TULOSRAHOITUS 2012 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.10.2011 ***
*** RAPORTTI: T14TRP6SX12 ***

AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUSOSUUKSIEN MÄÄRÄYTYMINEN, Hintaryhmäkorjattujen tutkintojen määrä 12.544,6
  -TUTKINNOT-  
  -OPISK.TYÖVUODET- -2009- -2010-   -TULOSRAHAOS.
Porrastustekijä Yksikkö-
hinnan
porrast-
kerroin

2009

2010
omaeh. hlok. omaeh. hlok. keski-
arvo
Op.tv
/tutk.
Tulos-
kerroin
omaeh-
toinen
henki-
löstök.
014501 Ahlmanin koulun Säätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 23,2 24,6 6 0 11 0 8,5 2,81 1,09304 0,07406 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 27,0 44,1 0 0 1 0 0,5 71,11 2,23957 0,00893 0,00000
014501 Ahlmanin koulun Säätiö   50,2 68,7 6 0 12 0 9,0 6,61   0,08299 0,00000
017081 Ami-säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 10,6 17,7 2 0 1 0 1,5 9,43 1,56049 0,01866 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 29,7 27,3 12 0 12 0 12,0 2,38 2,64523 0,25304 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 120,2 177,7 52 0 37 19 54,0 2,76 1,09304 0,38774 0,08278
4 Luonnontieteiden ala 0,9 10,9 30,1 3 0 1 0 2,0 10,25 3,20486 0,05110 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 189,3 199,7 88 61 36 33 109,0 1,78 1,92220 0,95002 0,72018
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 1,8 13,6 37,5 5 0 12 0 8,5 3,01 3,52479 0,23883 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 27,1 27,2 12 0 12 0 12,0 2,26 2,23957 0,21423 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 53,5 32,5 144 0 47 0 95,5 0,45 1,26044 0,95955 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 19,8 17,3 39 0 5 0 22,0 0,84 1,31059 0,22984 0,00000
017081 Ami-säätiö   474,7 567,0 357 61 163 52 316,5 1,65   3,30302 0,80295
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö
2 Kulttuuriala 1,0 19,4 21,1 2 0 15 0 8,5 2,38 2,64523 0,17924 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 0,8 0,1 0 0 2 0 1,0 0,43 1,09304 0,00871 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,9 0,8 1,1 1 0 2 0 1,5 0,62 3,20486 0,03832 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 48,6 57,5 28 13 21 9 35,5 1,49 1,92220 0,37541 0,16855
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö   69,6 79,6 31 13 40 9 46,5 1,60   0,60168 0,16855
053041 Axxell Utbildning Ab
2 Kulttuuriala 1,0 43,9 40,7 12 0 22 0 17,0 2,49 2,64523 0,35847 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 5,8 24,4 6 0 2 0 4,0 3,78 1,09304 0,03485 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 36,1 17,3 18 0 0 0 9,0 2,97 1,92220 0,13791 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 53,7 56,9 6 0 21 0 13,5 4,10 2,23957 0,24101 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 32,0 50,1 20 0 10 0 15,0 2,74 1,26044 0,15072 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 31,6 28,2 20 0 4 0 12,0 2,49 1,31059 0,12537 0,00000
053041 Axxell Utbildning Ab   203,1 217,6 82 0 59 0 70,5 2,98   1,04833 0,00000
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 39,7 50,0 58 0 45 0 51,5 0,87 1,09304 0,44873 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,9 0,1 0,2 1 0 1 0 1,0 0,15 3,20486 0,02555 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 13,2 11,6 5 0 12 0 8,5 1,46 1,92220 0,13024 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 44,9 54,5 30 0 29 0 29,5 1,68 1,26044 0,29641 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 7,1 0,0 3 0 0 0 1,5 2,37 1,15194 0,01377 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 27,6 85,4 25 0 19 0 22,0 2,57 1,31059 0,22984 0,00000
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia   132,6 201,7 122 0 106 0 114,0 1,47   1,14455 0,00000
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht.
2 Kulttuuriala 1,0 6,1 10,9 7 0 0 0 3,5 2,43 2,64523 0,07380 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 30,1 18,2 15 3 15 0 16,5 1,46 1,92220 0,22984 0,02298
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 1,8 6,2 13,1 2 0 16 0 9,0 1,07 3,52479 0,25288 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 0,0 5,4 0 0 0 0 0,0 . 2,23957 0,00000 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 7,0 14,2 2 0 8 0 5,0 2,12 1,26044 0,05024 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 9,5 6,3 1 0 3 0 2,0 3,95 1,15194 0,01837 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 2,7 0,6 1 0 3 0 2,0 0,83 1,31059 0,02089 0,00000
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht.   61,6 68,7 28 3 45 0 38,0 1,71   0,64603 0,02298
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy
2 Kulttuuriala 1,0 3,0 12,8 0 0 0 0 0,0 . 2,64523 0,00000 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 17,9 41,4 14 0 19 0 16,5 1,80 1,09304 0,14377 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,9 0,8 0,0 0 0 0 0 0,0 . 3,20486 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 28,8 21,5 10 0 7 0 8,5 2,96 1,92220 0,13024 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 1,8 4,9 8,4 0 0 0 0 0,0 . 3,52479 0,00000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 29,0 8,5 16 0 8 0 12,0 1,56 2,23957 0,21423 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,8 8,6 4,4 2 0 4 0 3,0 2,17 4,21148 0,10072 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 9,4 13,1 7 0 19 0 13,0 0,87 1,26044 0,13062 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 29,7 32,6 28 0 15 0 21,5 1,45 1,31059 0,22462 0,00000
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy   132,1 142,7 77 0 72 0 74,5 1,84   0,94420 0,00000
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry
2 Kulttuuriala 1,0 10,5 12,5 5 0 9 0 7,0 1,64 2,64523 0,14761 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 7,2 0,0 0 0 0 0 0,0 . 2,23957 0,00000 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,8 0,0 7,2 0 0 0 0 0,0 . 4,21148 0,00000 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 30,5 0,0 22 0 0 0 11,0 1,39 1,26044 0,11052 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 0,0 36,5 0 0 29 0 14,5 1,26 1,15194 0,13315 0,00000
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry   48,2 56,2 27 0 38 0 32,5 1,61   0,39128 0,00000
015901 Faktia Koulutus Oy
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 0,0 1,5 0 0 0 0 0,0 . 1,56049 0,00000 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 27,6 55,4 0 0 3 0 1,5 27,67 2,64523 0,03163 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 51,3 35,4 18 0 40 9 33,5 1,29 1,09304 0,25268 0,03921
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 34,6 13,9 18 0 18 0 18,0 1,35 1,92220 0,27581 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 1,8 14,1 16,6 20 0 2 0 11,0 1,40 3,52479 0,30908 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 29,6 37,6 5 0 9 0 7,0 4,80 2,23957 0,12497 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 0,4 1,8 0 0 5 0 2,5 0,44 1,26044 0,02512 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 12,6 8,1 4 0 29 0 16,5 0,63 1,31059 0,17238 0,00000
015901 Faktia Koulutus Oy   170,2 170,3 65 0 106 9 90,0 1,89   1,19168 0,03921
053131 Folkhälsan Utbildning Ab
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 18,7 24,4 13 0 17 0 15,0 1,44 1,15194 0,13774 0,00000
053131 Folkhälsan Utbildning Ab   18,7 24,4 13 0 17 0 15,0 1,44   0,13774 0,00000
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirttim
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 23,2 25,4 19 0 20 0 19,5 1,25 1,15194 0,17906 0,00000
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirttim   23,2 25,4 19 0 20 0 19,5 1,25   0,17906 0,00000
024681 Haaga Instituutti-säätiö
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 0,2 10,8 0 0 0 0 0,0 . 1,31059 0,00000 0,00000
024681 Haaga Instituutti-säätiö   0,2 10,8 0 0 0 0 0,0 .   0,00000 0,00000
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 12,0 15,6 6 0 7 0 6,5 2,12 1,56049 0,08086 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 9,1 6,4 2 0 4 0 3,0 2,58 1,26044 0,03014 0,00000
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry   21,0 22,0 8 0 11 0 9,5 2,27   0,11100 0,00000
014551 Harjun oppimiskeskus oy
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 6,0 2,7 0 0 0 0 0,0 . 2,23957 0,00000 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,8 0,0 7,7 0 0 5 0 2,5 1,54 4,21148 0,08393 0,00000
014551 Harjun oppimiskeskus oy   6,0 10,4 0 0 5 0 2,5 3,27   0,08393 0,00000
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 8,8 13,6 9 0 13 0 11,0 1,02 1,09304 0,09585 0,00000
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy   8,8 13,6 9 0 13 0 11,0 1,02   0,09585 0,00000
000913 Helsingin kaupunki
2 Kulttuuriala 1,0 30,0 33,9 17 0 55 0 36,0 0,89 2,64523 0,75912 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 76,1 60,8 15 4 69 0 44,0 1,55 1,92220 0,64356 0,03065
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 1,8 0,0 4,1 0 0 0 0 0,0 . 3,52479 0,00000 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 24,7 27,0 20 0 34 0 27,0 0,96 1,26044 0,27129 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 1,9 0,8 0 0 5 0 2,5 0,54 1,31059 0,02612 0,00000
000913 Helsingin kaupunki   132,7 126,6 52 4 163 0 109,5 1,18   1,70008 0,03065
010861 Helsinki Business College Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 23,8 24,2 21 0 7 34 31,0 0,77 1,09304 0,12199 0,14813
010861 Helsinki Business College Oy   23,8 24,2 21 0 7 34 31,0 0,77   0,12199 0,14813
016321 Hengitysliitto Heli ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 30,7 35,4 16 0 14 0 15,0 2,20 1,56049 0,18659 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 28,1 32,5 24 0 8 0 16,0 1,89 1,09304 0,13941 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 12,3 13,2 0 0 5 0 2,5 5,10 1,92220 0,03831 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 51,8 40,0 30 0 34 0 32,0 1,43 1,26044 0,32153 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 11,0 15,6 4 0 2 0 3,0 4,43 1,31059 0,03134 0,00000
016321 Hengitysliitto Heli ry   133,9 136,7 74 0 63 0 68,5 1,98   0,71718 0,00000
023291 Hevosopisto Oy
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 44,0 46,0 13 0 40 0 26,5 1,70 2,23957 0,47310 0,00000
023291 Hevosopisto Oy   44,0 46,0 13 0 40 0 26,5 1,70   0,47310 0,00000
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät.
