TULOSRAHOITUS 2012 *** OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.10.2011 ***
*** RAPORTTI: T13TRP6S12 ***

OPPISOPIMUKSENA JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN LASKENTA VUODELLE 2012.
Vuosien 2009 ja 2010 tutkintojen ja opiskelijoiden keskiarvon mukaan laskettu 2,95 prosentin tulosrahoitus huomioiden.
Koulutuksen järjestäjä Tot.
tutkinto-
jen määrä
ka. 09-10
Tutkint.
tähtäävän
lisäk.
toteut.
opisk.
ka. 09-10
josta
erityis-
opetuk-
sessa
olevia
Ei-tutk.
tav.lisäk
toteut.
opisk.
ka. 09-10
Nykyisin
hinnoin
tot. opis-
kelijoilla
euroa
Tutkinnot
*
tulosraha
euroa
Tulos-
rahan
osuus
(max. 8%)
  Tutkinto-
tavoitt.
koul.
hinta
Ei-tutk.
tavoitt.
koul.
hinta
017081 Ami-säätiö 160,00 561,75 0,00 0,00 1.836.192 43.311 0,02359   3.249,37 2.346,77
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 221,50 525,00 0,25 2,75 1.722.968 59.958 0,03480   3.286,02 2.373,24
014341 AVA-instituutin Kannatusyhd. 59,00 155,25 0,00 19,50 553.500 15.971 0,02885   3.266,59 2.359,21
053041 Axxell Utbildning Ab 44,00 108,25 0,00 7,00 370.362 11.910 0,03216   3.277,39 2.367,01
031636 Espoon seudun koulutusky.Omn 355,00 981,75 0,25 101,25 3.448.479 96.096 0,02787   3.263,36 2.356,87
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayh 195,00 398,50 1,00 179,00 1.726.782 52.785 0,03057   3.272,19 2.363,25
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 99,50 330,75 0,00 130,00 1.388.017 26.934 0,01940   3.235,70 2.336,90
024681 Haaga Instituutti-säätiö 14,50 46,00 0,00 10,25 174.558 3.925 0,02249   3.245,77 2.344,17
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy 6,50 16,25 0,00 0,00 53.116 1.759 0,03313   3.280,55 2.369,29
000913 Helsingin kaupunki 946,50 1.825,75 1,00 138,00 6.295.244 256.210 0,04070   3.305,31 2.387,17
010861 Helsinki Business College Oy 52,00 138,50 0,00 0,00 452.715 14.076 0,03109   3.273,91 2.364,49
016321 Hengitysliitto Heli ry 34,50 80,00 1,25 8,25 283.015 9.339 0,03300   3.280,13 2.368,99
023291 Hevosopisto Oy 0,00 2,00 0,00 0,00 6.537 0 0,00000   3.172,27 2.291,09
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtym 72,50 224,25 0,75 69,50 898.302 19.625 0,02185   3.243,68 2.342,66
053071 Hyria koulutus Oy 236,50 559,50 4,50 67,00 1.994.361 64.019 0,03210   3.277,20 2.366,87
012811 Invalidiliitto ry 4,50 8,00 8,00 0,00 39.224 1.218 0,03106   3.273,78 2.364,40
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtym 49,00 126,50 0,00 64,75 566.348 13.264 0,02342   3.248,83 2.346,38
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhty 119,50 410,00 0,00 72,25 1.510.730 32.348 0,02141   3.242,26 2.341,64
001643 Jalasjärven kunta 52,00 127,00 0,00 0,50 416.305 14.076 0,03381   3.282,79 2.370,91
024761 Johtamistaidon opisto JTO 61,00 187,50 0,00 0,00 612.881 16.512 0,02694   3.260,34 2.354,69
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 104,00 260,50 1,50 95,25 1.078.807 28.152 0,02610   3.257,57 2.352,69
014281 Jollas-Opisto Oy 149,50 206,00 0,00 0,00 673.352 40.468 0,06010   3.368,72 2.432,97
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhty 344,50 901,00 1,50 92,25 3.165.328 93.253 0,02946   3.268,57 2.360,64
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 41,00 223,50 0,00 16,00 768.326 11.098 0,01444   3.219,49 2.325,19
014291 K-instituutti Oy 81,50 228,00 0,00 0,00 745.264 22.061 0,02960   3.269,03 2.360,97
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 97,50 371,00 0,00 41,75 1.311.248 26.392 0,02013   3.238,06 2.338,60
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht 247,50 866,00 0,50 37,50 2.920.039 66.996 0,02294   3.247,27 2.345,25
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 101,00 282,75 0,25 216,25 1.435.141 27.340 0,01905   3.234,54 2.336,06
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lapp 160,50 415,00 0,75 79,25 1.544.824 43.446 0,02812   3.264,20 2.357,48
003203 Kemijärven kaupunki 27,50 65,25 0,00 27,25 277.613 7.444 0,02681   3.259,92 2.354,39
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.opp 7,50 34,75 0,00 39,75 207.426 2.030 0,00979   3.204,27 2.314,19
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 19,00 44,25 0,00 14,75 179.461 5.143 0,02866   3.265,95 2.358,74
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.k 137,00 279,00 0,75 50,50 1.032.410 37.085 0,03592   3.289,69 2.375,89
002863 Kouvolan kaupunki 110,00 304,00 0,00 88,75 1.203.200 29.776 0,02475   3.253,17 2.349,51
