Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
 
TULOSRAHOITUS 2012 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 21.09.2011 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu   1 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2012 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 01 Uusimaa
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2006-2009)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2006   perust.   tutk.   2009 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           22.866   4.712  27.578               1.991
   Oppisopimuskoulutus                 25   7.259   7.284               1.200
   Yhteensä                     22.891  11.971  34.862   2.053     6     3.191
   Osuus prosentteina                  66    34    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2009 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)           17.149  49
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         693   2
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   4.303  12
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)  10.036  29
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)  2.681   8
   Yhteensä määrä                 34.862  100   861  1.855  7.341  1.973 10.624   870  7.345  3.993
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    2    5   21    6   30    2   21   11
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita       820    2
   Yo-tutkinnon suorittaneita            4.698   13
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          6.588   19
   Peruskoulu                   22.756   65
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti      22.145   64
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.   2.325    7
   Vuoden 2009 lopussa työllistyneitä       25.322   73
   Vuoden 2009 lopussa opiskelemassa        9.344   27
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2009 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                     15.708   45
   Naisia                     19.154   55
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa    2.886    8
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa     492    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          7.889   23
   Muu perhetyyppi                 23.595   68
   Iän keskiarvo vuoden 2009 lopussa         27,8
   Suomenkielisiä                 30.111   86
   Ruotsinkielisiä                 2.344    7
   Muun kielisiä                  2.407    7
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,0       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm 10.564
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita  1.176    3
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     28.326   81   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu   1 /2
 
  01 Uusimaa
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             88,09     10    880,95     1,31    -11,39    17,26
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         -42,13      6    -252,79     -0,79    -3,50     1,25
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -8,49      3    -25,47     0,06    -13,77     6,79
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -23,59      1    -23,59     0,21    -9,97    12,92
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   -13,88      0     0,00     -0,79    -5,23     5,55
   Mittariarvo yhteensä                             579,10     8,75   -105,58    148,62
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2010       3.499
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2010    2.643               Pätevien opettajien osuus   75,54 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2010     4.072.394 2.115.083  264.487  6.451.964   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2010 (sis. oppisopimuskoul)                   202.902.351 henkilöstömenoista   3,18 %
 
TULOSRAHOITUS 2012 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 21.09.2011 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu   2 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2012 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 02 Varsinais-Suomi
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2006-2009)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2006   perust.   tutk.   2009 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           8.118   1.240   9.358                684
   Oppisopimuskoulutus                 68    983   1.051                19
   Yhteensä                     8.186   2.223  10.409    902     9      703
   Osuus prosentteina                  79    21    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2009 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            5.141  49
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         349   3
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   2.104  20
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)   1.937  19
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   878   8
   Yhteensä määrä                 10.409  100   196   657  1.224   462  3.930   579  2.141  1.220
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    2    6   12    4   38    6   21   12
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita       125    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita            1.231   12
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          1.702   16
   Peruskoulu                    7.351   71
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       7.594   73
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    802    8
   Vuoden 2009 lopussa työllistyneitä        6.547   63
   Vuoden 2009 lopussa opiskelemassa        2.507   24
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2009 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      4.777   46
   Naisia                      5.632   54
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     746    7
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa     133    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          2.575   25
   Muu perhetyyppi                 6.955   67
   Iän keskiarvo vuoden 2009 lopussa         25,5
   Suomenkielisiä                  9.736   94
   Ruotsinkielisiä                  172    2
   Muun kielisiä                   501    5
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       6,9       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  2.001
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   347    3
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     8.062   77   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu   2 /2
 
  02 Varsinais-Suomi
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             29,43     10    294,26     1,42    -11,95    11,69
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          -8,89      6    -53,32     -0,52    -2,55     1,74
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -23,53      3    -70,59     -1,82    -8,78     1,96
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -13,46      1    -13,46     -1,09    -8,03     7,84
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    16,45      0     0,00     2,02    -3,09    12,13
   Mittariarvo yhteensä                             156,88     4,46   -123,74    92,84
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2010       1.013
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2010     827               Pätevien opettajien osuus   81,64 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2010     1.068.394  765.225   98.312  1.931.931   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2010 (sis. oppisopimuskoul)                    63.773.906 henkilöstömenoista   3,03 %
 
TULOSRAHOITUS 2012 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 21.09.2011 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu   3 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2012 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 03 Itä-Uusimaa
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2006-2009)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2006   perust.   tutk.   2009 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           1.416    472   1.888                203
   Oppisopimuskoulutus                 11    373    384                 9
   Yhteensä                     1.427    845   2.272    140     6      212
   Osuus prosentteina                  63    37    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2009 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            1.085  48
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          50   2
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)    336  15
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    620  27
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   181   8
   Yhteensä määrä                  2.272  100    6   79   315   156  1.005   27   277   407
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    0    3   14    7   44    1   12   18
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        48    2
   Yo-tutkinnon suorittaneita             227   10
   Ammat. tutkinnon suorittaneita           463   20
   Peruskoulu                    1.534   68
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       1.471   65
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    154    7
   Vuoden 2009 lopussa työllistyneitä        1.576   69
   Vuoden 2009 lopussa opiskelemassa         587   26
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2009 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      1.159   51
   Naisia                      1.113   49
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     195    9
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      16    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa           590   26
   Muu perhetyyppi                 1.471   65
   Iän keskiarvo vuoden 2009 lopussa         27,0
   Suomenkielisiä                  1.667   73
   Ruotsinkielisiä                  476   21
   Muun kielisiä                   129    6
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       6,9       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm   671
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita    93    4
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     1.188   52   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu   3 /2
 
