TULOSRAHOITUS 2011 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 27.10.2010 ***
*** RAPORTTI: T14TRP6SX11 ***

AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUSOSUUKSIEN MÄÄRÄYTYMINEN, Hintaryhmäkorjattujen tutkintojen määrä 12.182,0
  -TUTKINNOT-  
  -OPISK.TYÖVUODET- -2008- -2009-   -TULOSRAHAOS.
Porrastustekijä Yksikkö-
hinnan
porrast-
kerroin

2008

2009
omaeh. hlok. omaeh. hlok. keski-
arvo
Op.tv
/tutk.
Tulos-
kerroin
omaeh-
toinen
henki-
löstök.
014501 Ahlmanin koulun Säätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 17,2 23,2 7 0 6 0 6,5 3,11 1,07636 0,05743 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 19,0 27,0 24 0 0 0 12,0 1,91 2,42982 0,23935 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 1,6 0,0 0 0 0 0 0,0 . 1,14629 0,00000 0,00000
014501 Ahlmanin koulun Säätiö   37,8 50,2 31 0 6 0 18,5 2,38   0,29678 0,00000
017081 Ami-säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 13,6 10,6 0 0 2 0 1,0 12,10 1,43218 0,01176 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 22,2 29,7 9 0 12 0 10,5 2,47 2,32370 0,20029 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 58,6 120,2 16 1 52 0 34,5 2,59 1,07636 0,30041 0,00442
4 Luonnontieteiden ala 0,8 21,3 10,9 8 0 3 0 5,5 2,93 3,04929 0,13767 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 179,0 189,3 0 23 88 61 86,0 2,14 2,28546 0,82548 0,78796
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 21,2 13,6 8 0 5 0 6,5 2,68 2,91018 0,15528 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 29,1 27,1 15 0 12 0 13,5 2,08 2,42982 0,26927 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 77,2 53,5 25 0 144 0 84,5 0,77 1,24344 0,86250 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 12,7 19,8 12 0 39 0 25,5 0,64 1,14629 0,23995 0,00000
017081 Ami-säätiö   434,9 474,7 93 24 357 61 267,5 1,70   3,00260 0,79238
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö
2 Kulttuuriala 1,0 15,1 19,4 13 0 2 0 7,5 2,30 2,32370 0,14306 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 0,7 0,8 3 0 0 0 1,5 0,50 1,07636 0,01325 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 1,9 0,8 8 0 1 0 4,5 0,30 3,04929 0,11264 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 65,5 48,6 41 6 28 13 44,0 1,30 2,28546 0,64725 0,17823
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö   83,2 69,6 65 6 31 13 57,5 1,33   0,91621 0,17823
053041 Axxell Utbildning Ab
2 Kulttuuriala 1,0 13,9 43,9 0 0 12 0 6,0 4,82 2,32370 0,11445 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 0,0 5,8 0 0 6 0 3,0 0,97 1,07636 0,02651 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 1,9 36,1 0 0 18 0 9,0 2,11 2,28546 0,16885 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 55,3 53,7 9 0 6 0 7,5 7,27 2,42982 0,14959 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 4,8 32,0 0 0 20 0 10,0 1,84 1,24344 0,10207 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 11,5 31,6 1 0 20 0 10,5 2,05 1,14629 0,09880 0,00000
053041 Axxell Utbildning Ab   87,4 203,1 10 0 82 0 46,0 3,16   0,66027 0,00000
031636 Espoon seudun koulutusky.Omn
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 41,0 39,7 15 0 58 0 36,5 1,11 1,07636 0,32250 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 0,0 0,1 0 0 1 0 0,5 0,10 3,04929 0,01252 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 14,0 13,2 8 0 5 0 6,5 2,09 2,28546 0,12195 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 53,3 44,9 11 0 30 0 20,5 2,40 1,24344 0,20925 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 7,9 7,1 1 0 3 0 2,0 3,75 1,24526 0,02044 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 30,0 27,6 11 0 25 0 18,0 1,60 1,14629 0,16937 0,00000
031636 Espoon seudun koulutusky.Omn   146,2 132,6 46 0 122 0 84,0 1,66   0,85603 0,00000
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayh
2 Kulttuuriala 1,0 13,4 6,1 12 0 7 0 9,5 1,02 2,32370 0,18121 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 2,2 0,0 5 0 0 0 2,5 0,44 1,07636 0,02209 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 7,6 30,1 5 0 15 3 11,5 1,64 2,28546 0,18761 0,02814
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 9,1 6,2 1 0 2 0 1,5 5,09 2,91018 0,03583 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 4,6 0,0 2 0 0 0 1,0 2,28 2,42982 0,01995 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 8,8 7,0 9 0 2 0 5,5 1,44 1,24344 0,05614 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 0,0 9,5 0 0 1 0 0,5 9,50 1,24526 0,00511 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 8,8 2,7 14 0 1 0 7,5 0,76 1,14629 0,07057 0,00000
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayh   54,4 61,6 48 0 28 3 39,5 1,47   0,57851 0,02814
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy
2 Kulttuuriala 1,0 0,0 3,0 0 0 0 0 0,0 . 2,32370 0,00000 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 21,2 17,9 13 0 14 0 13,5 1,45 1,07636 0,11928 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 0,0 0,8 0 0 0 0 0,0 . 3,04929 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 30,3 28,8 3 0 10 0 6,5 4,55 2,28546 0,12195 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 2,7 4,9 0 0 0 0 0,0 . 2,91018 0,00000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 20,3 29,0 7 0 16 0 11,5 2,15 2,42982 0,22938 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 2,0 5,4 8,6 0 0 2 0 1,0 7,00 5,50880 0,04522 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 11,3 9,4 14 0 7 0 10,5 0,99 1,24344 0,10718 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 33,5 29,7 15 0 28 0 21,5 1,47 1,14629 0,20231 0,00000
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy   124,8 132,1 52 0 77 0 64,5 1,99   0,82531 0,00000
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.r
2 Kulttuuriala 1,0 0,0 10,5 0 0 5 0 2,5 2,10 2,32370 0,04769 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 6,0 0,0 0 0 0 0 0,0 . 1,07636 0,00000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 6,3 7,2 0 0 0 0 0,0 . 2,42982 0,00000 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 29,0 30,5 31 0 22 0 26,5 1,12 1,24344 0,27049 0,00000
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.r   41,3 48,2 31 0 27 0 29,0 1,54   0,31818 0,00000
015901 Faktia Koulutus Oy
2 Kulttuuriala 1,0 10,6 27,6 4 0 0 0 2,0 9,55 2,32370 0,03815 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 55,7 51,3 37 0 18 0 27,5 1,95 1,07636 0,24298 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 31,1 34,6 20 0 18 0 19,0 1,73 2,28546 0,35646 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 19,2 14,1 33 0 20 0 26,5 0,63 2,91018 0,63306 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 25,8 29,6 16 0 5 0 10,5 2,64 2,42982 0,20943 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 0,0 0,4 0 0 0 0 0,0 . 1,24344 0,00000 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 10,8 12,6 14 0 4 0 9,0 1,30 1,14629 0,08469 0,00000
015901 Faktia Koulutus Oy   153,2 170,2 124 0 65 0 94,5 1,71   1,56477 0,00000
053131 Folkhälsan Utbildning Ab
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 15,3 18,7 20 0 13 0 16,5 1,03 1,24526 0,16866 0,00000
053131 Folkhälsan Utbildning Ab   15,3 18,7 20 0 13 0 16,5 1,03   0,16866 0,00000
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirtt
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 25,5 23,2 22 0 19 0 20,5 1,19 1,24526 0,20955 0,00000
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirtt   25,5 23,2 22 0 19 0 20,5 1,19   0,20955 0,00000
024681 Haaga Instituutti-säätiö
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 1,3 0,2 2 0 0 0 1,0 0,76 1,14629 0,00941 0,00000
024681 Haaga Instituutti-säätiö   1,3 0,2 2 0 0 0 1,0 0,76   0,00941 0,00000
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. r
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 20,6 12,0 10 0 6 0 8,0 2,04 1,43218 0,09405 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 0,0 9,1 0 0 2 0 1,0 4,53 1,24344 0,01021 0,00000
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. r   20,6 21,0 10 0 8 0 9,0 2,31   0,10426 0,00000
014551 Harjun oppimiskeskus oy
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 0,0 6,0 0 0 0 0 0,0 . 2,42982 0,00000 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 2,0 3,0 0,0 0 0 0 0 0,0 . 5,50880 0,00000 0,00000
014551 Harjun oppimiskeskus oy   3,0 6,0 0 0 0 0 0,0 .   0,00000 0,00000
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 9,3 8,8 11 0 9 0 10,0 0,91 1,07636 0,08836 0,00000
