TULOSRAHOITUS 2010 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 21.10.2009 ***
*** RAPORTTI: T14TRP6SX10 ***

AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUSOSUUKSIEN MÄÄRÄYTYMINEN, Hintaryhmäkorjattujen tutkintojen määrä 12.646,4
  -TUTKINNOT-  
  -OPISK.TYÖVUODET- -2007- -2008-   -TULOSRAHAOS.
Porrastustekijä Yksikkö-
hinnan
porrast-
kerroin

2007

2008
omaeh. hlok. omaeh. hlok. keski-
arvo
Op.tv
/tutk.
Tulos-
kerroin
omaeh-
toinen
henki-
löstök.
016181 Adulta Oy
2 Kulttuuriala 1,0 114,2 164,5 51 0 19 0 35,0 3,98 2,66038 0,73628 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 152,7 143,5 37 0 15 0 26,0 5,70 1,07300 0,22060 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 46,4 42,6 1 0 7 0 4,0 11,13 3,39580 0,10741 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 202,4 114,6 88 0 92 0 90,0 1,76 2,12176 1,50999 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 0,0 13,4 0 0 24 0 12,0 0,56 2,47900 0,23523 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 133,8 115,4 51 0 63 0 57,0 2,19 1,20799 0,54446 0,00000
016181 Adulta Oy   649,5 594,0 228 0 220 0 224,0 2,78   3,35397 0,00000
014501 Ahlmanin koulun Säätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 0,0 17,2 0 0 7 0 3,5 2,46 1,07300 0,02970 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 35,9 19,0 61 0 24 0 42,5 0,65 2,18279 0,73356 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 4,7 1,6 0 0 0 0 0,0 . 1,20799 0,00000 0,00000
014501 Ahlmanin koulun Säätiö   40,6 37,8 61 0 31 0 46,0 0,85   0,76325 0,00000
017081 Ami-säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 10,4 13,6 6 0 0 0 3,0 4,00 1,22870 0,02915 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 29,2 22,2 2 0 9 0 5,5 4,67 2,66038 0,11570 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 59,5 58,6 28 0 16 1 22,5 2,62 1,07300 0,18666 0,00424
4 Luonnontieteiden ala 0,8 36,3 21,3 13 0 8 0 10,5 2,74 3,39580 0,28195 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 166,8 179,0 35 16 0 23 37,0 4,67 2,12176 0,29361 0,32716
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 21,9 21,2 10 0 8 0 9,0 2,39 2,47900 0,17642 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 24,0 29,1 9 0 15 0 12,0 2,21 2,18279 0,20712 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 88,2 77,2 34 0 25 0 29,5 2,80 1,29796 0,30277 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 41,5 12,7 17 0 12 0 14,5 1,87 1,20799 0,13850 0,00000
017081 Ami-säätiö   477,8 434,9 154 16 93 24 143,5 3,18   1,73188 0,33141
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö
2 Kulttuuriala 1,0 7,4 15,1 6 0 13 0 9,5 1,18 2,66038 0,19985 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 3,5 0,7 0 0 3 0 1,5 1,40 1,07300 0,01273 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 1,3 1,9 2 0 8 0 5,0 0,32 3,39580 0,13426 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 93,0 65,5 21 9 41 6 38,5 2,06 2,12176 0,52011 0,12583
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö   105,2 83,2 29 9 65 6 54,5 1,73   0,86694 0,12583
053041 Axxell Utbildning Ab
2 Kulttuuriala 1,0 0,0 13,9 0 0 0 0 0,0 . 2,66038 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 0,0 1,9 0 0 0 0 0,0 . 2,12176 0,00000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 65,2 55,3 4 0 9 0 6,5 9,27 2,18279 0,11219 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 4,5 4,8 0 0 0 0 0,0 . 1,29796 0,00000 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 18,5 11,5 6 0 1 0 3,5 4,28 1,20799 0,03343 0,00000
053041 Axxell Utbildning Ab   88,2 87,4 10 0 10 0 10,0 8,78   0,14562 0,00000
031636 Espoon seudun koulutusky.Omn
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 34,5 41,0 12 0 15 0 13,5 2,80 1,07300 0,11454 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 16,5 14,0 0 0 8 0 4,0 3,81 2,12176 0,06711 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 30,3 53,3 5 9 11 0 12,5 3,34 1,29796 0,08211 0,04619
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 2,9 7,9 2 0 1 0 1,5 3,60 1,21273 0,01438 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 27,2 30,0 9 0 11 0 10,0 2,86 1,20799 0,09552 0,00000
031636 Espoon seudun koulutusky.Omn   111,4 146,2 28 9 46 0 41,5 3,10   0,37366 0,04619
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayh
2 Kulttuuriala 1,0 9,6 13,4 3 0 12 0 7,5 1,53 2,66038 0,15777 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 17,8 2,2 5 0 5 0 5,0 2,00 1,07300 0,04242 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 10,2 7,6 10 0 5 0 7,5 1,19 2,12176 0,12583 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 10,5 9,1 0 0 1 0 0,5 19,60 2,47900 0,00980 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 2,0 4,6 0 0 2 0 1,0 3,28 2,18279 0,01726 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 16,4 8,8 16 0 9 0 12,5 1,01 1,29796 0,12829 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 7,2 8,8 11 0 14 0 12,5 0,64 1,20799 0,11940 0,00000
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayh   73,7 54,4 45 0 48 0 46,5 1,38   0,60078 0,00000
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy
2 Kulttuuriala 1,0 2,1 0,0 0 0 0 0 0,0 . 2,66038 0,00000 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 17,0 21,2 25 0 13 0 19,0 1,01 1,07300 0,16121 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 5,2 0,0 0 0 0 0 0,0 . 3,39580 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 21,4 30,3 24 0 3 0 13,5 1,91 2,12176 0,22650 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 0,0 2,7 0 0 0 0 0,0 . 2,47900 0,00000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 17,0 20,3 14 0 7 0 10,5 1,78 2,18279 0,18123 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 2,0 0,0 5,4 0 0 0 0 0,0 . 4,87745 0,00000 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 8,3 11,3 0 0 14 0 7,0 1,40 1,29796 0,07184 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 26,6 33,5 16 0 15 0 15,5 1,94 1,20799 0,14806 0,00000
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy   97,6 124,8 79 0 52 0 65,5 1,70   0,78884 0,00000
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.r
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 0,0 6,0 0 0 0 0 0,0 . 1,07300 0,00000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 7,2 6,3 0 0 0 0 0,0 . 2,18279 0,00000 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 33,2 29,0 32 0 31 0 31,5 0,99 1,29796 0,32330 0,00000
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.r   40,4 41,3 32 0 31 0 31,5 1,30   0,32330 0,00000
000613 Forssan kaupunginhallitus
2 Kulttuuriala 1,0 16,6 10,6 7 0 4 0 5,5 2,47 2,66038 0,11570 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 64,7 55,7 39 0 37 0 38,0 1,58 1,07300 0,32242 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 40,3 31,1 50 0 20 0 35,0 1,02 2,12176 0,58722 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 17,7 19,2 30 0 33 0 31,5 0,59 2,47900 0,61748 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 29,5 25,8 12 0 16 0 14,0 1,98 2,18279 0,24164 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 15,7 10,8 7 0 14 0 10,5 1,26 1,20799 0,10030 0,00000
000613 Forssan kaupunginhallitus   184,5 153,2 145 0 124 0 134,5 1,26   1,98475 0,00000
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirtt
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 25,1 0,0 21 0 0 0 10,5 1,20 1,29796 0,10777 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 0,0 25,5 0 0 22 0 11,0 1,16 1,21273 0,10549 0,00000
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirtt   25,1 25,5 21 0 22 0 21,5 1,18   0,21325 0,00000
024681 Haaga Instituutti-säätiö
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 14,5 1,3 0 0 2 0 1,0 7,90 1,20799 0,00955 0,00000
024681 Haaga Instituutti-säätiö   14,5 1,3 0 0 2 0 1,0 7,90   0,00955 0,00000
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. r
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 10,6 20,6 0 0 10 0 5,0 3,12 1,22870 0,04858 0,00000
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. r   10,6 20,6 0 0 10 0 5,0 3,12   0,04858 0,00000
014551 Harjun oppimiskeskus oy
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 12,3 0,0 8 0 0 0 4,0 1,54 2,18279 0,06904 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 2,0 0,0 3,0 0 0 0 0 0,0 . 4,87745 0,00000 0,00000
014551 Harjun oppimiskeskus oy   12,3 3,0 8 0 0 0 4,0 1,91   0,06904 0,00000
000913 Helsingin kaupunginhallitus
2 Kulttuuriala 1,0 24,2 26,6 6 0 21 9 18,0 1,41 2,66038 0,28399 0,09466
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 41,9 54,2 36 0 43 5 42,0 1,14 2,12176 0,66272 0,04194
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 30,5 22,5 70 0 49 0 59,5 0,45 1,29796 0,61068 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 0,1 0,0 1 0 0 0 0,5 0,10 1,20799 0,00478 0,00000
000913 Helsingin kaupunginhallitus   96,7 103,3 113 0 113 14 120,0 0,83   1,56216 0,13661
010861 Helsinki Business College Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 24,1 20,8 12 0 17 0 14,5 1,55 1,07300 0,12303 0,00000