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 79,3 85,5 18 4 33 0 27,5 3,00 1,26044 0,25622 0,02010
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 1,5 3,6 0 0 2 0 1,0 2,54 1,31059 0,01045 0,00000
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät.   80,8 89,1 18 4 35 0 28,5 2,98   0,26666 0,02010
016311 Hgin kristillisen opist.säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 21,7 24,5 14 0 17 0 15,5 1,49 1,56049 0,19281 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 33,0 26,7 31 0 22 0 26,5 1,13 1,26044 0,26626 0,00000
016311 Hgin kristillisen opist.säätiö   54,7 51,2 45 0 39 0 42,0 1,26   0,45908 0,00000
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä
2 Kulttuuriala 1,0 9,9 13,6 9 0 1 0 5,0 2,35 2,64523 0,10543 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 3,0 2,8 4 0 0 0 2,0 1,45 1,09304 0,01743 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,9 2,9 3,3 0 0 6 0 3,0 1,03 3,20486 0,07664 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 18,1 19,4 22 0 25 0 23,5 0,80 1,92220 0,36009 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 18,1 22,1 33 0 30 0 31,5 0,64 1,26044 0,31650 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 35,2 72,3 35 0 145 0 90,0 0,60 1,31059 0,94027 0,00000
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä   87,2 133,5 103 0 207 0 155,0 0,71   1,81636 0,00000
053071 Hyria koulutus Oy
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 1,5 2,5 0 0 0 0 0,0 . 1,56049 0,00000 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 24,9 38,9 8 0 11 0 9,5 3,36 1,09304 0,08278 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,9 0,9 0,0 3 0 0 0 1,5 0,30 3,20486 0,03832 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 85,2 62,3 8 8 6 13 17,5 4,21 1,92220 0,10726 0,16089
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 16,3 30,8 2 0 12 0 7,0 3,37 2,23957 0,12497 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 19,5 17,2 7 0 7 0 7,0 2,62 1,26044 0,07033 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 1,3 3,9 2 0 0 0 1,0 2,60 1,31059 0,01045 0,00000
053071 Hyria koulutus Oy   149,6 155,6 30 8 36 13 43,5 3,51   0,43411 0,16089
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 93,7 89,7 5 0 59 0 32,0 2,87 1,09304 0,27882 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 0,4 2,2 0 0 0 0 0,0 . 1,92220 0,00000 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 1,8 0,0 100,6 0 0 0 0 0,0 . 3,52479 0,00000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 13,4 13,8 1 0 13 0 7,0 1,95 2,23957 0,12497 0,00000
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht   107,5 206,3 6 0 72 0 39,0 4,02   0,40379 0,00000
012811 Invalidiliitto ry
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 1,0 0,8 1 0 3 0 2,0 0,45 1,09304 0,01743 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,9 3,5 0,0 6 0 0 0 3,0 0,58 3,20486 0,07664 0,00000
012811 Invalidiliitto ry   4,5 0,8 7 0 3 0 5,0 0,53   0,09407 0,00000
011691 Invalidisäätiö
2 Kulttuuriala 1,0 6,3 6,8 8 0 1 0 4,5 1,46 2,64523 0,09489 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 1,2 2,4 8 0 1 0 4,5 0,40 1,92220 0,06895 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 12,9 12,8 12 0 20 0 16,0 0,80 1,26044 0,16076 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 8,3 5,8 8 0 11 0 9,5 0,74 1,15194 0,08724 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 0,0 6,5 0 0 0 0 0,0 . 1,31059 0,00000 0,00000
011691 Invalidisäätiö   28,7 34,3 36 0 33 0 34,5 0,91   0,41184 0,00000
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 6,9 10,2 5 0 8 0 6,5 1,32 1,26044 0,06531 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 11,3 11,0 12 0 11 0 11,5 0,97 1,15194 0,10560 0,00000
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry   18,2 21,2 17 0 19 0 18,0 1,09   0,17091 0,00000
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 2,6 6,8 0 0 1 0 0,5 9,40 1,09304 0,00436 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,9 6,2 5,6 2 0 0 0 1,0 5,90 3,20486 0,02555 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 0,4 0,0 0 0 0 0 0,0 . 1,92220 0,00000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 34,7 41,8 52 0 37 0 44,5 0,86 2,23957 0,79445 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 0,0 2,9 0 0 0 0 0,0 . 1,26044 0,00000 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 106,2 97,3 270 0 223 0 246,5 0,41 1,15194 2,26355 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 15,6 7,0 10 0 8 0 9,0 1,26 1,31059 0,09403 0,00000
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä   165,7 161,4 334 0 269 0 301,5 0,54   3,18193 0,00000
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 46,8 41,5 40 0 36 0 38,0 1,16 1,15194 0,34894 0,00000
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy   46,8 41,5 40 0 36 0 38,0 1,16   0,34894 0,00000
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 4,3 0,0 5 0 0 0 2,5 0,86 1,56049 0,03110 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 50,4 42,6 16 0 14 0 15,0 3,10 1,09304 0,13070 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,9 26,7 17,8 16 0 0 0 8,0 2,78 3,20486 0,20438 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 91,0 92,9 25 0 34 0 29,5 3,12 1,92220 0,45203 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 25,5 38,8 26 0 12 0 19,0 1,69 1,26044 0,19091 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 32,9 15,0 18 0 2 0 10,0 2,40 1,31059 0,10447 0,00000
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä   230,8 207,1 106 0 62 0 84,0 2,61   1,11358 0,00000
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 2,0 2,0 0 0 0 0 0,0 . 1,56049 0,00000 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 18,5 16,2 13 0 6 0 9,5 1,83 1,26044 0,09545 0,00000
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd   20,5 18,2 13 0 6 0 9,5 2,04   0,09545 0,00000
001643 Jalasjärven kunta
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 14,1 17,0 1 7 5 0 6,5 2,39 1,09304 0,02614 0,03050
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 81,5 62,0 134 3 127 1 132,5 0,54 1,92220 1,99964 0,03065
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 1,8 51,7 42,8 17 0 19 0 18,0 2,63 3,52479 0,50576 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 7,5 7,2 7 0 7 0 7,0 1,05 2,23957 0,12497 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,8 3,4 8,8 0 0 0 0 0,0 . 4,21148 0,00000 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 0,4 0,6 2 0 0 0 1,0 0,50 1,31059 0,01045 0,00000
