Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
 
TULOSRAHOITUS 2011 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.10.2010 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu   1 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2011 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 01 Uusimaa
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2005-2008)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2005   perust.   tutk.   2008 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           22.316   4.459  26.775               1.586
   Oppisopimuskoulutus                 31   6.273   6.304                135
   Yhteensä                     22.347  10.732  33.079   1.719     5     1.721
   Osuus prosentteina                  68    32    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2008 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)           17.305  52
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         600   2
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   2.675   8
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)  10.358  31
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)  2.141   6
   Yhteensä määrä                 33.079  100   875  1.820  6.921  1.977  9.763   913  7.052  3.758
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    3    6   21    6   30    3   21   11
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita       571    2
   Yo-tutkinnon suorittaneita            4.672   14
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          6.185   19
   Peruskoulu                   21.651   65
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti      20.580   62
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.   2.146    6
   Vuoden 2008 lopussa työllistyneitä       26.165   79
   Vuoden 2008 lopussa opiskelemassa        8.614   26
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2008 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                     14.677   44
   Naisia                     18.402   56
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa    2.730    8
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa     512    2
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          7.182   22
   Muu perhetyyppi                 22.655   68
   Iän keskiarvo vuoden 2008 lopussa         27,6
   Suomenkielisiä                 28.881   87
   Ruotsinkielisiä                 2.036    6
   Muun kielisiä                  2.162    7
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       6,9       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm 10.456
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   953    3
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     27.460   83   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu   1 /2
 
  01 Uusimaa
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             35,01     10    350,15     -0,19    -17,01    12,15
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         -30,12      6    -180,69     -0,78    -2,96     1,16
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -30,33      3    -90,99     -1,08    -10,10     8,04
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    25,81      1     25,81     2,02    -15,40    14,21
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    -0,38      0     0,00     0,02    -3,66     8,66
   Mittariarvo yhteensä                             104,28     -7,75   -156,36    117,34
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2009       3.438
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2009    2.689               Pätevien opettajien osuus   78,21 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2009     4.038.249 2.411.940  276.843  6.727.032   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2009 (sis. oppisopimuskoul)                   186.487.223 henkilöstömenoista   3,61 %
 
TULOSRAHOITUS 2011 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.10.2010 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu   2 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2011 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 02 Varsinais-Suomi
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2005-2008)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2005   perust.   tutk.   2008 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           8.312   1.026   9.338                627
   Oppisopimuskoulutus                 67    944   1.011                21
   Yhteensä                     8.379   1.970  10.349    814     8      648
   Osuus prosentteina                  81    19    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2008 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            5.721  55
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         333   3
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   1.413  14
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)   2.187  21
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   695   7
   Yhteensä määrä                 10.349  100   190   703  1.197   503  3.821   578  2.023  1.334
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    2    7   12    5   37    6   20   13
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        99    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita            1.225   12
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          1.688   16
   Peruskoulu                    7.337   71
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       7.467   72
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    766    7
   Vuoden 2008 lopussa työllistyneitä        7.468   72
   Vuoden 2008 lopussa opiskelemassa        2.441   24
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2008 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      4.896   47
   Naisia                      5.453   53
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     805    8
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa     129    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          2.605   25
   Muu perhetyyppi                 6.810   66
   Iän keskiarvo vuoden 2008 lopussa         25,1
   Suomenkielisiä                  9.542   92
   Ruotsinkielisiä                  351    3
   Muun kielisiä                   456    4
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       6,9       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  1.927
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   360    3
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     7.930   77   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu   2 /2
 
  02 Varsinais-Suomi
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -8,39     10    -83,89     -0,52    -27,01    20,66
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         -12,81      6    -76,83     -0,80    -4,28     2,71
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -31,76      3    -95,28     -1,99    -8,49     2,79
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    41,17      1     41,17     2,57    -14,04    32,81
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    11,78      0     0,00     0,74    -6,05     7,49
   Mittariarvo yhteensä                            -214,83    -13,43   -269,31    183,66
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2009       1.188
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2009     956               Pätevien opettajien osuus   80,47 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2009     1.193.976  983.429  114.448  2.291.853   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2009 (sis. oppisopimuskoul)                    62.144.076 henkilöstömenoista   3,69 %
 
TULOSRAHOITUS 2011 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.10.2010 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu   3 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2011 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 03 Itä-Uusimaa
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2005-2008)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2005   perust.   tutk.   2008 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           1.429    412   1.841                139
   Oppisopimuskoulutus                 32    287    319                 8
   Yhteensä                     1.461    699   2.160    136     6      147
   Osuus prosentteina                  68    32    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2008 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            1.176  54
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          45   2
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)    224  10
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    572  26
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   143   7
   Yhteensä määrä                  2.160  100    1   86   322   94   973   23   275   386
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    0    4   15    4   45    1   13   18
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        27    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             232   11
   Ammat. tutkinnon suorittaneita           392   18
   Peruskoulu                    1.509   70
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       1.445   67
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    139    6
   Vuoden 2008 lopussa työllistyneitä        1.651   76
   Vuoden 2008 lopussa opiskelemassa         500   23
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2008 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      1.075   50
   Naisia                      1.085   50
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     173    8
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      21    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa           616   29
   Muu perhetyyppi                 1.350   63
   Iän keskiarvo vuoden 2008 lopussa         26,3
   Suomenkielisiä                  1.605   74
   Ruotsinkielisiä                  436   20
   Muun kielisiä                   119    6
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       6,9       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm   602
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita    94    4
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     1.214   56   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu   3 /2
 