010861 Helsinki Business College Oy   24,1 20,8 12 0 17 0 14,5 1,55   0,12303 0,00000
016321 Hengitysliitto Heli ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 9,5 8,8 0 0 14 0 7,0 1,31 1,22870 0,06801 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 0,0 0,0 3 0 0 0 1,5 0,00 2,66038 0,03155 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 39,7 33,5 38 0 44 0 41,0 0,89 1,07300 0,34787 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 12,1 0,0 8 0 0 0 4,0 1,51 3,39580 0,10741 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 10,6 6,3 4 0 0 0 2,0 4,23 2,12176 0,03356 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 27,4 47,9 13 0 55 0 34,0 1,11 1,29796 0,34896 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 9,0 0,0 0 0 0 0 0,0 . 1,21273 0,00000 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 19,7 14,3 21 0 20 0 20,5 0,83 1,20799 0,19582 0,00000
016321 Hengitysliitto Heli ry   128,0 110,8 87 0 133 0 110,0 1,09   1,13317 0,00000
023291 Hevosopisto Oy
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 37,2 28,0 36 0 15 0 25,5 1,28 2,18279 0,44013 0,00000
023291 Hevosopisto Oy   37,2 28,0 36 0 15 0 25,5 1,28   0,44013 0,00000
012941 Hgin Diakonissalaitoksen sää
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 84,7 68,0 45 0 33 0 39,0 1,96 1,29796 0,40027 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 0,0 0,5 0 0 0 0 0,0 . 1,20799 0,00000 0,00000
012941 Hgin Diakonissalaitoksen sää   84,7 68,5 45 0 33 0 39,0 1,96   0,40027 0,00000
016311 Hgin kristillisen opist.säät
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 0,0 16,3 0 0 11 0 5,5 1,48 1,22870 0,05344 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 43,2 41,8 42 0 37 0 39,5 1,08 1,29796 0,40541 0,00000
016311 Hgin kristillisen opist.säät   43,2 58,1 42 0 48 0 45,0 1,13   0,45884 0,00000
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtym
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 6,0 5,9 8 0 7 0 7,5 0,79 1,07300 0,06363 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 37,0 35,9 8 0 11 0 9,5 3,84 2,12176 0,15939 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 24,2 9,8 1 0 42 0 21,5 0,79 1,29796 0,22066 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 53,8 34,9 53 0 120 0 86,5 0,51 1,20799 0,82625 0,00000
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtym   121,0 86,5 70 0 180 0 125,0 0,83   1,26993 0,00000
053071 Hyria koulutus Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 40,0 0,0 7 0 0 0 3,5 5,71 1,07300 0,02970 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 8,0 3,8 3 0 0 0 1,5 3,93 3,39580 0,04028 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 106,0 125,4 7 7 7 14 17,5 6,61 2,12176 0,11744 0,17616
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 16,2 10,7 1 0 5 0 3,0 4,48 2,18279 0,05178 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 3,0 7,8 6 0 0 0 3,0 1,80 1,29796 0,03079 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 11,0 2,7 3 0 0 0 1,5 4,56 1,20799 0,01433 0,00000
053071 Hyria koulutus Oy   184,2 150,4 27 7 12 14 30,0 5,58   0,28432 0,17616
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntay
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 12,4 11,0 45 0 6 0 25,5 0,46 1,07300 0,21636 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 3,0 0,1 78 0 0 0 39,0 0,04 2,12176 0,65433 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 21,5 22,1 21 0 10 0 15,5 1,41 2,18279 0,26753 0,00000
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntay   36,9 33,2 144 0 16 0 80,0 0,44   1,13822 0,00000
012811 Invalidiliitto ry
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 2,5 1,7 1 0 3 0 2,0 1,05 1,07300 0,01697 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 7,5 8,0 6 0 4 0 5,0 1,55 3,39580 0,13426 0,00000
012811 Invalidiliitto ry   10,0 9,7 7 0 7 0 7,0 1,41   0,15123 0,00000
011691 Invalidisäätiö
2 Kulttuuriala 1,0 4,4 1,6 10 1 4 0 7,5 0,40 2,66038 0,14726 0,01052
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 1,4 16,9 5 2 4 0 5,5 1,67 2,12176 0,07550 0,01678
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 7,9 11,0 9 0 11 0 10,0 0,95 1,29796 0,10263 0,00000
011691 Invalidisäätiö   13,7 29,5 24 3 19 0 23,0 0,94   0,32539 0,02730
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 23,9 8,6 18 3 5 0 13,0 1,25 1,29796 0,11803 0,01540
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 0,0 14,6 0 0 16 0 8,0 0,91 1,21273 0,07672 0,00000
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura   23,9 23,2 18 3 21 0 21,0 1,12   0,19475 0,01540
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtym
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 0,5 0,0 0 0 0 0 0,0 . 1,07300 0,00000 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 5,2 9,1 1 0 3 0 2,0 3,58 3,39580 0,05370 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 6,1 5,0 0 0 0 0 0,0 . 2,12176 0,00000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 24,8 31,8 0 0 0 0 0,0 . 2,18279 0,00000 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 0,1 0,0 0 0 0 0 0,0 . 1,29796 0,00000 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 51,0 71,4 136 0 195 0 165,5 0,37 1,21273 1,58707 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 15,0 12,8 22 0 15 0 18,5 0,75 1,20799 0,17671 0,00000
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtym   102,7 130,1 159 0 213 0 186,0 0,63   1,81749 0,00000
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 45,9 43,6 41 0 44 0 42,5 1,05 1,21273 0,40756 0,00000
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy   45,9 43,6 41 0 44 0 42,5 1,05   0,40756 0,00000
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhty
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 43,6 31,3 31 0 19 0 25,0 1,50 1,07300 0,21212 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 32,3 26,7 30 0 16 0 23,0 1,28 3,39580 0,61759 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 96,0 92,1 28 0 48 0 38,0 2,48 2,12176 0,63755 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 36,4 44,0 24 0 7 0 15,5 2,59 1,29796 0,15908 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 14,7 18,6 3 0 3 0 3,0 5,55 1,20799 0,02866 0,00000
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhty   223,0 212,7 116 0 93 0 104,5 2,08   1,65500 0,00000
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.y
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 1,8 1,5 1 0 0 0 0,5 3,30 1,22870 0,00486 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 17,6 17,8 21 0 10 0 15,5 1,14 1,29796 0,15908 0,00000
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.y   19,4 19,3 22 0 10 0 16,0 1,21   0,16394 0,00000
001643 Jalasjärven kunnanhallitus
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 13,6 23,0 1 0 1 0 1,0 18,30 1,07300 0,00848 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 48,2 75,3 42 0 69 11 61,0 1,01 2,12176 0,93116 0,09228
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 88,7 75,5 59 0 59 1 59,5 1,38 2,47900 1,15654 0,00980
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 0,9 0,0 8 0 0 0 4,0 0,11 2,18279 0,06904 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 2,0 3,4 4,3 0 0 0 0 0,0 . 4,87745 0,00000 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 1,1 4,2 4 0 4 0 4,0 0,66 1,20799 0,03821 0,00000
001643 Jalasjärven kunnanhallitus   155,9 182,3 114 0 133 12 129,5 1,31   2,20343 0,10208
016391 Jkylän krist.opiston säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 25,9 25,3 26 0 14 0 20,0 1,28 1,22870 0,19432 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 30,1 25,2 39 0 19 0 29,0 0,95 1,29796 0,29764 0,00000
016391 Jkylän krist.opiston säätiö   56,0 50,6 65 0 33 0 49,0 1,09   0,49196 0,00000
024761 Johtamistaidon opisto JTO
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 30,3 0,0 0 0 0 0 0,0 . 1,07300 0,00000 0,00000
024761 Johtamistaidon opisto JTO   30,3 0,0 0 0 0 0 0,0 .   0,00000 0,00000
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhty
2 Kulttuuriala 1,0 34,3 26,1 33 0 8 0 20,5 1,47 2,66038 0,43125 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 47,0 58,2 42 0 40 10 46,0 1,14 1,07300 0,34787 0,04242
4 Luonnontieteiden ala 0,8 12,9 0,1 2 0 2 0 2,0 3,25 3,39580 0,05370 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 73,7 81,5 38 0 52 0 45,0 1,72 2,12176 0,75499 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 51,6 35,0 56 0 42 0 49,0 0,88 2,47900 0,96052 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 37,6 45,0 5 0 7 0 6,0 6,88 2,18279 0,10356 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 2,0 14,3 10,0 7 0 0 0 3,5 3,47 4,87745 0,13499 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 50,2 41,7 15 0 16 0 15,5 2,96 1,29796 0,15908 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 21,1 33,7 0 0 9 0 4,5 6,09 1,21273 0,04315 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 23,3 44,7 28 0 20 0 24,0 1,42 1,20799 0,22925 0,00000
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhty   366,0 376,0 226 0 196 10 216,0 1,72   3,21837 0,04242