  03 Itä-Uusimaa
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)              8,92     10     89,17     2,23    -6,10    10,21
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          1,20      6     7,20     0,30    -0,94     1,63
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -0,94      3     -2,82     -0,24    -1,77     2,81
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -5,01      1     -5,01     -1,25    -6,12     7,18
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    -4,17      0     0,00     -1,04    -3,94     1,90
   Mittariarvo yhteensä                             88,55     22,14    -64,39    100,39
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2010        320
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2010     166               Pätevien opettajien osuus   51,88 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2010      720.740  237.132   38.401   996.263   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2010 (sis. oppisopimuskoul)                    14.010.627 henkilöstömenoista   7,11 %
 
TULOSRAHOITUS 2012 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 21.09.2011 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu   4 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2012 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 04 Satakunta
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2006-2009)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2006   perust.   tutk.   2009 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           4.911    282   5.193                402
   Oppisopimuskoulutus                  6    479    485                 9
   Yhteensä                     4.917    761   5.678    606    11      411
   Osuus prosentteina                  87    13    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2009 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            2.532  45
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         192   3
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   1.351  24
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)   1.047  18
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   556  10
   Yhteensä määrä                  5.678  100   39   369   531   177  2.866   138   782   776
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    1    6    9    3   50    2   14   14
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        28    0
   Yo-tutkinnon suorittaneita             439    8
   Ammat. tutkinnon suorittaneita           751   13
   Peruskoulu                    4.460   79
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       4.075   72
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    384    7
   Vuoden 2009 lopussa työllistyneitä        3.201   56
   Vuoden 2009 lopussa opiskelemassa        1.570   28
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2009 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      3.049   54
   Naisia                      2.629   46
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     451    8
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      76    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.538   27
   Muu perhetyyppi                 3.613   64
   Iän keskiarvo vuoden 2009 lopussa         23,7
   Suomenkielisiä                  5.578   98
   Ruotsinkielisiä                   11    0
   Muun kielisiä                    89    2
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       6,8       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm   712
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   231    4
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     2.994   53   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu   4 /2
 
  04 Satakunta
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             20,16     10    201,56     5,04     0,63     8,05
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          -2,62      6    -15,72     -0,66    -1,24     0,31
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -2,93      3     -8,79     -0,73    -4,01     3,02
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -18,21      1    -18,21     -4,55    -9,93     1,81
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    3,60      0     0,00     0,90    -0,93     2,01
   Mittariarvo yhteensä                             158,84     39,71    -7,30    76,32
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2010        557
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2010     442               Pätevien opettajien osuus   79,35 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2010      962.419  362.092   45.276  1.369.787   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2010 (sis. oppisopimuskoul)                    39.749.280 henkilöstömenoista   3,45 %
 
TULOSRAHOITUS 2012 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 21.09.2011 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu   5 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2012 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 05 Kanta-Häme
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2006-2009)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2006   perust.   tutk.   2009 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           3.221    401   3.622                264
   Oppisopimuskoulutus                 18    456    474                 5
   Yhteensä                     3.239    857   4.096    449    11      269
   Osuus prosentteina                  79    21    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2009 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            2.058  50
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         104   3
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)    790  19
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    816  20
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   328   8
   Yhteensä määrä                  4.096  100   165   257   372   189  1.351   527   799   436
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    4    6    9    5   33   13   20   11
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        52    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             416   10
   Ammat. tutkinnon suorittaneita           794   19
   Peruskoulu                    2.834   69
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       2.952   72
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    281    7
   Vuoden 2009 lopussa työllistyneitä        2.619   64
   Vuoden 2009 lopussa opiskelemassa        1.084   26
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2009 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      1.773   43
   Naisia                      2.323   57
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     299    7
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      46    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa           998   24
   Muu perhetyyppi                 2.753   67
   Iän keskiarvo vuoden 2009 lopussa         26,3
   Suomenkielisiä                  3.989   97
   Ruotsinkielisiä                   23    1
   Muun kielisiä                    84    2
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       6,9       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm   916
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   130    3
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     2.528   62   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu   5 /2
 
  05 Kanta-Häme
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -3,25     10    -32,53     -0,65    -14,75     4,44
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          -5,72      6    -34,33     -1,14    -2,48     1,46
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -7,47      3    -22,41     -1,49    -6,78     1,49
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)     2,52      1     2,52     0,50    -4,55     4,52
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    13,93      0     0,00     2,79    -1,59    18,77
   Mittariarvo yhteensä                             -86,75    -17,35   -173,84    45,18
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2010        445
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2010     352               Pätevien opettajien osuus   79,10 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2010      552.265  315.705   37.188   905.158   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2010 (sis. oppisopimuskoul)                    25.999.721 henkilöstömenoista   3,48 %
 