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy   9,3 8,8 11 0 9 0 10,0 0,91   0,08836 0,00000
000913 Helsingin kaupunki
2 Kulttuuriala 1,0 26,6 30,0 21 9 17 0 23,5 1,20 2,32370 0,36242 0,08584
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 54,2 76,1 43 5 15 4 33,5 1,94 2,28546 0,54407 0,08442
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 22,5 24,7 49 0 20 0 34,5 0,68 1,24344 0,35215 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 0,0 1,9 0 0 0 0 0,0 . 1,14629 0,00000 0,00000
000913 Helsingin kaupunki   103,3 132,7 113 14 52 4 91,5 1,29   1,25863 0,17026
010861 Helsinki Business College Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 20,8 23,8 17 0 21 0 19,0 1,17 1,07636 0,16788 0,00000
010861 Helsinki Business College Oy   20,8 23,8 17 0 21 0 19,0 1,17   0,16788 0,00000
016321 Hengitysliitto Heli ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 8,8 30,7 14 0 16 0 15,0 1,32 1,43218 0,17635 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 33,5 28,1 44 0 24 0 34,0 0,91 1,07636 0,30041 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 6,3 12,3 0 0 0 0 0,0 . 2,28546 0,00000 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 47,9 51,8 55 0 30 0 42,5 1,17 1,24344 0,43380 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 14,3 11,0 20 0 4 0 12,0 1,05 1,14629 0,11292 0,00000
016321 Hengitysliitto Heli ry   110,8 133,9 133 0 74 0 103,5 1,18   1,02348 0,00000
023291 Hevosopisto Oy
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 28,0 44,0 15 0 13 0 14,0 2,57 2,42982 0,27924 0,00000
023291 Hevosopisto Oy   28,0 44,0 15 0 13 0 14,0 2,57   0,27924 0,00000
012941 Hgin Diakonissalaitoksen sää
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 68,0 79,3 33 0 18 4 27,5 2,68 1,24344 0,26028 0,02041
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 0,5 1,5 0 0 0 0 0,0 . 1,14629 0,00000 0,00000
012941 Hgin Diakonissalaitoksen sää   68,5 80,8 33 0 18 4 27,5 2,72   0,26028 0,02041
016311 Hgin kristillisen opist.säät
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 16,3 21,7 11 0 14 0 12,5 1,52 1,43218 0,14696 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 41,8 33,0 37 0 31 0 34,0 1,10 1,24344 0,34704 0,00000
016311 Hgin kristillisen opist.säät   58,1 54,7 48 0 45 0 46,5 1,21   0,49400 0,00000
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtym
2 Kulttuuriala 1,0 0,0 9,9 0 0 9 0 4,5 1,10 2,32370 0,08584 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 5,9 3,0 7 0 4 0 5,5 0,81 1,07636 0,04860 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 0,0 2,9 0 0 0 0 0,0 . 3,04929 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 35,9 18,1 11 0 22 0 16,5 1,64 2,28546 0,30955 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 9,8 18,1 42 0 33 0 37,5 0,37 1,24344 0,38277 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 34,9 35,2 120 0 35 0 77,5 0,45 1,14629 0,72925 0,00000
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtym   86,5 87,2 180 0 103 0 141,5 0,61   1,55601 0,00000
053071 Hyria koulutus Oy
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 0,0 1,5 0 0 0 0 0,0 . 1,43218 0,00000 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 0,0 24,9 0 0 8 0 4,0 3,11 1,07636 0,03534 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 3,8 0,9 0 0 3 0 1,5 1,57 3,04929 0,03755 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 125,4 85,2 7 14 8 8 18,5 5,69 2,28546 0,14071 0,20637
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 10,7 16,3 5 0 2 0 3,5 3,86 2,42982 0,06981 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 7,8 19,5 0 0 7 0 3,5 3,90 1,24344 0,03573 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 2,7 1,3 0 0 2 0 1,0 1,99 1,14629 0,00941 0,00000
053071 Hyria koulutus Oy   150,4 149,6 12 14 30 8 32,0 4,69   0,32854 0,20637
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntay
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 11,0 93,7 6 0 5 0 5,5 9,52 1,07636 0,04860 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 0,1 0,4 0 0 0 0 0,0 . 2,28546 0,00000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 22,1 13,4 10 0 1 0 5,5 3,23 2,42982 0,10970 0,00000
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntay   33,2 107,5 16 0 6 0 11,0 6,40   0,15830 0,00000
012811 Invalidiliitto ry
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 1,7 1,0 3 0 1 0 2,0 0,67 1,07636 0,01767 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 8,0 3,5 4 0 6 0 5,0 1,15 3,04929 0,12516 0,00000
012811 Invalidiliitto ry   9,7 4,5 7 0 7 0 7,0 1,01   0,14283 0,00000
011691 Invalidisäätiö
2 Kulttuuriala 1,0 1,6 6,3 4 0 8 0 6,0 0,66 2,32370 0,11445 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 16,9 1,2 4 0 8 0 6,0 1,51 2,28546 0,11257 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 11,0 12,9 11 0 12 0 11,5 1,04 1,24344 0,11738 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 0,0 8,3 0 0 8 0 4,0 1,04 1,24526 0,04089 0,00000
011691 Invalidisäätiö   29,5 28,7 19 0 36 0 27,5 1,06   0,38529 0,00000
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 8,6 6,9 5 0 5 0 5,0 1,55 1,24344 0,05104 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 14,6 11,3 16 0 12 0 14,0 0,93 1,24526 0,14311 0,00000
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura   23,2 18,2 21 0 17 0 19,0 1,09   0,19415 0,00000
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtym
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 0,0 2,6 0 0 0 0 0,0 . 1,07636 0,00000 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 9,1 6,2 3 0 2 0 2,5 3,06 3,04929 0,06258 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 5,0 0,4 0 0 0 0 0,0 . 2,28546 0,00000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 31,8 34,7 0 0 52 0 26,0 1,28 2,42982 0,51860 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 71,4 106,2 195 0 270 0 232,5 0,38 1,24526 2,37664 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 12,8 15,6 15 0 10 0 12,5 1,14 1,14629 0,11762 0,00000
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtym   130,1 165,7 213 0 334 0 273,5 0,54   3,07543 0,00000
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 43,6 46,8 44 0 40 0 42,0 1,08 1,24526 0,42933 0,00000
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy   43,6 46,8 44 0 40 0 42,0 1,08   0,42933 0,00000
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhty
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 0,0 4,3 0 0 5 0 2,5 0,86 1,43218 0,02939 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 31,3 50,4 19 0 16 0 17,5 2,33 1,07636 0,15462 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 26,7 26,7 16 0 16 0 16,0 1,67 3,04929 0,40050 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 92,1 91,0 48 0 25 0 36,5 2,51 2,28546 0,68477 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 44,0 25,5 7 0 26 0 16,5 2,11 1,24344 0,16842 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 18,6 32,9 3 0 18 0 10,5 2,45 1,14629 0,09880 0,00000
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhty   212,7 230,8 93 0 106 0 99,5 2,23   1,53650 0,00000
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.y
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 1,5 2,0 0 0 0 0 0,0 . 1,43218 0,00000 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 17,8 18,5 10 0 13 0 11,5 1,58 1,24344 0,11738 0,00000
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.y   19,3 20,5 10 0 13 0 11,5 1,73   0,11738 0,00000
001643 Jalasjärven kunta
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 23,0 14,1 1 0 1 7 4,5 4,12 1,07636 0,00884 0,03092
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 75,3 81,5 69 11 134 3 108,5 0,72 2,28546 1,90423 0,13133
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 75,5 51,7 59 1 17 0 38,5 1,65 2,91018 0,90779 0,01194
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 0,0 7,5 0 0 7 0 3,5 1,07 2,42982 0,06981 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 2,0 4,3 3,4 0 0 0 0 0,0 . 5,50880 0,00000 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 4,2 0,4 4 0 2 0 3,0 0,77 1,14629 0,02823 0,00000
001643 Jalasjärven kunta   182,3 158,5 133 12 161 10 158,0 1,08   2,91889 0,17420
016391 Jkylän krist.opiston säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 25,3 31,9 14 0 17 0 15,5 1,85 1,43218 0,18223 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 25,2 24,1 19 0 30 0 24,5 1,01 1,24344 0,25008 0,00000