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntay 67,50 201,50 0,00 25,00 717.661 18.272 0,02546   3.255,49 2.351,19
031216 Lounais-Suomen koul.ky 78,00 214,00 1,75 41,75 800.922 21.114 0,02636   3.258,44 2.353,32
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntay 40,50 84,00 0,00 15,25 310.572 10.963 0,03530   3.287,66 2.374,42
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul. 115,50 318,00 0,00 19,50 1.085.481 31.265 0,02880   3.266,42 2.359,08
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd. 39,50 117,25 0,00 0,00 383.255 10.692 0,02790   3.263,47 2.356,95
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 83,00 141,25 0,00 0,00 461.704 22.467 0,04866   3.331,33 2.405,97
031486 Optima samkommun 63,00 220,25 0,00 9,25 741.768 17.054 0,02299   3.247,42 2.345,36
031686 Oulun seudun koulutuskuntayh 248,50 848,25 1,50 161,25 3.155.794 67.267 0,02132   3.241,95 2.341,41
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos 19,50 56,75 0,00 11,00 211.467 5.278 0,02496   3.253,86 2.350,02
025651 P-Suomen koulutuskeskussääti 44,50 110,25 0,00 18,25 403.457 12.046 0,02986   3.269,87 2.361,57
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht 177,50 448,75 2,00 162,75 1.854.307 48.048 0,02591   3.256,97 2.352,26
031846 Pirkanmaan koulutuskonserni- 728,00 1.664,75 2,00 112,50 5.710.419 197.064 0,03451   3.285,07 2.372,56
012011 POHTO Oy 22,50 69,25 0,00 32,00 301.901 6.091 0,02017   3.238,22 2.338,71
006093 Porin kaupunki 390,00 911,75 0,00 310,50 3.713.244 105.570 0,02843   3.265,20 2.358,21
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonser 332,00 924,50 0,75 55,00 3.152.979 89.870 0,02850   3.265,44 2.358,38
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus 51,50 125,75 0,00 57,25 546.191 13.941 0,02552   3.255,70 2.351,34
031346 Raision seudun koul.kuntayht 127,00 297,75 0,75 51,25 1.095.469 34.378 0,03138   3.274,85 2.365,17
011541 Rakennusteollisuus RT ry 10,50 30,50 0,00 4,00 109.138 2.842 0,02604   3.257,40 2.352,57
023301 Rastor Oy 70,50 246,75 0,00 41,75 905.112 19.084 0,02108   3.241,19 2.340,86
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhty 186,00 391,75 0,00 41,00 1.377.303 50.349 0,03656   3.291,76 2.377,39
031376 Salon seudun koulutuskuntayh 120,00 231,50 0,75 82,25 952.100 32.483 0,03412   3.283,79 2.371,63
031016 Sastamalan koulutuskuntayhty 50,00 187,75 0,00 81,50 806.098 13.535 0,01679   3.227,16 2.330,73
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 230,50 728,00 0,50 309,00 3.109.896 62.395 0,02006   3.237,85 2.338,45
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtym 216,50 529,25 0,50 15,00 1.766.188 58.605 0,03318   3.280,73 2.369,42
023701 Suomen kirkon seurak.op.säät 70,50 179,50 2,75 9,00 612.473 19.084 0,03116   3.274,12 2.364,65
051131 Suomen Ympäristöop. SYKLI Oy 35,50 108,25 0,00 7,00 370.362 9.610 0,02595   3.257,08 2.352,34
012921 Suomen yrittäjäopiston kann. 31,00 83,50 0,00 15,00 308.347 8.391 0,02721   3.261,23 2.355,33
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtym 56,50 116,25 0,00 11,75 407.725 15.294 0,03751   3.294,88 2.379,64
012031 Toyota Auto Finland Oy 42,00 74,25 0,00 2,50 248.603 11.369 0,04573   3.321,76 2.399,05
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 18,00 50,25 0,00 42,00 263.403 4.872 0,01850   3.232,74 2.334,76
008533 Turun kaupunki 351,00 946,25 1,00 160,25 3.472.949 95.013 0,02736   3.261,70 2.355,67
013611 Työtehoseura ry 81,50 229,50 0,00 3,25 757.839 22.061 0,02911   3.267,43 2.359,81
011291 Uponor Suomi Oy 11,00 14,00 0,00 24,75 104.190 2.978 0,02858   3.265,69 2.358,56
009053 Vaasan kaupunki 153,00 433,25 0,00 53,00 1.541.283 41.416 0,02687   3.260,11 2.354,52
025741 Vakuutustiedon kehittämissää 28,50 65,50 0,00 0,00 214.100 7.715 0,03603   3.290,06 2.376,15
000923 Vantaan kaupunki 186,00 517,25 0,00 37,75 1.779.853 50.349 0,02829   3.264,74 2.357,87
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtym 43,50 98,75 0,75 26,50 386.569 11.775 0,03046   3.271,84 2.363,00
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayht 99,50 225,50 0,25 36,50 823.667 26.934 0,03270   3.279,16 2.368,28
Raportti yhteensä 9.130,50 23.535,00 37,50 3.755,50 85.855.864 2.471.553        

Ammattitutkintoon johtavan koulutuksen hinta on 3268,70 ja muun ammatillisen lisäkoulutuksen 2360,73 euroa.
Budjetissa on 28805 opiskelijaa. Tutkinnon hintaan on laskettu tulosrahoituksena jaettavaksi 270,692 euroa.