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 4,8 1,3 5 0 1 0 3,0 1,02 2,18279 0,05178 0,00000
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä   4,8 1,3 5 0 1 0 3,0 1,02   0,05178 0,00000
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 3,9 6,2 0 0 0 0 0,0 . 1,22870 0,00000 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 5,9 0,0 3 0 0 0 1,5 1,97 2,66038 0,03155 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 18,6 17,6 22 0 50 0 36,0 0,50 1,07300 0,30545 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 4,0 1,1 1 0 0 0 0,5 5,10 3,39580 0,01343 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 34,6 33,0 9 0 6 0 7,5 4,51 2,12176 0,12583 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 20,1 12,2 22 1 7 0 15,0 1,08 2,18279 0,25027 0,00863
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 10,0 10,8 0 0 3 0 1,5 6,93 1,29796 0,01540 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 5,8 15,9 0 0 15 0 7,5 1,45 1,21273 0,07192 0,00000
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä   102,9 96,8 57 1 81 0 69,5 1,44   0,81385 0,00863
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdis
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 3,3 3,7 9 0 2 0 5,5 0,64 1,22870 0,05344 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 2,8 5,2 10 0 2 0 6,0 0,67 1,29796 0,06158 0,00000
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdis   6,1 8,9 19 0 4 0 11,5 0,65   0,11502 0,00000
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht
2 Kulttuuriala 1,0 1,2 0,9 0 0 1 0 0,5 2,09 2,66038 0,01052 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 1,0 0,0 0 0 0 0 0,0 . 1,07300 0,00000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 41,3 50,6 36 0 40 0 38,0 1,21 2,18279 0,65588 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 9,0 9,4 1 0 8 0 4,5 2,05 1,29796 0,04619 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 48,9 49,6 31 0 32 0 31,5 1,56 1,20799 0,30089 0,00000
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht   101,4 110,6 68 0 81 0 74,5 1,42   1,01348 0,00000
002023 Kaarinan kaupunginhallitus
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 20,8 17,2 16 0 11 0 13,5 1,41 1,22870 0,13116 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 12,2 8,4 9 0 5 0 7,0 1,47 1,29796 0,07184 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 7,2 6,6 0 0 3 0 1,5 4,60 1,21273 0,01438 0,00000
002023 Kaarinan kaupunginhallitus   40,2 32,2 25 0 19 0 22,0 1,65   0,21739 0,00000
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 3,7 4,6 0 0 3 0 1,5 2,77 1,22870 0,01457 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 25,8 34,6 2 0 11 0 6,5 4,65 1,07300 0,05515 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 103,1 104,5 37 28 23 23 55,5 1,87 2,12176 0,50333 0,42783
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 27,6 44,1 8 0 9 0 8,5 4,22 2,18279 0,14671 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 9,6 14,7 16 0 0 0 8,0 1,52 1,29796 0,08211 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 12,7 34,7 7 0 3 0 5,0 4,74 1,20799 0,04776 0,00000
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä   182,5 237,2 70 28 49 23 85,0 2,47   0,84963 0,42783
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.r
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 24,0 10,7 11 0 9 0 10,0 1,74 1,22870 0,09716 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 24,1 30,0 26 0 29 0 27,5 0,98 1,29796 0,28224 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 10,5 6,6 10 0 9 0 9,5 0,90 1,20799 0,09074 0,00000
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.r   58,6 47,3 47 0 47 0 47,0 1,13   0,47015 0,00000
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 25,2 18,1 43 0 6 0 24,5 0,88 1,07300 0,20787 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 11,1 3,7 0 0 4 0 2,0 3,70 3,39580 0,05370 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 17,2 17,4 8 0 11 0 9,5 1,82 2,12176 0,15939 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 6,4 7,9 0 0 0 0 0,0 . 2,47900 0,00000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 24,7 26,0 10 8 11 4 16,5 1,54 2,18279 0,18123 0,10356
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 7,3 7,7 0 0 10 0 5,0 1,50 1,29796 0,05132 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 15,8 15,4 12 0 8 0 10,0 1,56 1,21273 0,09590 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 15,9 1,7 5 0 0 0 2,5 3,52 1,20799 0,02388 0,00000
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky   123,6 97,9 78 8 50 4 70,0 1,58   0,77329 0,10356
016431 Kanneljärven kansanop.kann.y
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 13,8 13,0 14 0 0 0 7,0 1,91 1,22870 0,06801 0,00000
016431 Kanneljärven kansanop.kann.y   13,8 13,0 14 0 0 0 7,0 1,91   0,06801 0,00000
099011 Kansan siv.työn l:n opint.ke
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 4,4 4,1 3 0 0 0 1,5 2,84 1,07300 0,01273 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 10,8 3,0 0 0 0 0 0,0 . 3,39580 0,00000 0,00000
099011 Kansan siv.työn l:n opint.ke   15,2 7,1 3 0 0 0 1,5 7,45   0,01273 0,00000
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yh
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 0,9 0,0 1 0 0 0 0,5 0,90 2,18279 0,00863 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 26,8 43,9 43 0 6 23 36,0 0,98 1,29796 0,25145 0,11803
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yh   27,7 43,9 44 0 6 23 36,5 0,98   0,26008 0,11803
016481 Kaustisen ev.opist.kann.yhd.
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 3,0 10,4 0 0 7 0 3,5 1,91 1,29796 0,03592 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 23,5 21,8 21 0 18 0 19,5 1,16 1,21273 0,18700 0,00000
016481 Kaustisen ev.opist.kann.yhd.   26,5 32,2 21 0 25 0 23,0 1,28   0,22292 0,00000
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lapp
2 Kulttuuriala 1,0 28,5 26,4 2 0 14 4 10,0 2,75 2,66038 0,16829 0,04207
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 5,5 13,1 0 0 0 0 0,0 . 1,07300 0,00000 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 13,1 10,7 0 0 0 0 0,0 . 3,39580 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 42,5 42,1 71 0 34 1 53,0 0,80 2,12176 0,88082 0,00839
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 59,6 63,6 18 0 20 0 19,0 3,24 2,18279 0,32794 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 20,4 27,9 30 0 0 0 15,0 1,61 1,29796 0,15395 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 23,7 22,9 38 1 15 0 27,0 0,86 1,20799 0,25313 0,00478
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lapp   193,3 206,7 159 1 83 5 124,0 1,61   1,78414 0,05524
003203 Kemijärven kaupunginhallitus
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 1,0 0,0 1 0 0 0 0,5 1,00 1,29796 0,00513 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 3,0 8,0 0 0 6 0 3,0 1,83 1,20799 0,02866 0,00000
003203 Kemijärven kaupunginhallitus   4,0 8,0 1 0 6 0 3,5 1,71   0,03379 0,00000
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.opp
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 61,6 58,2 126 0 95 0 110,5 0,54 1,07300 0,93755 0,00000
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.opp   61,6 58,2 126 0 95 0 110,5 0,54   0,93755 0,00000
011701 Kiipulasäätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 27,3 39,8 43 0 34 0 38,5 0,87 1,07300 0,32666 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 21,8 12,4 0 0 5 0 2,5 6,84 2,12176 0,04194 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 10,3 0,0 13 0 0 0 6,5 0,79 1,29796 0,06671 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 0,0 8,7 0 0 12 0 6,0 0,73 1,21273 0,05754 0,00000
011701 Kiipulasäätiö   59,4 60,9 56 0 51 0 53,5 1,12   0,49285 0,00000
053011 Kirkkopalvelut ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 13,6 5,6 8 0 14 0 11,0 0,87 1,22870 0,10687 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 0,0 0,0 1 0 0 0 0,5 0,00 2,66038 0,01052 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 9,6 15,4 3 0 9 0 6,0 2,08 1,29796 0,06158 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 1,3 0,0 0 0 0 0 0,0 . 1,20799 0,00000 0,00000
053011 Kirkkopalvelut ry   24,5 21,0 12 0 23 0 17,5 1,30   0,17897 0,00000
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 5,3 9,1 0 0 6 0 3,0 2,40 1,22870 0,02915 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 22,2 17,0 35 0 9 0 22,0 0,89 1,29796 0,22580 0,00000
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.   27,5 26,1 35 0 15 0 25,0 1,07   0,25494 0,00000
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 5,8 10,6 6 0 0 0 3,0 2,74 1,07300 0,02545 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 6,7 1,8 0 0 1 0 0,5 8,53 3,39580 0,01343 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 13,8 0,0 21 0 0 0 10,5 0,66 2,12176 0,17616 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 8,1 0,4 0 0 7 0 3,5 1,22 1,20799 0,03343 0,00000
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy   34,4 12,9 27 0 8 0 17,5 1,35   0,24848 0,00000