  03 Itä-Uusimaa
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             14,87     10    148,66     3,72    -8,49    12,75
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          -0,12      6     -0,69     -0,03    -0,61     0,43
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -2,95      3     -8,86     -0,74    -4,21     1,57
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -9,99      1     -9,99     -2,50    -8,25     7,64
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    -1,81      0     0,00     -0,45    -3,09     2,61
   Mittariarvo yhteensä                             129,12     32,28    -82,55    106,35
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2009        237
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2009     160               Pätevien opettajien osuus   67,51 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2009      376.192  387.200   68.360   831.752   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2009 (sis. oppisopimuskoul)                    13.195.073 henkilöstömenoista   6,30 %
 
TULOSRAHOITUS 2011 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.10.2010 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu   4 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2011 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 04 Satakunta
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2005-2008)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2005   perust.   tutk.   2008 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           4.746    479   5.225                433
   Oppisopimuskoulutus                  6    611    617                11
   Yhteensä                     4.752   1.090   5.842    589    10      444
   Osuus prosentteina                  81    19    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2008 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            2.963  51
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         146   2
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)    910  16
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)   1.308  22
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   515   9
   Yhteensä määrä                  5.842  100   34   352   543   230  2.680   162  1.035   806
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    1    6    9    4   46    3   18   14
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        32    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             459    8
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          1.015   17
   Peruskoulu                    4.336   74
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       4.019   69
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    383    7
   Vuoden 2008 lopussa työllistyneitä        3.922   67
   Vuoden 2008 lopussa opiskelemassa        1.500   26
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2008 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      3.004   51
   Naisia                      2.838   49
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     492    8
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      83    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.463   25
   Muu perhetyyppi                 3.804   65
   Iän keskiarvo vuoden 2008 lopussa         24,7
   Suomenkielisiä                  5.753   98
   Ruotsinkielisiä                   9    0
   Muun kielisiä                    80    1
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       6,8       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  1.030
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   196    3
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     4.143   71   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu   4 /2
 
  04 Satakunta
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             25,56     10    255,60     2,67    -3,32     6,76
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         -10,22      6    -61,34     -1,37    -4,02    -0,29
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -4,14      3    -12,42     0,31    -5,47     9,78
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -17,59      1    -17,59     -1,69    -7,66     7,06
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    6,40      0     0,00     0,08    -2,14     2,38
   Mittariarvo yhteensä                             164,24     17,71    -46,45    55,68
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2009        583
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2009     489               Pätevien opettajien osuus   83,88 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2009     1.014.439  349.311   34.283  1.398.032   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2009 (sis. oppisopimuskoul)                    36.157.513 henkilöstömenoista   3,87 %
 
TULOSRAHOITUS 2011 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.10.2010 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu   5 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2011 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 05 Kanta-Häme
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2005-2008)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2005   perust.   tutk.   2008 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           3.011    359   3.370                258
   Oppisopimuskoulutus                 22    416    438                 6
   Yhteensä                     3.033    775   3.808    406    11      264
   Osuus prosentteina                  80    20    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2008 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            2.065  54
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         101   3
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)    465  12
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    888  23
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   289   8
   Yhteensä määrä                  3.808  100   16   242   389   192  1.217   528   756   468
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    0    6   10    5   32   14   20   12
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        30    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             426   11
   Ammat. tutkinnon suorittaneita           681   18
   Peruskoulu                    2.671   70
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       2.631   69
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    274    7
   Vuoden 2008 lopussa työllistyneitä        2.727   72
   Vuoden 2008 lopussa opiskelemassa         967   25
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2008 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      1.556   41
   Naisia                      2.252   59
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     280    7
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      52    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa           949   25
   Muu perhetyyppi                 2.527   66
   Iän keskiarvo vuoden 2008 lopussa         25,6
   Suomenkielisiä                  3.715   98
   Ruotsinkielisiä                   24    1
   Muun kielisiä                    69    2
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       6,9       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm   757
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   116    3
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     2.383   63   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu   5 /2
 
  05 Kanta-Häme
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -6,72     10    -67,25     -1,34    -18,89     5,64
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          -3,51      6    -21,08     -0,70    -2,45     2,04
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -10,44      3    -31,31     -2,09    -4,02    -0,83
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)     5,86      1     5,86     1,17    -4,27     9,76
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    14,82      0     0,00     2,96    -1,53    13,94
   Mittariarvo yhteensä                            -113,78    -22,76   -195,97    44,07
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2009        453
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2009     352               Pätevien opettajien osuus   77,70 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2009      561.855  391.032   38.276   991.162   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2009 (sis. oppisopimuskoul)                    25.707.621 henkilöstömenoista   3,86 %
 
