Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
 
TULOSRAHOITUS 2017 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.10.2016 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu   1 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2017 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 01 Uusimaa
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2011-2014)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2011   perust.   tutk.   2014 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           28.771   7.704  36.475               1.579
   Oppisopimuskoulutus                 193   7.723   7.916                217
   Yhteensä                     28.964  15.427  44.391   3.463     8     1.796
   Osuus prosentteina                  65    35    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2014 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)           23.023  52
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)        1.115   3
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   7.930  18
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)   6.476  15
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)  5.847  13
   Yhteensä määrä                 44.391  100   951  2.325  8.233  1.949 15.244  1.048  9.985  4.656
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    2    5   19    4   34    2   22   10
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita      1.425    3
   Yo-tutkinnon suorittaneita            5.271   12
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          7.761   17
   Peruskoulu                   29.934   67
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti      32.068   72
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.   3.087    7
   Vuoden 2014 lopussa työllistyneitä       29.431   66
   Vuoden 2014 lopussa opiskelemassa        11.343   26
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2014 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                     21.087   48
   Naisia                     23.304   52
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa    3.268    7
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa     614    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa         10.972   25
   Muu perhetyyppi                 29.537   67
   Iän keskiarvo vuoden 2014 lopussa         27,4
   Suomenkielisiä                 37.314   84
   Ruotsinkielisiä                 3.315    7
   Muun kielisiä                  3.762    8
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,0       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm 11.117
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita  1.762    4
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     35.544   80   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu   1 /2
 
  01 Uusimaa
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             80,65     10    806,46     2,21    -7,41    13,94
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         -25,98      6    -155,88     -0,57    -6,12     8,72
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -17,95      3    -53,85     -0,56    -16,81    11,65
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -21,35      1    -21,35     -0,92    -9,02     8,80
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   -15,36      0     0,00     -0,17    -5,51     6,09
   Mittariarvo yhteensä                             575,37     16,15    -65,97    111,60
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2015       3.528
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2015    2.951               Pätevien opettajien osuus   83,65 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2015     3.849.416 1.984.318  314.403  6.148.140   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2015 (sis. oppisopimuskoul.)                   252.056.718 henkilöstömenoista   2,44 %
 
TULOSRAHOITUS 2017 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.10.2016 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu   2 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2017 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 02 Varsinais-Suomi
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2011-2014)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2011   perust.   tutk.   2014 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           8.977   1.614  10.591                452
   Oppisopimuskoulutus                 48   1.573   1.621                29
   Yhteensä                     9.025   3.187  12.212   1.183    10      481
   Osuus prosentteina                  74    26    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2014 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            6.051  50
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         401   3
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   2.861  23
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)   1.325  11
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)  1.574  13
   Yhteensä määrä                 12.212  100   270   646  1.935   342  4.528   814  2.415  1.262
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    2    5   16    3   37    7   20   10
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita       291    2
   Yo-tutkinnon suorittaneita            1.271   10
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          2.270   19
   Peruskoulu                    8.380   69
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       9.313   76
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    983    8
   Vuoden 2014 lopussa työllistyneitä        7.361   60
   Vuoden 2014 lopussa opiskelemassa        3.012   25
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2014 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      6.024   49
   Naisia                      6.188   51
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     937    8
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa     143    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          3.008   25
   Muu perhetyyppi                 8.124   67
   Iän keskiarvo vuoden 2014 lopussa         26,2
   Suomenkielisiä                 11.284   92
   Ruotsinkielisiä                  192    2
   Muun kielisiä                   736    6
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,0       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  2.718
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   407    3
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     8.649   71   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu   2 /2
 
  02 Varsinais-Suomi
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -10,35     10    -103,55     -0,47    -9,39    12,76
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          -1,09      6     -6,54     -0,26    -3,14     3,33
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -20,82      3    -62,47     -2,29    -14,21     3,27
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    32,64      1     32,64     2,82    -2,99    14,29
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    -0,37      0     0,00     0,20    -5,34     4,55
   Mittariarvo yhteensä                            -139,91    -10,28   -110,45    88,10
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2015       1.076
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2015     991               Pätevien opettajien osuus   92,10 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2015     1.060.040  370.770   52.180  1.482.991   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2015 (sis. oppisopimuskoul.)                   70.977.290 henkilöstömenoista   2,09 %
 
TULOSRAHOITUS 2017 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.10.2016 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu   3 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2017 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 04 Satakunta
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2011-2014)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2011   perust.   tutk.   2014 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           5.213    913   6.126                229
   Oppisopimuskoulutus                  2    702    704                13
   Yhteensä                     5.215   1.615   6.830    799    12      242
   Osuus prosentteina                  76    24    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2014 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            3.258  48
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         219   3
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   1.757  26
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    619   9
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   977  14
   Yhteensä määrä                  6.830  100   62   404   790   123  3.027   121  1.484   819
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    1    6   12    2   44    2   22   12
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        86    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             522    8
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          1.287   19
   Peruskoulu                    4.935   72
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       5.234   77
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    529    8
   Vuoden 2014 lopussa työllistyneitä        3.872   57
   Vuoden 2014 lopussa opiskelemassa        1.939   28
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2014 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      3.365   49
   Naisia                      3.465   51
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     468    7
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      71    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.691   25
   Muu perhetyyppi                 4.600   67
   Iän keskiarvo vuoden 2014 lopussa         25,4
   Suomenkielisiä                  6.704   98
   Ruotsinkielisiä                   8    0
   Muun kielisiä                   118    2
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       6,9       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  1.268
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   259    4
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     3.690   54   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu   3 /2
 