031176 Kokemäenjokil. koulutus.ky.
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 2,0 3,5 10 0 8 0 9,0 0,31 1,22870 0,08744 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 10,2 10,5 1 0 1 0 1,0 10,38 2,66038 0,02104 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 45,9 31,4 40 0 29 0 34,5 1,12 1,07300 0,29272 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 0,8 0,0 0 0 0 0 0,0 . 3,39580 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 70,1 78,8 38 0 31 0 34,5 2,16 2,12176 0,57883 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 24,6 25,7 11 0 11 0 11,0 2,29 2,47900 0,21563 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 6,0 0,0 10 0 0 0 5,0 0,60 2,18279 0,08630 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 39,3 11,7 8 0 22 0 15,0 1,70 1,29796 0,15395 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 3,6 9,6 0 0 5 0 2,5 2,63 1,20799 0,02388 0,00000
031176 Kokemäenjokil. koulutus.ky.   202,4 171,1 118 0 107 0 112,5 1,66   1,45979 0,00000
016231 Korpisaaren säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 5,9 5,2 5 0 1 0 3,0 1,85 1,22870 0,02915 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 14,1 7,9 10 0 3 0 6,5 1,69 1,07300 0,05515 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 14,0 0,0 6 0 0 0 3,0 2,33 1,29796 0,03079 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 0,0 20,8 0 0 7 0 3,5 2,97 1,21273 0,03356 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 2,0 1,3 0 0 0 0 0,0 . 1,20799 0,00000 0,00000
016231 Korpisaaren säätiö   36,0 35,2 21 0 11 0 16,0 2,23   0,14865 0,00000
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.k
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 6,1 1,5 10 0 5 0 7,5 0,51 1,22870 0,07287 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 11,6 5,9 3 0 9 0 6,0 1,46 1,07300 0,05091 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 11,1 10,6 21 3 8 0 16,0 0,68 2,12176 0,24328 0,02517
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 18,2 0,5 3 0 13 0 8,0 1,17 2,47900 0,15682 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 1,9 15,9 0 0 5 0 2,5 3,56 1,29796 0,02566 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 24,1 14,8 19 0 11 0 15,0 1,30 1,20799 0,14328 0,00000
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.k   73,0 49,2 56 3 51 0 55,0 1,11   0,69281 0,02517
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö
4 Luonnontieteiden ala 0,8 19,1 0,2 1 0 3 0 2,0 4,83 3,39580 0,05370 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 2,5 0,0 1 0 0 0 0,5 2,50 2,12176 0,00839 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 36,3 22,0 3 0 12 0 7,5 3,89 2,47900 0,14702 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 0,2 0,0 0 0 0 0 0,0 . 1,29796 0,00000 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 4,3 0,0 0 0 0 0 0,0 . 1,20799 0,00000 0,00000
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö   62,4 22,2 5 0 15 0 10,0 4,23   0,20911 0,00000
002863 Kouvolan kaupunginhallitus
2 Kulttuuriala 1,0 3,1 1,1 0 0 7 0 3,5 0,60 2,66038 0,07363 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 0,9 5,6 0 0 8 0 4,0 0,81 2,12176 0,06711 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 8,8 25,2 4 1 10 0 7,5 2,27 2,18279 0,12082 0,00863
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 13,5 10,6 8 0 2 0 5,0 2,41 1,29796 0,05132 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 4,8 11,7 8 0 25 0 16,5 0,50 1,20799 0,15761 0,00000
002863 Kouvolan kaupunginhallitus   31,1 54,2 20 1 52 0 36,5 1,17   0,47048 0,00863
017701 Kuortaneen urheiluopistosäät
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 42,5 50,4 55 0 23 0 39,0 1,19 1,21273 0,37399 0,00000
017701 Kuortaneen urheiluopistosäät   42,5 50,4 55 0 23 0 39,0 1,19   0,37399 0,00000
016551 Kymenlaakson Opiston kann.yh
2 Kulttuuriala 1,0 3,0 6,8 0 0 1 0 0,5 9,77 2,66038 0,01052 0,00000
016551 Kymenlaakson Opiston kann.yh   3,0 6,8 0 0 1 0 0,5 9,77   0,01052 0,00000
013051 Lahden diakoniasäätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 7,3 0,0 0 0 0 0 0,0 . 1,22870 0,00000 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 11,5 0,0 0 0 0 0 0,0 . 1,29796 0,00000 0,00000
013051 Lahden diakoniasäätiö   18,8 0,0 0 0 0 0 0,0 .   0,00000 0,00000
016561 Lahden kansanopiston säätiö
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 27,2 28,9 27 0 23 0 25,0 1,12 1,29796 0,25659 0,00000
016561 Lahden kansanopiston säätiö   27,2 28,9 27 0 23 0 25,0 1,12   0,25659 0,00000
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. r
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 6,0 6,6 0 0 10 0 5,0 1,26 1,22870 0,04858 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 21,7 16,9 24 0 20 0 22,0 0,88 1,29796 0,22580 0,00000
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. r   27,7 23,5 24 0 30 0 27,0 0,95   0,27438 0,00000
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. r
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 17,6 14,4 16 0 13 0 14,5 1,10 1,22870 0,14088 0,00000
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. r   17,6 14,4 16 0 13 0 14,5 1,10   0,14088 0,00000
031216 Loimaan koulutuskuntayhtymä
2 Kulttuuriala 1,0 11,8 13,0 2 0 0 0 1,0 12,40 2,66038 0,02104 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 9,1 12,9 5 0 0 0 2,5 4,40 1,07300 0,02121 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 9,5 0,0 0 0 0 0 0,0 . 3,39580 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 27,5 0,0 0 0 0 0 0,0 . 2,12176 0,00000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 3,5 0,0 0 0 0 0 0,0 . 2,18279 0,00000 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 19,6 9,2 6 0 4 0 5,0 2,88 1,29796 0,05132 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 3,1 10,8 0 0 0 0 0,0 . 1,20799 0,00000 0,00000
031216 Loimaan koulutuskuntayhtymä   84,1 45,9 13 0 4 0 8,5 7,65   0,09357 0,00000
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntay
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 0,8 0,0 0 0 0 0 0,0 . 1,07300 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 0,2 0,0 0 0 0 0 0,0 . 2,12176 0,00000 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 0,5 0,0 0 0 0 0 0,0 . 2,47900 0,00000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 10,8 4,9 14 0 7 0 10,5 0,75 2,18279 0,18123 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 0,9 0,0 0 0 0 0 0,0 . 1,29796 0,00000 0,00000
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntay   13,2 4,9 14 0 7 0 10,5 0,86   0,18123 0,00000
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntay
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 3,3 0,0 0 0 0 0 0,0 . 1,22870 0,00000 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 13,2 0,0 0 0 0 0 0,0 . 2,66038 0,00000 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 7,2 10,8 0 0 0 0 0,0 . 1,07300 0,00000 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 17,6 0,0 0 0 0 0 0,0 . 3,39580 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 1,1 3,6 0 0 0 0 0,0 . 2,12176 0,00000 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 1,8 0,0 0 0 0 0 0,0 . 1,29796 0,00000 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 0,5 0,0 0 0 0 0 0,0 . 1,20799 0,00000 0,00000
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntay   44,7 14,4 0 0 0 0 0,0 .   0,00000 0,00000
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 31,9 41,7 36 0 10 0 23,0 1,60 1,07300 0,19515 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 8,8 9,0 7 0 2 0 4,5 1,98 3,39580 0,12083 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 30,3 24,3 0 0 3 0 1,5 18,20 2,12176 0,02517 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 32,8 30,7 15 0 11 0 13,0 2,44 2,47900 0,25483 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 28,3 26,3 47 0 17 0 32,0 0,85 1,29796 0,32843 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 11,0 11,2 14 0 0 0 7,0 1,59 1,21273 0,06713 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 23,2 25,2 7 0 23 0 15,0 1,61 1,20799 0,14328 0,00000
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.   166,3 168,4 126 0 66 0 96,0 1,74   1,13482 0,00000
053091 Länsirannikon Koulutus Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 15,3 20,8 42 0 26 0 34,0 0,53 1,07300 0,28848 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 51,6 65,5 8 0 8 0 8,0 7,32 3,39580 0,21482 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 37,2 33,5 12 0 17 0 14,5 2,44 2,12176 0,24328 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 25,7 28,0 19 0 21 0 20,0 1,34 1,29796 0,20527 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 43,9 43,1 25 0 29 0 27,0 1,61 1,20799 0,25790 0,00000
053091 Länsirannikon Koulutus Oy   173,6 190,9 106 0 101 0 103,5 1,76   1,20974 0,00000
023191 M.S.F-oppilaitos Oy
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 0,0 36,2 0 0 16 0 8,0 2,26 1,21273 0,07672 0,00000
