Tulos-
rahan
osuus
(max. 8%)
  Tutkinto-
tavoitt.
koul.
hinta
Ei-tutk.
tavoitt.
koul.
hinta
014341 AVA-instituutin Kannatusyhd. 102,50 202,00 0,00 6,00 665.045 29.635 0,04456   3.271,70 2.362,90
016181 Adulta Oy 84,00 214,75 0,00 2,25 697.411 24.286 0,03482   3.240,32 2.340,23
017081 Ami-säätiö 126,00 399,25 0,00 0,00 1.286.847 36.429 0,02831   3.219,32 2.325,07
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 121,00 469,25 0,00 0,50 1.513.632 34.984 0,02311   3.202,57 2.312,97
053041 Axxell Utbildning Ab 37,50 123,75 0,00 3,75 407.595 10.842 0,02660   3.213,81 2.321,09
031636 Espoon seudun koulutusky.Omn 272,00 872,25 0,25 31,50 2.885.131 78.641 0,02726   3.215,93 2.322,62
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayh 152,00 498,00 0,75 135,25 1.921.183 43.946 0,02287   3.201,81 2.312,42
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 156,00 388,00 0,25 80,00 1.437.216 45.103 0,03138   3.229,23 2.332,22
024681 Haaga Instituutti-säätiö 6,00 35,50 0,00 2,50 120.242 1.735 0,01443   3.174,58 2.292,75
000913 Helsingin kaupunginhallitus 533,50 1.823,75 1,00 59,00 6.017.192 154.246 0,02563   3.210,70 2.318,84
010861 Helsinki Business College Oy 38,50 137,00 0,00 0,00 441.573 11.131 0,02521   3.209,33 2.317,85
016321 Hengitysliitto Heli ry 48,00 101,50 0,25 18,25 370.037 13.878 0,03750   3.248,96 2.346,47
023291 Hevosopisto Oy 3,50 6,50 0,00 0,00 20.951 1.012 0,04830   3.283,76 2.371,60
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtym 90,50 228,00 0,00 51,50 854.764 26.165 0,03061   3.226,74 2.330,43
053071 Hyria koulutus Oy 192,50 514,00 1,50 69,75 1.821.488 55.656 0,03056   3.226,56 2.330,30
012811 Invalidiliitto ry 6,00 15,00 15,00 0,00 72.521 1.735 0,02392   3.205,18 2.314,85
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtym 79,00 179,00 0,00 23,50 631.650 22.841 0,03616   3.244,63 2.343,34
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhty 143,00 377,50 0,00 25,00 1.274.939 41.344 0,03243   3.232,60 2.334,66
001643 Jalasjärven kunnanhallitus 4,50 108,00 0,00 0,00 348.101 1.301 0,00374   3.140,12 2.267,87
024761 Johtamistaidon opisto JTO 52,00 172,75 0,00 0,00 556.801 15.034 0,02700   3.215,11 2.322,02
014281 Jollas-Opisto Oy 169,50 191,75 0,00 0,00 618.041 49.006 0,07929   3.383,65 2.443,75
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhty 311,00 883,25 0,50 93,00 3.064.151 89.917 0,02934   3.222,66 2.327,48
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 87,00 153,75 0,00 50,00 611.953 25.154 0,04110   3.260,56 2.354,85
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 106,50 318,25 0,00 36,50 1.110.737 30.791 0,02772   3.217,43 2.323,70
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht 166,00 752,50 0,00 19,25 2.470.239 47.994 0,01943   3.190,70 2.304,40
014291 K-instituutti Oy 87,50 202,50 0,00 0,00 652.690 25.298 0,03876   3.253,01 2.349,40
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 99,00 321,75 0,00 169,50 1.431.621 28.623 0,01999   3.192,52 2.305,71
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 47,50 147,50 0,25 80,75 663.792 13.733 0,02069   3.194,76 2.307,33
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lapp 169,00 399,25 0,00 70,00 1.449.795 48.862 0,03370   3.236,70 2.337,62
003203 Kemijärven kaupunginhallitus 36,50 85,50 0,00 11,25 301.768 10.553 0,03497   3.240,79 2.340,57
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.opp 1,00 10,25 0,00 54,50 159.905 289 0,00181   3.133,90 2.263,38
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 21,00 57,75 0,00 11,75 213.490 6.072 0,02844   3.219,74 2.325,37
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.k 114,50 325,00 1,50 49,00 1.164.009 33.104 0,02844   3.219,74 2.325,37
002863 Kouvolan kaupunginhallitus 97,00 299,25 0,25 82,50 1.156.980 28.045 0,02424   3.206,20 2.315,59
031216 Loimaan koulutuskuntayhtymä 25,50 83,75 0,00 13,00 300.202 7.373 0,02456   3.207,23 2.316,34
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntay 63,00 174,50 0,00 13,75 594.449 18.215 0,03064   3.226,84 2.330,50
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntay 28,50 86,75 0,00 10,50 304.051 8.240 0,02710   3.215,43 2.322,25
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul. 84,00 268,75 0,00 19,50 911.617 24.286 0,02664   3.213,94 2.321,18