TULOSRAHOITUS 2011 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.10.2010 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu   6 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2011 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 06 Pirkanmaa
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2005-2008)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2005   perust.   tutk.   2008 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           9.521    937  10.458                824
   Oppisopimuskoulutus                 42   1.258   1.300                24
   Yhteensä                     9.563   2.195  11.758    969     8      848
   Osuus prosentteina                  81    19    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2008 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            6.084  52
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         345   3
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   1.979  17
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)   2.459  21
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   891   8
   Yhteensä määrä                 11.758  100   24  1.004  1.238   534  4.624   686  1.964  1.684
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    0    9   11    5   39    6   17   14
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        99    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita            1.480   13
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          2.043   17
   Peruskoulu                    8.136   69
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       8.408   72
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    838    7
   Vuoden 2008 lopussa työllistyneitä        7.862   67
   Vuoden 2008 lopussa opiskelemassa        3.038   26
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2008 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      5.629   48
   Naisia                      6.129   52
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     939    8
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa     144    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          2.951   25
   Muu perhetyyppi                 7.724   66
   Iän keskiarvo vuoden 2008 lopussa         25,1
   Suomenkielisiä                 11.425   97
   Ruotsinkielisiä                   15    0
   Muun kielisiä                   318    3
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,0       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  2.255
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   798    7
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     7.787   66   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu   6 /2
 
  06 Pirkanmaa
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             19,00     10    189,96     1,73    -12,31    21,65
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          -2,92      6    -17,52     -0,27    -4,09    12,29
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)    6,86      3     20,57     0,62    -14,58     9,76
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -29,24      1    -29,24     -2,66    -14,35    10,71
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    6,31      0     0,00     0,57    -5,48     6,14
   Mittariarvo yhteensä                             163,77     14,89   -100,10    184,39
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2009       1.172
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2009     954               Pätevien opettajien osuus   81,40 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2009     1.430.391  879.092  103.992  2.413.476   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2009 (sis. oppisopimuskoul)                    76.446.351 henkilöstömenoista   3,16 %
 
TULOSRAHOITUS 2011 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.10.2010 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu   7 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2011 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 07 Päijät-Häme
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2005-2008)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2005   perust.   tutk.   2008 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           4.700    434   5.134                393
   Oppisopimuskoulutus                 17    776    793                20
   Yhteensä                     4.717   1.210   5.927    403     7      413
   Osuus prosentteina                  80    20    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2008 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            2.926  49
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         179   3
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)    781  13
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)   1.542  26
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   499   8
   Yhteensä määrä                  5.927  100   316   641   737   278  1.783   356  1.100   716
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    5   11   12    5   30    6   19   12
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        52    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             833   14
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          1.037   17
   Peruskoulu                    4.005   68
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       3.886   66
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    455    8
   Vuoden 2008 lopussa työllistyneitä        4.166   70
   Vuoden 2008 lopussa opiskelemassa        1.493   25
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2008 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      2.629   44
   Naisia                      3.298   56
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     482    8
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa     100    2
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.242   21
   Muu perhetyyppi                 4.103   69
   Iän keskiarvo vuoden 2008 lopussa         25,8
   Suomenkielisiä                  5.753   97
   Ruotsinkielisiä                   19    0
   Muun kielisiä                   155    3
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,0       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  1.284
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   209    4
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     3.777   64   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu   7 /2
 
  07 Päijät-Häme
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -29,57     10    -295,72     -3,22    -7,97    -0,34
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          -3,65      6    -21,88     -0,12    -1,77     1,37
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -14,04      3    -42,11     -0,09    -4,08     7,85
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    47,20      1     47,20     2,64     0,13     6,05
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    0,06      0     0,00     0,79     0,12     2,33
   Mittariarvo yhteensä                            -312,52    -30,54    -56,78    -5,22
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2009        485
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2009     397               Pätevien opettajien osuus   81,86 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2009      756.845  260.619   16.909  1.034.373   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2009 (sis. oppisopimuskoul)                    31.337.307 henkilöstömenoista   3,30 %
 
TULOSRAHOITUS 2011 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.10.2010 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu   8 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2011 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 08 Kymenlaakso
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2005-2008)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2005   perust.   tutk.   2008 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           3.894    391   4.285                389
   Oppisopimuskoulutus                  3    340    343                 8
   Yhteensä                     3.897    731   4.628    221     5      397
   Osuus prosentteina                  84    16    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2008 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            2.365  51
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         133   3
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)    820  18
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    933  20
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   377   8
   Yhteensä määrä                  4.628  100   16   261   697   194  1.728   323   780   629
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    0    6   15    4   37    7   17   14
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        26    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             264    6
   Ammat. tutkinnon suorittaneita           698   15
   Peruskoulu                    3.640   79
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       3.318   72
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    314    7
   Vuoden 2008 lopussa työllistyneitä        3.060   66
   Vuoden 2008 lopussa opiskelemassa        1.109   24
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2008 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      2.109   46
   Naisia                      2.519   54
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     275    6
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      52    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.237   27
   Muu perhetyyppi                 3.064   66
   Iän keskiarvo vuoden 2008 lopussa         24,6
   Suomenkielisiä                  4.355   94
   Ruotsinkielisiä                   29    1
   Muun kielisiä                   244    5
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       6,9       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm   868
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   230    5
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     3.456   75   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu   8 /2
 