001643 Jalasjärven kunta   158,5 138,4 161 10 158 1 165,0 0,90   2,66696 0,06114
016391 Jkylän krist.opiston säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 31,9 31,9 17 0 25 0 21,0 1,52 1,56049 0,26123 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 24,1 32,1 30 0 20 0 25,0 1,12 1,26044 0,25119 0,00000
016391 Jkylän krist.opiston säätiö   56,0 64,0 47 0 45 0 46,0 1,30   0,51242 0,00000
024761 Johtamistaidon opisto JTO
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 26,3 0,0 0 102 0 0 51,0 0,26 1,09304 0,00000 0,44438
024761 Johtamistaidon opisto JTO   26,3 0,0 0 102 0 0 51,0 0,26   0,00000 0,44438
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky
2 Kulttuuriala 1,0 0,7 7,0 0 0 0 0 0,0 . 2,64523 0,00000 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 10,2 24,1 7 0 2 0 4,5 3,81 1,09304 0,03921 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,9 4,6 9,7 1 0 1 0 1,0 7,15 3,20486 0,02555 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 16,9 22,3 9 0 11 0 10,0 1,96 1,92220 0,15323 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 1,8 6,4 13,9 0 0 0 0 0,0 . 3,52479 0,00000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 17,2 17,1 16 0 0 0 8,0 2,14 2,23957 0,14282 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 3,7 2,9 3 0 4 0 3,5 0,94 1,26044 0,03517 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 13,1 10,4 0 0 10 0 5,0 2,35 1,15194 0,04591 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 18,4 15,5 14 0 13 0 13,5 1,26 1,31059 0,14104 0,00000
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky   91,2 122,9 50 0 41 0 45,5 2,35   0,58293 0,00000
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 3,0 4,0 0 0 5 0 2,5 1,41 1,56049 0,03110 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 27,6 35,9 33 0 16 0 24,5 1,30 2,64523 0,51662 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 41,6 54,0 38 13 28 0 39,5 1,21 1,09304 0,28754 0,05664
4 Luonnontieteiden ala 0,9 1,2 2,2 0 0 0 0 0,0 . 3,20486 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 94,8 89,6 40 0 38 0 39,0 2,36 1,92220 0,59759 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 1,8 51,0 53,0 70 0 43 2 57,5 0,90 3,52479 1,58754 0,02810
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 44,1 41,0 8 0 2 0 5,0 8,51 2,23957 0,08926 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,8 2,5 13,0 3 0 2 0 2,5 3,11 4,21148 0,08393 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 49,2 57,1 31 0 19 0 25,0 2,13 1,26044 0,25119 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 48,4 36,9 21 0 12 0 16,5 2,58 1,15194 0,15152 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 14,0 32,0 10 0 12 0 11,0 2,09 1,31059 0,11492 0,00000
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä   377,4 418,7 254 13 177 2 223,0 1,79   3,71121 0,08473
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 1,1 0,0 1 0 0 0 0,5 1,10 1,92220 0,00766 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 1,3 0,0 0 0 0 0 0,0 . 2,23957 0,00000 0,00000
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä   2,4 0,0 1 0 0 0 0,5 2,40   0,00766 0,00000
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 8,7 9,6 7 0 7 0 7,0 1,31 1,56049 0,08708 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 2,1 4,9 0 0 0 0 0,0 . 2,64523 0,00000 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 25,7 15,7 31 0 38 0 34,5 0,60 1,09304 0,30061 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,9 0,5 0,0 0 0 0 0 0,0 . 3,20486 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 33,8 32,8 21 0 2 0 11,5 2,90 1,92220 0,17621 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 14,2 17,9 9 0 13 1 11,5 1,40 2,23957 0,19638 0,00893
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,8 4,7 0,0 4 0 0 0 2,0 1,18 4,21148 0,06714 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 15,7 25,1 6 0 19 0 12,5 1,63 1,26044 0,12560 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 12,5 15,4 12 0 19 0 15,5 0,90 1,15194 0,14233 0,00000
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä   117,9 121,4 90 0 98 1 94,5 1,27   1,09535 0,00893
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist.
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 3,1 4,5 5 0 3 0 4,0 0,96 1,56049 0,04976 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 5,4 6,7 5 0 0 0 2,5 2,43 1,26044 0,02512 0,00000
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist.   8,5 11,3 10 0 3 0 6,5 1,52   0,07488 0,00000
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht.
2 Kulttuuriala 1,0 4,8 103,8 0 0 3 0 1,5 36,20 2,64523 0,03163 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 0,0 61,0 0 0 49 0 24,5 1,24 1,92220 0,37541 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 51,1 69,3 20 0 42 0 31,0 1,94 2,23957 0,55344 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 16,7 12,7 0 0 11 0 5,5 2,67 1,26044 0,05526 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 47,1 52,7 5 0 20 0 12,5 3,99 1,31059 0,13059 0,00000
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht.   119,7 299,5 25 0 125 0 75,0 2,79   1,14633 0,00000
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 2,5 11,0 1 0 0 0 0,5 13,47 1,56049 0,00622 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 0,0 5,4 0 0 0 0 0,0 . 2,64523 0,00000 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 24,3 21,9 5 15 20 0 20,0 1,15 1,09304 0,10892 0,06535
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 103,8 101,2 18 22 94 15 74,5 1,38 1,92220 0,85808 0,28347
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 46,6 50,4 26 16 24 0 33,0 1,47 2,23957 0,44632 0,14282
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 8,1 9,6 15 0 9 0 12,0 0,74 1,26044 0,12057 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 16,0 11,3 3 0 0 0 1,5 9,09 1,31059 0,01567 0,00000
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä   201,3 210,7 68 53 147 15 141,5 1,46   1,55578 0,49165
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 30,0 29,0 108 0 23 0 65,5 0,45 1,26044 0,65812 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 4,5 0,0 15 0 0 0 7,5 0,30 1,31059 0,07836 0,00000
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry   34,5 29,0 123 0 23 0 73,0 0,43   0,73648 0,00000
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 10,5 12,9 13 0 0 0 6,5 1,80 1,56049 0,08086 0,00000
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd   10,5 12,9 13 0 0 0 6,5 1,80   0,08086 0,00000
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd.
