TULOSRAHOITUS 2011 *** OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.10.2010 ***
*** RAPORTTI: T13TRP6S11 ***

OPPISOPIMUKSENA JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN LASKENTA VUODELLE 2011.
Vuosien 2008 ja 2009 tutkintojen ja opiskelijoiden keskiarvon mukaan laskettu 2,95 prosentin tulosrahoitus huomioiden.
Koulutuksen järjestäjä Tot.
tutkinto-
jen määrä
ka. 08-09
Tutkint.
tähtäävän
lisäk.
toteut.
opisk.
ka. 08-09
josta
erityis-
opetuk-
sessa
olevia
Ei-tutk.
tav.lisäk
toteut.
opisk.
ka. 08-09
Nykyisin
hinnoin
tot. opis-
kelijoilla
euroa
Tutkinnot
*
tulosraha
euroa
Tulos-
rahan
osuus
(max. 8%)
  Tutkinto-
tavoitt.
koul.
hinta
Ei-tutk.
tavoitt.
koul.
hinta
017081 Ami-säätiö 147,00 495,50 0,00 0,00 1.619.641 40.588 0,02506   3.254,19 2.350,25
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 194,50 521,75 0,00 1,75 1.709.576 53.703 0,03141   3.274,95 2.365,25
014341 AVA-instituutin Kannatusyhd. 81,00 173,75 0,00 15,25 603.938 22.365 0,03703   3.293,32 2.378,51
053041 Axxell Utbildning Ab 40,00 119,25 0,00 5,25 402.186 11.044 0,02746   3.262,03 2.355,92
031636 Espoon seudun koulutusky.Omn 322,00 977,75 0,25 59,00 3.335.663 88.907 0,02665   3.259,40 2.354,01
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayh 198,50 456,50 1,00 165,00 1.883.316 54.807 0,02910   3.267,40 2.359,79
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 131,50 359,25 0,00 88,75 1.383.795 36.308 0,02624   3.258,04 2.353,03
024681 Haaga Instituutti-säätiö 18,50 43,25 0,00 6,75 157.306 5.108 0,03247   3.278,41 2.367,75
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy 0,00 3,75 0,00 0,00 12.258 0 0,00000   3.172,27 2.291,09
000913 Helsingin kaupunki 738,50 2.029,25 0,00 106,25 6.883.837 203.905 0,02962   3.269,10 2.361,02
010861 Helsinki Business College Oy 63,00 139,00 0,00 0,00 454.349 17.395 0,03829   3.297,42 2.381,47
016321 Hengitysliitto Heli ry 50,50 97,00 0,75 11,00 344.258 13.943 0,04050   3.304,67 2.386,70
023291 Hevosopisto Oy 0,50 4,00 0,00 0,00 13.075 138 0,01056   3.206,79 2.316,01
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtym 91,50 218,50 0,25 79,50 902.298 25.264 0,02800   3.263,80 2.357,19
053071 Hyria koulutus Oy 229,50 559,00 4,25 69,75 1.998.810 63.367 0,03170   3.275,90 2.365,93
012811 Invalidiliitto ry 4,00 12,25 12,25 0,00 60.062 1.104 0,01839   3.232,38 2.334,50
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtym 65,50 145,00 0,00 44,75 579.604 18.085 0,03120   3.274,26 2.364,75
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhty 137,00 389,25 0,00 43,50 1.375.033 37.827 0,02751   3.262,19 2.356,03
001643 Jalasjärven kunta 35,50 148,00 0,00 0,25 484.358 9.802 0,02024   3.238,42 2.338,86
024761 Johtamistaidon opisto JTO 71,00 180,50 0,00 0,00 590.000 19.604 0,03323   3.280,88 2.369,53
014281 Jollas-Opisto Oy 159,00 203,25 0,00 0,00 664.363 43.901 0,06608   3.388,27 2.447,09
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhty 336,50 903,75 1,00 91,00 3.170.548 92.910 0,02930   3.268,06 2.360,27
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 85,00 192,00 0,00 29,50 697.232 23.469 0,03366   3.282,30 2.370,55
014291 K-instituutti Oy 94,50 219,00 0,00 0,00 715.845 26.092 0,03645   3.291,42 2.377,14
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 111,50 343,50 0,00 43,25 1.224.900 30.786 0,02513   3.254,43 2.350,42
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht 233,50 833,50 0,25 23,00 2.779.167 64.471 0,02320   3.248,10 2.345,85
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 118,50 321,75 0,00 203,50 1.532.113 32.719 0,02136   3.242,08 2.341,50
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 62,50 155,50 1,00 69,75 674.578 17.257 0,02558   3.255,89 2.351,48
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lapp 142,00 422,00 0,25 63,50 1.529.706 39.207 0,02563   3.256,05 2.351,60
003203 Kemijärven kaupunki 31,00 78,75 0,00 23,50 312.887 8.559 0,02736   3.261,69 2.355,67
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.opp 1,00 20,50 0,00 49,25 183.274 276 0,00151   3.177,20 2.294,64
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 11,00 63,25 0,00 7,00 223.270 3.037 0,01360   3.216,74 2.323,20
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.k 111,00 322,50 1,00 50,25 1.174.417 30.648 0,02610   3.257,57 2.352,69
002863 Kouvolan kaupunki 125,00 328,75 0,25 74,00 1.249.688 34.513 0,02762   3.262,55 2.356,29
031216 Loimaan koulutuskuntayhtymä 68,00 248,00 1,50 40,00 907.518 18.775 0,02069   3.239,90 2.339,93