TULOSRAHOITUS 2012 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 21.09.2011 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu   6 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2012 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 06 Pirkanmaa
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2006-2009)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2006   perust.   tutk.   2009 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           9.733   1.136  10.869                815
   Oppisopimuskoulutus                 43   1.416   1.459                28
   Yhteensä                     9.776   2.552  12.328   1.039     8      843
   Osuus prosentteina                  79    21    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2009 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            5.480  44
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         390   3
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   2.860  23
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)   2.473  20
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)  1.125   9
   Yhteensä määrä                 12.328  100   29   968  1.328   579  4.908   693  2.128  1.695
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    0    8   11    5   40    6   17   14
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita       124    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita            1.452   12
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          2.223   18
   Peruskoulu                    8.529   69
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       8.730   71
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    870    7
   Vuoden 2009 lopussa työllistyneitä        7.114   58
   Vuoden 2009 lopussa opiskelemassa        3.336   27
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2009 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      5.901   48
   Naisia                      6.427   52
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     986    8
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa     160    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          3.045   25
   Muu perhetyyppi                 8.137   66
   Iän keskiarvo vuoden 2009 lopussa         25,3
   Suomenkielisiä                 11.975   97
   Ruotsinkielisiä                   18    0
   Muun kielisiä                   335    3
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,0       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  2.291
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   842    7
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     8.171   66   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu   6 /2
 
  06 Pirkanmaa
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             15,05     10    150,49     1,50    -11,90    14,38
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          -2,25      6    -13,51     -0,23    -3,23     7,32
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -7,55      3    -22,64     -0,75    -14,31     9,70
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -7,55      1     -7,55     -0,76    -6,69     8,99
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    2,30      0     0,00     0,23    -6,33     3,67
   Mittariarvo yhteensä                             106,78     10,68    -81,22    119,53
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2010       1.163
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2010     923               Pätevien opettajien osuus   79,36 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2010     1.618.153  874.229   97.585  2.589.967   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2010 (sis. oppisopimuskoul)                    79.257.311 henkilöstömenoista   3,27 %
 
TULOSRAHOITUS 2012 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 21.09.2011 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu   7 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2012 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 07 Päijät-Häme
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2006-2009)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2006   perust.   tutk.   2009 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           4.555    412   4.967                426
   Oppisopimuskoulutus                 18    847    865                19
   Yhteensä                     4.573   1.259   5.832    376     6      445
   Osuus prosentteina                  78    22    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2009 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            2.504  43
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         189   3
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   1.063  18
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)   1.592  27
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   484   8
   Yhteensä määrä                  5.832  100   310   581   750   311  1.800   319  1.147   614
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    5   10   13    5   31    5   20   11
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        59    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             787   13
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          1.019   17
   Peruskoulu                    3.967   68
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       3.756   64
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    463    8
   Vuoden 2009 lopussa työllistyneitä        3.665   63
   Vuoden 2009 lopussa opiskelemassa        1.602   27
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2009 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      2.685   46
   Naisia                      3.147   54
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     493    8
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      78    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.209   21
   Muu perhetyyppi                 4.052   69
   Iän keskiarvo vuoden 2009 lopussa         25,7
   Suomenkielisiä                  5.654   97
   Ruotsinkielisiä                   15    0
   Muun kielisiä                   163    3
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,0       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  1.158
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   245    4
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     4.217   72   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu   7 /2
 
  07 Päijät-Häme
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -42,01     10    -420,08     -5,86    -13,12    -0,41
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          -5,06      6    -30,38     -1,72    -2,59    -0,78
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -13,37      3    -40,11     -0,85    -2,16     0,33
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    53,15      1     53,15     7,72    -0,76    16,06
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    7,29      0     0,00     0,71    -1,60     3,43
   Mittariarvo yhteensä                            -437,42    -63,78   -132,50    -19,43
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2010        495
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2010     415               Pätevien opettajien osuus   83,84 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2010      719.907  295.882   15.664  1.031.453   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2010 (sis. oppisopimuskoul)                    32.973.981 henkilöstömenoista   3,13 %
 
TULOSRAHOITUS 2012 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 21.09.2011 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu   8 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2012 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 08 Kymenlaakso
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2006-2009)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2006   perust.   tutk.   2009 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           3.954    532   4.486                418
   Oppisopimuskoulutus                  6    378    384                 8
   Yhteensä                     3.960    910   4.870    394     8      426
   Osuus prosentteina                  81    19    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2009 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            2.079  43
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         164   3
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   1.183  24
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    941  19
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   503  10
   Yhteensä määrä                  4.870  100   10   260   677   188  2.097   277   736   625
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    0    5   14    4   43    6   15   13
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        27    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             246    5
   Ammat. tutkinnon suorittaneita           756   16
   Peruskoulu                    3.841   79
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       3.426   70
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    326    7
   Vuoden 2009 lopussa työllistyneitä        2.696   55
   Vuoden 2009 lopussa opiskelemassa        1.200   25
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2009 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      2.395   49
   Naisia                      2.475   51
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     326    7
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      58    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.263   26
   Muu perhetyyppi                 3.223   66
   Iän keskiarvo vuoden 2009 lopussa         24,6
   Suomenkielisiä                  4.579   94
   Ruotsinkielisiä                   27    1
   Muun kielisiä                   264    5
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       6,9       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm   886
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   262    5
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     3.715   76   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu   8 /2
 