016391 Jkylän krist.opiston säätiö   50,6 56,0 33 0 47 0 40,0 1,33   0,43230 0,00000
024761 Johtamistaidon opisto JTO
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 0,0 26,3 0 0 0 102 51,0 0,26 1,07636 0,00000 0,45062
024761 Johtamistaidon opisto JTO   0,0 26,3 0 0 0 102 51,0 0,26   0,00000 0,45062
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhty
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 0,0 3,0 0 0 0 0 0,0 . 1,43218 0,00000 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 26,1 27,6 8 0 33 0 20,5 1,31 2,32370 0,39103 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 58,2 41,6 40 10 38 13 50,5 0,99 1,07636 0,34459 0,10161
4 Luonnontieteiden ala 0,8 0,1 1,2 2 0 0 0 1,0 0,65 3,04929 0,02503 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 81,5 94,8 52 0 40 0 46,0 1,92 2,28546 0,86300 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 35,0 51,0 42 0 70 0 56,0 0,77 2,91018 1,33779 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 45,0 44,1 7 0 8 0 7,5 5,94 2,42982 0,14959 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 2,0 10,0 2,5 0 0 3 0 1,5 4,18 5,50880 0,06783 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 41,7 49,2 16 0 31 0 23,5 1,93 1,24344 0,23987 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 33,7 48,4 9 0 21 0 15,0 2,74 1,24526 0,15333 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 44,7 14,0 20 0 10 0 15,0 1,96 1,14629 0,14115 0,00000
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhty   376,0 377,4 196 10 254 13 236,5 1,59   3,71322 0,10161
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 0,0 1,1 0 0 1 0 0,5 1,10 2,28546 0,00938 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 1,3 1,3 1 0 0 0 0,5 2,60 2,42982 0,00997 0,00000
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä   1,3 2,4 1 0 1 0 1,0 1,85   0,01935 0,00000
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 6,2 8,7 0 0 7 0 3,5 2,13 1,43218 0,04115 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 0,0 2,1 0 0 0 0 0,0 . 2,32370 0,00000 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 17,6 25,7 50 0 31 0 40,5 0,53 1,07636 0,35784 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 1,1 0,5 0 0 0 0 0,0 . 3,04929 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 33,0 33,8 6 0 21 0 13,5 2,47 2,28546 0,25327 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 12,2 14,2 7 0 9 0 8,0 1,65 2,42982 0,15957 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 2,0 0,0 4,7 0 0 4 0 2,0 1,18 5,50880 0,09044 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 10,8 15,7 3 0 6 0 4,5 2,94 1,24344 0,04593 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 15,9 12,5 15 0 12 0 13,5 1,05 1,24526 0,13800 0,00000
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä   96,8 117,9 81 0 90 0 85,5 1,26   1,08620 0,00000
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdis
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 3,7 3,1 2 0 5 0 3,5 0,97 1,43218 0,04115 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 5,2 5,4 2 0 5 0 3,5 1,51 1,24344 0,03573 0,00000
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdis   8,9 8,5 4 0 10 0 7,0 1,24   0,07687 0,00000
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht
2 Kulttuuriala 1,0 0,9 4,8 1 0 0 0 0,5 5,70 2,32370 0,00954 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 50,6 51,1 40 0 20 0 30,0 1,70 2,42982 0,59838 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 9,4 16,7 8 0 0 0 4,0 3,27 1,24344 0,04083 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 49,6 47,1 32 0 5 0 18,5 2,61 1,14629 0,17408 0,00000
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht   110,6 119,7 81 0 25 0 53,0 2,17   0,82282 0,00000
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 4,6 2,5 3 0 1 0 2,0 1,78 1,43218 0,02351 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 34,6 24,3 11 0 5 15 15,5 1,90 1,07636 0,07068 0,06627
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 104,5 103,8 23 23 18 22 43,0 2,42 2,28546 0,38460 0,42212
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 44,1 46,6 9 0 26 16 25,5 1,78 2,42982 0,34905 0,15957
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 14,7 8,1 0 0 15 0 7,5 1,52 1,24344 0,07655 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 34,7 16,0 3 0 3 0 3,0 8,45 1,14629 0,02823 0,00000
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä   237,2 201,3 49 23 68 53 96,5 2,27   0,93263 0,64796
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.r
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 10,7 0,0 9 0 0 0 4,5 1,19 1,43218 0,05290 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 30,0 30,0 29 0 108 0 68,5 0,44 1,24344 0,69919 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 6,6 4,5 9 0 15 0 12,0 0,46 1,14629 0,11292 0,00000
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.r   47,3 34,5 47 0 123 0 85,0 0,48   0,86501 0,00000
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky
2 Kulttuuriala 1,0 0,0 0,7 0 0 0 0 0,0 . 2,32370 0,00000 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 18,1 10,2 6 0 7 0 6,5 2,18 1,07636 0,05743 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 3,7 4,6 4 0 1 0 2,5 1,66 3,04929 0,06258 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 17,4 15,4 11 0 9 0 10,0 1,64 2,28546 0,18761 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 7,9 6,4 0 0 0 0 0,0 . 2,91018 0,00000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 26,0 17,2 11 4 16 0 15,5 1,39 2,42982 0,26927 0,03989
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 7,7 3,7 10 0 3 0 6,5 0,88 1,24344 0,06635 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 15,4 13,1 8 0 0 0 4,0 3,56 1,24526 0,04089 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 1,7 14,4 0 0 6 0 3,0 2,68 1,14629 0,02823 0,00000
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky   97,9 85,7 50 4 42 0 48,0 1,91   0,71235 0,03989
016431 Kanneljärven kansanop.kann.y
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 13,0 10,5 0 0 13 0 6,5 1,81 1,43218 0,07642 0,00000
016431 Kanneljärven kansanop.kann.y   13,0 10,5 0 0 13 0 6,5 1,81   0,07642 0,00000
099011 Kansan siv.työn l:n opint.ke
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 4,1 0,0 0 0 0 0 0,0 . 1,07636 0,00000 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 3,0 0,0 0 0 0 0 0,0 . 3,04929 0,00000 0,00000
099011 Kansan siv.työn l:n opint.ke   7,1 0,0 0 0 0 0 0,0 .   0,00000 0,00000
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yh
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 43,9 25,8 6 23 22 0 25,5 1,37 1,24344 0,14290 0,11738
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yh   43,9 25,8 6 23 22 0 25,5 1,37   0,14290 0,11738
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 0,0 4,5 0 0 0 0 0,0 . 1,43218 0,00000 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 10,4 9,9 7 0 12 0 9,5 1,07 1,24344 0,09697 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 21,8 22,2 18 0 18 0 18,0 1,22 1,24526 0,18400 0,00000
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.   32,2 36,6 25 0 30 0 27,5 1,25   0,28097 0,00000
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lapp
2 Kulttuuriala 1,0 26,4 37,3 14 4 5 0 11,5 2,77 2,32370 0,18121 0,03815
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 13,1 3,3 0 0 2 0 1,0 8,20 1,07636 0,00884 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 10,7 0,0 0 0 0 0 0,0 . 3,04929 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 42,1 28,9 34 1 16 0 25,5 1,39 2,28546 0,46902 0,00938
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 63,6 66,2 20 0 22 0 21,0 3,09 2,42982 0,41887 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 27,9 21,1 0 0 14 0 7,0 3,50 1,24344 0,07145 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 0,0 18,1 0 0 11 0 5,5 1,65 1,24526 0,05622 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 22,9 46,9 15 0 7 0 11,0 3,17 1,14629 0,10351 0,00000
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lapp   206,7 221,8 83 5 77 0 82,5 2,60   1,30911 0,04753
003203 Kemijärven kaupunki
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 0,0 0,2 0 0 1 0 0,5 0,23 1,24344 0,00510 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 8,0 6,7 6 0 5 0 5,5 1,33 1,14629 0,05175 0,00000
003203 Kemijärven kaupunki   8,0 6,9 6 0 6 0 6,0 1,24   0,05686 0,00000
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.opp