  08 Kymenlaakso
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -6,70     10    -66,98     -2,23    -3,93    -1,33
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          -2,26      6    -13,56     -0,75    -2,46     0,80
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)    8,12      3     24,35     2,71     0,25     4,96
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -2,65      1     -2,65     -0,88    -2,70     0,30
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    3,50      0     0,00     1,17     0,42     1,69
   Mittariarvo yhteensä                             -58,85    -19,62    -39,42    -3,51
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2009        464
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2009     336               Pätevien opettajien osuus   72,41 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2009      762.533  295.064   35.537  1.093.134   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2009 (sis. oppisopimuskoul)                    25.420.094 henkilöstömenoista   4,30 %
 
TULOSRAHOITUS 2011 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.10.2010 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu   9 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2011 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 09 Etelä-Karjala
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2005-2008)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2005   perust.   tutk.   2008 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           2.689    215   2.904                203
   Oppisopimuskoulutus                  1    287    288                 7
   Yhteensä                     2.690    502   3.192    356    11      210
   Osuus prosentteina                  84    16    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2008 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            1.542  48
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         106   3
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)    726  23
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    593  19
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   225   7
   Yhteensä määrä                  3.192  100   103   160   384   209  1.245   124   542   425
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    3    5   12    7   39    4   17   13
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        20    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             233    7
   Ammat. tutkinnon suorittaneita           492   15
   Peruskoulu                    2.447   77
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       2.374   74
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    208    7
   Vuoden 2008 lopussa työllistyneitä        1.924   60
   Vuoden 2008 lopussa opiskelemassa         774   24
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2008 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      1.490   47
   Naisia                      1.702   53
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     211    7
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      36    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa           793   25
   Muu perhetyyppi                 2.152   67
   Iän keskiarvo vuoden 2008 lopussa         24,6
   Suomenkielisiä                  3.083   97
   Ruotsinkielisiä                   4    0
   Muun kielisiä                   105    3
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       6,9       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm   454
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   113    4
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     1.772   56   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu   9 /2
 
  09 Etelä-Karjala
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)              6,63     10     66,30     3,31    -1,01     7,64
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          2,01      6     12,04     1,00     0,08     1,92
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)    4,88      3     14,64     2,44     0,50     4,38
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -9,27      1     -9,27     -4,64    -6,66    -2,61
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    -4,24      0     0,00     -2,12    -3,40    -0,84
   Mittariarvo yhteensä                             83,70     41,85     0,93    82,77
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2009        267
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2009     234               Pätevien opettajien osuus   87,64 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2009      389.803  212.481   18.926   621.210   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2009 (sis. oppisopimuskoul)                    18.383.371 henkilöstömenoista   3,38 %
 
TULOSRAHOITUS 2011 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.10.2010 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  10 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2011 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 10 Etelä-Savo
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2005-2008)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2005   perust.   tutk.   2008 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           3.464    671   4.135                260
   Oppisopimuskoulutus                  9    489    498                 9
   Yhteensä                     3.473   1.160   4.633    497    11      269
   Osuus prosentteina                  75    25    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2008 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            2.250  49
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         132   3
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)    851  18
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)   1.002  22
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   398   9
   Yhteensä määrä                  4.633  100   158   358   539   269  1.432   421   806   650
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    3    8   12    6   31    9   17   14
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        39    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             386    8
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          1.060   23
   Peruskoulu                    3.148   68
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       3.233   70
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    333    7
   Vuoden 2008 lopussa työllistyneitä        2.981   64
   Vuoden 2008 lopussa opiskelemassa        1.195   26
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2008 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      2.381   51
   Naisia                      2.252   49
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     362    8
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      58    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa           985   21
   Muu perhetyyppi                 3.228   70
   Iän keskiarvo vuoden 2008 lopussa         26,6
   Suomenkielisiä                  4.517   97
   Ruotsinkielisiä                   6    0
   Muun kielisiä                   110    2
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       6,8       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  1.184
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita    89    2
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     2.593   56   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  10 /2
 
  10 Etelä-Savo
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -19,93     10    -199,32     1,19    -2,30     5,35
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          2,92      6     17,49     0,67    -2,31     6,28
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   47,12      3    141,37     2,41    -1,47    11,68
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -16,90      1    -16,90     -3,60    -12,76     1,55
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   -13,20      0     0,00     -0,66    -3,96     1,17
   Mittariarvo yhteensä                             -57,36     19,51    -15,09    47,46
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2009        464
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2009     386               Pätevien opettajien osuus   83,19 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2009      749.388  209.940   17.494   976.822   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2009 (sis. oppisopimuskoul)                    30.127.072 henkilöstömenoista   3,24 %
 