  08 Kymenlaakso
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -23,52     10    -235,19     -5,88    -14,65    -1,89
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          -0,90      6     -5,40     -0,22    -1,89     1,31
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)    4,94      3     14,81     1,23    -0,49     2,86
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -2,01      1     -2,01     -0,50    -2,98     1,57
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    21,49      0     0,00     5,37    -0,24    18,53
   Mittariarvo yhteensä                            -227,79    -56,95   -153,42    -9,43
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2010        468
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2010     339               Pätevien opettajien osuus   72,44 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2010      782.730  253.106   28.602  1.064.438   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2010 (sis. oppisopimuskoul)                    29.833.563 henkilöstömenoista   3,57 %
 
TULOSRAHOITUS 2012 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 21.09.2011 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu   9 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2012 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 09 Etelä-Karjala
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2006-2009)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2006   perust.   tutk.   2009 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           2.705    205   2.910                229
   Oppisopimuskoulutus                  2    286    288                 6
   Yhteensä                     2.707    491   3.198    379    12      235
   Osuus prosentteina                  85    15    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2009 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            1.393  44
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         116   4
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)    912  29
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    511  16
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   266   8
   Yhteensä määrä                  3.198  100   101   173   405   191  1.218   128   565   417
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    3    5   13    6   38    4   18   13
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        23    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             238    7
   Ammat. tutkinnon suorittaneita           474   15
   Peruskoulu                    2.463   77
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       2.421   76
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    233    7
   Vuoden 2009 lopussa työllistyneitä        1.692   53
   Vuoden 2009 lopussa opiskelemassa         812   25
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2009 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      1.455   45
   Naisia                      1.743   55
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     196    6
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      22    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa           777   24
   Muu perhetyyppi                 2.203   69
   Iän keskiarvo vuoden 2009 lopussa         24,4
   Suomenkielisiä                  3.089   97
   Ruotsinkielisiä                   2    0
   Muun kielisiä                   107    3
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       6,9       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm   410
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   107    3
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     1.753   55   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu   9 /2
 
  09 Etelä-Karjala
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -2,68     10    -26,81     -1,34    -1,73    -0,95
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          -1,40      6     -8,39     -0,70    -2,17     0,77
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   17,15      3     51,46     8,58     4,57    12,58
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -9,48      1     -9,48     -4,74    -5,99    -3,49
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    -3,59      0     0,00     -1,80    -3,46    -0,13
   Mittariarvo yhteensä                              6,78     3,39    -2,41     9,19
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2010        270
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2010     240               Pätevien opettajien osuus   88,89 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2010      367.074  238.158   18.281   623.513   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2010 (sis. oppisopimuskoul)                    19.745.674 henkilöstömenoista   3,16 %
 
TULOSRAHOITUS 2012 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 21.09.2011 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  10 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2012 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 10 Etelä-Savo
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2006-2009)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2006   perust.   tutk.   2009 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           3.512    441   3.953                285
   Oppisopimuskoulutus                 13    503    516                12
   Yhteensä                     3.525    944   4.469    509    11      297
   Osuus prosentteina                  79    21    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2009 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            2.024  45
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         149   3
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   1.088  24
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    811  18
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   397   9
   Yhteensä määrä                  4.469  100   158   329   490   280  1.489   412   719   592
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    4    7   11    6   33    9   16   13
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        42    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             338    8
   Ammat. tutkinnon suorittaneita           961   22
   Peruskoulu                    3.128   70
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       3.261   73
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    293    7
   Vuoden 2009 lopussa työllistyneitä        2.561   57
   Vuoden 2009 lopussa opiskelemassa        1.151   26
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2009 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      2.382   53
   Naisia                      2.087   47
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     334    7
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      55    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.003   22
   Muu perhetyyppi                 3.077   69
   Iän keskiarvo vuoden 2009 lopussa         26,2
   Suomenkielisiä                  4.356   97
   Ruotsinkielisiä                   8    0
   Muun kielisiä                   105    2
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       6,8       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  1.021
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita    78    2
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     2.546   57   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  10 /2
 
  10 Etelä-Savo
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -43,99     10    -439,94     -2,48    -12,17     4,50
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          3,08      6     18,51     0,60    -1,50     2,98
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   47,43      3    142,30     1,00    -7,11    10,14
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -2,00      1     -2,00     -0,15    -2,88     5,62
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    -4,52      0     0,00     1,03    -0,58     2,23
   Mittariarvo yhteensä                            -281,13    -18,36    -73,75    31,32
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2010        454
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2010     380               Pätevien opettajien osuus   83,70 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2010     1.200.258  305.080   27.706  1.533.044   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2010 (sis. oppisopimuskoul)                    30.625.249 henkilöstömenoista   5,01 %
 