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 25,8 34,8 22 0 13 0 17,5 1,73 1,26044 0,17583 0,00000
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd.   25,8 34,8 22 0 13 0 17,5 1,73   0,17583 0,00000
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 4,5 2,0 0 0 1 0 0,5 6,50 1,56049 0,00622 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 9,9 4,0 12 0 4 0 8,0 0,87 1,26044 0,08038 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 22,2 24,9 18 0 22 0 20,0 1,18 1,15194 0,18365 0,00000
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry   36,6 30,9 30 0 27 0 28,5 1,18   0,27026 0,00000
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia
2 Kulttuuriala 1,0 37,3 36,0 5 0 5 0 5,0 7,33 2,64523 0,10543 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 3,3 6,0 2 0 0 0 1,0 4,65 1,09304 0,00871 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 28,9 38,1 16 0 32 7 27,5 1,22 1,92220 0,36775 0,05363
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 1,8 0,0 7,6 0 0 0 0 0,0 . 3,52479 0,00000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 66,2 70,0 22 0 15 0 18,5 3,68 2,23957 0,33028 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 21,1 27,0 14 0 3 0 8,5 2,83 1,26044 0,08541 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 18,1 15,6 11 0 15 0 13,0 1,30 1,15194 0,11938 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 46,9 56,0 7 0 31 0 19,0 2,71 1,31059 0,19850 0,00000
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia   221,8 256,3 77 0 101 7 92,5 2,58   1,21546 0,05363
003203 Kemijärven kaupunki
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 0,2 0,0 1 0 0 0 0,5 0,23 1,26044 0,00502 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 6,7 0,0 5 0 0 0 2,5 1,33 1,31059 0,02612 0,00000
003203 Kemijärven kaupunki   6,9 0,0 6 0 0 0 3,0 1,15   0,03114 0,00000
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 72,7 69,5 85 0 123 0 104,0 0,68 1,09304 0,90618 0,00000
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil   72,7 69,5 85 0 123 0 104,0 0,68   0,90618 0,00000
011701 Kiipulasäätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 19,2 20,6 30 0 24 0 27,0 0,74 1,09304 0,23526 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 10,8 14,6 3 0 4 0 3,5 3,63 1,92220 0,05363 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 0,0 2,2 0 0 0 0 0,0 . 1,26044 0,00000 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 15,3 14,1 10 0 8 0 9,0 1,63 1,15194 0,08264 0,00000
011701 Kiipulasäätiö   45,2 51,5 43 0 36 0 39,5 1,22   0,37153 0,00000
053011 Kirkkopalvelut ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 7,5 2,8 10 0 10 0 10,0 0,51 1,56049 0,12440 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 9,0 9,3 0 0 3 0 1,5 6,08 2,64523 0,03163 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 5,3 4,3 22 0 11 0 16,5 0,29 1,26044 0,16579 0,00000
053011 Kirkkopalvelut ry   21,7 16,3 32 0 24 0 28,0 0,68   0,32181 0,00000
017261 Kisakalliosäätiö
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 0,0 15,0 0 0 0 0 0,0 . 1,15194 0,00000 0,00000
017261 Kisakalliosäätiö   0,0 15,0 0 0 0 0 0,0 .   0,00000 0,00000
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 2,9 1,7 4 0 3 0 3,5 0,66 1,56049 0,04354 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,9 4,2 6,0 0 0 0 0 0,0 . 3,20486 0,00000 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 19,7 12,8 20 0 3 0 11,5 1,41 1,26044 0,11555 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 0,0 5,6 0 0 0 0 0,0 . 1,31059 0,00000 0,00000
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry   26,8 26,1 24 0 6 0 15,0 1,76   0,15909 0,00000
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 17,0 1,1 8 0 2 0 5,0 1,81 1,09304 0,04357 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 1,0 3,6 0 0 0 0 0,0 . 1,92220 0,00000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 0,0 6,6 0 0 0 0 0,0 . 2,23957 0,00000 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 0,0 1,6 0 0 0 0 0,0 . 1,26044 0,00000 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 0,0 0,2 0 0 0 0 0,0 . 1,31059 0,00000 0,00000
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy   18,0 13,0 8 0 2 0 5,0 3,10   0,04357 0,00000
016231 Korpisaaren säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 9,2 4,6 4 0 5 0 4,5 1,53 1,56049 0,05598 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 0,0 3,0 0 0 0 0 0,0 . 2,64523 0,00000 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 5,7 5,7 7 0 5 0 6,0 0,95 1,09304 0,05228 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 16,8 6,9 5 0 7 0 6,0 1,98 1,26044 0,06029 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 0,7 0,2 2 0 1 0 1,5 0,30 1,31059 0,01567 0,00000
016231 Korpisaaren säätiö   32,4 20,4 18 0 18 0 18,0 1,47   0,18421 0,00000
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 0,0 1,0 0 0 0 0 0,0 . 1,56049 0,00000 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 14,9 18,9 3 0 10 0 6,5 2,60 1,09304 0,05664 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 12,1 3,9 0 0 10 0 5,0 1,60 1,92220 0,07661 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 1,8 1,5 1,3 0 0 1 0 0,5 2,80 3,52479 0,01405 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 30,7 4,3 10 0 23 0 16,5 1,06 1,26044 0,16579 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 17,4 12,6 6 0 8 0 7,0 2,14 1,31059 0,07313 0,00000
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky   76,6 42,0 19 0 52 0 35,5 1,67   0,38622 0,00000
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 5,7 12,6 19 0 5 0 12,0 0,76 1,09304 0,10456 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,9 0,2 0,0 2 0 0 0 1,0 0,10 3,20486 0,02555 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 1,8 19,9 22,7 9 0 7 0 8,0 2,66 3,52479 0,22478 0,00000
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö   25,8 35,3 30 0 12 0 21,0 1,45   0,35489 0,00000
002863 Kouvolan kaupunki
2 Kulttuuriala 1,0 0,0 4,2 0 0 1 0 0,5 4,21 2,64523 0,01054 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 0,0 3,6 0 0 0 0 0,0 . 1,09304 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 4,0 10,7 10 0 11 0 10,5 0,70 1,92220 0,16089 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 29,1 17,3 45 4 25 0 37,0 0,63 2,23957 0,62485 0,03571
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 0,0 0,9 0 0 0 0 0,0 . 1,26044 0,00000 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 4,7 2,4 19 0 15 0 17,0 0,21 1,31059 0,17761 0,00000
002863 Kouvolan kaupunki   37,8 39,0 74 4 52 0 65,0 0,59   0,97389 0,03571
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 46,0 61,3 28 0 47 0 37,5 1,43 1,15194 0,34435 0,00000
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö   46,0 61,3 28 0 47 0 37,5 1,43   0,34435 0,00000
016551 Kymenlaakson Opiston kann.yhd.
2 Kulttuuriala 1,0 7,6 7,0 7 0 6 0 6,5 1,12 2,64523 0,13706 0,00000
016551 Kymenlaakson Opiston kann.yhd.   7,6 7,0 7 0 6 0 6,5 1,12   0,13706 0,00000
016561 Lahden kansanopiston säätiö
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 35,3 37,0 37 0 31 0 34,0 1,06 1,26044 0,34162 0,00000
016561 Lahden kansanopiston säätiö   35,3 37,0 37 0 31 0 34,0 1,06   0,34162 0,00000
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry.
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 2,4 2,1 0 0 0 0 0,0 . 1,56049 0,00000 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 19,4 30,3 14 0 20 0 17,0 1,46 1,26044 0,17081 0,00000
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry.   21,8 32,4 14 0 20 0 17,0 1,59   0,17081 0,00000
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 6,2 3,4 7 0 0 0 3,5 1,37 1,56049 0,04354 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 7,6 5,3 7 0 2 0 4,5 1,44 1,26044 0,04521 0,00000
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry   13,8 8,7 14 0 2 0 8,0 1,41   0,08875 0,00000
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 4,8 5,8 0 0 9 0 4,5 1,17 2,23957 0,08034 0,00000
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht   4,8 5,8 0 0 9 0 4,5 1,17   0,08034 0,00000
031216 Lounais-Suomen koul.ky
2 Kulttuuriala 1,0 6,2 10,0 0 0 3 0 1,5 5,40 2,64523 0,03163 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 1,1 0,6 0 0 1 0 0,5 1,69 1,09304 0,00436 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 14,0 3,0 0 0 0 0 0,0 . 1,92220 0,00000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 0,0 0,2 0 0 0 0 0,0 . 2,23957 0,00000 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 15,2 3,3 0 0 6 0 3,0 3,09 1,26044 0,03014 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 19,9 5,7 0 0 4 0 2,0 6,40 1,31059 0,02089 0,00000
031216 Lounais-Suomen koul.ky   56,4 22,9 0 0 14 0 7,0 5,66   0,08702 0,00000
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 13,7 13,6 0 0 6 0 3,0 4,55 1,09304 0,02614 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 2,9 3,4 0 0 0 0 0,0 . 1,92220 0,00000 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 0,0 1,1 0 0 0 0 0,0 . 1,31059 0,00000 0,00000
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht   16,6 18,1 0 0 6 0 3,0 5,78   0,02614 0,00000
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 36,5 49,9 19 0 34 0 26,5 1,63 1,09304 0,23090 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,9 9,3 16,2 0 0 3 0 1,5 8,50 3,20486 0,03832 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 15,5 17,9 5 0 6 0 5,5 3,04 1,92220 0,08428 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 1,8 36,4 32,0 13 0 2 0 7,5 4,56 3,52479 0,21074 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 22,9 35,2 16 0 18 0 17,0 1,71 1,26044 0,17081 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 19,2 15,4 11 0 15 0 13,0 1,33 1,15194 0,11938 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 29,9 10,2 8 0 31 0 19,5 1,03 1,31059 0,20373 0,00000
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky   169,7 176,8 72 0 109 0 90,5 1,91   1,05815 0,00000
053091 Länsirannikon Koulutus Oy
2 Kulttuuriala 1,0 0,0 1,8 0 0 0 0 0,0 . 2,64523 0,00000 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 39,8 53,0 36 0 79 0 57,5 0,81 1,09304 0,50101 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,9 44,7 33,9 11 0 5 0 8,0 4,91 3,20486 0,20438 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 32,5 134,4 13 0 29 0 21,0 3,97 1,92220 0,32178 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 0,0 52,4 0 0 7 0 3,5 7,49 2,23957 0,06248 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,8 0,0 21,4 0 0 8 0 4,0 2,68 4,21148 0,13429 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 42,0 35,8 13 0 40 0 26,5 1,47 1,26044 0,26626 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 4,0 44,5 0 0 15 0 7,5 3,24 1,15194 0,06887 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 29,6 52,2 17 0 30 0 23,5 1,74 1,31059 0,24551 0,00000
053091 Länsirannikon Koulutus Oy   192,7 429,4 90 0 213 0 151,5 2,05   1,80460 0,00000
023191 M.S.F-oppilaitos Oy
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 45,5 37,7 23 0 34 0 28,5 1,46 1,15194 0,26171 0,00000
023191 M.S.F-oppilaitos Oy   45,5 37,7 23 0 34 0 28,5 1,46   0,26171 0,00000
023311 MJK-koulutuskeskus ry.
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 82,6 81,5 81 0 182 21 142,0 0,58 1,09304 1,14579 0,09149
023311 MJK-koulutuskeskus ry.   82,6 81,5 81 0 182 21 142,0 0,58   1,14579 0,09149
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd.
