TULOSRAHOITUS 2017 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 14.10.2016 ***
*** RAPORTTI: T14TRP6YX17 ***

AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUSOSUUKSIEN MÄÄRÄYTYMINEN, hintaryhmäkorjattujen tutkintojen määrä 14.196,6
  TUTKINNOT  
  OPISK.TYÖVUODET 2014 2015   TULOSRAHAOS. %
Porrastustekijä Yksikkö-
hinnan
porrast-
kerroin

2014

2015
omaeh. hlok. omaeh. hlok. keski-
arvo
Op.tv
/tutk.
Tulos-
kerroin
omaeh-
toinen
henki-
löstök.
1 Humanistinen ja kasvatusala 0,9 1.091,2 1.176,8 774 1 960 4 869,5 1,30 1,17376 7,16830 0,02067
2 Kulttuuriala 1,0 770,7 741,4 335 2 367 1 352,5 2,14 2,14481 5,30289 0,02266
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. 0,8 3.000,4 3.203,8 2.144 89 2.290 110 2.316,5 1,34 1,07130 16,7298 0,75084
4 Luonnontieteiden ala 0,9 184,7 151,7 72 0 70 0 71,0 2,37 2,13218 1,06635 0,00000
5a Tekniikan ja liikenteen ala (pe 1,0 3.191,5 3.275,0 1.484 113 1.820 115 1.766,0 1,83 1,83084 21,3048 1,47019
5b Tekniikan ja liikenteen ala (po 1,8 810,7 781,5 496 0 508 1 502,5 1,58 2,85159 10,0834 0,01004
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,1 1.333,6 1.387,5 755 28 708 15 753,0 1,81 1,98749 10,2409 0,30100
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (p 1,8 82,7 79,4 70 0 64 0 67,0 1,21 2,17746 1,02764 0,00000
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,9 1.429,7 1.371,7 982 1 980 3 983,0 1,42 1,28244 8,86182 0,01807
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta 1,0 1.293,8 1.432,6 1.447 2 1.606 0 1.527,5 0,89 0,89244 9,59601 0,00629
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talous 0,9 956,7 941,9 684 2 768 0 727,0 1,31 1,17522 6,01000 0,00828
Raportti yhteensä 1,0 14.145,6 14.543,3 9.243 238 10.141 249 9.935,5 1,44 1,55701 97,3920 2,60803