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 58,2 72,7 95 0 85 0 90,0 0,73 1,07636 0,79521 0,00000
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.opp   58,2 72,7 95 0 85 0 90,0 0,73   0,79521 0,00000
011701 Kiipulasäätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 39,8 19,2 34 0 30 0 32,0 0,92 1,07636 0,28274 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 12,4 10,8 5 0 3 0 4,0 2,90 2,28546 0,07504 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 8,7 15,3 12 0 10 0 11,0 1,09 1,24526 0,11244 0,00000
011701 Kiipulasäätiö   60,9 45,2 51 0 43 0 47,0 1,13   0,47023 0,00000
053011 Kirkkopalvelut ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 5,6 7,5 14 0 10 0 12,0 0,55 1,43218 0,14108 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 0,0 9,0 0 0 0 0 0,0 . 2,32370 0,00000 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 15,4 5,3 9 0 22 0 15,5 0,67 1,24344 0,15821 0,00000
053011 Kirkkopalvelut ry   21,0 21,7 23 0 32 0 27,5 0,78   0,29929 0,00000
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 9,1 2,9 6 0 4 0 5,0 1,20 1,43218 0,05878 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 0,0 4,2 0 0 0 0 0,0 . 3,04929 0,00000 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 17,0 19,7 9 0 20 0 14,5 1,27 1,24344 0,14800 0,00000
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.   26,1 26,8 15 0 24 0 19,5 1,36   0,20679 0,00000
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 10,6 17,0 0 0 8 0 4,0 3,45 1,07636 0,03534 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 1,8 0,0 1 0 0 0 0,5 1,84 3,04929 0,01252 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 0,0 1,0 0 0 0 0 0,0 . 2,28546 0,00000 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 0,4 0,0 7 0 0 0 3,5 0,06 1,14629 0,03293 0,00000
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy   12,9 18,0 8 0 8 0 8,0 1,93   0,08079 0,00000
016231 Korpisaaren säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 5,2 9,2 1 0 4 0 2,5 2,88 1,43218 0,02939 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 7,9 5,7 3 0 7 0 5,0 1,36 1,07636 0,04418 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 0,0 16,8 0 0 5 0 2,5 3,36 1,24344 0,02552 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 20,8 0,0 7 0 0 0 3,5 2,97 1,24526 0,03578 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 1,3 0,7 0 0 2 0 1,0 1,00 1,14629 0,00941 0,00000
016231 Korpisaaren säätiö   35,2 32,4 11 0 18 0 14,5 2,33   0,14427 0,00000
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.k
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 1,5 0,0 5 0 0 0 2,5 0,30 1,43218 0,02939 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 5,9 14,9 9 0 3 0 6,0 1,73 1,07636 0,05301 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 10,6 12,1 8 0 0 0 4,0 2,84 2,28546 0,07504 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 0,5 1,5 13 0 0 0 6,5 0,15 2,91018 0,15528 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 15,9 30,7 5 0 10 0 7,5 3,11 1,24344 0,07655 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 14,8 17,4 11 0 6 0 8,5 1,89 1,14629 0,07998 0,00000
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.k   49,2 76,6 51 0 19 0 35,0 1,80   0,46926 0,00000
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 0,0 5,7 0 0 19 0 9,5 0,30 1,07636 0,08394 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 0,2 0,2 3 0 2 0 2,5 0,08 3,04929 0,06258 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 22,0 19,9 12 0 9 0 10,5 2,00 2,91018 0,25084 0,00000
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö   22,2 25,8 15 0 30 0 22,5 1,07   0,39735 0,00000
002863 Kouvolan kaupunki
2 Kulttuuriala 1,0 1,1 0,0 7 0 0 0 3,5 0,16 2,32370 0,06676 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 5,6 4,0 8 0 10 0 9,0 0,53 2,28546 0,16885 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 25,2 29,1 10 0 45 4 29,5 0,92 2,42982 0,54851 0,03989
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 10,6 0,0 2 0 0 0 1,0 5,32 1,24344 0,01021 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 11,7 4,7 25 0 19 0 22,0 0,37 1,14629 0,20701 0,00000
002863 Kouvolan kaupunki   54,2 37,8 52 0 74 4 65,0 0,71   1,00134 0,03989
017701 Kuortaneen urheiluopistosäät
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 50,4 46,0 23 0 28 0 25,5 1,89 1,24526 0,26066 0,00000
017701 Kuortaneen urheiluopistosäät   50,4 46,0 23 0 28 0 25,5 1,89   0,26066 0,00000
016551 Kymenlaakson Opiston kann.yh
2 Kulttuuriala 1,0 6,8 7,6 1 0 7 0 4,0 1,80 2,32370 0,07630 0,00000
016551 Kymenlaakson Opiston kann.yh   6,8 7,6 1 0 7 0 4,0 1,80   0,07630 0,00000
016561 Lahden kansanopiston säätiö
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 28,9 35,3 23 0 37 0 30,0 1,07 1,24344 0,30621 0,00000
016561 Lahden kansanopiston säätiö   28,9 35,3 23 0 37 0 30,0 1,07   0,30621 0,00000
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. r
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 6,6 2,4 10 0 0 0 5,0 0,90 1,43218 0,05878 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 16,9 19,4 20 0 14 0 17,0 1,07 1,24344 0,17352 0,00000
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. r   23,5 21,8 30 0 14 0 22,0 1,03   0,23230 0,00000
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. r
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 14,4 6,2 13 0 7 0 10,0 1,03 1,43218 0,11756 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 0,0 7,6 0 0 7 0 3,5 1,09 1,24344 0,03573 0,00000
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. r   14,4 13,8 13 0 14 0 13,5 1,04   0,15329 0,00000
031216 Loimaan koulutuskuntayhtymä
2 Kulttuuriala 1,0 13,0 6,2 0 0 0 0 0,0 . 2,32370 0,00000 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 12,9 1,1 0 0 0 0 0,0 . 1,07636 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 13,3 14,0 0 0 0 0 0,0 . 2,28546 0,00000 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 9,2 15,2 4 0 0 0 2,0 6,10 1,24344 0,02041 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 10,8 19,9 0 0 0 0 0,0 . 1,14629 0,00000 0,00000
031216 Loimaan koulutuskuntayhtymä   59,2 56,4 4 0 0 0 2,0 28,89   0,02041 0,00000
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntay
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 4,9 4,8 7 0 0 0 3,5 1,37 2,42982 0,06981 0,00000
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntay   4,9 4,8 7 0 0 0 3,5 1,37   0,06981 0,00000
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntay
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 10,8 13,7 0 0 0 0 0,0 . 1,07636 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 3,6 2,9 0 0 0 0 0,0 . 2,28546 0,00000 0,00000
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntay   14,4 16,6 0 0 0 0 0,0 .   0,00000 0,00000
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 41,7 36,5 10 0 19 0 14,5 2,70 1,07636 0,12812 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 9,0 9,3 2 0 0 0 1,0 9,15 3,04929 0,02503 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 24,3 15,5 3 0 5 0 4,0 4,98 2,28546 0,07504 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 30,7 36,4 11 0 13 0 12,0 2,80 2,91018 0,28667 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 26,3 22,9 17 0 16 0 16,5 1,49 1,24344 0,16842 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 11,2 19,2 0 0 11 0 5,5 2,76 1,24526 0,05622 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 25,2 29,9 23 0 8 0 15,5 1,78 1,14629 0,14585 0,00000
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.   168,4 169,7 66 0 72 0 69,0 2,45   0,88535 0,00000
053091 Länsirannikon Koulutus Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 20,8 39,8 26 0 36 0 31,0 0,98 1,07636 0,27390 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 65,5 44,7 8 0 11 0 9,5 5,80 3,04929 0,23780 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 33,5 32,5 17 0 13 0 15,0 2,20 2,28546 0,28141 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 28,0 42,0 21 0 13 0 17,0 2,06 1,24344 0,17352 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 0,0 4,0 0 0 0 0 0,0 . 1,24526 0,00000 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 43,1 29,6 29 0 17 0 23,0 1,58 1,14629 0,21642 0,00000
053091 Länsirannikon Koulutus Oy   190,9 192,7 101 0 90 0 95,5 2,01   1,18306 0,00000
023191 M.S.F-oppilaitos Oy
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 36,2 45,5 16 0 23 0 19,5 2,10 1,24526 0,19933 0,00000