TULOSRAHOITUS 2011 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.10.2010 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  11 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2011 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 11 Pohjois-Savo
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2005-2008)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2005   perust.   tutk.   2008 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           5.907    707   6.614                423
   Oppisopimuskoulutus                 10    831    841                 9
   Yhteensä                     5.917   1.538   7.455    618     8      432
   Osuus prosentteina                  79    21    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2008 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            3.799  51
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         254   3
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   1.549  21
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)   1.310  18
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   543   7
   Yhteensä määrä                  7.455  100   142   507   710   383  2.640   787  1.300   986
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    2    7   10    5   35   11   17   13
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        59    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             654    9
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          1.522   20
   Peruskoulu                    5.220   70
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       5.602   75
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    521    7
   Vuoden 2008 lopussa työllistyneitä        4.666   63
   Vuoden 2008 lopussa opiskelemassa        1.955   26
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2008 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      3.646   49
   Naisia                      3.809   51
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     658    9
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      78    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.513   20
   Muu perhetyyppi                 5.206   70
   Iän keskiarvo vuoden 2008 lopussa         25,6
   Suomenkielisiä                  7.318   98
   Ruotsinkielisiä                   2    0
   Muun kielisiä                   135    2
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       6,9       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  1.511
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   285    4
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     3.954   53   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  11 /2
 
  11 Pohjois-Savo
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             14,88     10    148,78     -0,23    -15,03     6,47
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          8,16      6     48,94     2,04    -2,38    15,45
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)    8,04      3     24,13     1,35    -15,59     9,41
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -22,40      1    -22,40     -2,79    -14,46    17,97
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    -8,68      0     0,00     -0,37    -2,80     0,90
   Mittariarvo yhteensä                             199,46     11,22    -86,42    56,59
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2009        663
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2009     556               Pätevien opettajien osuus   83,86 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2009     1.046.712  618.420   38.474  1.703.596   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2009 (sis. oppisopimuskoul)                    44.294.599 henkilöstömenoista   3,85 %
 
TULOSRAHOITUS 2011 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.10.2010 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  12 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2011 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 12 Pohjois-Karjala
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2005-2008)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2005   perust.   tutk.   2008 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           4.279    800   5.079                253
   Oppisopimuskoulutus                  1    325    326                 5
   Yhteensä                     4.280   1.125   5.405    525    10      258
   Osuus prosentteina                  79    21    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2008 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            2.594  48
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         185   3
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   1.300  24
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    966  18
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   360   7
   Yhteensä määrä                  5.405  100   142   666   407   255  1.861   434  1.092   548
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    3   12    8    5   34    8   20   10
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        51    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             525   10
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          1.210   22
   Peruskoulu                    3.619   67
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       4.079   75
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    387    7
   Vuoden 2008 lopussa työllistyneitä        3.201   59
   Vuoden 2008 lopussa opiskelemassa        1.464   27
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2008 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      2.676   50
   Naisia                      2.729   50
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     482    9
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      66    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.072   20
   Muu perhetyyppi                 3.785   70
   Iän keskiarvo vuoden 2008 lopussa         26,2
   Suomenkielisiä                  5.283   98
   Ruotsinkielisiä                   5    0
   Muun kielisiä                   117    2
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,0       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  1.134
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   204    4
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     3.137   58   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  12 /2
 
  12 Pohjois-Karjala
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -0,54     10     -5,36     -0,27    -6,49     5,95
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          5,74      6     34,46     2,87    -1,20     6,95
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -15,14      3    -45,42     -7,57    -16,10     0,95
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    13,80      1     13,80     6,90    -3,74    17,55
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    -3,87      0     0,00     -1,93    -1,96    -1,91
   Mittariarvo yhteensä                             -2,53     -1,26    -53,96    51,43
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2009        566
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2009     453               Pätevien opettajien osuus   80,04 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2009      951.705  533.991   38.581  1.524.277   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2009 (sis. oppisopimuskoul)                    33.863.112 henkilöstömenoista   4,50 %
 
TULOSRAHOITUS 2011 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.10.2010 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  13 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2011 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 13 Keski-Suomi
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2005-2008)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2005   perust.   tutk.   2008 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           6.104    963   7.067                445
   Oppisopimuskoulutus                 12    814    826                18
   Yhteensä                     6.116   1.777   7.893    481     6      463
   Osuus prosentteina                  77    23    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2008 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            3.940  50
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         293   4
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   1.576  20
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)   1.500  19
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   584   7
   Yhteensä määrä                  7.893  100   282   460   791   451  2.863   536  1.513   997
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    4    6   10    6   36    7   19   13
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        67    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             820   10
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          1.470   19
   Peruskoulu                    5.536   70
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       5.809   74
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    634    8
   Vuoden 2008 lopussa työllistyneitä        5.016   64
   Vuoden 2008 lopussa opiskelemassa        2.078   26
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2008 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      3.698   47
   Naisia                      4.195   53
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     704    9
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa     105    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.685   21
   Muu perhetyyppi                 5.399   68
   Iän keskiarvo vuoden 2008 lopussa         25,1
   Suomenkielisiä                  7.737   98
   Ruotsinkielisiä                   12    0
   Muun kielisiä                   144    2
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,0       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  1.450
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   308    4
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     4.322   55   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  13 /2
 
