TULOSRAHOITUS 2011 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 27.10.2010 ***
*** RAPORTTI: T14TRP6YX11 ***

AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUSOSUUKSIEN MÄÄRÄYTYMINEN, Hintaryhmäkorjattujen tutkintojen määrä 12.182,0
  -TUTKINNOT-  
  -OPISK.TYÖVUODET- -2008- -2009-   -TULOSRAHAOS.
Porrastustekijä Yksikkö-
hinnan
porrast-
kerroin

2008

2009
omaeh. hlok. omaeh. hlok. keski-
arvo
Op.tv
/tutk.
Tulos-
kerroin
omaeh-
toinen
henki-
löstök.
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 326,4 354,6 224 0 204 0 214,0 1,59 1,43218 2,51589 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 418,3 529,8 176 13 219 0 204,0 2,32 2,32370 3,76728 0,12399
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 2.420,5 2.541,6 1.687 183 1.590 228 1.844,0 1,35 1,07636 14,4772 1,81572
4 Luonnontieteiden ala 0,8 465,3 384,7 118 0 105 0 111,5 3,81 3,04929 2,79096 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,1 2.786,8 2.658,8 1.099 94 1.279 149 1.310,5 2,08 2,28546 22,3067 2,27945
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 2,0 533,1 613,5 391 1 396 0 394,0 1,46 2,91018 9,40037 0,01194
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,2 1.131,2 1.258,1 554 4 602 20 590,0 2,02 2,42982 11,5288 0,23935
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 2,0 67,1 70,6 12 0 38 0 25,0 2,75 5,50880 1,13052 0,00000
7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta 0,9 1.694,2 1.744,6 1.092 23 1.370 4 1.244,5 1,38 1,24344 12,5650 0,13780
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,1 827,2 980,7 767 0 828 2 798,5 1,13 1,24526 8,15213 0,01022
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,8 1.004,2 1.050,5 737 0 697 0 717,0 1,43 1,14629 6,74673 0,00000
Raportti yhteensä 1,0 11.674,3 12.187,5 6.857 318 7.328 403 7.453,0 1,60 1,85284 95,3815 4,61847