023191 M.S.F-oppilaitos Oy   36,2 45,5 16 0 23 0 19,5 2,10   0,19933 0,00000
023311 MJK-koulutuskeskus ry.
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 84,8 82,6 54 0 81 0 67,5 1,24 1,07636 0,59640 0,00000
023311 MJK-koulutuskeskus ry.   84,8 82,6 54 0 81 0 67,5 1,24   0,59640 0,00000
011641 Maalariammattikoulun Kann.yh
2 Kulttuuriala 1,0 0,0 0,6 0 0 0 0 0,0 . 2,32370 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 50,7 16,0 2 2 4 0 4,0 8,34 2,28546 0,05628 0,01876
011641 Maalariammattikoulun Kann.yh   50,7 16,6 2 2 4 0 4,0 8,41   0,05628 0,01876
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 424,4 399,9 308 106 283 47 372,0 1,11 1,07636 2,61093 0,67593
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.   424,4 399,9 308 106 283 47 372,0 1,11   2,61093 0,67593
013991 Marttayhdistysten liitto ry
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 19,5 28,4 6 0 12 0 9,0 2,66 1,14629 0,08469 0,00000
013991 Marttayhdistysten liitto ry   19,5 28,4 6 0 12 0 9,0 2,66   0,08469 0,00000
004913 Mikkelin kaupunki
2 Kulttuuriala 1,0 5,4 5,7 6 0 1 0 3,5 1,59 2,32370 0,06676 0,00000
004913 Mikkelin kaupunki   5,4 5,7 6 0 1 0 3,5 1,59   0,06676 0,00000
031486 Optima samkommun
2 Kulttuuriala 1,0 0,0 0,7 0 0 0 0 0,0 . 2,32370 0,00000 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 2,9 12,9 11 13 0 0 12,0 0,66 1,07636 0,04860 0,05743
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 24,8 20,4 7 0 1 0 4,0 5,65 2,28546 0,07504 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 0,0 13,0 0 0 0 0 0,0 . 2,91018 0,00000 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 2,0 7,7 0,0 0 0 0 0 0,0 . 5,50880 0,00000 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 0,0 0,6 0 0 0 0 0,0 . 1,24344 0,00000 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 0,0 2,8 0 0 0 0 0,0 . 1,14629 0,00000 0,00000
031486 Optima samkommun   35,4 50,4 18 13 1 0 16,0 2,68   0,12364 0,05743
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus O
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 0,0 6,4 0 0 0 0 0,0 . 1,43218 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 66,5 73,7 36 0 55 0 45,5 1,54 2,28546 0,85362 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 31,5 22,3 24 0 21 0 22,5 1,20 2,91018 0,53751 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 45,4 51,5 31 0 44 0 37,5 1,29 1,24344 0,38277 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 19,8 20,5 27 0 17 0 22,0 0,92 1,24526 0,22489 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 27,0 32,3 16 0 19 0 17,5 1,69 1,14629 0,16467 0,00000
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus O   190,2 206,7 134 0 156 0 145,0 1,37   2,16345 0,00000
022451 Oulun Seudun Setlementti ry
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 17,7 0,0 17 0 0 0 8,5 1,04 1,24344 0,08676 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 0,0 27,5 0 0 17 0 8,5 1,62 1,24526 0,08689 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 7,7 3,9 6 0 7 0 6,5 0,89 1,14629 0,06116 0,00000
022451 Oulun Seudun Setlementti ry   25,4 31,4 23 0 24 0 23,5 1,21   0,23481 0,00000
013101 Oulun diakonissal. säätiö
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 18,9 5,4 1 0 6 0 3,5 3,47 1,24344 0,03573 0,00000
013101 Oulun diakonissal. säätiö   18,9 5,4 1 0 6 0 3,5 3,47   0,03573 0,00000
031686 Oulun seudun koulutuskuntayh
2 Kulttuuriala 1,0 11,7 8,2 15 0 6 0 10,5 0,95 2,32370 0,20029 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 44,2 47,0 15 0 24 5 22,0 2,07 1,07636 0,17229 0,02209
4 Luonnontieteiden ala 0,8 3,1 8,5 5 0 6 0 5,5 1,05 3,04929 0,13767 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 85,2 89,8 35 0 37 0 36,0 2,43 2,28546 0,67539 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 20,6 28,7 2 0 15 0 8,5 2,90 2,91018 0,20306 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 13,9 13,1 5 0 11 0 8,0 1,69 2,42982 0,15957 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 2,0 3,3 6,9 0 0 0 0 0,0 . 5,50880 0,00000 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 51,1 67,3 31 0 63 0 47,0 1,26 1,24344 0,47974 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 32,0 39,8 27 0 26 0 26,5 1,35 1,24526 0,27089 0,00000
031686 Oulun seudun koulutuskuntayh   265,1 309,3 135 0 188 5 164,0 1,75   2,29889 0,02209
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 6,4 7,9 6 0 15 0 10,5 0,68 1,07636 0,09277 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 1,9 15,6 5 0 0 0 2,5 3,50 3,04929 0,06258 0,00000
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos   8,3 23,6 11 0 15 0 13,0 1,22   0,15535 0,00000
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.y
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 11,1 10,6 4 0 6 0 5,0 2,17 1,43218 0,05878 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 4,7 3,1 9 0 3 0 6,0 0,65 1,07636 0,05301 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 31,6 24,2 9 0 25 0 17,0 1,64 1,24344 0,17352 0,00000
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.y   47,4 37,9 22 0 34 0 28,0 1,52   0,28532 0,00000
025651 P-Suomen koulutuskeskussääti
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 58,1 62,8 129 13 20 0 81,0 0,75 1,07636 0,65825 0,05743
4 Luonnontieteiden ala 0,8 2,6 1,6 2 0 0 0 1,0 2,10 3,04929 0,02503 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 13,5 9,5 12 0 3 0 7,5 1,53 2,42982 0,14959 0,00000
025651 P-Suomen koulutuskeskussääti   74,2 73,9 143 13 23 0 89,5 0,83   0,83288 0,05743
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht
2 Kulttuuriala 1,0 11,4 10,8 7 0 3 0 5,0 2,22 2,32370 0,09537 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 78,5 73,6 58 0 36 0 47,0 1,62 1,07636 0,41527 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 70,4 45,0 4 0 4 0 4,0 14,43 3,04929 0,10012 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 130,8 96,4 79 0 54 6 69,5 1,63 2,28546 1,24760 0,05628
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 4,1 11,3 8 0 11 0 9,5 0,81 2,91018 0,22695 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 30,5 42,6 19 0 15 0 17,0 2,15 2,42982 0,33908 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 16,7 8,6 18 0 7 0 12,5 1,01 1,24344 0,12759 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 0,0 7,8 0 0 0 0 0,0 . 1,24526 0,00000 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 48,8 58,3 44 0 71 0 57,5 0,93 1,14629 0,54106 0,00000
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht   391,2 354,4 237 0 201 6 222,0 1,68   3,09305 0,05628
017791 Palloilu Säätiö
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 23,2 16,3 16 0 3 0 9,5 2,08 2,42982 0,18949 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 0,0 24,7 0 0 13 0 6,5 1,90 1,24344 0,06635 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 18,1 0,0 3 0 0 0 1,5 6,03 1,24526 0,01533 0,00000
017791 Palloilu Säätiö   41,3 41,0 19 0 16 0 17,5 2,35   0,27117 0,00000
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yh
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 3,6 4,2 6 0 0 0 3,0 1,30 1,43218 0,03527 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 1,3 3,0 4 0 3 0 3,5 0,61 1,24344 0,03573 0,00000
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yh   4,9 7,2 10 0 3 0 6,5 0,93   0,07099 0,00000
031846 Pirkanmaan koulutuskonserni-
2 Kulttuuriala 1,0 0,2 1,8 2 0 0 0 1,0 1,02 2,32370 0,01907 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 4,4 5,2 0 0 3 0 1,5 3,17 1,07636 0,01325 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 3,6 8,6 0 0 0 0 0,0 . 3,04929 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 21,0 27,9 5 0 20 0 12,5 1,96 2,28546 0,23451 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 15,1 20,3 0 0 1 0 0,5 35,43 2,42982 0,00997 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 53,2 75,9 35 0 37 0 36,0 1,79 1,24344 0,36746 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 1,2 7,7 0 0 3 0 1,5 2,96 1,14629 0,01411 0,00000
031846 Pirkanmaan koulutuskonserni-   98,7 147,4 42 0 64 0 53,0 2,32   0,65838 0,00000
023241 Pohj.-Pohjanmaan liik.op.sää
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 9,6 0,0 12 0 0 0 6,0 0,80 1,24344 0,06124 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 0,0 10,5 0 0 14 0 7,0 0,75 1,24526 0,07155 0,00000
023241 Pohj.-Pohjanmaan liik.op.sää   9,6 10,5 12 0 14 0 13,0 0,77   0,13280 0,00000
006093 Porin kaupunki
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 10,3 17,0 7 0 12 0 9,5 1,44 1,07636 0,08394 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 80,7 72,5 38 0 29 0 33,5 2,29 2,28546 0,62849 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 47,6 56,0 10 0 13 0 11,5 4,50 2,42982 0,22938 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 2,0 10,6 23,0 2 0 12 0 7,0 2,40 5,50880 0,31655 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 15,8 21,4 2 0 12 0 7,0 2,66 1,24526 0,07155 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 10,3 12,0 15 0 14 0 14,5 0,77 1,14629 0,13644 0,00000
006093 Porin kaupunki   175,3 201,9 74 0 92 0 83,0 2,27   1,46635 0,00000
016751 Portaanpää ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 24,8 24,1 22 0 18 0 20,0 1,22 1,43218 0,23513 0,00000
016751 Portaanpää ry   24,8 24,1 22 0 18 0 20,0 1,22   0,23513 0,00000
006383 Porvoon kaupunki
