TULOSRAHOITUS 2012 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.10.2011 ***
*** RAPORTTI: T14TRP6YX12 ***

AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUSOSUUKSIEN MÄÄRÄYTYMINEN, Hintaryhmäkorjattujen tutkintojen määrä 12.544,6
  -TUTKINNOT-  
  -OPISK.TYÖVUODET- -2009- -2010-   -TULOSRAHAOS.
Porrastustekijä Yksikkö-
hinnan
porrast-
kerroin

2009

2010
omaeh. hlok. omaeh. hlok. keski-
arvo
Op.tv
/tutk.
Tulos-
kerroin
omaeh-
toinen
henki-
löstök.
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 354,6 410,0 204 0 237 0 220,5 1,73 1,56049 2,74292 0,00000
2 Kulttuuriala 1,0 529,8 800,8 219 0 284 0 251,5 2,65 2,64523 5,30327 0,00000
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 2.541,6 2.731,0 1.590 228 1.879 162 1.929,5 1,37 1,09304 15,1131 1,69909
4 Luonnontieteiden ala 0,9 369,1 304,0 105 0 84 0 94,5 3,56 3,20486 2,41426 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 2.658,8 2.769,4 1.279 149 1.311 85 1.412,0 1,92 1,92220 19,8431 1,79278
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 1,8 613,5 757,3 396 0 302 2 350,0 1,96 3,52479 9,80621 0,02810
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 1.258,1 1.394,7 602 20 680 1 651,5 2,04 2,23957 11,4437 0,18745
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,8 70,6 90,8 38 0 31 0 34,5 2,34 4,21148 1,15823 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 1.719,9 1.676,3 1.357 4 1.064 0 1.212,5 1,40 1,26044 12,1627 0,02010
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 1.016,5 1.062,8 841 2 962 0 902,5 1,15 1,15194 8,27824 0,00918
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 1.050,5 1.179,0 697 0 834 0 765,5 1,46 1,31059 7,99752 0,00000
Raportti yhteensä 1,0 12.183,0 13.176,1 7.328 403 7.668 250 7.824,5 1,62 1,86188 96,2633 3,73669