023191 M.S.F-oppilaitos Oy   0,0 36,2 0 0 16 0 8,0 2,26   0,07672 0,00000
023311 MJK-koulutuskeskus ry.
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 83,5 84,8 66 0 54 0 60,0 1,40 1,07300 0,50908 0,00000
023311 MJK-koulutuskeskus ry.   83,5 84,8 66 0 54 0 60,0 1,40   0,50908 0,00000
011641 Maalariammattikoulun Kann.yh
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 6,6 50,7 0 0 2 2 2,0 14,33 2,12176 0,01678 0,01678
011641 Maalariammattikoulun Kann.yh   6,6 50,7 0 0 2 2 2,0 14,33   0,01678 0,01678
012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 10,0 9,3 11 0 11 0 11,0 0,88 1,07300 0,09333 0,00000
012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy   10,0 9,3 11 0 11 0 11,0 0,88   0,09333 0,00000
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 424,1 424,4 322 0 308 106 368,0 1,15 1,07300 2,67266 0,44969
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.   424,1 424,4 322 0 308 106 368,0 1,15   2,67266 0,44969
013991 Marttayhdistysten liitto ry
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 17,6 19,5 15 0 8 0 11,5 1,61 1,20799 0,10985 0,00000
013991 Marttayhdistysten liitto ry   17,6 19,5 15 0 8 0 11,5 1,61   0,10985 0,00000
004913 Mikkelin kaupunginhallitus
2 Kulttuuriala 1,0 10,4 5,4 2 0 6 0 4,0 1,98 2,66038 0,08415 0,00000
004913 Mikkelin kaupunginhallitus   10,4 5,4 2 0 6 0 4,0 1,98   0,08415 0,00000
016981 Norrvalla Folkhälsan Ab
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 23,4 15,3 20 0 20 0 20,0 0,97 1,21273 0,19179 0,00000
016981 Norrvalla Folkhälsan Ab   23,4 15,3 20 0 20 0 20,0 0,97   0,19179 0,00000
031486 Optima samkommun
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 19,5 2,9 0 28 11 13 26,0 0,43 1,07300 0,04667 0,17393
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 16,9 24,8 0 0 7 0 3,5 5,96 2,12176 0,05872 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 2,0 5,3 7,7 0 10 0 0 5,0 1,30 4,87745 0,00000 0,19284
031486 Optima samkommun   41,7 35,4 0 38 18 13 34,5 1,12   0,10539 0,36677
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus O
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 67,8 66,5 28 0 36 0 32,0 2,10 2,12176 0,53688 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 24,9 31,5 26 0 24 0 25,0 1,13 2,47900 0,49006 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 31,2 45,4 13 0 31 0 22,0 1,74 1,29796 0,22580 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 26,0 19,8 16 0 27 0 21,5 1,07 1,21273 0,20618 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 23,9 27,0 26 0 16 0 21,0 1,21 1,20799 0,20059 0,00000
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus O   173,8 190,2 109 0 134 0 121,5 1,50   1,65951 0,00000
013101 Oulun diakonissal. säätiö
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 26,8 18,9 2 0 1 0 1,5 15,23 1,29796 0,01540 0,00000
013101 Oulun diakonissal. säätiö   26,8 18,9 2 0 1 0 1,5 15,23   0,01540 0,00000
005643 Oulun kaupunginhallitus
2 Kulttuuriala 1,0 8,4 0,0 1 0 0 0 0,5 8,42 2,66038 0,01052 0,00000
005643 Oulun kaupunginhallitus   8,4 0,0 1 0 0 0 0,5 8,42   0,01052 0,00000
022451 Oulun setlementti ry
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 17,2 17,7 17 0 17 0 17,0 1,03 1,29796 0,17448 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 10,6 7,7 9 0 6 0 7,5 1,22 1,20799 0,07164 0,00000
022451 Oulun setlementti ry   27,8 25,4 26 0 23 0 24,5 1,09   0,24612 0,00000
031686 Oulun seudun koulutuskuntayh
2 Kulttuuriala 1,0 10,1 11,7 6 0 15 0 10,5 1,04 2,66038 0,22088 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 44,1 44,2 42 0 15 0 28,5 1,55 1,07300 0,24181 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 3,8 3,1 0 0 5 0 2,5 1,38 3,39580 0,06713 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 71,1 85,2 25 0 35 0 30,0 2,61 2,12176 0,50333 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 20,0 20,6 4 0 2 0 3,0 6,77 2,47900 0,05881 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 12,0 13,9 8 0 5 0 6,5 1,99 2,18279 0,11219 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 2,0 0,1 3,3 1 0 0 0 0,5 3,35 4,87745 0,01928 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 59,5 51,1 30 0 31 0 30,5 1,81 1,29796 0,31304 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 42,0 32,0 37 0 27 0 32,0 1,16 1,21273 0,30687 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 0,1 0,0 1 0 0 0 0,5 0,10 1,20799 0,00478 0,00000
031686 Oulun seudun koulutuskuntayh   262,8 265,1 154 0 135 0 144,5 1,83   1,84811 0,00000
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 13,3 6,4 0 0 6 0 3,0 3,29 1,07300 0,02545 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 10,3 1,9 0 0 5 0 2,5 2,44 3,39580 0,06713 0,00000
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos   23,6 8,3 0 0 11 0 5,5 2,90   0,09258 0,00000
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.y
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 9,4 11,1 12 0 4 0 8,0 1,28 1,22870 0,07773 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 8,4 4,7 15 0 9 0 12,0 0,55 1,07300 0,10182 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 17,5 31,6 14 0 9 0 11,5 2,13 1,29796 0,11803 0,00000
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.y   35,3 47,4 41 0 22 0 31,5 1,31   0,29757 0,00000
025651 P-Suomen koulutuskeskussääti
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 47,1 58,1 11 0 129 13 76,5 0,69 1,07300 0,59392 0,05515
4 Luonnontieteiden ala 0,8 4,4 2,6 0 0 2 0 1,0 3,50 3,39580 0,02685 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 9,5 13,5 7 0 12 0 9,5 1,21 2,18279 0,16397 0,00000
025651 P-Suomen koulutuskeskussääti   61,0 74,2 18 0 143 13 87,0 0,78   0,78475 0,05515
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 3,0 0,0 11 0 0 0 5,5 0,27 1,22870 0,05344 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 15,0 11,4 0 0 7 0 3,5 3,77 2,66038 0,07363 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 100,0 78,5 49 0 58 0 53,5 1,67 1,07300 0,45393 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 57,0 70,4 6 0 4 0 5,0 12,74 3,39580 0,13426 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 72,0 130,2 33 0 79 0 56,0 1,81 2,12176 0,93955 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 16,0 4,7 25 0 8 0 16,5 0,63 2,47900 0,32344 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 32,0 30,5 29 0 19 0 24,0 1,30 2,18279 0,41424 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 7,0 16,7 0 0 18 0 9,0 1,32 1,29796 0,09237 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 10,0 0,0 15 0 0 0 7,5 0,67 1,21273 0,07192 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 26,0 48,8 35 0 44 0 39,5 0,95 1,20799 0,37730 0,00000
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht   338,0 391,2 203 0 237 0 220,0 1,66   2,93408 0,00000
012011 POHTO Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 26,0 0,0 0 80 0 0 40,0 0,33 1,07300 0,00000 0,33939
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 25,0 0,0 0 92 0 0 46,0 0,27 2,12176 0,00000 0,77177
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 13,0 0,0 0 0 0 0 0,0 . 2,18279 0,00000 0,00000
012011 POHTO Oy   64,0 0,0 0 172 0 0 86,0 0,37   0,00000 1,11116
017791 Palloilu Säätiö
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 0,0 23,2 0 0 16 0 8,0 1,45 2,18279 0,13808 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 7,3 0,0 0 0 0 0 0,0 . 1,29796 0,00000 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 32,5 18,1 12 0 3 0 7,5 3,37 1,21273 0,07192 0,00000
017791 Palloilu Säätiö   39,8 41,3 12 0 19 0 15,5 2,62   0,21000 0,00000
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yh
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 3,6 3,6 2 0 6 0 4,0 0,90 1,22870 0,03886 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 4,9 1,3 9 0 4 0 6,5 0,48 1,29796 0,06671 0,00000
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yh   8,5 4,9 11 0 10 0 10,5 0,64   0,10558 0,00000
031846 Pirkanmaan koulutuskonserni-
2 Kulttuuriala 1,0 1,2 0,2 4 0 2 0 3,0 0,24 2,66038 0,06311 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 0,0 4,4 0 0 0 0 0,0 . 1,07300 0,00000 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 0,0 3,6 0 0 0 0 0,0 . 3,39580 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 7,1 21,0 4 0 5 0 4,5 3,12 2,12176 0,07550 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 12,1 15,1 0 0 0 0 0,0 . 2,18279 0,00000 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 60,9 53,2 24 0 35 0 29,5 1,93 1,29796 0,30277 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 2,9 1,2 7 0 0 0 3,5 0,58 1,20799 0,03343 0,00000
031846 Pirkanmaan koulutuskonserni-   84,2 98,7 39 0 42 0 40,5 2,26   0,47481 0,00000
023241 Pohj.-Pohjanmaan liik.op.sää
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 0,0 9,6 0 0 12 0 6,0 0,80 1,29796 0,06158 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 7,0 0,0 0 0 0 0 0,0 . 1,21273 0,00000 0,00000
023241 Pohj.-Pohjanmaan liik.op.sää   7,0 9,6 0 0 12 0 6,0 1,38   0,06158 0,00000
006093 Porin kaupunginhallitus
2 Kulttuuriala 1,0 0,6 0,0 1 0 0 0 0,5 0,60 2,66038 0,01052 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 15,2 10,3 13 0 7 0 10,0 1,28 1,07300 0,08485 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 110,5 80,7 57 0 38 0 47,5 2,01 2,12176 0,79694 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 52,5 47,6 8 0 10 0 9,0 5,56 2,18279 0,15534 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 2,0 0,0 10,6 0 0 2 0 1,0 5,30 4,87745 0,03857 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 20,3 15,8 27 0 2 0 14,5 1,24 1,21273 0,13905 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 11,5 10,3 5 0 15 0 10,0 1,09 1,20799 0,09552 0,00000