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 1,9 3,1 0 0 0 0 0,0 . 1,43218 0,00000 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 1,1 11,5 0 0 0 0 0,0 . 1,24344 0,00000 0,00000
006383 Porvoon kaupunki   3,0 14,6 0 0 0 0 0,0 .   0,00000 0,00000
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonser
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 5,5 2,5 2 0 2 0 2,0 2,00 1,43218 0,02351 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 4,8 2,8 1 0 1 0 1,0 3,80 2,32370 0,01907 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 41,0 28,5 5 0 19 0 12,0 2,90 1,07636 0,10603 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 24,4 0,0 3 0 0 0 1,5 8,13 3,04929 0,03755 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 53,4 34,8 25 6 56 0 43,5 1,01 2,28546 0,75982 0,05628
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 2,3 1,5 0 0 4 0 2,0 0,95 2,91018 0,04778 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 62,2 69,4 4 0 5 0 4,5 14,62 2,42982 0,08976 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 24,3 28,2 14 0 28 0 21,0 1,25 1,24344 0,21435 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 44,0 42,8 7 0 34 0 20,5 2,12 1,14629 0,19290 0,00000
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonser   261,9 210,5 61 6 149 0 108,0 2,19   1,49076 0,05628
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 23,6 26,0 14 0 6 0 10,0 2,48 1,07636 0,08836 0,00000
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah   23,6 26,0 14 0 6 0 10,0 2,48   0,08836 0,00000
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 0,0 5,1 0 0 0 0 0,0 . 1,43218 0,00000 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 7,0 2,5 0 0 5 0 2,5 1,91 2,32370 0,04769 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 16,7 17,6 0 0 14 0 7,0 2,45 1,07636 0,06185 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 4,3 22,5 1 0 10 0 5,5 2,44 2,28546 0,10318 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 7,5 5,9 4 0 1 0 2,5 2,69 2,42982 0,04986 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 32,8 29,0 36 0 29 0 32,5 0,95 1,24344 0,33173 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 10,1 16,7 10 0 12 0 11,0 1,22 1,14629 0,10351 0,00000
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus   78,6 99,3 51 0 71 0 61,0 1,46   0,69783 0,00000
031346 Raision seudun koul.kuntayht
2 Kulttuuriala 1,0 2,1 2,0 0 0 10 0 5,0 0,41 2,32370 0,09537 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 90,3 76,8 85 0 43 0 64,0 1,31 1,07636 0,56548 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 6,2 6,7 3 0 6 0 4,5 1,43 3,04929 0,11264 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 1,7 3,5 2 0 1 0 1,5 1,73 1,14629 0,01411 0,00000
031346 Raision seudun koul.kuntayht   100,3 89,0 90 0 60 0 75,0 1,26   0,78761 0,00000
017781 Rakennusliitto ry
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 0,0 52,0 0 0 40 24 32,0 0,81 2,28546 0,37522 0,22513
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 0,0 35,0 0 0 46 0 23,0 0,76 2,91018 0,54945 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 0,0 19,0 0 0 12 0 6,0 1,58 2,42982 0,11968 0,00000
017781 Rakennusliitto ry   0,0 106,0 0 0 98 24 61,0 0,87   1,04434 0,22513
023301 Rastor Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 103,7 72,0 52 40 33 39 82,0 1,07 1,07636 0,37551 0,34901
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 291,7 258,6 76 3 67 4 75,0 3,67 2,28546 1,34140 0,06566
023301 Rastor Oy   395,4 330,6 128 43 100 43 157,0 2,31   1,71692 0,41467
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 17,3 15,4 7 0 6 0 6,5 2,51 1,43218 0,07642 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 7,3 12,6 3 0 4 0 3,5 2,84 1,24344 0,03573 0,00000
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry   24,6 28,0 10 0 10 0 10,0 2,63   0,11214 0,00000
016781 Reisjärven krist.kansanop.yh
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 6,0 12,0 0 0 12 0 6,0 1,50 1,24344 0,06124 0,00000
016781 Reisjärven krist.kansanop.yh   6,0 12,0 0 0 12 0 6,0 1,50   0,06124 0,00000
016571 Rovalan Setlementti ry
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 21,5 22,7 16 0 25 0 20,5 1,08 1,24344 0,20925 0,00000
016571 Rovalan Setlementti ry   21,5 22,7 16 0 25 0 20,5 1,08   0,20925 0,00000
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhty
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 2,5 8,2 0 0 5 0 2,5 2,15 1,07636 0,02209 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 2,9 2,7 4 0 0 0 2,0 1,40 3,04929 0,05006 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 5,5 3,3 3 0 0 0 1,5 2,93 2,28546 0,02814 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 74,3 80,4 57 0 77 0 67,0 1,15 2,91018 1,60057 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 20,0 19,5 18 0 15 0 16,5 1,20 2,42982 0,32911 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 2,0 12,0 11,6 8 0 12 0 10,0 1,18 5,50880 0,45221 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 14,0 14,7 10 0 9 0 9,5 1,51 1,24344 0,09697 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 40,0 56,1 55 0 35 0 45,0 1,07 1,24526 0,45999 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 12,6 27,6 4 0 16 0 10,0 2,01 1,14629 0,09410 0,00000
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhty   183,8 224,2 159 0 169 0 164,0 1,24   3,13324 0,00000
031376 Salon seudun koulutuskuntayh
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 34,2 46,3 19 0 11 0 15,0 2,68 1,07636 0,13253 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 2,1 2,2 0 0 1 0 0,5 4,28 3,04929 0,01252 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 3,1 3,4 0 0 2 0 1,0 3,27 2,28546 0,01876 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 19,0 18,9 23 0 18 0 20,5 0,92 2,91018 0,48973 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 29,0 28,7 17 0 20 0 18,5 1,56 1,24344 0,18883 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 4,2 4,5 4 0 5 0 4,5 0,97 1,14629 0,04234 0,00000
031376 Salon seudun koulutuskuntayh   91,6 104,0 63 0 57 0 60,0 1,63   0,88471 0,00000
031016 Sastamalan koulutuskuntayhty
2 Kulttuuriala 1,0 3,5 8,2 0 0 6 0 3,0 1,95 2,32370 0,05722 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 22,1 14,0 20 0 12 0 16,0 1,13 1,07636 0,14137 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 15,4 14,5 13 0 4 0 8,5 1,76 2,28546 0,15947 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 14,2 13,6 3 0 17 0 10,0 1,39 2,42982 0,19946 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 7,9 0,0 9 0 0 0 4,5 0,87 1,24344 0,04593 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 1,8 0,0 0 0 0 0 0,0 . 1,14629 0,00000 0,00000
031016 Sastamalan koulutuskuntayhty   64,8 50,4 45 0 39 0 42,0 1,37   0,60345 0,00000
031176 Satakunnan koulutuskuntayhty
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 3,5 8,8 8 0 7 0 7,5 0,82 1,43218 0,08817 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 10,5 11,8 1 0 4 0 2,5 4,47 2,32370 0,04769 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 31,4 18,8 29 0 15 0 22,0 1,14 1,07636 0,19438 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 78,8 85,6 31 0 36 0 33,5 2,45 2,28546 0,62849 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 25,7 31,3 11 0 6 0 8,5 3,35 2,91018 0,20306 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 19,5 23,8 22 0 17 0 19,5 1,11 1,24344 0,19904 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 9,6 5,3 5 0 1 0 3,0 2,48 1,14629 0,02823 0,00000
031176 Satakunnan koulutuskuntayhty   178,9 185,4 107 0 86 0 96,5 1,89   1,38906 0,00000
031816 Savon koulutuskuntayhtymä
2 Kulttuuriala 1,0 9,2 9,5 0 0 10 0 5,0 1,88 2,32370 0,09537 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 54,7 66,8 35 0 38 0 36,5 1,67 1,07636 0,32250 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 4,3 3,7 1 0 4 0 2,5 1,60 3,04929 0,06258 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 126,0 142,1 39 0 75 0 57,0 2,35 2,28546 1,06937 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 34,3 20,0 49 0 46 0 47,5 0,57 2,42982 0,94743 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 2,0 10,9 9,8 2 0 2 0 2,0 5,16 5,50880 0,09044 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 8,8 13,0 15 0 7 0 11,0 0,99 1,24344 0,11228 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 27,5 37,4 11 0 25 0 18,0 1,80 1,24526 0,18400 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 96,2 73,8 54 0 45 0 49,5 1,72 1,14629 0,46578 0,00000
031816 Savon koulutuskuntayhtymä   371,9 376,2 206 0 252 0 229,0 1,63   3,34975 0,00000
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtym
2 Kulttuuriala 1,0 18,5 19,8 7 0 11 0 9,0 2,13 2,32370 0,17167 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 46,4 62,7 54 0 44 0 49,0 1,11 1,07636 0,43295 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 1,5 0,0 1 0 0 0 0,5 1,51 3,04929 0,01252 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 62,6 52,9 14 0 43 0 28,5 2,03 2,28546 0,53469 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 39,0 42,9 11 0 16 0 13,5 3,04 2,42982 0,26927 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 41,3 42,7 26 0 27 0 26,5 1,58 1,24344 0,27049 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 60,6 65,3 44 0 53 0 48,5 1,30 1,14629 0,45637 0,00000
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtym   269,9 286,3 157 0 194 0 175,5 1,58   2,14795 0,00000
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky.