  04 Satakunta
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -11,39     10    -113,91     -3,80    -10,16     1,01
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          1,93      6     11,57     0,64     0,24     0,96
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   11,17      3     33,51     3,72    -0,22     8,51
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -4,59      1     -4,59     -1,53    -3,72    -0,10
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    2,88      0     0,00     0,96    -0,40     1,84
   Mittariarvo yhteensä                             -73,42    -24,47    -71,05    16,47
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2015        482
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2015     429               Pätevien opettajien osuus   89,00 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2015      742.227  321.737   50.506  1.114.470   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2015 (sis. oppisopimuskoul.)                   39.564.427 henkilöstömenoista   2,82 %
 
TULOSRAHOITUS 2017 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.10.2016 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu   4 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2017 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 05 Kanta-Häme
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2011-2014)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2011   perust.   tutk.   2014 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           3.389    369   3.758                138
   Oppisopimuskoulutus                  5    444    449                 8
   Yhteensä                     3.394    813   4.207    433    10      146
   Osuus prosentteina                  81    19    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2014 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            2.080  49
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         139   3
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   1.016  24
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    403  10
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   569  14
   Yhteensä määrä                  4.207  100    9   183   465   88  1.671   529   877   385
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    0    4   11    2   40   13   21    9
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        67    2
   Yo-tutkinnon suorittaneita             328    8
   Ammat. tutkinnon suorittaneita           675   16
   Peruskoulu                    3.137   75
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       3.235   77
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    301    7
   Vuoden 2014 lopussa työllistyneitä        2.479   59
   Vuoden 2014 lopussa opiskelemassa        1.195   28
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2014 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      1.916   46
   Naisia                      2.291   54
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     250    6
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      47    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.124   27
   Muu perhetyyppi                 2.786   66
   Iän keskiarvo vuoden 2014 lopussa         25,1
   Suomenkielisiä                  4.087   97
   Ruotsinkielisiä                   14    0
   Muun kielisiä                   106    3
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,0       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm   768
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   198    5
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     2.700   64   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu   4 /2
 
  05 Kanta-Häme
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -21,72     10    -217,17     -4,34    -22,23     1,00
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          -3,37      6    -20,23     -0,67    -3,70     1,86
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)    6,04      3     18,13     1,21    -0,61     3,67
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)     2,87      1     2,87     0,57    -1,81     5,99
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    16,18      0     0,00     3,24    -1,41    15,69
   Mittariarvo yhteensä                            -216,40    -43,28   -211,19    10,11
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2015        373
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2015     324               Pätevien opettajien osuus   86,86 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2015      597.072  395.425   55.883  1.048.380   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2015 (sis. oppisopimuskoul.)                   26.106.802 henkilöstömenoista   4,02 %
 
TULOSRAHOITUS 2017 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.10.2016 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu   5 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2017 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 06 Pirkanmaa
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2011-2014)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2011   perust.   tutk.   2014 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           10.910   1.780  12.690                582
   Oppisopimuskoulutus                 87   1.808   1.895                47
   Yhteensä                     10.997   3.588  14.585   1.513    10      629
   Osuus prosentteina                  75    25    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2014 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            6.725  46
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         516   4
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   3.928  27
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)   1.458  10
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)  1.958  13
   Yhteensä määrä                 14.585  100   37   899  1.852   485  5.903   820  2.900  1.689
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    0    6   13    3   40    6   20   12
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita       327    2
   Yo-tutkinnon suorittaneita            1.503   10
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          2.743   19
   Peruskoulu                   10.012   69
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti      11.169   77
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.   1.114    8
   Vuoden 2014 lopussa työllistyneitä        8.166   56
   Vuoden 2014 lopussa opiskelemassa        3.908   27
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2014 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      7.099   49
   Naisia                      7.486   51
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa    1.033    7
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa     203    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          3.523   24
   Muu perhetyyppi                 9.826   67
   Iän keskiarvo vuoden 2014 lopussa         25,6
   Suomenkielisiä                 14.046   96
   Ruotsinkielisiä                   40    0
   Muun kielisiä                   499    3
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,1       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  2.718
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   671    5
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     9.847   68   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu   5 /2
 
  06 Pirkanmaa
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -8,69     10    -86,89     -1,09    -11,80     5,95
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          -5,29      6    -31,74     -0,66    -2,88     4,17
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -2,60      3     -7,80     -0,33    -12,97     5,45
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    23,29      1     23,29     2,91    -3,27    12,79
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    -6,72      0     0,00     -0,84    -3,69     1,41
   Mittariarvo yhteensä                            -103,13    -12,89   -106,02    20,67
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2015       1.083
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2015     973               Pätevien opettajien osuus   89,84 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2015     1.234.152  438.644   50.268  1.723.063   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2015 (sis. oppisopimuskoul.)                   83.920.245 henkilöstömenoista   2,05 %
 