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntay 57,00 195,00 0,00 13,00 668.086 15.738 0,02356   3.249,27 2.346,70
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntay 33,50 89,25 0,00 11,50 318.880 9.250 0,02901   3.267,09 2.359,57
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul. 93,50 286,25 0,00 21,75 987.011 25.816 0,02616   3.257,77 2.352,84
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd. 58,00 113,25 0,00 0,00 370.180 16.014 0,04326   3.313,68 2.393,22
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 109,50 155,75 0,00 0,00 509.100 30.234 0,05939   3.366,39 2.431,28
031486 Optima samkommun 67,00 217,00 0,00 5,25 721.702 18.499 0,02563   3.256,06 2.351,60
031686 Oulun seudun koulutuskuntayh 238,50 804,25 1,00 148,00 2.979.874 65.852 0,02210   3.244,51 2.343,26
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos 14,00 53,25 0,00 3,50 182.321 3.866 0,02120   3.241,58 2.341,14
025651 P-Suomen koulutuskeskussääti 37,50 105,25 0,00 11,25 370.589 10.354 0,02794   3.263,60 2.357,05
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht 184,00 512,25 0,75 148,50 2.026.186 50.804 0,02507   3.254,23 2.350,28
031846 Pirkanmaan koulutuskonserni- 678,50 1.745,00 1,00 101,00 5.943.950 187.339 0,03152   3.275,29 2.365,49
012011 POHTO Oy 11,50 56,75 0,00 23,75 241.566 3.175 0,01314   3.215,24 2.322,12
006093 Porin kaupunki 445,00 1.015,25 0,50 147,50 3.667.573 122.868 0,03350   3.281,78 2.370,18
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonser 293,00 955,50 0,50 40,25 3.219.079 80.899 0,02513   3.254,42 2.350,42
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus 50,00 131,00 0,00 43,00 529.711 13.805 0,02606   3.257,46 2.352,61
031346 Raision seudun koul.kuntayht 142,50 302,00 0,75 14,75 1.023.194 39.345 0,03845   3.297,97 2.381,87
011541 Rakennusteollisuus RT ry 10,50 17,25 0,00 3,25 64.057 2.899 0,04526   3.320,21 2.397,93
023301 Rastor Oy 68,50 248,75 0,00 14,50 847.320 18.913 0,02232   3.245,24 2.343,78
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhty 180,50 431,75 0,00 19,00 1.456.115 49.837 0,03423   3.284,15 2.371,89
031376 Salon seudun koulutuskuntayh 99,50 257,25 0,75 63,00 990.825 27.473 0,02773   3.262,90 2.356,54
031016 Sastamalan koulutuskuntayhty 52,00 190,75 0,00 45,00 729.737 14.358 0,01968   3.236,59 2.337,54
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 246,00 699,25 0,50 296,25 2.985.822 67.922 0,02275   3.246,63 2.344,79
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtym 187,00 550,00 0,00 9,50 1.820.212 51.632 0,02837   3.264,99 2.358,05
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. 46,50 121,25 0,00 11,50 423.478 12.839 0,03032   3.271,37 2.362,66
023701 Suomen kirkon seurak.op.säät 63,50 163,75 3,00 10,75 565.531 17.533 0,03100   3.273,61 2.364,28
012921 Suomen yrittäjäopiston kann. 10,00 80,75 0,00 9,00 285.194 2.761 0,00968   3.203,92 2.313,94
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtym 49,00 118,00 0,00 5,25 398.100 13.529 0,03398   3.283,36 2.371,32
051131 TOP Instituutti Oy 23,00 96,75 0,00 4,50 326.870 6.350 0,01943   3.235,78 2.336,95
012031 Toyota Auto Finland Oy 48,00 83,25 0,00 3,50 280.382 13.253 0,04727   3.326,78 2.402,68
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 8,50 45,00 0,00 9,00 168.338 2.347 0,01394   3.217,84 2.324,00
008533 Turun kaupunki 346,00 1.023,25 5,00 94,25 3.575.368 95.533 0,02672   3.259,61 2.354,17
013611 Työtehoseura ry 77,00 214,00 0,00 4,75 710.715 21.260 0,02991   3.270,05 2.361,71
011291 Uponor Suomi Oy 19,00 26,00 0,00 28,25 151.677 5.246 0,03459   3.285,33 2.372,74
009053 Vaasan kaupunki 184,50 483,75 0,00 52,75 1.705.762 50.942 0,02986   3.269,89 2.361,59
025741 Vakuutustiedon kehittämissää 33,50 61,00 0,00 0,00 199.391 9.250 0,04639   3.323,91 2.400,60
000923 Vantaan kaupunki 215,00 543,25 0,00 23,00 1.830.018 59.363 0,03244   3.278,31 2.367,67
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtym 39,50 93,00 0,25 21,50 355.153 10.906 0,03071   3.272,65 2.363,58
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayht 93,50 239,50 0,50 24,50 841.509 25.816 0,03068   3.272,55 2.363,51
Raportti yhteensä 8.923,00 24.253,00 38,50 2.950,25 86.303.447 2.463.706        

Ammattitutkintoon johtavan koulutuksen hinta on 3268,70 ja muun ammatillisen lisäkoulutuksen 2360,73 euroa.
Budjetissa on 29463 opiskelijaa. Tutkinnon hintaan on laskettu tulosrahoituksena jaettavaksi 276,1074 euroa.