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 0,0 1,5 0 0 0 0 0,0 . 2,28546 0,00000 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 6,1 4,0 0 0 8 0 4,0 1,26 1,14629 0,03764 0,00000
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky.   6,1 5,5 0 0 8 0 4,0 1,45   0,03764 0,00000
052156 Sk. för Kronoby folkhögskola
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 21,1 21,9 0 0 1 0 0,5 43,01 2,42982 0,00997 0,00000
052156 Sk. för Kronoby folkhögskola   21,1 21,9 0 0 1 0 0,5 43,01   0,00997 0,00000
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Sää
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 5,7 4,5 5 0 13 0 9,0 0,57 1,24344 0,09186 0,00000
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Sää   5,7 4,5 5 0 13 0 9,0 0,57   0,09186 0,00000
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 30,4 36,5 20 0 3 0 11,5 2,91 2,42982 0,22938 0,00000
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry   30,4 36,5 20 0 3 0 11,5 2,91   0,22938 0,00000
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 30,9 31,2 33 0 0 0 16,5 1,88 1,07636 0,14579 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 12,8 14,5 11 0 18 0 14,5 0,94 2,42982 0,28922 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 97,1 88,2 97 0 86 0 91,5 1,01 1,24526 0,93532 0,00000
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy   140,8 133,9 141 0 104 0 122,5 1,12   1,37033 0,00000
023701 Suomen kirkon seurak.op.säät
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 17,7 16,0 15 0 12 0 13,5 1,25 1,43218 0,15871 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 0,0 6,7 0 0 3 0 1,5 2,24 2,32370 0,02861 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 88,7 80,4 13 0 8 0 10,5 8,05 1,24344 0,10718 0,00000
023701 Suomen kirkon seurak.op.säät   106,4 103,1 28 0 23 0 25,5 4,11   0,29450 0,00000
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 110,0 89,3 27 0 145 0 86,0 1,16 1,07636 0,75986 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 77,5 82,7 9 0 13 0 11,0 7,28 3,04929 0,27534 0,00000
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.   187,5 172,0 36 0 158 0 97,0 1,85   1,03521 0,00000
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtym
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 2,0 0,2 0 0 3 0 1,5 0,73 1,07636 0,01325 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 0,5 0,3 0 0 2 0 1,0 0,40 2,28546 0,01876 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 2,4 9,4 0 0 11 0 5,5 1,07 1,14629 0,05175 0,00000
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtym   4,9 9,9 0 0 16 0 8,0 0,93   0,08377 0,00000
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab
2 Kulttuuriala 1,0 0,0 4,6 0 0 0 0 0,0 . 2,32370 0,00000 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 24,8 28,8 10 0 20 0 15,0 1,79 1,07636 0,13253 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 9,8 6,8 9 0 0 0 4,5 1,84 1,24344 0,04593 0,00000
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab   34,6 40,2 19 0 20 0 19,5 1,92   0,17847 0,00000
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbil
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 8,7 11,5 0 0 3 0 1,5 6,74 1,43218 0,01763 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 32,7 3,9 7 0 2 0 4,5 4,07 1,07636 0,03976 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 0,0 11,0 0 0 0 0 0,0 . 3,04929 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 80,3 14,8 16 0 4 0 10,0 4,76 2,28546 0,18761 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 27,4 26,4 33 0 0 0 16,5 1,63 2,91018 0,39417 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 23,0 35,4 12 0 33 0 22,5 1,30 2,42982 0,44878 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 106,2 73,4 38 0 40 0 39,0 2,30 1,24344 0,39808 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 13,3 13,9 10 0 0 0 5,0 2,72 1,24526 0,05111 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 8,3 8,7 7 0 11 0 9,0 0,94 1,14629 0,08469 0,00000
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbil   299,9 199,0 123 0 93 0 108,0 2,31   1,62184 0,00000
051131 TOP Instituutti Oy
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 61,2 55,6 58 0 34 0 46,0 1,27 2,28546 0,86300 0,00000
051131 TOP Instituutti Oy   61,2 55,6 58 0 34 0 46,0 1,27   0,86300 0,00000
017691 TUL:n Kisakeskussäätiö
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 11,9 0,0 12 0 0 0 6,0 0,99 1,24344 0,06124 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 11,9 13,7 12 0 3 0 7,5 1,71 1,24526 0,07667 0,00000
017691 TUL:n Kisakeskussäätiö   23,8 13,7 24 0 3 0 13,5 1,39   0,13791 0,00000
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäät
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 14,1 16,6 8 0 4 0 6,0 2,56 1,43218 0,07054 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 28,1 22,9 9 0 7 0 8,0 3,19 2,32370 0,15260 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 41,0 74,4 34 0 36 0 35,0 1,65 1,07636 0,30925 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 26,9 17,0 6 0 5 0 5,5 3,99 3,04929 0,13767 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 39,8 62,0 14 0 17 0 15,5 3,28 2,28546 0,29079 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 29,8 34,9 41 0 32 0 36,5 0,89 1,24344 0,37256 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 32,9 22,3 29 0 14 0 21,5 1,28 1,24526 0,21978 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 37,7 51,8 16 0 22 0 19,0 2,36 1,14629 0,17878 0,00000
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäät   250,3 301,9 157 0 137 0 147,0 1,88   1,73197 0,00000
008373 Tampereen kaupunki
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 19,6 13,7 20 0 0 0 10,0 1,67 1,07636 0,08836 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 4,1 5,8 9 0 15 0 12,0 0,41 3,04929 0,30037 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 15,1 12,3 11 0 3 0 7,0 1,96 2,28546 0,13133 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 0,0 1,1 0 0 0 0 0,0 . 2,91018 0,00000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 13,4 14,2 13 0 11 0 12,0 1,15 2,42982 0,23935 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 2,0 0,0 0,1 0 0 3 0 1,5 0,03 5,50880 0,06783 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 16,6 34,4 13 0 23 0 18,0 1,42 1,24344 0,18373 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 31,9 29,6 22 0 9 0 15,5 1,98 1,24526 0,15844 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 5,3 0,0 8 0 0 0 4,0 0,66 1,14629 0,03764 0,00000
008373 Tampereen kaupunki   106,0 111,1 96 0 64 0 80,0 1,36   1,20705 0,00000
017671 Tanhuvaaran säätiö
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 0,0 5,0 0 0 0 0 0,0 . 1,24526 0,00000 0,00000
017671 Tanhuvaaran säätiö   0,0 5,0 0 0 0 0 0,0 .   0,00000 0,00000
015961 Teak Oy
2 Kulttuuriala 1,0 26,9 21,6 2 0 12 0 7,0 3,46 2,32370 0,13352 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 81,7 74,5 16 0 22 0 19,0 4,11 2,28546 0,35646 0,00000
015961 Teak Oy   108,6 96,1 18 0 34 0 26,0 3,94   0,48998 0,00000
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 13,7 14,1 5 0 7 0 6,0 2,32 1,43218 0,07054 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 58,7 58,8 17 0 4 0 10,5 5,60 2,32370 0,20029 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 94,5 49,9 43 0 15 0 29,0 2,49 1,07636 0,25623 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 61,0 47,5 3 0 3 0 3,0 18,08 3,04929 0,07509 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 82,0 58,8 62 0 41 0 51,5 1,37 2,28546 0,96619 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 15,1 11,9 16 0 0 0 8,0 1,69 2,42982 0,15957 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 0,0 4,6 0 0 0 0 0,0 . 1,24344 0,00000 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 11,4 17,7 9 0 11 0 10,0 1,46 1,24526 0,10222 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 19,5 24,6 14 0 15 0 14,5 1,52 1,14629 0,13644 0,00000