  13 Keski-Suomi
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             13,03     10    130,31     2,61    -5,20    15,10
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          0,96      6     5,74     0,19    -1,78     1,66
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)    4,64      3     13,93     0,93    -2,31     2,23
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -21,21      1    -21,21     -4,24    -15,73     3,85
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    2,58      0     0,00     0,52    -2,48     5,45
   Mittariarvo yhteensä                             128,77     25,75    -65,82    149,62
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2009        819
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2009     695               Pätevien opettajien osuus   84,86 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2009     1.069.163  627.878   58.853  1.755.894   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2009 (sis. oppisopimuskoul)                    45.124.113 henkilöstömenoista   3,89 %
 
TULOSRAHOITUS 2011 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.10.2010 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  14 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2011 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 14 Etelä-Pohjanmaa
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2005-2008)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2005   perust.   tutk.   2008 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           4.911    320   5.231                443
   Oppisopimuskoulutus                  8    784    792                21
   Yhteensä                     4.919   1.104   6.023    550     9      464
   Osuus prosentteina                  82    18    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2008 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            3.131  52
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         239   4
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   1.130  19
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)   1.201  20
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   322   5
   Yhteensä määrä                  6.023  100   149   333   615   306  2.700   473   773   674
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    2    6   10    5   45    8   13   11
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        60    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             398    7
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          1.173   19
   Peruskoulu                    4.392   73
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       4.500   75
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    484    8
   Vuoden 2008 lopussa työllistyneitä        4.066   68
   Vuoden 2008 lopussa opiskelemassa        1.442   24
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2008 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      3.218   53
   Naisia                      2.805   47
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     535    9
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      72    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.947   32
   Muu perhetyyppi                 3.469   58
   Iän keskiarvo vuoden 2008 lopussa         25,0
   Suomenkielisiä                  5.873   98
   Ruotsinkielisiä                   44    1
   Muun kielisiä                   106    2
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       6,9       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  1.237
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   252    4
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     3.412   57   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  14 /2
 
  14 Etelä-Pohjanmaa
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -47,53     10    -475,25     -3,13    -30,51     9,10
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          6,59      6     39,57     0,95    -4,84     6,98
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   14,83      3     44,49     -0,53    -9,81     3,45
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    21,56      1     21,56     3,01    -9,91    39,53
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    4,54      0     0,00     -0,30    -4,11     5,64
   Mittariarvo yhteensä                            -369,64    -24,21   -324,06    91,13
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2009        689
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2009     462               Pätevien opettajien osuus   67,05 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2009      584.918  288.691   23.827   897.436   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2009 (sis. oppisopimuskoul)                    44.329.098 henkilöstömenoista   2,02 %
 
TULOSRAHOITUS 2011 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.10.2010 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  15 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2011 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 15 Pohjanmaa
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2005-2008)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2005   perust.   tutk.   2008 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           3.788    333   4.121                342
   Oppisopimuskoulutus                 11    256    267                 4
   Yhteensä                     3.799    589   4.388    314     7      346
   Osuus prosentteina                  87    13    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2008 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            2.590  59
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         184   4
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)    515  12
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    871  20
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   228   5
   Yhteensä määrä                  4.388  100   84   282   313   241  1.607   241   947   673
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    2    6    7    5   37    5   22   15
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        49    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             279    6
   Ammat. tutkinnon suorittaneita           716   16
   Peruskoulu                    3.344   76
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       3.289   75
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    455   10
   Vuoden 2008 lopussa työllistyneitä        3.280   75
   Vuoden 2008 lopussa opiskelemassa        1.135   26
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2008 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      2.300   52
   Naisia                      2.088   48
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     392    9
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      33    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.534   35
   Muu perhetyyppi                 2.429   55
   Iän keskiarvo vuoden 2008 lopussa         24,5
   Suomenkielisiä                  1.831   42
   Ruotsinkielisiä                 2.376   54
   Muun kielisiä                   181    4
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       6,9       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm   815
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   331    8
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     2.868   65   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  15 /2
 
  15 Pohjanmaa
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -1,80     10    -18,01     7,11     0,92    17,31
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          9,02      6     54,11     -0,84    -1,38     0,13
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -1,87      3     -5,60     -2,59    -5,47     0,06
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -6,00      1     -6,00     -2,32    -8,48     2,33
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    0,65      0     0,00     -1,37    -3,49     1,09
   Mittariarvo yhteensä                             24,50     56,02     0,97    149,00
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2009        505
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2009     367               Pätevien opettajien osuus   72,67 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2009      782.479  481.331   71.972  1.335.782   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2009 (sis. oppisopimuskoul)                    33.481.942 henkilöstömenoista   3,99 %
 