TULOSRAHOITUS 2017 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.10.2016 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu   6 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2017 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 07 Päijät-Häme
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2011-2014)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2011   perust.   tutk.   2014 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           5.365    652   6.017                246
   Oppisopimuskoulutus                 32    920    952                27
   Yhteensä                     5.397   1.572   6.969    722    10      273
   Osuus prosentteina                  77    23    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2014 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            3.405  49
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         270   4
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   1.664  24
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    739  11
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   891  13
   Yhteensä määrä                  6.969  100   377   551  1.119   159  2.255   339  1.445   724
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    5    8   16    2   32    5   21   10
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita       114    2
   Yo-tutkinnon suorittaneita             844   12
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          1.286   18
   Peruskoulu                    4.725   68
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       5.339   77
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    617    9
   Vuoden 2014 lopussa työllistyneitä        4.128   59
   Vuoden 2014 lopussa opiskelemassa        1.923   28
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2014 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      3.030   43
   Naisia                      3.939   57
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     469    7
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa     107    2
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.433   21
   Muu perhetyyppi                 4.960   71
   Iän keskiarvo vuoden 2014 lopussa         25,9
   Suomenkielisiä                  6.734   97
   Ruotsinkielisiä                   14    0
   Muun kielisiä                   221    3
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,1       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  1.246
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   296    4
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     5.194   75   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu   6 /2
 
  07 Päijät-Häme
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)              3,74     10     37,38     -2,59    -6,23     0,81
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          8,49      6     50,93     -0,80    -1,97     0,40
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -29,55      3    -88,66     -0,81    -3,50     0,93
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    24,65      1     24,65     4,40    -1,48    10,81
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    -7,33      0     0,00     -0,20    -3,03     2,42
   Mittariarvo yhteensä                             24,30    -28,71    -69,02    11,67
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2015        480
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2015     449               Pätevien opettajien osuus   93,54 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2015      529.845  339.686   52.331   921.862   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2015 (sis. oppisopimuskoul.)                   38.018.403 henkilöstömenoista   2,42 %
 
TULOSRAHOITUS 2017 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.10.2016 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu   7 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2017 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 08 Kymenlaakso
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2011-2014)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2011   perust.   tutk.   2014 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           4.193    622   4.815                246
   Oppisopimuskoulutus                  5    454    459                12
   Yhteensä                     4.198   1.076   5.274    563    11      258
   Osuus prosentteina                  80    20    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2014 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            2.196  42
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         223   4
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   1.515  29
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    563  11
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   777  15
   Yhteensä määrä                  5.274  100   17   286   677   203  2.143   371  1.035   542
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    0    5   13    4   41    7   20   10
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        49    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             293    6
   Ammat. tutkinnon suorittaneita           842   16
   Peruskoulu                    4.090   78
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       3.934   75
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    411    8
   Vuoden 2014 lopussa työllistyneitä        2.754   52
   Vuoden 2014 lopussa opiskelemassa        1.395   26
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2014 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      2.615   50
   Naisia                      2.659   50
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     307    6
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      54    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.464   28
   Muu perhetyyppi                 3.449   65
   Iän keskiarvo vuoden 2014 lopussa         25,1
   Suomenkielisiä                  5.031   95
   Ruotsinkielisiä                   27    1
   Muun kielisiä                   216    4
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,0       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  1.017
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   195    4
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     4.046   77   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu   7 /2
 
  08 Kymenlaakso
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -21,82     10    -218,20     -7,27    -11,00    -3,48
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          2,62      6     15,70     0,87     0,18     1,83
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)    5,10      3     15,29     1,70    -0,85     3,74
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)     7,66      1     7,66     2,55    -2,65     9,67
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    6,45      0     0,00     2,15     0,56     4,32
   Mittariarvo yhteensä                            -179,55    -59,85    -99,21    -15,29
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2015        391
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2015     344               Pätevien opettajien osuus   87,98 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2015      391.104  117.867   14.359   523.330   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2015 (sis. oppisopimuskoul.)                   32.115.413 henkilöstömenoista   1,63 %
 
TULOSRAHOITUS 2017 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.10.2016 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu   8 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2017 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 09 Etelä-Karjala
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2011-2014)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2011   perust.   tutk.   2014 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           2.702    233   2.935                104
   Oppisopimuskoulutus                  0    266    266                 8
   Yhteensä                     2.702    499   3.201    478    15      112
   Osuus prosentteina                  84    16    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2014 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            1.420  44
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         143   4
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   1.021  32
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    203   6
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   414  13
   Yhteensä määrä                  3.201  100   85   152   348   177  1.362   62   656   359
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    3    5   11    6   43    2   20   11
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        33    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             155    5
   Ammat. tutkinnon suorittaneita           496   15
   Peruskoulu                    2.517   79
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       2.584   81
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    256    8
   Vuoden 2014 lopussa työllistyneitä        1.618   51
   Vuoden 2014 lopussa opiskelemassa         782   24
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2014 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      1.587   50
   Naisia                      1.614   50
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     161    5
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      41    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa           839   26
   Muu perhetyyppi                 2.160   67
   Iän keskiarvo vuoden 2014 lopussa         24,1
   Suomenkielisiä                  3.074   96
   Ruotsinkielisiä                   4    0
   Muun kielisiä                   123    4
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,0       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm   440
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   136    4
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     1.874   59   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu   8 /2
 