TULOSRAHOITUS 2012 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 21.09.2011 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  11 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2012 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 11 Pohjois-Savo
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2006-2009)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2006   perust.   tutk.   2009 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           5.922    775   6.697                512
   Oppisopimuskoulutus                 10    780    790                 8
   Yhteensä                     5.932   1.555   7.487    624     8      520
   Osuus prosentteina                  79    21    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2009 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            3.489  47
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         262   3
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   1.936  26
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)   1.189  16
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   611   8
   Yhteensä määrä                  7.487  100   147   482   710   352  2.685   817  1.338   956
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    2    6    9    5   36   11   18   13
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        72    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             700    9
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          1.441   19
   Peruskoulu                    5.274   70
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       5.687   76
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    553    7
   Vuoden 2009 lopussa työllistyneitä        4.217   56
   Vuoden 2009 lopussa opiskelemassa        2.028   27
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2009 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      3.558   48
   Naisia                      3.929   52
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     643    9
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa     108    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.523   20
   Muu perhetyyppi                 5.213   70
   Iän keskiarvo vuoden 2009 lopussa         25,4
   Suomenkielisiä                  7.351   98
   Ruotsinkielisiä                   6    0
   Muun kielisiä                   130    2
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,0       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  1.303
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   362    5
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     4.053   54   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  11 /2
 
  11 Pohjois-Savo
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             15,70     10    157,01     0,59    -4,99     4,79
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          -1,21      6     -7,26     0,72    -5,18    11,79
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -4,58      3    -13,75     0,34    -16,31     5,56
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -10,69      1    -10,69     -2,53    -9,51    11,43
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    0,78      0     0,00     0,87    -2,24     6,13
   Mittariarvo yhteensä                             125,32     8,74    -35,86    40,94
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2010        670
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2010     552               Pätevien opettajien osuus   82,39 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2010     1.282.880  666.297   32.955  1.982.132   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2010 (sis. oppisopimuskoul)                    47.249.603 henkilöstömenoista   4,20 %
 
TULOSRAHOITUS 2012 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 21.09.2011 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  12 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2012 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 12 Pohjois-Karjala
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2006-2009)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2006   perust.   tutk.   2009 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           4.228    844   5.072                295
   Oppisopimuskoulutus                  3    362    365                 5
   Yhteensä                     4.231   1.206   5.437    496     9      300
   Osuus prosentteina                  78    22    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2009 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            2.398  44
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         197   4
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   1.689  31
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    814  15
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   339   6
   Yhteensä määrä                  5.437  100   138   638   444   257  1.866   470  1.102   522
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    3   12    8    5   34    9   20   10
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        50    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             556   10
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          1.206   22
   Peruskoulu                    3.625   67
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       4.284   79
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    405    7
   Vuoden 2009 lopussa työllistyneitä        2.881   53
   Vuoden 2009 lopussa opiskelemassa        1.587   29
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2009 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      2.662   49
   Naisia                      2.775   51
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     456    8
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      67    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.055   19
   Muu perhetyyppi                 3.859   71
   Iän keskiarvo vuoden 2009 lopussa         26,2
   Suomenkielisiä                  5.321   98
   Ruotsinkielisiä                   5    0
   Muun kielisiä                   111    2
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,0       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  1.090
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   235    4
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     3.366   62   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  12 /2
 
  12 Pohjois-Karjala
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)              8,46     10     84,62     4,23     2,47     5,99
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          -1,60      6     -9,57     -0,80    -0,91    -0,68
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -17,89      3    -53,68     -8,95    -22,47     4,58
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    13,30      1     13,30     6,65    -3,82    17,12
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    -2,27      0     0,00     -1,14    -2,31     0,04
   Mittariarvo yhteensä                             34,66     17,33     5,55    29,12
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2010        524
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2010     449               Pätevien opettajien osuus   85,69 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2010      903.113  511.531   44.671  1.459.314   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2010 (sis. oppisopimuskoul)                    34.619.360 henkilöstömenoista   4,22 %
 
TULOSRAHOITUS 2012 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 21.09.2011 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  13 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2012 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 13 Keski-Suomi
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2006-2009)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2006   perust.   tutk.   2009 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           6.056   1.386   7.442                481
   Oppisopimuskoulutus                 11    866    877                15
   Yhteensä                     6.067   2.252   8.319    532     6      496
   Osuus prosentteina                  73    27    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2009 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            3.714  45
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         299   4
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   2.143  26
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)   1.486  18
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   677   8
   Yhteensä määrä                  8.319  100   333   497   816   449  3.054   511  1.617  1.042
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    4    6   10    5   37    6   19   13
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita       108    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             841   10
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          1.650   20
   Peruskoulu                    5.720   69
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       6.156   74
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    668    8
   Vuoden 2009 lopussa työllistyneitä        4.665   56
   Vuoden 2009 lopussa opiskelemassa        2.217   27
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2009 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      3.832   46
   Naisia                      4.487   54
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     752    9
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa     115    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.661   20
   Muu perhetyyppi                 5.791   70
   Iän keskiarvo vuoden 2009 lopussa         25,6
   Suomenkielisiä                  8.126   98
   Ruotsinkielisiä                   11    0
   Muun kielisiä                   182    2
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,0       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  1.581
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   363    4
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     4.740   57   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  13 /2
 