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 113,50 164,75 0,00 0,00 531.016 32.815 0,06180   3.327,26 2.403,02
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd. 41,50 98,75 0,00 0,00 318.287 11.999 0,03770   3.249,58 2.346,92
031486 Optima samkommun 79,00 195,25 0,00 6,00 643.289 22.841 0,03551   3.242,52 2.341,82
031686 Oulun seudun koulutuskuntayh 240,50 724,25 1,75 129,75 2.639.231 69.534 0,02635   3.212,99 2.320,50
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos 1,00 41,25 0,00 1,00 135.283 289 0,00214   3.134,97 2.264,14
025651 P-Suomen koulutuskeskussääti 24,00 91,25 0,25 6,00 308.483 6.939 0,02249   3.200,58 2.311,53
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht 174,00 537,75 0,75 126,00 2.027.771 50.307 0,02481   3.208,04 2.316,92
012011 POHTO Oy 1,50 32,50 0,00 10,75 129.777 434 0,00334   3.138,85 2.266,95
031846 Pirkanmaan koulutuskonserni- 581,50 1.652,00 0,25 113,00 5.588.109 168.124 0,03009   3.225,05 2.329,20
006093 Porin kaupunginhallitus 385,50 1.028,00 1,25 115,00 3.583.125 111.456 0,03111   3.228,34 2.331,58
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonser 232,50 915,25 0,00 37,00 3.036.127 67.221 0,02214   3.199,44 2.310,71
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus 25,00 130,50 0,00 48,00 532.359 7.228 0,01358   3.171,84 2.290,77
031346 Raision seudun koul.kuntayht 118,50 305,00 0,25 4,00 992.778 34.261 0,03451   3.239,31 2.339,50
011541 Rakennusteollisuus RT ry 10,50 10,75 0,00 1,00 36.977 3.036 0,08070 * 3.388,19 2.447,02
023301 Rastor Oy 54,50 218,50 0,00 0,25 704.842 15.757 0,02236   3.200,13 2.311,21
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhty 188,50 441,50 0,00 21,25 1.472.492 54.499 0,03701   3.247,37 2.345,33
031376 Salon seudun koulutusky. 64,00 245,50 0,75 52,50 914.706 18.504 0,02023   3.193,28 2.306,26
031016 Sastamalan koulutuskuntayhty 43,50 185,75 0,00 43,75 700.545 12.577 0,01795   3.185,94 2.300,96
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 264,00 703,25 0,00 275,00 2.906.843 76.328 0,02626   3.212,71 2.320,29
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtym 183,50 542,00 0,00 4,25 1.756.846 53.054 0,03020   3.225,41 2.329,47
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. 37,00 112,50 0,00 2,75 369.007 10.697 0,02899   3.221,52 2.326,65
023701 Suomen kirkon seurak.op.säät 54,50 146,00 1,75 17,75 514.721 15.757 0,03061   3.226,75 2.330,43
012921 Suomen yrittäjäopiston kann. 0,00 33,25 0,00 4,50 117.645 0 0,00000   3.128,08 2.259,17
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtym 35,00 101,25 0,00 7,50 343.804 10.119 0,02943   3.222,94 2.327,68
051131 TOP Instituutti Oy 10,50 85,00 0,00 1,00 276.296 3.036 0,01099   3.163,49 2.284,75
012031 Toyota Auto Finland Oy 38,50 95,50 0,00 4,25 317.705 11.131 0,03504   3.241,00 2.340,73
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 0,00 19,75 0,00 0,75 65.403 0 0,00000   3.128,08 2.259,17
008533 Turun kaupunginhallitus 311,00 1.001,75 13,25 90,25 3.460.242 89.917 0,02599   3.211,83 2.319,66
013611 Työtehoseura ry 64,00 190,50 0,00 1,75 618.086 18.504 0,02994   3.224,57 2.328,86
011291 Uponor Suomi Oy 10,00 36,75 0,00 32,75 194.688 2.891 0,01485   3.175,94 2.293,74
008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus 17,00 159,00 1,00 28,75 581.019 4.915 0,00846   3.155,34 2.278,86
009053 Vaasan kaupunginhallitus 186,00 463,75 0,00 60,25 1.634.993 53.777 0,03289   3.234,09 2.335,73
025741 Vakuutustiedon kehittämissää 40,50 62,50 0,00 0,00 201.448 11.709 0,05813   3.315,43 2.394,48
000923 Vantaan kaupunginhallitus 254,00 533,25 0,00 18,50 1.761.815 73.437 0,04168   3.262,43 2.356,20
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtym 50,00 85,75 0,00 16,25 314.213 14.456 0,04601   3.276,37 2.366,27
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayht 87,50 239,00 0,50 14,25 804.313 25.298 0,03145   3.229,46 2.332,39
Raportti yhteensä 7.984,00 23.257,00 43,25 2.589,25 81.058.093 2.308.345   *    

Ammattitutkintoon johtavan koulutuksen hinta on 3223,16 ja muun ammatillisen lisäkoulutuksen 2327,84 euroa.
Budjetissa on 29150 opiskelijaa. Tutkinnon hintaan on laskettu tulosrahoituksena jaettavaksi 289,1214 euroa.