VALTIONOSUUSSOVELLUS 2022 *** OPINTOKESKUKSET *** PVM: 08.12.2022 ***
*** RAPORTTI: V11YK6L22 ***

OPINTOKESKUSTEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE
VUODELLE 2022
Koulutuksen
järjestäjä
Oppilaitos Yksikkö-
hinta
euroa
Vahvist.
opetus-
tuntien
määrä
Vos
lask.per.
(ei-koto)
euroa
Vahvist.
kotokoul.
tuntien
määrä
Vos
lask.per.
kotokoul.
euroa
Vahvist.
ukrainal.
kotokoul.
tuntien
lukumäärä
Vos
lask.per.
ukrainal.
kotokoul.
euroa
099111 Demokraatt.siv.liiton opintok. 09911 Demokr.siv.liiton opintokeskus 167,66 3.610 605.253 0 0 0 0
099001 Kansall.siv.liiton op.k.Kansio 09900 Kansallisen siv.liiton op.kesk 167,66 8.285 1.389.063 0 0 0 0
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk 09901 KSL-opintokeskus 167,66 12.224 2.049.476 828 138.822 0 0
053011 Kirkkopalvelut ry 09902 STEP-opintokeskus 167,66 13.172 2.208.418 0 0 0 0
099031 Maaseudun sivistysl.opintok. 09903 Maaseudun siv.liiton op.keskus 167,66 12.912 2.164.826 193 32.358 0 0
099041 Opintot. keskusl. ok-sivis 09904 Opintokeskus Sivis 167,66 45.483 7.625.680 44 7.377 0 0
011141 Peruskansan Sivistysliitto ry 10114 Opintokeskus Pekasus 167,66 771 129.266 0 0 0 0
099071 Sivistysl. Kansalaisfoorumi 09907 Opintokeskus Kansalaisfoorumi 167,66 14.512 2.433.082 111 18.610 0 0
099091 SFV r.f. 09909 SFV Bildning 167,66 5.974 1.001.601 4 671 0 0
099051 Toimihenkilöjärj.TJS-Opintokes 09905 Toimihenkilöjärj.TJS op.keskus 167,66 12.764 2.140.012 0 0 0 0
099061 Työväen Sivistysliitto TSL 09906 Työväen siv.liitto TSL op.kesk 167,66 26.346 4.417.170 188 31.520 230 38.562
024501 Vihreä sivistysliitto ry 02450 Opintokeskus Visio 167,66 3.461 580.271 355 59.519 0 0
Yhteensä     159.514 26.744.117 1.723 288.878 230 38.562

Kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen opetustunnit saavat lisärahoitusta ja niiden laskennallinen
peruste rahoitetaan kokonaan.