  09 Etelä-Karjala
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -28,47     10    -284,66    -14,23    -24,05    -4,42
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          -0,29      6     -1,74     -0,15    -1,95     1,66
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)    8,21      3     24,64     4,11     3,32     4,89
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)     8,07      1     8,07     4,04    -3,05    11,13
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    12,47      0     0,00     6,24     0,92    11,55
   Mittariarvo yhteensä                            -253,69    -126,85   -231,11    -22,59
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2015        275
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2015     256               Pätevien opettajien osuus   93,09 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2015      505.181  170.377   23.861   699.419   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2015 (sis. oppisopimuskoul.)                   20.291.276 henkilöstömenoista   3,45 %
 
TULOSRAHOITUS 2017 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.10.2016 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu   9 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2017 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 10 Etelä-Savo
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2011-2014)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2011   perust.   tutk.   2014 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           3.433    863   4.296                223
   Oppisopimuskoulutus                  6    499    505                 6
   Yhteensä                     3.439   1.362   4.801    450     9      229
   Osuus prosentteina                  72    28    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2014 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            2.179  45
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         151   3
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   1.350  28
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    397   8
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   724  15
   Yhteensä määrä                  4.801  100   148   308   522   157  1.681   377  1.028   580
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    3    6   11    3   35    8   21   12
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        84    2
   Yo-tutkinnon suorittaneita             315    7
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          1.040   22
   Peruskoulu                    3.362   70
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       3.680   77
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    306    6
   Vuoden 2014 lopussa työllistyneitä        2.572   54
   Vuoden 2014 lopussa opiskelemassa        1.286   27
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2014 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      2.511   52
   Naisia                      2.290   48
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     311    6
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      54    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.063   22
   Muu perhetyyppi                 3.373   70
   Iän keskiarvo vuoden 2014 lopussa         26,6
   Suomenkielisiä                  4.633   97
   Ruotsinkielisiä                   3    0
   Muun kielisiä                   165    3
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       6,9       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  1.042
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   124    3
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     2.878   60   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu   9 /2
 
  10 Etelä-Savo
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -49,73     10    -497,26     -4,41    -13,10     1,14
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          2,81      6     16,87     0,20    -2,89     3,00
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   49,47      3    148,42     3,39    -2,20     6,44
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -6,38      1     -6,38     -0,98    -4,30     4,45
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    3,83      0     0,00     1,79    -6,01    10,00
   Mittariarvo yhteensä                            -338,36    -33,65   -128,02     3,92
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2015        366
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2015     325               Pätevien opettajien osuus   88,80 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2015      896.072  146.521   17.654  1.060.247   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2015 (sis. oppisopimuskoul.)                   28.830.301 henkilöstömenoista   3,68 %
 
TULOSRAHOITUS 2017 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.10.2016 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  10 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2017 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 11 Pohjois-Savo
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2011-2014)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2011   perust.   tutk.   2014 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           6.356   1.126   7.482                267
   Oppisopimuskoulutus                  2    725    727                 8
   Yhteensä                     6.358   1.851   8.209   1.053    13      275
   Osuus prosentteina                  77    23    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2014 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            3.956  48
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         312   4
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   2.243  27
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    561   7
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)  1.137  14
   Yhteensä määrä                  8.209  100   194   464   919   141  3.258   690  1.664   879
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    2    6   11    2   40    8   20   11
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita       150    2
   Yo-tutkinnon suorittaneita             714    9
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          1.601   20
   Peruskoulu                    5.744   70
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       6.511   79
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    635    8
   Vuoden 2014 lopussa työllistyneitä        4.501   55
   Vuoden 2014 lopussa opiskelemassa        2.339   28
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2014 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      3.880   47
   Naisia                      4.329   53
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     639    8
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa     107    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.621   20
   Muu perhetyyppi                 5.842   71
   Iän keskiarvo vuoden 2014 lopussa         25,4
   Suomenkielisiä                  8.033   98
   Ruotsinkielisiä                   2    0
   Muun kielisiä                   174    2
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,0       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  1.336
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   363    4
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     4.780   58   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  10 /2
 
  11 Pohjois-Savo
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             19,31     10    193,05     2,76    -3,47    10,26
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          -4,98      6    -29,86     -0,71    -5,08     8,98
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -0,55      3     -1,64     -0,08    -10,73     5,71
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -26,75      1    -26,75     -3,82    -6,60     2,67
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    12,96      0     0,00     1,85    -5,07     7,73
   Mittariarvo yhteensä                             134,81     19,26    -34,72    64,94
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2015        534
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2015     485               Pätevien opettajien osuus   90,82 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2015      886.573  345.654   30.537  1.262.764   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2015 (sis. oppisopimuskoul.)                   48.089.648 henkilöstömenoista   2,63 %
 