2 Kulttuuriala 1,0 0,6 0,3 0 0 1 0 0,5 0,90 2,64523 0,01054 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 16,0 14,6 4 0 6 0 5,0 3,06 1,92220 0,07661 0,00000
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd.   16,6 14,9 4 0 7 0 5,5 2,86   0,08716 0,00000
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 399,9 346,9 283 47 277 30 318,5 1,17 1,09304 2,43971 0,33546
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry   399,9 346,9 283 47 277 30 318,5 1,17   2,43971 0,33546
013991 Marttayhdistysten liitto ry
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 28,4 28,3 12 0 16 0 14,0 2,03 1,31059 0,14626 0,00000
013991 Marttayhdistysten liitto ry   28,4 28,3 12 0 16 0 14,0 2,03   0,14626 0,00000
004913 Mikkelin kaupunki
2 Kulttuuriala 1,0 5,7 4,6 1 0 3 0 2,0 2,58 2,64523 0,04217 0,00000
004913 Mikkelin kaupunki   5,7 4,6 1 0 3 0 2,0 2,58   0,04217 0,00000
031486 Optima samkommun
2 Kulttuuriala 1,0 0,7 0,0 0 0 0 0 0,0 . 2,64523 0,00000 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 12,9 28,2 0 0 4 0 2,0 10,28 1,09304 0,01743 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 20,4 18,4 1 0 1 0 1,0 19,40 1,92220 0,01532 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 1,8 13,0 19,4 0 0 0 0 0,0 . 3,52479 0,00000 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 0,6 0,0 0 0 0 0 0,0 . 1,26044 0,00000 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 2,8 5,2 0 0 0 0 0,0 . 1,31059 0,00000 0,00000
031486 Optima samkommun   50,4 71,2 1 0 5 0 3,0 20,27   0,03275 0,00000
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 6,4 14,9 0 0 5 0 2,5 4,26 1,56049 0,03110 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 0,0 11,2 0 0 0 0 0,0 . 1,09304 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 73,7 64,2 55 0 39 0 47,0 1,47 1,92220 0,72018 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 1,8 22,3 23,7 21 0 21 0 21,0 1,10 3,52479 0,59006 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 51,5 39,7 44 0 48 0 46,0 0,99 1,26044 0,46219 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 20,5 22,7 17 0 20 0 18,5 1,17 1,15194 0,16988 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 32,3 37,1 19 0 26 0 22,5 1,54 1,31059 0,23507 0,00000
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy   206,7 213,5 156 0 159 0 157,5 1,33   2,20847 0,00000
022451 Oulun Seudun Setlementti ry
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 27,5 28,2 17 0 25 0 21,0 1,33 1,15194 0,19284 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 3,9 0,0 7 0 0 0 3,5 0,56 1,31059 0,03657 0,00000
022451 Oulun Seudun Setlementti ry   31,4 28,2 24 0 25 0 24,5 1,22   0,22940 0,00000
013101 Oulun diakonissal. säätiö
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 5,4 5,5 6 0 9 0 7,5 0,73 1,26044 0,07536 0,00000
013101 Oulun diakonissal. säätiö   5,4 5,5 6 0 9 0 7,5 0,73   0,07536 0,00000
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht.
2 Kulttuuriala 1,0 8,2 7,6 6 0 0 0 3,0 2,63 2,64523 0,06326 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 47,0 40,4 24 5 30 0 29,5 1,48 1,09304 0,23526 0,02178
4 Luonnontieteiden ala 0,9 8,5 12,1 6 0 5 0 5,5 1,87 3,20486 0,14051 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 89,8 110,0 37 0 40 0 38,5 2,59 1,92220 0,58993 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 1,8 28,7 30,7 15 0 9 0 12,0 2,48 3,52479 0,33718 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 13,1 15,6 11 0 11 0 11,0 1,30 2,23957 0,19638 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,8 6,9 0,7 0 0 0 0 0,0 . 4,21148 0,00000 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 67,3 44,4 63 0 45 0 54,0 1,03 1,26044 0,54257 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 39,8 25,6 26 0 28 0 27,0 1,21 1,15194 0,24793 0,00000
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht.   309,3 287,1 188 5 168 0 180,5 1,65   2,35303 0,02178
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 3,1 2,0 0 0 11 0 5,5 0,46 1,56049 0,06842 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 7,9 41,4 15 0 6 0 10,5 2,35 1,09304 0,09149 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 11,5 4,2 0 0 11 0 5,5 1,43 1,26044 0,05526 0,00000
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos   22,5 47,6 15 0 28 0 21,5 1,63   0,21517 0,00000
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 10,6 7,4 6 0 15 0 10,5 0,86 1,56049 0,13062 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 3,1 3,3 3 0 3 0 3,0 1,07 1,09304 0,02614 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 24,2 24,5 25 0 15 0 20,0 1,22 1,26044 0,20095 0,00000
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd   37,9 35,2 34 0 33 0 33,5 1,09   0,35771 0,00000
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 62,8 41,9 20 0 23 0 21,5 2,43 1,09304 0,18734 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,9 1,6 3,8 0 0 0 0 0,0 . 3,20486 0,00000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 9,5 14,6 3 0 3 0 3,0 4,02 2,23957 0,05356 0,00000
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö   73,9 60,3 23 0 26 0 24,5 2,74   0,24089 0,00000
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht.
2 Kulttuuriala 1,0 10,8 7,3 3 0 10 0 6,5 1,39 2,64523 0,13706 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 73,6 78,3 36 0 49 0 42,5 1,79 1,09304 0,37031 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,9 45,0 28,9 4 0 5 0 4,5 8,21 3,20486 0,11496 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 96,4 99,1 54 6 32 0 46,0 2,13 1,92220 0,65888 0,04597
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 1,8 11,3 13,3 11 0 9 0 10,0 1,23 3,52479 0,28098 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 42,6 65,3 15 0 19 0 17,0 3,17 2,23957 0,30350 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 8,6 26,1 7 0 5 0 6,0 2,89 1,26044 0,06029 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 7,8 12,2 0 0 15 0 7,5 1,33 1,15194 0,06887 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 58,3 47,5 71 0 38 0 54,5 0,97 1,31059 0,56939 0,00000
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht.   354,4 378,0 201 6 182 0 194,5 1,88   2,56425 0,04597
017791 Palloilu Säätiö
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 16,3 20,9 3 0 5 0 4,0 4,65 2,23957 0,07141 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 0,0 4,0 0 0 0 0 0,0 . 1,26044 0,00000 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 24,7 30,2 13 0 18 0 15,5 1,77 1,15194 0,14233 0,00000
017791 Palloilu Säätiö   41,0 55,1 16 0 23 0 19,5 2,46   0,21374 0,00000
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 12,6 19,9 7 0 13 0 10,0 1,63 1,56049 0,12440 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 12,0 17,4 6 0 0 0 3,0 4,90 2,64523 0,06326 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 0,0 4,1 0 0 0 0 0,0 . 1,92220 0,00000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 90,7 90,5 21 0 39 0 30,0 3,02 2,23957 0,53559 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 25,6 17,4 1 0 6 0 3,5 6,14 1,26044 0,03517 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 0,0 0,2 0 0 2 0 1,0 0,10 1,15194 0,00918 0,00000
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä   140,9 149,5 35 0 60 0 47,5 3,06   0,76759 0,00000
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd.
