Etusivu: raporttiluettelot | Järjestäjäkohtainen haku | Yksityiskohtaiset raportit | Aikasarjat: kustannus/valtionosuus | Aikasarjat: perustiedot | Ohjeet

Raporttien tulostaminen ja siirto taulukkolaskentaan

Valitse käyttämäsi ohjelman/käyttöjärjestelmän kieli: suomi englanti
Tämä ohje koskee MS Office Excelin versioita 2010 ja 2013, mutta soveltuu suurelta osin sellaisenaan myös versioon 2007. Vanhempia Excel-versioita koskeviin ohjeisiin pääset täältä.
Yleistä | Html-raporttien tulostamisesta | Raporttien siirto taulukkolaskentaohjelmiin | Vinkkejä tietojen käytettävyyden lisäämiseksi Excelissä

Yleistä

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusjärjestelmän WWW-sivuilla julkaistuista raporteista suurin osa on html-taulukoita, osa muotoiltua tekstiä ja osa on valmiiksi Excel-muodossa. Opiskelijamäärä- ja kustannustilastoraportit, yksikköhintaraportit ja rahoitusraportit ovat pääosin html-muotoisia, vain osa vanhimmista raporteista on muotoiltua tekstiä. Yksityiskohtaiset raportit ja järjestäjäkohtaiset vertailuraportit ovat aina muotoiltua tekstiä, esim. //vos.oph.fi/rap/kust/v11/k05k7yo.html. Esimuotoiltua tekstiä olevat raportit eivät ole helposti siirrettävissä siistiin muotoon taulukkolaskentaohjelmaan.


Html-raporttien tulostamisesta

Jos käytät Mozilla Firefox -selainta, voit tulostaa webissä olevan raportin sillä suoraan siten, että sarakeotsikot tulevat näkyviin joka sivulle.

Jos käytät Internet Explorer -selainta, niin webissä olevan raportin saa tulostettua MS Office Wordin kautta niin että sarakeotsikkotiedot tulevat näkyviin joka sivulle ja yksittäisten sivujen tulostaminen onnistuu helposti:

Halutessasi voit poistaa taustavärin Wordissa:

Raportit ovat usein niin leveitä, että ne kannattaa tulostaa Wordissa vaakatasoon:

Takaisin alkuun

Raporttien siirto taulukkolaskentaohjelmiin

Raporteilla desimaalierottimena on käytetty pilkkua (,) ja tuhaterottimena pistettä (.), mikäli tuhaterotinta on lainkaan käytetty. Määrittele taulukkolaskentaohjelmassa erottimet näitä vastaaviksi, jotta luvut siirtyvät lukuina ja ovat käytettävissä mahdollisissa jatkolaskennoissa.

Erotinmerkkien määrittely Excelissä

 1. Napsauta Excelin File-kohdasta ja valitse Options.
 2. Valitse Advanced-luokka.
 3. Varmista, että Editing options-kohdassa Use system separators -valintaruutu ei ole valittuna, jos käyttöjärjestelmän erottimet poikkeavat raporteissa käytetyistä.
 4. Tarkista ja tarvittaessa muuta kenttään Desimal separator arvoksi ',' (pilkku, ilman hipsuja) ja kenttään Thousands separator arvoksi '.' (piste, ilman hipsuja).
 5. Valitse OK.

Raporttien siirto Exceliin


Kun desimaali- ja tuhaterottimet on määritelty, raportit saa siirrettyä Exceliin seuraavasti.
 1. Valitse Excelin Data-välilehdeltä Get External Data -ryhmästä vaihtoehto From Web.
 2. Kirjoita New Web Query -valintaikkunaan Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjetelmän raportit -sivun URL-osoite http://www.vos.oph.fi/rap/
 3. Valitse Go.
 4. Siirry avautuneilla html-sivuilla haluamaasi raporttiin.
 5. Valitse koko raportti vasemman yläkulman nuoli-merkillä ja valitse Import.
 6. Voit sijoittaa noudetun raportin tiedot aiemmin luotuun avoinna olevaan laskentataulukkoon määrittelemääsi kohtaan tai uuteen laskentataulukkoon.
Takaisin alkuun


Takaisin | Opetushallitus | Valtionosuudet-yksikkö | Sähköposti: valtionosuudet@oph.fi

Sivu päivitetty: 21.01.2013