TULOSRAHOITUS 2017 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.10.2016 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  11 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2017 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 12 Pohjois-Karjala
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2011-2014)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2011   perust.   tutk.   2014 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           4.550    956   5.506                224
   Oppisopimuskoulutus                  9    501    510                 5
   Yhteensä                     4.559   1.457   6.016    747    12      229
   Osuus prosentteina                  76    24    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2014 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            2.623  44
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         220   4
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   1.784  30
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    542   9
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   847  14
   Yhteensä määrä                  6.016  100   132   623   652   139  2.228   563  1.160   519
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    2   10   11    2   37    9   19    9
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita       114    2
   Yo-tutkinnon suorittaneita             586   10
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          1.428   24
   Peruskoulu                    3.888   65
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       4.627   77
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    475    8
   Vuoden 2014 lopussa työllistyneitä        3.148   52
   Vuoden 2014 lopussa opiskelemassa        1.651   27
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2014 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      3.079   51
   Naisia                      2.937   49
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     465    8
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      76    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.122   19
   Muu perhetyyppi                 4.353   72
   Iän keskiarvo vuoden 2014 lopussa         26,1
   Suomenkielisiä                  5.828   97
   Ruotsinkielisiä                   1    0
   Muun kielisiä                   187    3
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,1       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  1.128
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   320    5
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     3.762   63   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  11 /2
 
  12 Pohjois-Karjala
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -11,51     10    -115,10     -5,76    -10,64    -0,87
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          4,56      6     27,38     2,28    -1,02     5,58
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -8,01      3    -24,04     -4,01    -12,35     4,33
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    10,36      1     10,36     5,18    -1,72    12,08
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    4,60      0     0,00     2,30    -0,72     5,32
   Mittariarvo yhteensä                            -101,41    -50,71    -97,85    -3,56
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2015        542
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2015     499               Pätevien opettajien osuus   92,07 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2015      682.731  378.349   55.712  1.116.793   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2015 (sis. oppisopimuskoul.)                   34.776.391 henkilöstömenoista   3,21 %
 
TULOSRAHOITUS 2017 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.10.2016 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  12 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2017 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 13 Keski-Suomi
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2011-2014)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2011   perust.   tutk.   2014 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           6.823   1.851   8.674                301
   Oppisopimuskoulutus                  3    880    883                33
   Yhteensä                     6.826   2.731   9.557    770     8      334
   Osuus prosentteina                  71    29    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2014 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            4.302  45
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         415   4
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   2.864  30
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    695   7
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)  1.281  13
   Yhteensä määrä                  9.557  100   355   510  1.106   299  3.648   625  1.920  1.094
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    4    5   12    3   38    7   20   11
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita       168    2
   Yo-tutkinnon suorittaneita             949   10
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          1.954   20
   Peruskoulu                    6.486   68
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       7.581   79
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    813    9
   Vuoden 2014 lopussa työllistyneitä        4.986   52
   Vuoden 2014 lopussa opiskelemassa        2.587   27
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2014 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      4.668   49
   Naisia                      4.889   51
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     719    8
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa     115    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.933   20
   Muu perhetyyppi                 6.790   71
   Iän keskiarvo vuoden 2014 lopussa         25,9
   Suomenkielisiä                  9.248   97
   Ruotsinkielisiä                   9    0
   Muun kielisiä                   300    3
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,1       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  1.871
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   403    4
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     5.499   58   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  12 /2
 
  13 Keski-Suomi
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)              3,36     10     33,61     0,67    -6,31     9,60
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          -6,72      6    -40,31     -1,34    -2,86     0,03
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   19,04      3     57,13     3,81     0,41     8,74
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -16,91      1    -16,91     -3,38    -7,68     5,96
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    1,22      0     0,00     0,24    -1,48     2,52
   Mittariarvo yhteensä                             33,52     6,70    -72,19    75,77
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2015        764
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2015     687               Pätevien opettajien osuus   89,92 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2015     1.112.306  747.470   68.831  1.928.607   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2015 (sis. oppisopimuskoul.)                   52.745.571 henkilöstömenoista   3,66 %
 
TULOSRAHOITUS 2017 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.10.2016 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  13 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2017 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 14 Etelä-Pohjanmaa
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2011-2014)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2011   perust.   tutk.   2014 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           5.371    354   5.725                236
   Oppisopimuskoulutus                  2   1.299   1.301                34
   Yhteensä                     5.373   1.653   7.026    690    10      270
   Osuus prosentteina                  76    24    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2014 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            3.712  53
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         275   4
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   1.788  25
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    571   8
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   680  10
   Yhteensä määrä                  7.026  100   180   309   858   216  3.419   437  1.036   571
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    3    4   12    3   49    6   15    8
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita       119    2
   Yo-tutkinnon suorittaneita             452    6
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          1.441   21
   Peruskoulu                    5.014   71
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       5.775   82
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    590    8
   Vuoden 2014 lopussa työllistyneitä        4.278   61
   Vuoden 2014 lopussa opiskelemassa        1.719   24
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2014 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      3.826   54
   Naisia                      3.200   46
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     543    8
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      68    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.917   27
   Muu perhetyyppi                 4.498   64
   Iän keskiarvo vuoden 2014 lopussa         26,5
   Suomenkielisiä                  6.701   95
   Ruotsinkielisiä                   29    0
   Muun kielisiä                   296    4
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,0       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  1.712
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   231    3
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     3.928   56   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  13 /2
 
  14 Etelä-Pohjanmaa
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             50,51     10    505,14     6,02    -1,41    21,34
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          -0,60      6     -3,61     -0,32    -2,90     3,58
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -17,98      3    -53,93     -1,73    -9,30     3,89
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -18,06      1    -18,06     -1,57    -10,64    13,69
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   -13,88      0     0,00     -2,40    -6,32     0,33
   Mittariarvo yhteensä                             429,55     51,53    -45,70    177,34
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2015        499
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2015     443               Pätevien opettajien osuus   88,78 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2015      850.465  220.380   24.909  1.095.754   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2015 (sis. oppisopimuskoul.)                   38.706.679 henkilöstömenoista   2,83 %
 