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 4,2 3,6 0 0 1 0 0,5 7,81 1,56049 0,00622 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 3,0 4,8 3 0 3 0 3,0 1,30 1,26044 0,03014 0,00000
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd.   7,2 8,4 3 0 4 0 3,5 2,23   0,03636 0,00000
031846 Pirkanmaan koulutuskonserni-ky
2 Kulttuuriala 1,0 1,8 9,5 0 0 0 0 0,0 . 2,64523 0,00000 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 5,2 14,9 3 0 5 0 4,0 2,51 1,09304 0,03485 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,9 8,6 2,4 0 0 7 0 3,5 1,57 3,20486 0,08942 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 27,9 22,8 20 0 31 0 25,5 0,99 1,92220 0,39073 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 20,3 22,0 1 0 6 0 3,5 6,04 2,23957 0,06248 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 75,9 64,7 37 0 58 0 47,5 1,48 1,26044 0,47726 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 7,7 6,7 3 0 8 0 5,5 1,31 1,31059 0,05746 0,00000
031846 Pirkanmaan koulutuskonserni-ky   147,4 143,0 64 0 115 0 89,5 1,62   1,11221 0,00000
023241 Pohj.-Pohjanmaan liik.op.säät.
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 10,5 5,0 14 0 0 0 7,0 1,11 1,15194 0,06428 0,00000
023241 Pohj.-Pohjanmaan liik.op.säät.   10,5 5,0 14 0 0 0 7,0 1,11   0,06428 0,00000
006093 Porin kaupunki
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 17,0 0,0 12 0 0 0 6,0 1,42 1,09304 0,05228 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 72,5 0,0 29 0 0 0 14,5 2,50 1,92220 0,22218 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 56,0 0,0 13 0 0 0 6,5 4,31 2,23957 0,11604 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,8 23,0 0,0 12 0 0 0 6,0 1,92 4,21148 0,20143 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 21,4 0,0 12 0 0 0 6,0 1,78 1,15194 0,05510 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 12,0 0,0 14 0 0 0 7,0 0,86 1,31059 0,07313 0,00000
006093 Porin kaupunki   201,9 0,0 92 0 0 0 46,0 2,19   0,72017 0,00000
016751 Portaanpää ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 24,1 20,8 18 0 20 0 19,0 1,18 1,56049 0,23635 0,00000
016751 Portaanpää ry   24,1 20,8 18 0 20 0 19,0 1,18   0,23635 0,00000
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 2,5 3,8 2 0 8 0 5,0 0,63 1,56049 0,06220 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 2,8 2,9 1 0 10 0 5,5 0,52 2,64523 0,11598 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 28,5 25,5 19 0 11 0 15,0 1,80 1,09304 0,13070 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,9 0,0 0,1 0 0 1 0 0,5 0,11 3,20486 0,01277 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 34,8 38,1 56 0 44 0 50,0 0,73 1,92220 0,76614 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 1,8 1,5 0,6 4 0 2 0 3,0 0,35 3,52479 0,08429 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 69,4 92,8 5 0 36 0 20,5 3,96 2,23957 0,36598 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 28,2 28,7 28 0 8 0 18,0 1,58 1,26044 0,18086 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 0,0 2,9 0 0 3 0 1,5 0,97 1,15194 0,01377 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 42,8 41,1 34 0 26 0 30,0 1,40 1,31059 0,31342 0,00000
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni   210,5 236,5 149 0 149 0 149,0 1,50   2,04612 0,00000
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah.
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 26,0 24,3 6 0 14 0 10,0 2,52 1,09304 0,08713 0,00000
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah.   26,0 24,3 6 0 14 0 10,0 2,52   0,08713 0,00000
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 5,1 8,3 0 0 0 0 0,0 . 1,56049 0,00000 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 2,5 0,0 5 0 0 0 2,5 0,50 2,64523 0,05272 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 17,6 3,4 14 0 5 0 9,5 1,11 1,09304 0,08278 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 22,5 20,3 10 0 6 0 8,0 2,68 1,92220 0,12258 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 5,9 3,0 1 0 5 0 3,0 1,48 2,23957 0,05356 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 29,0 27,9 29 0 11 0 20,0 1,42 1,26044 0,20095 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 16,7 14,9 12 0 16 0 14,0 1,13 1,31059 0,14626 0,00000
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy   99,3 77,8 71 0 43 0 57,0 1,55   0,65885 0,00000
031346 Raision seudun koul.kuntayht.
2 Kulttuuriala 1,0 2,0 0,0 10 0 0 0 5,0 0,20 2,64523 0,10543 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 76,8 88,9 43 0 62 1 53,0 1,56 1,09304 0,45745 0,00436
4 Luonnontieteiden ala 0,9 6,7 2,2 6 0 2 0 4,0 1,11 3,20486 0,10219 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 3,5 14,0 1 0 5 0 3,0 2,92 1,31059 0,03134 0,00000
031346 Raision seudun koul.kuntayht.   89,0 105,1 60 0 69 1 65,0 1,49   0,69641 0,00436
017781 Rakennusliitto ry
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 52,0 49,9 40 24 55 0 59,5 0,86 1,92220 0,72784 0,18387
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 1,8 35,0 15,8 46 0 22 0 34,0 0,75 3,52479 0,95533 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 19,0 33,8 12 0 39 0 25,5 1,04 2,23957 0,45525 0,00000
017781 Rakennusliitto ry   106,0 99,5 98 24 116 0 119,0 0,86   2,13842 0,18387
023301 Rastor Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 72,0 108,7 33 39 43 16 65,5 1,38 1,09304 0,33110 0,23961
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 258,6 226,7 67 4 74 7 76,0 3,19 1,92220 1,08026 0,08428
023301 Rastor Oy   330,6 335,4 100 43 117 23 141,5 2,35   1,41137 0,32389
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 15,4 27,3 6 0 15 0 10,5 2,03 1,56049 0,13062 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 12,6 14,7 4 0 8 0 6,0 2,27 1,26044 0,06029 0,00000
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry   28,0 41,9 10 0 23 0 16,5 2,12   0,19090 0,00000
016781 Reisjärven krist.kansanop.yhd.
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 12,0 12,0 12 0 12 0 12,0 1,00 1,26044 0,12057 0,00000
016781 Reisjärven krist.kansanop.yhd.   12,0 12,0 12 0 12 0 12,0 1,00   0,12057 0,00000
016571 Rovalan Setlementti ry
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 22,7 19,7 25 0 10 0 17,5 1,21 1,26044 0,17583 0,00000
016571 Rovalan Setlementti ry   22,7 19,7 25 0 10 0 17,5 1,21   0,17583 0,00000
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 8,2 5,8 5 0 0 1 3,0 2,34 1,09304 0,02178 0,00436
4 Luonnontieteiden ala 0,9 2,7 2,2 0 0 0 0 0,0 . 3,20486 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 3,3 8,7 0 0 4 0 2,0 3,00 1,92220 0,03065 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 1,8 80,4 72,1 77 0 35 0 56,0 1,36 3,52479 1,57349 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 19,5 21,3 15 0 12 0 13,5 1,51 2,23957 0,24101 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,8 11,6 11,5 12 0 12 0 12,0 0,96 4,21148 0,40286 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 14,7 19,8 9 0 17 0 13,0 1,33 1,26044 0,13062 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 56,1 47,6 35 0 40 0 37,5 1,38 1,15194 0,34435 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 27,6 23,8 16 0 18 0 17,0 1,51 1,31059 0,17761 0,00000
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä   224,2 212,8 169 0 138 1 154,0 1,42   2,92237 0,00436