  13 Keski-Suomi
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -5,88     10    -58,78     -1,18    -17,23     8,12
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          0,66      6     3,95     0,13    -0,66     1,46
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   29,96      3     89,89     5,99     2,44     8,89
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -20,31      1    -20,31     -4,06    -12,26     6,46
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    -4,44      0     0,00     -0,89    -4,46     2,25
   Mittariarvo yhteensä                             14,76     2,95   -135,92    88,89
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2010        853
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2010     714               Pätevien opettajien osuus   83,70 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2010     1.243.100  660.436   69.966  1.973.502   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2010 (sis. oppisopimuskoul)                    47.444.957 henkilöstömenoista   4,16 %
 
TULOSRAHOITUS 2012 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 21.09.2011 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  14 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2012 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 14 Etelä-Pohjanmaa
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2006-2009)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2006   perust.   tutk.   2009 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           4.901    491   5.392                499
   Oppisopimuskoulutus                  5   1.409   1.414                36
   Yhteensä                     4.906   1.900   6.806    539     8      535
   Osuus prosentteina                  72    28    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2009 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            3.256  48
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         261   4
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   1.558  23
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)   1.350  20
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   381   6
   Yhteensä määrä                  6.806  100   150   339   774   342  3.272   440   867   622
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    2    5   11    5   48    6   13    9
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita       100    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             453    7
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          1.573   23
   Peruskoulu                    4.680   69
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       5.075   75
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    530    8
   Vuoden 2009 lopussa työllistyneitä        4.315   63
   Vuoden 2009 lopussa opiskelemassa        1.829   27
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2009 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      3.803   56
   Naisia                      3.003   44
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     620    9
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      62    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.914   28
   Muu perhetyyppi                 4.210   62
   Iän keskiarvo vuoden 2009 lopussa         26,9
   Suomenkielisiä                  6.570   97
   Ruotsinkielisiä                   63    1
   Muun kielisiä                   173    3
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       6,9       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  1.870
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   250    4
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     3.633   53   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  14 /2
 
  14 Etelä-Pohjanmaa
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             22,93     10    229,32     2,55    -8,61     8,49
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          2,79      6     16,77     0,31    -1,87     7,46
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -1,09      3     -3,26     -0,12    -6,51     4,56
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -8,09      1     -8,09     -0,90    -9,63    11,34
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   -16,55      0     0,00     -1,84    -4,67     0,65
   Mittariarvo yhteensä                             234,73     26,08    -74,76    73,16
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2010        660
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2010     472               Pätevien opettajien osuus   71,52 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2010      618.225  298.624   23.118   939.967   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2010 (sis. oppisopimuskoul)                    41.482.060 henkilöstömenoista   2,27 %
 
TULOSRAHOITUS 2012 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 21.09.2011 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  15 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2012 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 15 Pohjanmaa
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2006-2009)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2006   perust.   tutk.   2009 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           4.026    349   4.375                389
   Oppisopimuskoulutus                 10    331    341                10
   Yhteensä                     4.036    680   4.716    362     8      399
   Osuus prosentteina                  86    14    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2009 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            2.539  54
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         220   5
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)    798  17
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    894  19
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   265   6
   Yhteensä määrä                  4.716  100   88   325   320   274  1.776   222  1.040   671
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    2    7    7    6   38    5   22   14
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        55    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             299    6
   Ammat. tutkinnon suorittaneita           741   16
   Peruskoulu                    3.621   77
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       3.557   75
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    529   11
   Vuoden 2009 lopussa työllistyneitä        3.148   67
   Vuoden 2009 lopussa opiskelemassa        1.342   28
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2009 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      2.437   52
   Naisia                      2.279   48
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     398    8
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      49    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.647   35
   Muu perhetyyppi                 2.622   56
   Iän keskiarvo vuoden 2009 lopussa         24,4
   Suomenkielisiä                  1.969   42
   Ruotsinkielisiä                 2.522   53
   Muun kielisiä                   225    5
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       6,9       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm   853
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   374    8
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     3.073   65   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  15 /2
 
  15 Pohjanmaa
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -45,46     10    -454,62     10,52     2,83    18,18
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          14,46      6     86,77     0,07    -0,76     1,14
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -17,33      3    -52,00     -3,38    -5,13    -0,01
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    43,60      1     43,60     -4,85    -9,32    -1,98
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    4,73      0     0,00     -2,36    -4,88    -0,08
   Mittariarvo yhteensä                            -376,25     90,62    21,69    163,99
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2010        499
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2010     357               Pätevien opettajien osuus   71,54 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2010      647.503  497.540   83.246  1.228.290   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2010 (sis. oppisopimuskoul)                    34.101.878 henkilöstömenoista   3,60 %
 