TULOSRAHOITUS 2011 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.10.2010 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  16 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2011 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 16 Keski-Pohjanmaa
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2005-2008)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2005   perust.   tutk.   2008 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           2.141    432   2.573                138
   Oppisopimuskoulutus                 10    198    208                 0
   Yhteensä                     2.151    630   2.781    275    10      138
   Osuus prosentteina                  77    23    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2008 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            1.525  55
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          92   3
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)    525  19
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    512  18
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   127   5
   Yhteensä määrä                  2.781  100   107   284   328   167   862   390   457   186
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    4   10   12    6   31   14   16    7
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        27    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             278   10
   Ammat. tutkinnon suorittaneita           537   19
   Peruskoulu                    1.939   70
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       2.142   77
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    212    8
   Vuoden 2008 lopussa työllistyneitä        1.875   67
   Vuoden 2008 lopussa opiskelemassa         741   27
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2008 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      1.294   47
   Naisia                      1.487   53
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     268   10
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      21    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa           776   28
   Muu perhetyyppi                 1.716   62
   Iän keskiarvo vuoden 2008 lopussa         24,9
   Suomenkielisiä                  2.628   94
   Ruotsinkielisiä                  120    4
   Muun kielisiä                    33    1
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,0       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm   545
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   127    5
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     1.390   50   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  16 /2
 
  16 Keski-Pohjanmaa
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -7,95     10    -79,45     4,24     2,04     6,44
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          4,25      6     25,52     1,05     0,22     1,87
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -0,87      3     -2,62     7,28     2,61    11,95
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)     3,66      1     3,66    -11,79    -16,26    -7,32
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    0,90      0     0,00     -0,78    -1,95     0,39
   Mittariarvo yhteensä                             -52,89     58,76    51,28    66,24
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2009        244
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2009     192               Pätevien opettajien osuus   78,69 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2009      743.543  548.814   65.243  1.357.600   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2009 (sis. oppisopimuskoul)                    17.382.329 henkilöstömenoista   7,81 %
 
TULOSRAHOITUS 2011 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.10.2010 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  17 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2011 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 17 Pohjois-Pohjanmaa
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2005-2008)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2005   perust.   tutk.   2008 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           9.019    703   9.722                541
   Oppisopimuskoulutus                 66    974   1.040                19
   Yhteensä                     9.085   1.677  10.762    770     7      560
   Osuus prosentteina                  84    16    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2008 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            5.158  48
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         354   3
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   2.310  21
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)   2.135  20
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   805   7
   Yhteensä määrä                 10.762  100   163  1.041  1.123   446  3.981   725  2.071  1.212
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    2   10   10    4   37    7   19   11
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        88    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             892    8
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          1.896   18
   Peruskoulu                    7.886   73
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       7.822   73
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    708    7
   Vuoden 2008 lopussa työllistyneitä        6.649   62
   Vuoden 2008 lopussa opiskelemassa        2.739   25
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2008 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      5.255   49
   Naisia                      5.507   51
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa    1.197   11
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa     149    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          2.568   24
   Muu perhetyyppi                 6.848   64
   Iän keskiarvo vuoden 2008 lopussa         24,8
   Suomenkielisiä                 10.627   99
   Ruotsinkielisiä                   9    0
   Muun kielisiä                   126    1
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       6,9       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  1.752
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   246    2
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     6.571   61   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  17 /2
 
  17 Pohjois-Pohjanmaa
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -7,16     10    -71,61     -0,18    -11,56     9,33
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          23,90      6    143,42     0,92    -0,20     2,50
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)    3,62      3     10,87     0,67    -7,01    12,99
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)     1,62      1     1,62     0,08    -10,45    18,21
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   -21,99      0     0,00     -1,49    -5,77     2,03
   Mittariarvo yhteensä                             84,31     5,82   -104,27    80,29
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2009       1.083
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2009     868               Pätevien opettajien osuus   80,15 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2009     1.996.338 1.002.298   69.958  3.068.593   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2009 (sis. oppisopimuskoul)                    67.755.306 henkilöstömenoista   4,53 %
 
TULOSRAHOITUS 2011 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.10.2010 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  18 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2011 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 18 Kainuu
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2005-2008)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2005   perust.   tutk.   2008 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           2.290    50   2.340                118
   Oppisopimuskoulutus                  5    170    175                 4
   Yhteensä                     2.295    220   2.515    319    13      122
   Osuus prosentteina                  91     9    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2008 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            1.154  46
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         130   5
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)    699  28
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    366  15
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   166   7
   Yhteensä määrä                  2.515  100   26   328   293   119   942   103   313   391
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    1   13   12    5   37    4   12   16
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        11    0
   Yo-tutkinnon suorittaneita             119    5
   Ammat. tutkinnon suorittaneita           278   11
   Peruskoulu                    2.107   84
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       1.983   79
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    217    9
   Vuoden 2008 lopussa työllistyneitä        1.366   54
   Vuoden 2008 lopussa opiskelemassa         652   26
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2008 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      1.367   54
   Naisia                      1.148   46
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     216    9
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      41    2
   Asuu omien vanhempiensa kanssa           653   26
   Muu perhetyyppi                 1.605   64
   Iän keskiarvo vuoden 2008 lopussa         23,0
   Suomenkielisiä                  2.482   99
   Ruotsinkielisiä                   1    0
   Muun kielisiä                    32    1
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       6,9       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm   220
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   110    4
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     1.251   50   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  18 /2
 