006093 Porin kaupunginhallitus   210,6 175,3 111 0 74 0 92,5 2,09   1,32078 0,00000
016751 Portaanpää ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 18,0 24,8 52 0 22 0 37,0 0,58 1,22870 0,35949 0,00000
016751 Portaanpää ry   18,0 24,8 52 0 22 0 37,0 0,58   0,35949 0,00000
006383 Porvoon kaupunginhallitus
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 0,0 1,9 0 0 0 0 0,0 . 1,22870 0,00000 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 17,4 1,1 0 0 0 0 0,0 . 1,29796 0,00000 0,00000
006383 Porvoon kaupunginhallitus   17,4 3,0 0 0 0 0 0,0 .   0,00000 0,00000
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonser
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 3,4 5,5 0 0 2 0 1,0 4,45 1,22870 0,00972 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 5,4 4,8 0 0 1 0 0,5 10,20 2,66038 0,01052 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 57,7 41,0 7 0 5 0 6,0 8,23 1,07300 0,05091 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 64,5 24,4 0 0 3 0 1,5 29,63 3,39580 0,04028 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 55,4 53,4 17 0 25 6 24,0 2,27 2,12176 0,35233 0,05033
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 1,0 2,3 0 0 0 0 0,0 . 2,47900 0,00000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 38,3 62,2 0 0 4 0 2,0 25,13 2,18279 0,03452 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 23,3 24,3 5 0 14 0 9,5 2,51 1,29796 0,09750 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 45,6 44,0 0 0 7 0 3,5 12,80 1,20799 0,03343 0,00000
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonser   294,6 261,9 29 0 61 6 48,0 5,80   0,62920 0,05033
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 28,1 23,6 21 0 14 0 17,5 1,48 1,07300 0,14848 0,00000
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah   28,1 23,6 21 0 14 0 17,5 1,48   0,14848 0,00000
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus
2 Kulttuuriala 1,0 3,2 7,0 3 0 0 0 1,5 3,41 2,66038 0,03155 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 2,8 16,7 5 0 0 0 2,5 3,90 1,07300 0,02121 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 0,2 0,0 1 0 0 0 0,5 0,20 3,39580 0,01343 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 0,4 4,3 0 0 1 0 0,5 4,74 2,12176 0,00839 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 7,9 7,5 10 0 4 0 7,0 1,10 2,18279 0,12082 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 50,5 32,8 23 0 36 0 29,5 1,41 1,29796 0,30277 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 12,6 10,1 1 0 10 0 5,5 2,07 1,20799 0,05254 0,00000
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus   77,6 78,6 43 0 51 0 47,0 1,66   0,55071 0,00000
031346 Raision seudun koul.kuntayht
2 Kulttuuriala 1,0 5,4 2,1 6 0 0 0 3,0 1,25 2,66038 0,06311 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 79,0 90,3 60 0 85 0 72,5 1,17 1,07300 0,61514 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 29,6 6,2 8 0 3 0 5,5 3,25 3,39580 0,14769 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 5,2 1,7 4 0 2 0 3,0 1,15 1,20799 0,02866 0,00000
031346 Raision seudun koul.kuntayht   119,2 100,3 78 0 90 0 84,0 1,31   0,85459 0,00000
017781 Rakennusliitto ry
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 61,8 0,0 112 60 0 0 86,0 0,36 2,12176 0,93955 0,50333
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 6,8 0,0 8 0 0 0 4,0 0,85 2,47900 0,07841 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 10,3 0,0 0 0 0 0 0,0 . 2,18279 0,00000 0,00000
017781 Rakennusliitto ry   78,9 0,0 120 60 0 0 90,0 0,44   1,01796 0,50333
023301 Rastor Oy
2 Kulttuuriala 1,0 0,4 0,0 1 0 0 0 0,5 0,40 2,66038 0,01052 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 83,6 103,7 48 10 52 40 75,0 1,25 1,07300 0,42423 0,21212
4 Luonnontieteiden ala 0,8 1,4 0,0 1 0 0 0 0,5 1,40 3,39580 0,01343 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 217,2 291,7 66 2 76 3 73,5 3,46 2,12176 1,19121 0,04194
023301 Rastor Oy   302,6 395,4 116 12 128 43 149,5 2,33   1,63939 0,25406
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 21,0 17,3 12 0 7 0 9,5 2,01 1,22870 0,09230 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 5,8 7,3 10 0 3 0 6,5 1,01 1,29796 0,06671 0,00000
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry   26,8 24,6 22 0 10 0 16,0 1,61   0,15901 0,00000
016781 Reisjärven krist.kansanop.yh
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 0,0 6,0 0 0 0 0 0,0 . 1,29796 0,00000 0,00000
016781 Reisjärven krist.kansanop.yh   0,0 6,0 0 0 0 0 0,0 .   0,00000 0,00000
016571 Rovalan Setlementti ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 23,8 0,0 26 0 0 0 13,0 0,92 1,22870 0,12631 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 0,0 21,5 0 0 16 0 8,0 1,34 1,29796 0,08211 0,00000
016571 Rovalan Setlementti ry   23,8 21,5 26 0 16 0 21,0 1,08   0,20841 0,00000
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhty
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 2,6 2,5 0 0 0 0 0,0 . 1,07300 0,00000 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 6,3 2,9 8 0 4 0 6,0 0,77 3,39580 0,16111 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 12,5 5,5 8 0 3 0 5,5 1,64 2,12176 0,09228 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 67,9 74,3 89 0 57 0 73,0 0,97 2,47900 1,43097 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 20,9 20,0 21 0 18 0 19,5 1,05 2,18279 0,33657 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 2,0 12,0 12,0 17 0 8 0 12,5 0,96 4,87745 0,48210 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 15,7 14,0 11 0 10 0 10,5 1,41 1,29796 0,10777 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 44,5 40,0 39 0 55 0 47,0 0,90 1,21273 0,45071 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 18,0 12,6 17 0 4 0 10,5 1,46 1,20799 0,10030 0,00000
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhty   200,4 183,8 210 0 159 0 184,5 1,04   3,16180 0,00000
031376 Salon seudun koulutusky.
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 33,0 34,2 7 0 19 0 13,0 2,58 1,07300 0,11030 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 3,6 2,1 1 0 0 0 0,5 5,68 3,39580 0,01343 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 1,1 3,1 2 0 0 0 1,0 2,12 2,12176 0,01678 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 10,1 19,0 25 0 23 0 24,0 0,61 2,47900 0,47046 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 30,8 29,0 34 1 17 0 26,0 1,15 1,29796 0,26172 0,00513
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 7,3 4,2 6 0 4 0 5,0 1,15 1,20799 0,04776 0,00000
031376 Salon seudun koulutusky.   85,9 91,6 75 1 63 0 69,5 1,28   0,92044 0,00513
031016 Sastamalan koulutuskuntayhty
2 Kulttuuriala 1,0 0,0 3,5 0 0 0 0 0,0 . 2,66038 0,00000 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 19,0 22,1 11 0 20 0 15,5 1,33 1,07300 0,13151 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 29,4 15,4 16 0 13 0 14,5 1,54 2,12176 0,24328 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 13,3 14,2 53 0 3 0 28,0 0,49 2,18279 0,48328 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 4,0 7,9 0 0 9 0 4,5 1,32 1,29796 0,04619 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 7,3 1,8 0 0 0 0 0,0 . 1,20799 0,00000 0,00000
031016 Sastamalan koulutuskuntayhty   73,0 64,8 80 0 45 0 62,5 1,10   0,90426 0,00000
031816 Savon koulutuskuntayhtymä
2 Kulttuuriala 1,0 0,0 9,2 0 0 0 0 0,0 . 2,66038 0,00000 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 47,4 54,7 37 0 35 0 36,0 1,42 1,07300 0,30545 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 0,5 4,3 0 0 1 0 0,5 4,79 3,39580 0,01343 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 143,5 126,0 84 0 39 0 61,5 2,19 2,12176 1,03182 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 29,2 34,3 27 0 49 0 38,0 0,84 2,18279 0,65588 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 2,0 9,0 10,9 0 0 2 0 1,0 9,94 4,87745 0,03857 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 25,7 8,8 24 0 15 0 19,5 0,89 1,29796 0,20014 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 16,8 27,5 13 0 11 0 12,0 1,85 1,21273 0,11507 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 84,4 96,2 54 0 54 0 54,0 1,67 1,20799 0,51581 0,00000
031816 Savon koulutuskuntayhtymä   356,5 371,9 239 0 206 0 222,5 1,64   2,87617 0,00000
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtym
2 Kulttuuriala 1,0 21,3 18,5 14 0 7 0 10,5 1,89 2,66038 0,22088 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 30,5 46,4 29 0 54 0 41,5 0,93 1,07300 0,35211 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 1,6 1,5 0 0 1 0 0,5 3,11 3,39580 0,01343 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 50,3 62,6 31 0 14 0 22,5 2,51 2,12176 0,37750 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 18,8 39,0 3 0 11 0 7,0 4,13 2,18279 0,12082 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 40,5 41,3 29 0 26 0 27,5 1,49 1,29796 0,28224 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 63,9 60,6 30 0 44 0 37,0 1,68 1,20799 0,35342 0,00000
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtym   226,9 269,9 136 0 157 0 146,5 1,70   1,72041 0,00000
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky.