TULOSRAHOITUS 2017 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.10.2016 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  14 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2017 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 15 Pohjanmaa
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2011-2014)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2011   perust.   tutk.   2014 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           4.234    566   4.800                212
   Oppisopimuskoulutus                  6    451    457                12
   Yhteensä                     4.240   1.017   5.257    664    13      224
   Osuus prosentteina                  81    19    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2014 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            3.053  58
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         218   4
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)    974  19
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    531  10
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   481   9
   Yhteensä määrä                  5.257  100   123   252   468   212  2.001   293  1.381   527
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    2    5    9    4   38    6   26   10
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita       107    2
   Yo-tutkinnon suorittaneita             351    7
   Ammat. tutkinnon suorittaneita           903   17
   Peruskoulu                    3.896   74
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       4.245   81
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    584   11
   Vuoden 2014 lopussa työllistyneitä        3.578   68
   Vuoden 2014 lopussa opiskelemassa        1.463   28
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2014 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      2.596   49
   Naisia                      2.661   51
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     416    8
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      40    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.754   33
   Muu perhetyyppi                 3.047   58
   Iän keskiarvo vuoden 2014 lopussa         25,2
   Suomenkielisiä                  2.200   42
   Ruotsinkielisiä                 2.722   52
   Muun kielisiä                   335    6
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,1       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  1.161
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   420    8
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     3.453   66   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  14 /2
 
  15 Pohjanmaa
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             24,06     10    240,61     10,77     1,45    20,99
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          -4,20      6    -25,21     -1,90    -3,32    -0,01
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -20,71      3    -62,12     -4,33    -12,66     2,97
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -3,42      1     -3,42     -3,12    -4,95    -1,23
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    4,27      0     0,00     -1,42    -3,36     2,08
   Mittariarvo yhteensä                             149,85     80,22     0,33    166,87
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2015        501
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2015     384               Pätevien opettajien osuus   76,65 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2015      462.014  424.108   26.373   912.496   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2015 (sis. oppisopimuskoul.)                   36.896.495 henkilöstömenoista   2,47 %
 
TULOSRAHOITUS 2017 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.10.2016 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  15 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2017 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 16 Keski-Pohjanmaa
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2011-2014)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2011   perust.   tutk.   2014 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           2.346    657   3.003                90
   Oppisopimuskoulutus                  3    218    221                 6
   Yhteensä                     2.349    875   3.224    496    15      96
   Osuus prosentteina                  73    27    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2014 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            1.655  51
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         136   4
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)    768  24
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    351  11
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   314  10
   Yhteensä määrä                  3.224  100   132   302   405   143   984   502   544   212
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    4    9   13    4   31   16   17    7
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        86    3
   Yo-tutkinnon suorittaneita             228    7
   Ammat. tutkinnon suorittaneita           650   20
   Peruskoulu                    2.260   70
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       2.559   79
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    302    9
   Vuoden 2014 lopussa työllistyneitä        1.999   62
   Vuoden 2014 lopussa opiskelemassa         935   29
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2014 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      1.444   45
   Naisia                      1.780   55
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     313   10
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      31    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa           855   27
   Muu perhetyyppi                 2.025   63
   Iän keskiarvo vuoden 2014 lopussa         26,2
   Suomenkielisiä                  2.972   92
   Ruotsinkielisiä                  147    5
   Muun kielisiä                   105    3
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,2       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm   753
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   255    8
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     1.665   52   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  15 /2
 
  16 Keski-Pohjanmaa
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -9,63     10    -96,25     -2,45    -9,64     4,74
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          16,99      6    101,92     -0,31    -1,30     0,67
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -16,20      3    -48,61     2,39    -1,24     6,02
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    19,48      1     19,48     3,15    -1,16     7,46
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   -10,64      0     0,00     -2,78    -3,01    -2,55
   Mittariarvo yhteensä                             -23,45    -16,06    -78,66    46,53
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2015        239
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2015     216               Pätevien opettajien osuus   90,38 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2015      212.608  619.298   35.739   867.645   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2015 (sis. oppisopimuskoul.)                   19.756.472 henkilöstömenoista   4,39 %
 
TULOSRAHOITUS 2017 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.10.2016 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  16 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2017 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 17 Pohjois-Pohjanmaa
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2011-2014)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2011   perust.   tutk.   2014 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           10.026   1.433  11.459                339
   Oppisopimuskoulutus                 17   1.313   1.330                22
   Yhteensä                     10.043   2.746  12.789   1.136     9      361
   Osuus prosentteina                  79    21    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2014 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            5.989  47
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         509   4
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   3.604  28
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)   1.050   8
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)  1.637  13
   Yhteensä määrä                 12.789  100   288  1.158  1.518   374  4.520   872  2.788  1.271
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    2    9   12    3   35    7   22   10
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita       232    2
   Yo-tutkinnon suorittaneita            1.024    8
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          2.557   20
   Peruskoulu                    8.976   70
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti      10.102   79
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    980    8
   Vuoden 2014 lopussa työllistyneitä        7.020   55
   Vuoden 2014 lopussa opiskelemassa        3.528   28
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2014 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      6.180   48
   Naisia                      6.609   52
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa    1.283   10
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa     154    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          2.860   22
   Muu perhetyyppi                 8.492   66
   Iän keskiarvo vuoden 2014 lopussa         25,7
   Suomenkielisiä                 12.510   98
   Ruotsinkielisiä                   12    0
   Muun kielisiä                   267    2
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,1       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  2.379
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   451    4
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     7.865   61   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  16 /2
 