TULOSRAHOITUS 2012 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 21.09.2011 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  16 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2012 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 16 Keski-Pohjanmaa
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2006-2009)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2006   perust.   tutk.   2009 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           2.128    425   2.553                183
   Oppisopimuskoulutus                  6    183    189                 5
   Yhteensä                     2.134    608   2.742    347    13      188
   Osuus prosentteina                  78    22    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2009 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            1.293  47
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         121   4
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)    643  23
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    514  19
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   171   6
   Yhteensä määrä                  2.742  100   107   278   371   138   818   404   454   172
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    4   10   14    5   30   15   17    6
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        26    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             251    9
   Ammat. tutkinnon suorittaneita           490   18
   Peruskoulu                    1.975   72
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       2.057   75
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    232    8
   Vuoden 2009 lopussa työllistyneitä        1.622   59
   Vuoden 2009 lopussa opiskelemassa         806   29
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2009 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      1.217   44
   Naisia                      1.525   56
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     268   10
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      32    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa           770   28
   Muu perhetyyppi                 1.672   61
   Iän keskiarvo vuoden 2009 lopussa         24,8
   Suomenkielisiä                  2.582   94
   Ruotsinkielisiä                  111    4
   Muun kielisiä                    49    2
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,0       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm   478
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   185    7
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     1.343   49   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  16 /2
 
  16 Keski-Pohjanmaa
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -23,10     10    -231,05     -0,71    -2,62     1,20
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          6,98      6     41,86     0,53    -0,56     1,62
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -1,72      3     -5,15     5,55     2,72     8,39
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    18,56      1     18,56     -3,52    -3,82    -3,23
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    -0,72      0     0,00     -1,85    -2,32    -1,39
   Mittariarvo yhteensä                            -175,77     9,23    -8,22    26,69
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2010        259
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2010     203               Pätevien opettajien osuus   78,38 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2010      848.628  625.398   46.585  1.520.614   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2010 (sis. oppisopimuskoul)                    18.976.016 henkilöstömenoista   8,01 %
 
TULOSRAHOITUS 2012 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 21.09.2011 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  17 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2012 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 17 Pohjois-Pohjanmaa
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2006-2009)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2006   perust.   tutk.   2009 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           8.862    676   9.538                707
   Oppisopimuskoulutus                 24    964    988                16
   Yhteensä                     8.886   1.640  10.526    853     8      723
   Osuus prosentteina                  84    16    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2009 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            4.718  45
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         404   4
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   2.715  26
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)   1.880  18
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   809   8
   Yhteensä määrä                 10.526  100   177  1.054  1.046   398  3.826   761  2.029  1.235
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    2   10   10    4   36    7   19   12
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        92    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             865    8
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          1.864   18
   Peruskoulu                    7.705   73
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       7.837   74
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    737    7
   Vuoden 2009 lopussa työllistyneitä        5.865   56
   Vuoden 2009 lopussa opiskelemassa        2.808   27
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2009 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      5.046   48
   Naisia                      5.480   52
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa    1.191   11
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa     134    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          2.314   22
   Muu perhetyyppi                 6.887   65
   Iän keskiarvo vuoden 2009 lopussa         24,8
   Suomenkielisiä                 10.383   99
   Ruotsinkielisiä                   7    0
   Muun kielisiä                   136    1
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,0       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  1.595
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   269    3
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     6.424   61   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  17 /2
 
  17 Pohjois-Pohjanmaa
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)              5,83     10     58,33     -0,11    -17,34     8,20
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          35,36      6    212,18     1,35    -1,26     6,23
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -6,40      3    -19,20     0,66    -6,88     9,43
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -19,46      1    -19,46     -0,88    -14,39    15,70
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   -15,34      0     0,00     -1,02    -6,09     2,81
   Mittariarvo yhteensä                             231,85     8,07   -115,42    71,14
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2010       1.073
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2010     856               Pätevien opettajien osuus   79,78 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2010     2.029.652  994.024   64.133  3.087.809   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2010 (sis. oppisopimuskoul)                    71.890.025 henkilöstömenoista   4,30 %
 
TULOSRAHOITUS 2012 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 21.09.2011 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  18 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2012 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 18 Kainuu
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2006-2009)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2006   perust.   tutk.   2009 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           2.143    81   2.224                178
   Oppisopimuskoulutus                  2    185    187                 6
   Yhteensä                     2.145    266   2.411    250    10      184
   Osuus prosentteina                  89    11    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2009 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            1.061  44
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         108   4
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)    750  31
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    341  14
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   151   6
   Yhteensä määrä                  2.411  100   17   292   263   128   921   102   332   356
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    1   12   11    5   38    4   14   15
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        15    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             103    4
   Ammat. tutkinnon suorittaneita           284   12
   Peruskoulu                    2.009   83
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       1.919   80
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    188    8
   Vuoden 2009 lopussa työllistyneitä        1.240   51
   Vuoden 2009 lopussa opiskelemassa         623   26
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2009 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      1.292   54
   Naisia                      1.119   46
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     199    8
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      41    2
   Asuu omien vanhempiensa kanssa           642   27
   Muu perhetyyppi                 1.529   63
   Iän keskiarvo vuoden 2009 lopussa         23,4
   Suomenkielisiä                  2.364   98
   Ruotsinkielisiä                   1    0
   Muun kielisiä                    46    2
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,0       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm   232
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   129    5
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     1.289   53   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  18 /2
 