  18 Kainuu
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -0,32     10     -3,15     -0,32    -0,32    -0,32
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          2,97      6     17,84     2,97     2,97     2,97
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)    6,22      3     18,66     6,22     6,22     6,22
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -6,36      1     -6,36     -6,36    -6,36    -6,36
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    -2,52      0     0,00     -2,52    -2,52    -2,52
   Mittariarvo yhteensä                             26,99     26,99    26,99    26,99
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2009        229
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2009     195               Pätevien opettajien osuus   85,15 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2009      263.036  215.097   2.478   480.611   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2009 (sis. oppisopimuskoul)                    16.267.439 henkilöstömenoista   2,95 %
 
TULOSRAHOITUS 2011 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.10.2010 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  19 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2011 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 19 Lappi
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2005-2008)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2005   perust.   tutk.   2008 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           5.473    113   5.586                363
   Oppisopimuskoulutus                 42    806    848                16
   Yhteensä                     5.515    919   6.434    394     6      379
   Osuus prosentteina                  86    14    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2008 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            2.815  44
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         232   4
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   1.348  21
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)   1.486  23
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   553   9
   Yhteensä määrä                  6.434  100   188   380   517   306  2.452   492  1.051  1.048
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    3    6    8    5   38    8   16   16
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        49    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             530    8
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          1.219   19
   Peruskoulu                    4.636   72
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       4.395   68
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    433    7
   Vuoden 2008 lopussa työllistyneitä        3.730   58
   Vuoden 2008 lopussa opiskelemassa        1.904   30
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2008 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      3.301   51
   Naisia                      3.133   49
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     619   10
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa     108    2
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.454   23
   Muu perhetyyppi                 4.253   66
   Iän keskiarvo vuoden 2008 lopussa         25,3
   Suomenkielisiä                  6.283   98
   Ruotsinkielisiä                   4    0
   Muun kielisiä                   147    2
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       6,9       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  1.229
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   484    8
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     3.941   61   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  19 /2
 
  19 Lappi
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -13,62     10    -136,17     -1,96    -2,73    -1,41
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          6,31      6     37,85     1,49    -0,41     5,97
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)    8,19      3     24,56     0,19    -5,07     3,02
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -5,05      1     -5,05     -1,25    -4,38     1,35
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    4,17      0     0,00     1,53     0,07     3,45
   Mittariarvo yhteensä                             -78,81    -11,31    -24,33     5,02
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2009        610
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2009     459               Pätevien opettajien osuus   75,25 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2009      952.495  362.502   29.889  1.344.886   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2009 (sis. oppisopimuskoul)                    35.569.258 henkilöstömenoista   3,78 %
 
TULOSRAHOITUS 2011 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.10.2010 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  20 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2011 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@                                Raportti yhteensä
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2005-2008)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2005   perust.   tutk.   2008 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus          107.994  13.804  121.798               8.178
   Oppisopimuskoulutus                 395  16.839  17.234                345
   Yhteensä                    108.389  30.643  139.032  10.356     7     8.523
   Osuus prosentteina                  78    22    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2008 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)           71.103  51
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)        4.083   3
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)  21.796  16
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)  32.189  23
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)  9.861   7
   Yhteensä määrä                 139.032  100  3.016  9.908 18.064  7.154 49.174  8.295 25.850 17.571
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    2    7   13    5   35    6   19   13
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita      1.456    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita           14.705   11
   Ammat. tutkinnon suorittaneita         25.312   18
   Peruskoulu                   97.559   70
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti      96.982   70
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.   9.907    7
   Vuoden 2008 lopussa työllistyneitä       95.775   69
   Vuoden 2008 lopussa opiskelemassa        35.741   26
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2008 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                     66.201   48
   Naisia                     72.831   52
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa   11.820    9
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa    1.860    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa         33.225   24
   Muu perhetyyppi                 92.127   66
   Iän keskiarvo vuoden 2008 lopussa         25,8
   Suomenkielisiä                 128.691   93
   Ruotsinkielisiä                 5.502    4
   Muun kielisiä                  4.839    3
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       6,9       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm 30.710
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita  5.505    4
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     93.361   67   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  20 /2
 
                                 Raportti yhteensä
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -21,24     10    -212,41     0,21    -30,51    21,65
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          7,23      6     43,37     0,02    -4,84    15,45
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)    0,99      3     2,96     -0,20    -16,10    12,99
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    14,02      1     14,02     -0,22    -11,24    13,99
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    -1,00      0     0,00     0,00    -3,57     4,90
   Mittariarvo yhteensä                            -152,06     1,52   -324,06    184,39
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2009       14.159
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2009   11.200               Pätevien opettajien osuus   79,10 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2009    19.664.060 11.059.130 1.124.343  31.847.521   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2009 (sis. oppisopimuskoul)                   843.472.897 henkilöstömenoista   3,78 %