  17 Pohjois-Pohjanmaa
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)              0,74     10     7,45     -0,60    -10,08    13,47
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          14,95      6     89,70     0,44    -2,87     5,39
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   33,05      3     99,15     3,47    -5,26    11,33
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -42,49      1    -42,49     -3,46    -10,73     3,55
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    -6,25      0     0,00     0,15    -5,74     7,31
   Mittariarvo yhteensä                             153,80     3,62    -71,39    110,81
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2015       1.027
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2015     939               Pätevien opettajien osuus   91,43 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2015     1.765.642  702.943   73.490  2.542.076   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2015 (sis. oppisopimuskoul.)                   77.232.184 henkilöstömenoista   3,29 %
 
TULOSRAHOITUS 2017 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.10.2016 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  17 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2017 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 18 Kainuu
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2011-2014)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2011   perust.   tutk.   2014 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           2.262    476   2.738                89
   Oppisopimuskoulutus                  1    239    240                 3
   Yhteensä                     2.263    715   2.978    375    13      92
   Osuus prosentteina                  76    24    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2014 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            1.363  46
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         151   5
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)    982  33
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    158   5
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   324  11
   Yhteensä määrä                  2.978  100   14   322   409   13  1.037   283   500   400
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    0   11   14    0   35   10   17   13
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        36    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             181    6
   Ammat. tutkinnon suorittaneita           529   18
   Peruskoulu                    2.232   75
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       2.496   84
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    251    8
   Vuoden 2014 lopussa työllistyneitä        1.516   51
   Vuoden 2014 lopussa opiskelemassa         754   25
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2014 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      1.383   46
   Naisia                      1.595   54
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     247    8
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      30    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa           645   22
   Muu perhetyyppi                 2.056   69
   Iän keskiarvo vuoden 2014 lopussa         25,1
   Suomenkielisiä                  2.888   97
   Ruotsinkielisiä                   3    0
   Muun kielisiä                    87    3
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,1       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm   560
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   188    6
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     1.528   51   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  17 /2
 
  18 Kainuu
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -2,97     10    -29,70     -1,48    -3,22     0,25
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          3,51      6     21,04     1,75     0,61     2,90
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   11,18      3     33,55     5,59     3,19     7,99
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    -4,57      1     -4,57     -2,28    -5,21     0,65
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    -7,16      0     0,00     -3,58    -3,64    -3,52
   Mittariarvo yhteensä                             20,33     10,17    -4,61    24,94
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2015        266
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2015     249               Pätevien opettajien osuus   93,61 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2015      249.132  131.742   10.784   391.659   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2015 (sis. oppisopimuskoul.)                   16.232.877 henkilöstömenoista   2,41 %
 
TULOSRAHOITUS 2017 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.10.2016 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  18 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2017 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@ 19 Lappi
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2011-2014)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2011   perust.   tutk.   2014 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus           5.584    678   6.262                296
   Oppisopimuskoulutus                 15    527    542                12
   Yhteensä                     5.599   1.205   6.804    556     8      308
   Osuus prosentteina                  82    18    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2014 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)            2.951  43
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)         321   5
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)   1.936  28
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    621   9
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)   975  14
   Yhteensä määrä                  6.804  100   161   341   564   147  2.814   525  1.411   841
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    2    5    8    2   41    8   21   12
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita        84    1
   Yo-tutkinnon suorittaneita             471    7
   Ammat. tutkinnon suorittaneita          1.225   18
   Peruskoulu                    5.024   74
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti       5.208   77
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.    585    9
   Vuoden 2014 lopussa työllistyneitä        3.545   52
   Vuoden 2014 lopussa opiskelemassa        2.099   31
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2014 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                      3.421   50
   Naisia                      3.383   50
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa     507    7
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa      79    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa          1.694   25
   Muu perhetyyppi                 4.524   66
   Iän keskiarvo vuoden 2014 lopussa         25,2
   Suomenkielisiä                  6.596   97
   Ruotsinkielisiä                   10    0
   Muun kielisiä                   198    3
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,0       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm  1.161
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita   771   11
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet     4.009   59   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  18 /2
 
  19 Lappi
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -6,10     10    -61,02     -1,53    -4,81     0,82
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          -3,33      6    -19,99     -0,83    -4,06     1,03
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -8,90      3    -26,69     -2,22    -11,33     6,69
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)    15,49      1     15,49     3,87    -2,27    12,28
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    2,84      0     0,00     0,71    -2,36     3,41
   Mittariarvo yhteensä                             -92,21    -23,05    -32,57    -11,68
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2015        457
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2015     430               Pätevien opettajien osuus   94,09 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2015      783.453  463.494   32.201  1.279.148   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2015 (sis. oppisopimuskoul.)                   36.239.748 henkilöstömenoista   3,53 %
 