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö   355,9 287,9 169 0 96 0 132,5 2,43   1,96657 0,00000
011681 Turun ammattiopistosäätiö
2 Kulttuuriala 1,0 0,0 10,5 0 0 0 0 0,0 . 2,32370 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 35,0 23,4 4 0 8 0 6,0 4,87 2,28546 0,11257 0,00000
011681 Turun ammattiopistosäätiö   35,0 33,9 4 0 8 0 6,0 5,74   0,11257 0,00000
008533 Turun kaupunki
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 23,5 25,4 18 0 18 0 18,0 1,36 1,07636 0,15904 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 2,8 4,7 3 0 2 0 2,5 1,51 3,04929 0,06258 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 20,0 28,1 0 0 9 0 4,5 5,34 2,28546 0,08442 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 7,0 11,7 0 0 9 0 4,5 2,08 2,91018 0,10750 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 14,1 15,1 10 0 1 0 5,5 2,65 1,24344 0,05614 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 16,7 20,3 11 0 20 0 15,5 1,19 1,14629 0,14585 0,00000
008533 Turun kaupunki   84,1 105,4 42 0 59 0 50,5 1,88   0,61553 0,00000
016901 Turun kristill.opiston sääti
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 9,2 13,0 15 0 9 0 12,0 0,93 1,43218 0,14108 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 12,8 11,0 0 0 12 0 6,0 1,98 2,32370 0,11445 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 41,0 30,4 40 0 29 0 34,5 1,03 1,24344 0,35215 0,00000
016901 Turun kristill.opiston sääti   63,0 54,4 55 0 50 0 52,5 1,12   0,60767 0,00000
013611 Työtehoseura ry
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 0,0 0,8 0 0 0 0 0,0 . 1,07636 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 26,9 37,3 9 0 10 0 9,5 3,38 2,28546 0,17823 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 51,0 62,7 39 0 14 0 26,5 2,14 2,91018 0,63306 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 5,5 3,7 0 0 3 0 1,5 3,05 2,42982 0,02992 0,00000
013611 Työtehoseura ry   83,3 104,5 48 0 27 0 37,5 2,50   0,84121 0,00000
009053 Vaasan kaupunki
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 0,0 1,5 0 0 0 0 0,0 . 1,43218 0,00000 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 71,0 110,5 33 0 25 0 29,0 3,13 1,07636 0,25623 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 61,7 54,2 40 0 16 0 28,0 2,07 2,28546 0,52531 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 7,6 14,0 19 0 0 0 9,5 1,14 2,42982 0,18949 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 23,9 11,3 11 0 8 0 9,5 1,85 1,24344 0,09697 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 22,3 26,8 24 0 6 0 15,0 1,64 1,14629 0,14115 0,00000
009053 Vaasan kaupunki   186,5 218,3 127 0 55 0 91,0 2,22   1,20914 0,00000
031446 Valkeakosken seud.koulutusky
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 3,7 4,7 0 0 2 0 1,0 4,20 1,43218 0,01176 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 0,9 2,3 1 0 0 0 0,5 3,20 2,32370 0,00954 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 19,2 23,4 6 0 10 0 8,0 2,66 1,07636 0,07068 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 2,9 3,9 1 0 0 0 0,5 6,80 3,04929 0,01252 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 2,9 2,3 1 0 0 1 1,0 2,60 2,28546 0,00938 0,00938
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 2,2 6,6 8 0 0 0 4,0 1,10 1,24344 0,04083 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 0,7 2,6 1 0 0 0 0,5 3,30 1,14629 0,00470 0,00000
031446 Valkeakosken seud.koulutusky   32,5 45,8 18 0 12 1 15,5 2,53   0,15941 0,00938
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.y
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 2,8 3,0 2 0 9 0 5,5 0,52 1,43218 0,06466 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 12,8 12,7 12 0 15 0 13,5 0,94 1,24344 0,13780 0,00000
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.y   15,6 15,7 14 0 24 0 19,0 0,82   0,20246 0,00000
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakesk
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 16,0 21,0 20 0 37 2 29,5 0,63 1,24526 0,29133 0,01022
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakesk   16,0 21,0 20 0 37 2 29,5 0,63   0,29133 0,01022
000923 Vantaan kaupunki
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 2,8 7,5 5 0 9 0 7,0 0,74 2,28546 0,13133 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 0,5 1,1 0 0 0 0 0,0 . 1,24344 0,00000 0,00000
000923 Vantaan kaupunki   3,3 8,6 5 0 9 0 7,0 0,85   0,13133 0,00000
017301 Varalan Säätiö
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 11,3 12,5 6 0 4 0 5,0 2,38 1,24526 0,05111 0,00000
017301 Varalan Säätiö   11,3 12,5 6 0 4 0 5,0 2,38   0,05111 0,00000
031766 Vars.-Suomen maaseutuoppil.
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 17,2 12,6 11 0 7 0 9,0 1,66 1,43218 0,10581 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 10,5 12,0 0 0 6 0 3,0 3,75 2,32370 0,05722 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 81,7 90,7 35 0 21 0 28,0 3,08 2,42982 0,55849 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 8,4 25,6 5 0 1 0 3,0 5,67 1,24344 0,03062 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 6,6 0,0 3 0 0 0 1,5 2,20 1,24526 0,01533 0,00000
031766 Vars.-Suomen maaseutuoppil.   124,4 140,9 54 0 35 0 44,5 2,98   0,76747 0,00000
017681 Vuokatin säätiö
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 49,2 60,3 28 0 18 0 23,0 2,38 1,24526 0,23511 0,00000
017681 Vuokatin säätiö   49,2 60,3 28 0 18 0 23,0 2,38   0,23511 0,00000
016961 Väinö Voionmaan säätiö
2 Kulttuuriala 1,0 17,9 13,2 14 0 1 0 7,5 2,07 2,32370 0,14306 0,00000
016961 Väinö Voionmaan säätiö   17,9 13,2 14 0 1 0 7,5 2,07   0,14306 0,00000
016991 Ylitornion kr.opiston kann.y
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 3,0 6,4 0 0 1 0 0,5 9,40 1,43218 0,00588 0,00000
016991 Ylitornion kr.opiston kann.y   3,0 6,4 0 0 1 0 0,5 9,40   0,00588 0,00000
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtym
2 Kulttuuriala 1,0 0,5 0,0 0 0 0 0 0,0 . 2,32370 0,00000 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 45,8 47,1 36 0 35 0 35,5 1,31 1,07636 0,31366 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,8 1,1 0,0 0 0 0 0 0,0 . 3,04929 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 52,4 42,1 24 0 40 0 32,0 1,48 2,28546 0,60035 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 46,5 63,5 15 0 39 0 27,0 2,04 2,91018 0,64501 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 49,7 66,9 43 0 40 0 41,5 1,40 2,42982 0,82776 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 36,8 28,7 27 0 14 0 20,5 1,60 1,14629 0,19290 0,00000
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtym   232,8 248,3 145 0 168 0 156,5 1,54   2,57968 0,00000
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayht
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 26,8 26,3 22 0 31 0 26,5 1,00 1,07636 0,23414 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 1,7 0,4 9 0 1 0 5,0 0,21 2,28546 0,09380 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 24,0 30,3 19 0 54 0 36,5 0,74 2,42982 0,72803 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 4,8 0,8 0 0 11 0 5,5 0,51 1,24344 0,05614 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 19,6 12,8 1 0 6 0 3,5 4,63 1,14629 0,03293 0,00000
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayht   76,9 70,6 51 0 103 0 77,0 0,96   1,14505 0,00000
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sälls
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 1,9 0,0 7 0 0 0 3,5 0,27 1,43218 0,04115 0,00000
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sälls   1,9 0,0 7 0 0 0 3,5 0,27   0,04115 0,00000
Raportti yhteensä   11.674,3 12.187,5 6.857 318 7.328 403 7.453,0 1,60   95,3815 4,61847