  18 Kainuu
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -0,44     10     -4,40     -0,44    -0,44    -0,44
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          1,74      6     10,47     1,74     1,74     1,74
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)    8,41      3     25,23     8,41     8,41     8,41
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -6,76      1     -6,76     -6,76    -6,76    -6,76
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    -2,95      0     0,00     -2,95    -2,95    -2,95
   Mittariarvo yhteensä                             24,53     24,53    24,53    24,53
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2010        248
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2010     203               Pätevien opettajien osuus   81,85 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2010      296.872  223.473   17.287   537.632   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2010 (sis. oppisopimuskoul)                    16.890.378 henkilöstömenoista   3,18 %
 
TULOSRAHOITUS 2012 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 21.09.2011 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  19 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2012 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 19 Lappi
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2006-2009)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2006   perust.   tutk.   2009 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           5.448    358   5.806                405
   Oppisopimuskoulutus                 39    761    800                17
   Yhteensä                     5.487   1.119   6.606    405     6      422
   Osuus prosentteina                  83    17    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2009 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            2.571  39
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         266   4
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   1.682  25
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)   1.506  23
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   581   9
   Yhteensä määrä                  6.606  100   192   390   517   266  2.508   476  1.197  1.060
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    3    6    8    4   38    7   18   16
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        65    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             541    8
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          1.241   19
   Peruskoulu                    4.759   72
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       4.519   68
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    501    8
   Vuoden 2009 lopussa työllistyneitä        3.462   52
   Vuoden 2009 lopussa opiskelemassa        2.088   32
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2009 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      3.284   50
   Naisia                      3.322   50
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     608    9
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa     101    2
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.560   24
   Muu perhetyyppi                 4.337   66
   Iän keskiarvo vuoden 2009 lopussa         25,4
   Suomenkielisiä                  6.474   98
   Ruotsinkielisiä                   5    0
   Muun kielisiä                   127    2
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       6,9       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  1.155
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   555    8
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     4.157   63   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  19 /2
 
  19 Lappi
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -24,23     10    -242,32     -4,30    -5,97    -2,10
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          5,50      6     32,97     1,81    -0,65     8,15
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)    5,39      3     16,18     1,50     0,63     2,34
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    15,49      1     15,49     -0,12    -3,31     2,40
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    -2,15      0     0,00     1,10    -1,21     3,16
   Mittariarvo yhteensä                            -177,67    -27,72    -47,30    -7,10
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2010        536
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2010     417               Pätevien opettajien osuus   77,80 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2010      887.760  329.215   34.427  1.251.401   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2010 (sis. oppisopimuskoul)                    37.637.799 henkilöstömenoista   3,32 %
 
TULOSRAHOITUS 2012 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 21.09.2011 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  20 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2012 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@                                Raportti yhteensä
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2006-2009)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2006   perust.   tutk.   2009 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus          108.705  15.218  123.923               9.366
   Oppisopimuskoulutus                 320  18.821  19.141               1.433
   Yhteensä                    109.025  34.039  143.064  11.255     8    10.799
   Osuus prosentteina                  76    24    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2009 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)           66.484  46
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)        4.534   3
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)  29.904  21
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)  30.758  21
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)  11.384   8
   Yhteensä määrä                 143.064  100  3.224  9.823 18.694  7.110 52.014  8.173 26.615 17.411
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    2    7   13    5   36    6   19   12
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita      1.931    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita           14.681   10
   Ammat. tutkinnon suorittaneita         26.221   18
   Peruskoulu                   100.231   70
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti      100.922   71
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.  10.474    7
   Vuoden 2009 lopussa työllistyneitä       88.408   62
   Vuoden 2009 lopussa opiskelemassa        38.521   27
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2009 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                     68.415   48
   Naisia                     74.649   52
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa   12.047    8
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa    1.845    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa         33.973   24
   Muu perhetyyppi                 95.199   67
   Iän keskiarvo vuoden 2009 lopussa         25,9
   Suomenkielisiä                 131.874   92
   Ruotsinkielisiä                 5.827    4
   Muun kielisiä                  5.363    4
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       6,9       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm 30.787
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita  6.233    4
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     95.578   67   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  20 /2
 
                                 Raportti yhteensä
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)              0,00     10     0,00     0,58    -17,34    18,18
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          -0,00      6     -0,00     -0,08    -5,18    11,79
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -0,00      3     -0,00     0,17    -22,47    12,58
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)     0,00      1     0,00     -0,72    -14,39    17,12
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    -0,00      0     0,00     0,05    -6,33    18,77
   Mittariarvo yhteensä                              0,00     5,15   -173,84    163,99
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2010       14.006
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2010   10.950               Pätevien opettajien osuus   78,18 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2010    20.822.067 10.568.230 1.087.890  32.478.179   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2010 (sis. oppisopimuskoul)                   889.163.739 henkilöstömenoista   3,65 %