TULOSRAHOITUS 2017 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.10.2016 ***
*** RAPORTTI: K32K7YM ***
                                                          taulu  19 /1
  OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN
  VUODEN 2017 TULOSRAHOITUKSEN MITTAREIDEN POHJATIEDOT
 
@                                Raportti yhteensä
 
 
  VAIKUTTAVUUSMITTARI
  Perusjoukko ja sen ominaisuudet (tarkastelujakso 2011-2014)
 
                             OPS-  Näyttö-  Vuoden ----- josta ------ Sijoittumis-
  Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä 2011   perust.   tutk.   2014 -- erityisopisk. --  laskennasta
                            koulut. valmist. laskenn.   määrä  osuus % poisjätetyt
   Oppilaitosmuotoinen koulutus          120.505  22.847  143.352               5.853
   Oppisopimuskoulutus                 436  20.542  20.978                502
   Yhteensä                    120.941  43.389  164.330  16.091    10     6.355
   Osuus prosentteina                  74    26    100
 
                                          Yht.k.         Luonn.  Sos.  Matk.
  Opiskelijoiden sijoittuminen asetuksen (1766/2009)       Human.&  Kult- liiket. Luonn. Tekn. & vara & terv. & rav. &
  mukaisiin ryhmiin vuoden 2014 lopulla        Määrä Osuus kasvat.  tuuri & hal.  tiet. liiken.  ymp.  liik. talous
                                 %    1    2    3    4    5    6    7    8
   Läpäissyt, työllinen (TR1)           79.941  49
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)        5.734   3
   Läpäissyt, ei-työll. eikä jatko-opisk. (TR3)  39.985  24
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)  17.263  11
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)  21.407  13
   Yhteensä määrä                 164.330  100  3.535 10.035 22.840  5.367 61.723  9.271 34.229 17.330
   Koulutusaloittaiset osuudet (pros.)           100    2    6   14    3   38    6   21   11
 
 
  Opiskelijoiden koulutustausta tarkastelun alussa
                            Määrä Osuus %
   Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita      3.572    2
   Yo-tutkinnon suorittaneita           15.458    9
   Ammat. tutkinnon suorittaneita         30.688   19
   Peruskoulu                   114.612   70
 
  Eräitä tietoja opiskelijoista tarkastelun aikana
                            Määrä Osuus %
   Ammatillisen perustutkinnon suoritti      125.660   76
   Korkea-asteen opisk. ja tutkinnon suorittan.  12.819    8
   Vuoden 2014 lopussa työllistyneitä       96.952   59
   Vuoden 2014 lopussa opiskelemassa        43.858   27
 
 
  Taustamuuttujia vuoden 2014 lopun mukaan      Määrä Osuus %
   Miehiä                     79.711   49
   Naisia                     84.619   51
 
   Alle 3-v. lapsia ja 2 huoltajaa taloudessa   12.336    8
   Alle 3-v. lapsia ja 1 huoltaja taloudessa    2.034    1
   Asuu omien vanhempiensa kanssa         39.518   24
   Muu perhetyyppi                110.442   67
   Iän keskiarvo vuoden 2014 lopussa         26,1
   Suomenkielisiä                 149.883   91
   Ruotsinkielisiä                 6.552    4
   Muun kielisiä                  7.895    5
   Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo       7,0       Keskiarvotietoa ei käytettävissä lkm 34.395
   Lukiossa kirjoilla tai yo-tutk. suorittaneita  7.450    5
   Ensisijaiseen seutukuntaan sijoittuneet    110.911   67   Ensisijainen sijouttumisseutukunta
 
                                                          taulu  19 /2
 
                                 Raportti yhteensä
 
 
                                                Tulosrahoituksessa mukana olevien
                           Parametri-  * paino- = painotettu      parametriarvojen/mittariarvon
  Vaikuttavuusmittarin arvon laskenta       arvo (%-yks)    arvo     arvo   keskiarvo pienin arvo suurin arvo
   Läpäissyt, työllinen (TR1)             -0,00     10     -0,00     0,10    -24,05    21,34
   Läpäissyt, jatko-opiskelija (TR2)          -0,00      6     -0,00     -0,33    -6,12     8,98
   Läpäissyt, ei-työllinen eikä jatko-opisk.(TR3)   -0,00      3     -0,00     0,27    -16,81    11,65
   Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija (TR4)     0,00      1     0,00     -0,24    -10,73    14,29
   Keskeyttänyt, ei-työll. eikä opiskelija (TR5)    0,00      0     0,00     0,19    -6,32    15,69
   Mittariarvo yhteensä                             -0,00     -0,40   -231,11    177,34
 
 
  OPETTAJIEN KELPOISUUSMITTARI
 
   Päätoimisten opettajien lkm 31.12.2015       12.883
   josta muodoll. kelpoisia opettajia 31.12.2015   11.374               Pätevien opettajien osuus   88,29 %
 
 
  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISMITTARI             Henk.    Muut
                             menot   menot    Alv   Yhteensä
   Henkilöstön osaamisen uudistaminen 2015    16.810.033 8.318.783  990.021  26.118.844   Koulutusmenojen
                                                         osuus
   Henkilöstömenot 2015 (sis. oppisopimuskoul.)                   952.556.940 henkilöstömenoista   2,74 %