031376 Salon seudun koulutuskuntayht.
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 46,3 56,0 11 0 15 0 13,0 3,93 1,09304 0,11327 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,9 2,2 0,0 1 0 0 0 0,5 2,20 3,20486 0,01277 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 3,4 5,0 2 0 2 0 2,0 2,10 1,92220 0,03065 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 1,8 18,9 19,0 18 0 23 0 20,5 0,92 3,52479 0,57601 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 28,7 31,2 20 0 20 0 20,0 1,50 1,26044 0,20095 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 4,5 7,0 5 0 4 0 4,5 1,28 1,31059 0,04701 0,00000
031376 Salon seudun koulutuskuntayht.   104,0 118,2 57 0 64 0 60,5 1,84   0,98067 0,00000
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä
2 Kulttuuriala 1,0 8,2 8,4 6 0 7 0 6,5 1,28 2,64523 0,13706 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 14,0 29,6 12 0 28 0 20,0 1,09 1,09304 0,17427 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 14,5 36,7 4 0 14 0 9,0 2,85 1,92220 0,13791 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 13,6 3,0 17 0 3 0 10,0 0,83 2,23957 0,17853 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 0,0 4,9 0 0 0 0 0,0 . 1,31059 0,00000 0,00000
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä   50,4 82,6 39 0 52 0 45,5 1,46   0,62776 0,00000
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 8,8 21,4 7 0 7 0 7,0 2,16 1,56049 0,08708 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 11,8 52,9 4 0 27 0 15,5 2,09 2,64523 0,32684 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 18,8 28,0 15 0 21 0 18,0 1,30 1,09304 0,15684 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 85,6 34,7 36 0 12 0 24,0 2,51 1,92220 0,36775 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 1,8 31,3 33,4 6 0 4 0 5,0 6,47 3,52479 0,14049 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 23,8 0,0 17 0 0 0 8,5 1,40 1,26044 0,08541 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 5,3 13,0 1 0 3 0 2,0 4,58 1,31059 0,02089 0,00000
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä   185,4 183,4 86 0 74 0 80,0 2,30   1,18530 0,00000
031816 Savon koulutuskuntayhtymä
2 Kulttuuriala 1,0 9,5 18,5 10 0 1 0 5,5 2,55 2,64523 0,11598 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 66,8 77,8 38 0 48 16 51,0 1,42 1,09304 0,37467 0,06971
4 Luonnontieteiden ala 0,9 3,7 0,8 4 0 3 0 3,5 0,63 3,20486 0,08942 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 142,1 128,2 75 0 44 0 59,5 2,27 1,92220 0,91171 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 20,0 27,3 46 0 20 0 33,0 0,72 2,23957 0,58914 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,8 9,8 10,3 2 0 0 0 1,0 10,04 4,21148 0,03357 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 13,0 20,6 7 0 2 0 4,5 3,74 1,26044 0,04521 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 37,4 34,7 25 0 35 0 30,0 1,20 1,15194 0,27548 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 73,8 86,6 45 0 49 0 47,0 1,71 1,31059 0,49103 0,00000
031816 Savon koulutuskuntayhtymä   376,2 404,8 252 0 202 16 235,0 1,66   2,92622 0,06971
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
2 Kulttuuriala 1,0 19,8 19,1 11 0 13 0 12,0 1,62 2,64523 0,25304 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 62,7 50,2 44 0 74 0 59,0 0,96 1,09304 0,51408 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 52,9 67,5 43 0 36 0 39,5 1,52 1,92220 0,60525 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 42,9 53,6 16 0 23 0 19,5 2,47 2,23957 0,34813 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 42,7 57,8 27 0 28 0 27,5 1,83 1,26044 0,27631 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 65,3 65,8 53 0 59 0 56,0 1,17 1,31059 0,58506 0,00000
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä   286,3 313,8 194 0 233 0 213,5 1,41   2,58187 0,00000
052156 Sk. för Kronoby folkhögskola
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 21,9 45,8 1 0 4 0 2,5 13,54 2,23957 0,04463 0,00000
052156 Sk. för Kronoby folkhögskola   21,9 45,8 1 0 4 0 2,5 13,54   0,04463 0,00000
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Säät.
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 4,5 3,6 13 0 0 0 6,5 0,63 1,26044 0,06531 0,00000
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Säät.   4,5 3,6 13 0 0 0 6,5 0,63   0,06531 0,00000
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 36,5 34,6 3 0 10 0 6,5 5,47 2,23957 0,11604 0,00000
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry   36,5 34,6 3 0 10 0 6,5 5,47   0,11604 0,00000
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 31,2 25,7 0 0 0 0 0,0 . 1,09304 0,00000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 14,5 14,6 18 0 25 0 21,5 0,68 2,23957 0,38384 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 88,2 99,8 86 0 80 0 83,0 1,13 1,15194 0,76217 0,00000
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy   133,9 140,1 104 0 105 0 104,5 1,31   1,14600 0,00000
051131 Suomen Ympäristöop. SYKLI Oy
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 55,6 70,8 34 0 29 0 31,5 2,01 1,92220 0,48267 0,00000
051131 Suomen Ympäristöop. SYKLI Oy   55,6 70,8 34 0 29 0 31,5 2,01   0,48267 0,00000
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 16,0 20,1 12 0 14 0 13,0 1,39 1,56049 0,16171 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 6,7 4,7 3 0 1 0 2,0 2,86 2,64523 0,04217 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 80,4 84,1 8 0 12 0 10,0 8,23 1,26044 0,10048 0,00000
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö   103,1 109,0 23 0 27 0 25,0 4,24   0,30436 0,00000
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 89,3 106,0 145 0 35 15 97,5 1,00 1,09304 0,78419 0,06535
4 Luonnontieteiden ala 0,9 82,7 73,4 13 0 23 0 18,0 4,34 3,20486 0,45986 0,00000
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy   172,0 179,4 158 0 58 15 115,5 1,52   1,24405 0,06535
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 0,2 0,0 3 0 0 0 1,5 0,07 1,09304 0,01307 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 0,3 0,0 2 0 0 0 1,0 0,15 1,92220 0,01532 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 9,4 0,8 11 0 5 0 8,0 0,64 1,31059 0,08358 0,00000
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä   9,9 0,8 16 0 5 0 10,5 0,51   0,11197 0,00000
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab
2 Kulttuuriala 1,0 4,6 13,8 0 0 4 0 2,0 4,60 2,64523 0,04217 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 28,8 29,0 20 0 21 0 20,5 1,41 1,09304 0,17862 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 6,8 7,9 0 0 5 0 2,5 2,94 1,26044 0,02512 0,00000
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab   40,2 50,6 20 0 30 0 25,0 1,82   0,24591 0,00000
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild.
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 11,5 15,3 3 0 7 0 5,0 2,68 1,56049 0,06220 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 3,9 1,8 2 0 1 0 1,5 1,90 1,09304 0,01307 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,9 11,0 0,0 0 0 0 0 0,0 . 3,20486 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 14,8 25,5 4 0 8 0 6,0 3,36 1,92220 0,09194 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 1,8 26,4 40,2 0 0 0 0 0,0 . 3,52479 0,00000 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 35,4 37,8 33 0 17 0 25,0 1,46 2,23957 0,44632 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 73,4 59,9 40 0 26 0 33,0 2,02 1,26044 0,33157 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 13,9 15,1 0 0 13 0 6,5 2,23 1,15194 0,05969 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 8,7 14,3 11 0 7 0 9,0 1,28 1,31059 0,09403 0,00000
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild.   199,0 209,9 93 0 79 0 86,0 2,38   1,09881 0,00000
017691 TUL:n Kisakeskussäätiö
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 13,7 14,9 3 0 11 0 7,0 2,04 1,15194 0,06428 0,00000
017691 TUL:n Kisakeskussäätiö   13,7 14,9 3 0 11 0 7,0 2,04   0,06428 0,00000
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 16,6 18,9 4 0 6 0 5,0 3,55 1,56049 0,06220 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 22,9 33,8 7 0 9 0 8,0 3,54 2,64523 0,16869 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 74,4 76,2 36 0 54 0 45,0 1,67 1,09304 0,39210 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,9 17,0 19,0 5 0 2 0 3,5 5,14 3,20486 0,08942 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 62,0 49,6 17 0 24 0 20,5 2,72 1,92220 0,31412 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 34,9 40,1 32 0 18 0 25,0 1,50 1,26044 0,25119 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 22,3 17,3 14 0 21 0 17,5 1,13 1,15194 0,16070 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 51,8 45,0 22 0 30 0 26,0 1,86 1,31059 0,27163 0,00000
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö   301,9 299,9 137 0 164 0 150,5 2,00   1,71005 0,00000
008373 Tampereen kaupunki