2 Kulttuuriala 1,0 4,2 0,0 0 0 0 0 0,0 . 2,66038 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 6,3 0,0 0 0 0 0 0,0 . 2,12176 0,00000 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 3,2 6,1 0 0 0 0 0,0 . 1,20799 0,00000 0,00000
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky.   13,7 6,1 0 0 0 0 0,0 .   0,00000 0,00000
052156 Sk. för Kronoby folkhögskola
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 0,0 21,1 0 0 0 0 0,0 . 2,18279 0,00000 0,00000
052156 Sk. för Kronoby folkhögskola   0,0 21,1 0 0 0 0 0,0 .   0,00000 0,00000
014481 Stift.för fisk.-och sjöf.utb
2 Kulttuuriala 1,0 11,0 10,5 0 0 0 0 0,0 . 2,66038 0,00000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 26,5 23,2 7 0 13 0 10,0 2,49 2,18279 0,17260 0,00000
014481 Stift.för fisk.-och sjöf.utb   37,5 33,7 7 0 13 0 10,0 3,56   0,17260 0,00000
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Sää
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 11,6 5,7 0 0 5 0 2,5 3,46 1,29796 0,02566 0,00000
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Sää   11,6 5,7 0 0 5 0 2,5 3,46   0,02566 0,00000
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 29,0 30,4 14 0 20 0 17,0 1,75 2,18279 0,29342 0,00000
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry   29,0 30,4 14 0 20 0 17,0 1,75   0,29342 0,00000
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 9,4 30,9 0 0 33 0 16,5 1,22 1,07300 0,14000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 11,9 12,8 0 0 11 0 5,5 2,25 2,18279 0,09493 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 82,1 0,0 93 0 0 0 46,5 0,88 1,29796 0,47725 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 17,9 97,1 19 0 97 0 58,0 0,99 1,21273 0,55619 0,00000
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy   121,3 140,8 112 0 141 0 126,5 1,04   1,26837 0,00000
023701 Suomen kirkon seurak.op.säät
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 25,2 17,7 9 0 15 0 12,0 1,79 1,22870 0,11659 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 80,8 88,7 13 0 13 0 13,0 6,52 1,29796 0,13342 0,00000
023701 Suomen kirkon seurak.op.säät   106,0 106,4 22 0 28 0 25,0 4,25   0,25001 0,00000
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 129,0 110,0 107 0 27 0 67,0 1,78 1,07300 0,56847 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 70,8 77,5 12 0 9 0 10,5 7,06 3,39580 0,28195 0,00000
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.   199,8 187,5 119 0 36 0 77,5 2,50   0,85042 0,00000
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtym
2 Kulttuuriala 1,0 0,7 0,0 0 0 0 0 0,0 . 2,66038 0,00000 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 0,0 2,0 0 0 0 0 0,0 . 1,07300 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 0,0 0,5 0 0 0 0 0,0 . 2,12176 0,00000 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 0,0 2,4 0 0 0 0 0,0 . 1,20799 0,00000 0,00000
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtym   0,7 4,9 0 0 0 0 0,0 .   0,00000 0,00000
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 22,5 24,8 15 0 10 0 12,5 1,89 1,07300 0,10606 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 11,9 9,8 1 0 9 0 5,0 2,17 1,29796 0,05132 0,00000
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab   34,4 34,6 16 0 19 0 17,5 1,97   0,15738 0,00000
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbil
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 10,2 8,7 7 0 0 0 3,5 2,70 1,22870 0,03401 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 26,8 32,7 9 0 7 0 8,0 3,72 1,07300 0,06788 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 15,1 0,0 1 0 0 0 0,5 15,10 3,39580 0,01343 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 89,4 80,3 15 0 16 0 15,5 5,47 2,12176 0,26005 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 28,8 27,4 27 0 33 0 30,0 0,94 2,47900 0,58807 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 24,7 23,0 7 0 12 0 9,5 2,51 2,18279 0,16397 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 88,0 106,2 61 0 38 0 49,5 1,96 1,29796 0,50804 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 12,2 13,3 10 0 10 0 10,0 1,28 1,21273 0,09590 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 16,0 8,3 1 0 7 0 4,0 3,03 1,20799 0,03821 0,00000
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbil   311,2 299,9 138 0 123 0 130,5 2,34   1,76955 0,00000
051131 TOP Instituutti Oy
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 47,2 61,2 41 0 58 0 49,5 1,09 2,12176 0,83049 0,00000
051131 TOP Instituutti Oy   47,2 61,2 41 0 58 0 49,5 1,09   0,83049 0,00000
017691 TUL:n Kisakeskussäätiö
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 0,0 11,9 0 0 12 0 6,0 0,99 1,29796 0,06158 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 17,6 11,9 10 0 12 0 11,0 1,34 1,21273 0,10549 0,00000
017691 TUL:n Kisakeskussäätiö   17,6 23,8 10 0 24 0 17,0 1,22   0,16707 0,00000
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäät
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 16,2 14,1 3 0 8 0 5,5 2,75 1,22870 0,05344 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 25,3 28,1 14 0 9 0 11,5 2,32 2,66038 0,24192 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 49,5 41,0 59 0 34 0 46,5 0,97 1,07300 0,39454 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 39,1 26,9 21 0 6 0 13,5 2,44 3,39580 0,36250 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 39,6 39,8 16 0 14 0 15,0 2,65 2,12176 0,25166 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 72,2 29,8 60 0 41 0 50,5 1,01 1,29796 0,51830 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 6,6 32,9 4 0 29 0 16,5 1,20 1,21273 0,15823 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 37,8 37,7 23 0 16 0 19,5 1,94 1,20799 0,18626 0,00000
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäät   286,3 250,3 200 0 157 0 178,5 1,50   2,16685 0,00000
008373 Tampereen kaupunginhallitus
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 12,6 19,6 17 0 20 0 18,5 0,87 1,07300 0,15697 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 5,2 4,1 12 0 9 0 10,5 0,44 3,39580 0,28195 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 24,5 15,1 30 0 11 0 20,5 0,97 2,12176 0,34394 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 14,3 13,4 15 0 13 0 14,0 0,99 2,18279 0,24164 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 2,0 3,4 0,0 0 0 0 0 0,0 . 4,87745 0,00000 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 46,4 16,6 37 0 13 0 25,0 1,26 1,29796 0,25659 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 29,3 31,9 0 0 22 0 11,0 2,78 1,21273 0,10549 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 11,9 5,3 0 0 8 0 4,0 2,14 1,20799 0,03821 0,00000
008373 Tampereen kaupunginhallitus   147,6 106,0 111 0 96 0 103,5 1,22   1,42477 0,00000
015961 Teak Oy
2 Kulttuuriala 1,0 19,6 26,9 13 0 2 0 7,5 3,10 2,66038 0,15777 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 1,4 0,0 0 0 0 0 0,0 . 1,07300 0,00000 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 1,0 0,0 0 0 0 0 0,0 . 3,39580 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 74,1 81,7 22 0 16 0 19,0 4,10 2,12176 0,31877 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 3,6 0,0 0 0 0 0 0,0 . 2,18279 0,00000 0,00000
015961 Teak Oy   99,7 108,6 35 0 18 0 26,5 3,93   0,47655 0,00000
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 8,1 13,7 8 0 5 0 6,5 1,68 1,22870 0,06315 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 57,9 58,7 21 0 17 0 19,0 3,07 2,66038 0,39970 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 111,0 108,8 27 0 43 0 35,0 3,14 1,07300 0,29696 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 48,3 61,0 1 0 3 0 2,0 27,33 3,39580 0,05370 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 98,1 82,0 63 0 62 0 62,5 1,44 2,12176 1,04860 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 14,0 15,1 15 0 16 0 15,5 0,94 2,18279 0,26753 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 9,4 11,4 0 0 9 0 4,5 2,31 1,21273 0,04315 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 17,0 19,5 7 0 14 0 10,5 1,74 1,20799 0,10030 0,00000
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö   363,8 370,2 142 0 169 0 155,5 2,36   2,27310 0,00000
