TULOSRAHOITUS 2010 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 21.10.2009 ***
*** RAPORTTI: T14TRP6YX10 ***

AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUSOSUUKSIEN MÄÄRÄYTYMINEN, Hintaryhmäkorjattujen tutkintojen määrä 12.646,4
  -TUTKINNOT-  
  -OPISK.TYÖVUODET- -2007- -2008-   -TULOSRAHAOS.
Porrastustekijä Yksikkö-
hinnan
porrast-
kerroin

2007

2008
omaeh. hlok. omaeh. hlok. keski-
arvo
Op.tv
/tutk.
Tulos-
kerroin
omaeh-
toinen
henki-
löstök.
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 368,5 326,4 285 0 224 0 254,5 1,37 1,22870 2,47268 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 547,9 582,8 216 1 195 13 212,5 2,66 2,66038 4,32303 0,14726
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 2.663,4 2.578,3 1.905 118 1.702 183 1.954,0 1,34 1,07300 15,3020 1,27694
4 Luonnontieteiden ala 0,8 697,6 507,9 159 0 125 0 142,0 4,24 3,39580 3,81297 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 2.972,7 2.900,8 1.541 219 1.191 94 1.522,5 1,93 2,12176 22,9182 2,62570
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 614,2 547,2 521 0 415 1 468,5 1,24 2,47900 9,17392 0,00980
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 1.115,3 1.131,2 667 10 554 4 617,5 1,82 2,18279 10,5373 0,12082
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 2,0 47,5 67,1 25 10 12 0 23,5 2,44 4,87745 0,71351 0,19284
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 1.952,2 1.686,4 1.395 13 1.092 23 1.261,5 1,44 1,29796 12,7626 0,18474
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 592,8 827,2 521 0 767 0 644,0 1,10 1,21273 6,17567 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 1.172,5 1.119,6 715 1 802 0 759,0 1,51 1,20799 7,24520 0,00478
Raportti yhteensä 1,0 12.744,5 12.274,8 7.950 372 7.079 318 7.859,5 1,59 1,84039 95,4371 4,56287