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 13,7 8,7 0 0 0 0 0,0 . 1,09304 0,00000 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,9 5,8 0,4 15 0 0 0 7,5 0,41 3,20486 0,19161 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 12,3 43,3 3 0 4 0 3,5 7,94 1,92220 0,05363 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 1,8 1,1 0,9 0 0 3 0 1,5 0,67 3,52479 0,04215 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 14,2 16,4 11 0 4 0 7,5 2,04 2,23957 0,13390 0,00000
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,8 0,1 5,9 3 0 0 0 1,5 2,00 4,21148 0,05036 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 34,4 24,4 23 0 11 0 17,0 1,73 1,26044 0,17081 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 29,6 35,3 9 0 23 0 16,0 2,03 1,15194 0,14692 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 0,0 9,0 0 0 0 0 0,0 . 1,31059 0,00000 0,00000
008373 Tampereen kaupunki   111,1 144,3 64 0 45 0 54,5 2,34   0,78937 0,00000
017671 Tanhuvaaran säätiö
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 5,0 6,4 0 0 0 0 0,0 . 1,15194 0,00000 0,00000
017671 Tanhuvaaran säätiö   5,0 6,4 0 0 0 0 0,0 .   0,00000 0,00000
015961 Teak Oy
2 Kulttuuriala 1,0 21,6 20,9 12 0 1 0 6,5 3,27 2,64523 0,13706 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 74,5 90,9 22 0 9 0 15,5 5,34 1,92220 0,23750 0,00000
015961 Teak Oy   96,1 111,8 34 0 10 0 22,0 4,73   0,37457 0,00000
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö
2 Kulttuuriala 1,0 0,0 0,6 0 0 0 0 0,0 . 2,64523 0,00000 0,00000
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö   0,0 0,6 0 0 0 0 0,0 .   0,00000 0,00000
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 14,1 6,4 7 0 8 0 7,5 1,37 1,56049 0,09330 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 58,8 74,2 4 0 26 0 15,0 4,43 2,64523 0,31630 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 49,9 62,9 15 0 39 0 27,0 2,09 1,09304 0,23526 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,9 47,5 27,5 3 0 11 0 7,0 5,36 3,20486 0,17883 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 58,8 99,6 41 0 65 0 53,0 1,49 1,92220 0,81211 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 11,9 7,7 0 0 15 0 7,5 1,31 2,23957 0,13390 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 4,6 15,7 0 0 4 0 2,0 5,08 1,26044 0,02010 0,00000
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 17,7 16,3 11 0 12 0 11,5 1,48 1,15194 0,10560 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 24,6 33,8 15 0 29 0 22,0 1,33 1,31059 0,22984 0,00000
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö   287,9 344,1 96 0 209 0 152,5 2,07   2,12524 0,00000
011681 Turun ammattiopistosäätiö
2 Kulttuuriala 1,0 10,5 5,9 0 0 1 0 0,5 16,40 2,64523 0,01054 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 23,4 35,4 8 0 14 0 11,0 2,67 1,92220 0,16855 0,00000
011681 Turun ammattiopistosäätiö   33,9 41,3 8 0 15 0 11,5 3,27   0,17910 0,00000
008533 Turun kaupunki
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 25,4 19,7 18 0 24 0 21,0 1,07 1,09304 0,18298 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,9 4,7 5,1 2 0 3 0 2,5 1,97 3,20486 0,06387 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 28,1 14,2 9 0 4 0 6,5 3,25 1,92220 0,09960 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 1,8 11,7 11,4 9 0 4 0 6,5 1,78 3,52479 0,18264 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 15,1 6,1 1 0 19 0 10,0 1,06 1,26044 0,10048 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 20,3 20,8 20 0 21 0 20,5 1,00 1,31059 0,21417 0,00000
008533 Turun kaupunki   105,4 77,3 59 0 75 0 67,0 1,36   0,84373 0,00000
016901 Turun kristill.opiston säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 13,0 12,2 9 0 4 0 6,5 1,94 1,56049 0,08086 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 11,0 14,0 12 0 0 0 6,0 2,08 2,64523 0,12652 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 30,4 24,5 29 0 16 0 22,5 1,22 1,26044 0,22607 0,00000
016901 Turun kristill.opiston säätiö   54,4 50,7 50 0 20 0 35,0 1,50   0,43345 0,00000
013611 Työtehoseura ry
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 0,8 2,3 0 0 0 0 0,0 . 1,09304 0,00000 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 37,3 35,0 10 0 14 0 12,0 3,01 1,92220 0,18387 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 1,8 62,7 58,1 14 0 23 0 18,5 3,26 3,52479 0,51981 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 3,7 4,8 3 0 9 0 6,0 0,70 2,23957 0,10712 0,00000
013611 Työtehoseura ry   104,5 100,1 27 0 46 0 36,5 2,80   0,81080 0,00000
009053 Vaasan kaupunki
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 1,5 4,3 0 0 0 0 0,0 . 1,56049 0,00000 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 110,5 97,0 25 0 62 0 43,5 2,39 1,09304 0,37903 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 54,2 72,9 16 0 3 0 9,5 6,69 1,92220 0,14557 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 14,0 13,0 0 0 4 0 2,0 6,75 2,23957 0,03571 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 11,3 10,3 8 0 4 0 6,0 1,80 1,26044 0,06029 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 26,8 32,2 6 0 26 0 16,0 1,84 1,31059 0,16716 0,00000
009053 Vaasan kaupunki   218,3 229,7 55 0 99 0 77,0 2,91   0,78774 0,00000
031446 Valkeakosken seud.koulutusky
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 4,7 5,6 2 0 3 0 2,5 2,06 1,56049 0,03110 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 2,3 2,2 0 0 1 0 0,5 4,50 2,64523 0,01054 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 23,4 49,2 10 0 45 0 27,5 1,32 1,09304 0,23961 0,00000
4 Luonnontieteiden ala 0,9 3,9 0,0 0 0 3 0 1,5 1,30 3,20486 0,03832 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 2,3 14,9 0 1 2 0 1,5 5,73 1,92220 0,01532 0,00766
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 6,6 19,0 0 0 6 0 3,0 4,27 1,26044 0,03014 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 2,6 1,5 0 0 0 0 0,0 . 1,31059 0,00000 0,00000
031446 Valkeakosken seud.koulutusky   45,8 92,4 12 1 60 0 36,5 1,89   0,36504 0,00766
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 3,0 2,2 9 0 2 0 5,5 0,47 1,56049 0,06842 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 12,7 15,6 15 0 9 0 12,0 1,18 1,26044 0,12057 0,00000
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.yhd   15,7 17,8 24 0 11 0 17,5 0,96   0,18899 0,00000
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 32,1 23,2 37 2 28 0 33,5 0,83 1,15194 0,29844 0,00918
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus   32,1 23,2 37 2 28 0 33,5 0,83   0,29844 0,00918
000923 Vantaan kaupunki
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 7,5 4,8 9 0 9 0 9,0 0,68 1,92220 0,13791 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 1,1 4,5 0 0 4 0 2,0 1,40 1,26044 0,02010 0,00000
000923 Vantaan kaupunki   8,6 9,3 9 0 13 0 11,0 0,81   0,15800 0,00000
017301 Varalan Säätiö
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 12,5 9,0 4 0 13 0 8,5 1,26 1,15194 0,07805 0,00000
017301 Varalan Säätiö   12,5 9,0 4 0 13 0 8,5 1,26   0,07805 0,00000
017681 Vuokatin säätiö
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 60,3 76,7 18 0 28 0 23,0 2,98 1,15194 0,21120 0,00000
017681 Vuokatin säätiö   60,3 76,7 18 0 28 0 23,0 2,98   0,21120 0,00000
016961 Väinö Voionmaan säätiö
2 Kulttuuriala 1,0 13,2 18,9 1 0 14 0 7,5 2,14 2,64523 0,15815 0,00000
016961 Väinö Voionmaan säätiö   13,2 18,9 1 0 14 0 7,5 2,14   0,15815 0,00000
016991 Ylitornion kr.opiston kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 6,4 5,0 1 0 0 0 0,5 11,40 1,56049 0,00622 0,00000
016991 Ylitornion kr.opiston kann.yhd   6,4 5,0 1 0 0 0 0,5 11,40   0,00622 0,00000
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 47,1 40,1 35 0 28 0 31,5 1,38 1,09304 0,27447 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 42,1 60,5 40 0 24 0 32,0 1,60 1,92220 0,49033 0,00000
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 1,8 63,5 65,1 39 0 45 0 42,0 1,53 3,52479 1,18012 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 66,9 57,5 40 0 46 0 43,0 1,45 2,23957 0,76767 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 28,7 43,9 14 0 21 0 17,5 2,07 1,31059 0,18283 0,00000
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä   248,3 267,1 168 0 164 0 166,0 1,55   2,89542 0,00000
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 26,3 33,2 31 0 16 0 23,5 1,27 1,09304 0,20476 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 0,4 11,9 1 0 0 0 0,5 12,30 1,92220 0,00766 0,00000
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 30,3 29,0 54 0 28 0 41,0 0,72 2,23957 0,73197 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 0,8 0,0 11 0 0 0 5,5 0,07 1,26044 0,05526 0,00000
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 12,8 15,9 6 0 23 0 14,5 0,99 1,31059 0,15149 0,00000
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym   70,6 90,0 103 0 67 0 85,0 0,94   1,15114 0,00000
Raportti yhteensä   12.183,0 13.176,1 7.328 403 7.668 250 7.824,5 1,62   96,2633 3,73669