011681 Turun ammattiopistosäätiö
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 40,9 35,0 24 0 4 0 14,0 2,71 2,12176 0,23489 0,00000
011681 Turun ammattiopistosäätiö   40,9 35,0 24 0 4 0 14,0 2,71   0,23489 0,00000
008533 Turun kaupunginhallitus
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 0,3 0,0 0 0 0 0 0,0 . 1,22870 0,00000 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 27,5 23,5 50 0 18 0 34,0 0,75 1,07300 0,28848 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 4,6 2,8 0 0 3 0 1,5 2,47 3,39580 0,04028 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 13,1 20,0 10 0 0 0 5,0 3,31 2,12176 0,08389 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 12,2 7,0 0 0 0 0 0,0 . 2,47900 0,00000 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 12,5 14,1 12 0 10 0 11,0 1,21 1,29796 0,11290 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 13,3 16,7 7 0 11 0 9,0 1,67 1,20799 0,08597 0,00000
008533 Turun kaupunginhallitus   83,5 84,1 79 0 42 0 60,5 1,39   0,61151 0,00000
016901 Turun kristill.opiston sääti
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 9,9 9,2 0 0 15 0 7,5 1,27 1,22870 0,07287 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 9,9 12,8 0 0 0 0 0,0 . 2,66038 0,00000 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 39,8 41,0 31 0 40 0 35,5 1,14 1,29796 0,36435 0,00000
016901 Turun kristill.opiston sääti   59,6 63,0 31 0 55 0 43,0 1,43   0,43722 0,00000
013611 Työtehoseura ry
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 6,1 0,0 45 0 0 0 22,5 0,14 1,07300 0,19090 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 32,7 26,9 97 0 9 0 53,0 0,56 2,12176 0,88921 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 61,8 51,0 104 0 39 0 71,5 0,79 2,47900 1,40157 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 7,8 5,5 5 0 0 0 2,5 2,65 2,18279 0,04315 0,00000
013611 Työtehoseura ry   108,4 83,3 251 0 48 0 149,5 0,64   2,52484 0,00000
008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 0,4 0,0 0 0 0 0 0,0 . 1,22870 0,00000 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 17,6 0,0 3 0 0 0 1,5 5,87 1,07300 0,01273 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 11,6 13,3 0 0 0 0 0,0 . 2,12176 0,00000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 3,6 0,0 0 0 0 0 0,0 . 2,18279 0,00000 0,00000
008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus   33,2 13,3 3 0 0 0 1,5 15,48   0,01273 0,00000
009053 Vaasan kaupunginhallitus
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 50,4 71,0 38 0 33 0 35,5 1,71 1,07300 0,30120 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 0,7 0,0 0 0 0 0 0,0 . 3,39580 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 96,6 61,7 8 0 40 0 24,0 3,30 2,12176 0,40266 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 18,5 7,6 0 0 19 0 9,5 1,37 2,18279 0,16397 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 20,2 23,9 11 0 11 0 11,0 2,00 1,29796 0,11290 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 16,5 22,3 9 0 24 0 16,5 1,18 1,20799 0,15761 0,00000
009053 Vaasan kaupunginhallitus   202,9 186,5 66 0 127 0 96,5 2,02   1,13834 0,00000
031446 Valkeakosken seud.koulutusky
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 5,0 3,7 0 0 0 0 0,0 . 1,22870 0,00000 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 4,0 0,9 0 0 1 0 0,5 4,90 2,66038 0,01052 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 14,2 19,2 13 0 6 0 9,5 1,76 1,07300 0,08060 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 2,4 2,9 0 0 1 0 0,5 5,30 3,39580 0,01343 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 5,7 2,9 10 0 1 0 5,5 0,78 2,12176 0,09228 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 6,7 2,2 6 0 8 0 7,0 0,64 1,29796 0,07184 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 0,5 0,7 4 0 1 0 2,5 0,24 1,20799 0,02388 0,00000
031446 Valkeakosken seud.koulutusky   38,5 32,5 33 0 18 0 25,5 1,39   0,29255 0,00000
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.y
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 4,6 2,8 10 0 2 0 6,0 0,62 1,22870 0,05829 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 12,1 12,8 15 0 12 0 13,5 0,92 1,29796 0,13856 0,00000
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.y   16,7 15,6 25 0 14 0 19,5 0,83   0,19685 0,00000
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakesk
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 40,2 0,0 38 0 0 0 19,0 1,06 1,29796 0,19501 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 0,0 16,0 0 0 20 0 10,0 0,80 1,21273 0,09590 0,00000
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakesk   40,2 16,0 38 0 20 0 29,0 0,97   0,29090 0,00000
000923 Vantaan kaupunginhallitus
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 5,1 2,8 0 0 5 0 2,5 1,58 2,12176 0,04194 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 8,9 0,5 17 0 0 0 8,5 0,55 1,29796 0,08724 0,00000
000923 Vantaan kaupunginhallitus   14,0 3,3 17 0 5 0 11,0 0,79   0,12918 0,00000
017301 Varalan Säätiö
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 8,5 0,0 12 0 0 0 6,0 0,71 1,29796 0,06158 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 0,0 11,3 0 0 6 0 3,0 1,88 1,21273 0,02877 0,00000
017301 Varalan Säätiö   8,5 11,3 12 0 6 0 9,0 1,10   0,09035 0,00000
031766 Vars.-Suomen maaseutuoppil.
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 63,0 58,5 75 0 22 0 48,5 1,25 2,18279 0,83712 0,00000
031766 Vars.-Suomen maaseutuoppil.   63,0 58,5 75 0 22 0 48,5 1,25   0,83712 0,00000
017681 Vuokatin säätiö
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 41,6 49,2 18 0 28 0 23,0 1,97 1,21273 0,22056 0,00000
017681 Vuokatin säätiö   41,6 49,2 18 0 28 0 23,0 1,97   0,22056 0,00000
016961 Väinö Voionmaan säätiö
2 Kulttuuriala 1,0 9,9 17,9 0 0 14 0 7,0 1,98 2,66038 0,14726 0,00000
016961 Väinö Voionmaan säätiö   9,9 17,9 0 0 14 0 7,0 1,98   0,14726 0,00000
016991 Ylitornion kr.opiston kann.y
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 5,3 3,0 0 0 0 0 0,0 . 1,22870 0,00000 0,00000
016991 Ylitornion kr.opiston kann.y   5,3 3,0 0 0 0 0 0,0 .   0,00000 0,00000
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtym
2 Kulttuuriala 1,0 5,0 0,5 0 0 0 0 0,0 . 2,66038 0,00000 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 66,3 45,8 32 0 36 0 34,0 1,65 1,07300 0,28848 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 3,8 1,1 2 0 0 0 1,0 2,45 3,39580 0,02685 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 34,4 52,4 10 0 24 0 17,0 2,55 2,12176 0,28522 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 54,3 46,5 26 0 15 0 20,5 2,46 2,47900 0,40185 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 65,7 49,7 30 0 43 0 36,5 1,58 2,18279 0,62999 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 0,4 0,0 0 0 0 0 0,0 . 1,29796 0,00000 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 43,3 36,8 38 0 27 0 32,5 1,23 1,20799 0,31044 0,00000
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtym   273,2 232,8 138 0 145 0 141,5 1,79   1,94283 0,00000
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayht
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 23,6 26,8 24 0 22 0 23,0 1,10 1,07300 0,19515 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 3,2 0,0 2 0 0 0 1,0 1,60 3,39580 0,02685 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 16,5 1,7 20 0 9 0 14,5 0,63 2,12176 0,24328 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 1,2 0,0 0 0 0 0 0,0 . 2,47900 0,00000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 23,5 24,0 26 0 19 0 22,5 1,06 2,18279 0,38835 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 4,9 4,8 0 0 0 0 0,0 . 1,29796 0,00000 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 14,2 19,6 14 0 1 0 7,5 2,25 1,20799 0,07164 0,00000
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayht   87,1 76,9 86 0 51 0 68,5 1,20   0,92527 0,00000
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sälls
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 6,3 1,9 1 0 7 0 4,0 1,02 1,22870 0,03886 0,00000
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sälls   6,3 1,9 1 0 7 0 4,0 1,02   0,03886 0,00000
Raportti yhteensä   12.744,5 12.274,8 7.950 372 7.079 318 7.859,5 1,59   95,4371 4,56287